Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konflikt vzniká v důsledku rozporů v oblasti Představ Názorů Postojů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konflikt vzniká v důsledku rozporů v oblasti Představ Názorů Postojů"— Transkript prezentace:

1 Konflikt a jeho řešení Konflikt vzniká v okamžiku, kdy spolu přestaneme komunikovat

2 Konflikt vzniká v důsledku rozporů v oblasti Představ Názorů Postojů
Příčiny konfliktu Konflikt vzniká v důsledku rozporů v oblasti Představ Názorů Postojů Zájmů Potřeb 2 2

3 Co je konflikt Konflikt je střet nejméně dvou osob, z nichž jedna je obvykle silnější a prosazuje své právo na určitou věc/věci nebo určitý způsob jednání, a jejich jednání může zmařit touhy ostatních. 3 3

4 podporovat komunikaci zabránit nečinnosti probudit zájmy
Přínosy konfliktu upozornit na problémy vést k něčemu novému podporovat komunikaci zabránit nečinnosti probudit zájmy odstartovat změny podpořit tvořivost upevnit skupiny vést k sebepoznání vyžadovat řešení 4 4

5 Stinné stránky konfliktu
zakrývat příčiny vést zpátky, ke zhoršení ztěžovat komunikaci vést k nečinnosti vyvolat ztrátu motivace bránit učení se rozložit skupinu vést k urážkám bránit vhodnému řešení 5 5

6 Rozdíly mezi lidmi vedou ke konfliktům
Příčiny konfliktů Rozdíly mezi lidmi vedou ke konfliktům rozdílné hodnoty a postoje materiální zájmy potřeby sociální biologické psychické Konflikt 6 6

7 Interpersonální – mezi dvěma lidmi Skupinové konflikty uvnitř skupiny
Druhy konfliktů Intrapersonální Interpersonální – mezi dvěma lidmi Skupinové konflikty uvnitř skupiny Meziskupinové 7 7

8 Dělení konfliktů Konflikty Představ Názorů Postojů Zájmů Představy:
Rozdílný výběr z reality Předsudky Interpretace Názory – spojení představy s hodnotícím soudem Přikládáme různou váhu jednotlivým aspektům rozdíly ve známkování žáka Postoje Názor citově zabarvený Zájmy Nejčawtější Nejobtížnější Zájmy jsou většinou skryté. Projevují se pozicemi Nakresli schéma – udělej cvičení!!!!!!!!!!! 8 8

9 Co nám může napovědět, že vzniká konflikt
komunikace mezi zúčastněnými se zhoršuje, tzn. nucená, musíme se do rozhovoru nutit…, přibývá drobného popichování, posměšků, zlých vtipů stále častěji se objevují rozdílné názory na vyskytující se problémy, častěji dochází k hádkám kvůli maličkostem, místo řešení problémů se hledají viníci, lidé se stále více odvolávají na pravidla a nařízení, hlavní věcí nejsou věcné problémy, nýbrž myšlenky na to, jak si to spolu vzájemně „vyřídit“, všichni zúčastnění jsou naštvaní, nabroušení, napjatí, výsledky práce se vytrácí. 9

10 Napětí Průběh konfliktu Čas Destrukce Odloučení Polarity Únava
Odlišnosti Signály Čas 10

11 Pozice a zájmy Pozice Zjevné Skryté Zájmy Aktivitu Pozice a zájmy 11

12 Útočné ( agresivní ) Přímé ( asertivní ) Úhybné ( manipulace )
Prosazování vlastního názoru MUSÍŠ Nadřazenost Nechuť naslouchat Přerušování Zastrašování Přímé ( asertivní ) Vychází z respektu na obě strany CHCI Jasné formulace Naslouchání Uznání práv na vlastní názor Ne soudy a hodnocení Já já + Ty Ty + Úhybné ( manipulace ) Zisk na úkor druhého MĚL BYS Manipulace Citové vydírání Vytváření neklidu Vzbuzování pocitů viny, úzkosti Ústupné ( pasivní ) Ústup a nechuť ke konfliktu MĚL BYCH Vyhýbání se Ochablost, deprese Naříkání, mučednictví Pocity obětování se 12

13 Strany měří síly a neřeší podstatu konfliktu Rozhoduje silnější strana
Prosazování silou Strany spolu přímo komunikují, ale silnější z nich prosazuje svá rozhodnutí v takové míře, jaký je poměr sil Strany měří síly a neřeší podstatu konfliktu Rozhoduje silnější strana 13

14 Rozhodnutí autoritou Autorita (vedoucí, učitel) podle vlastního zhodnocení situace a úsudku rozhodne bez toho, že by vyslechla argumenty obou stran 14

15 Zástupci obou sporných stran vyšlou své zástupce k zvláštnímu jednání
Smiřování Zástupci obou sporných stran vyšlou své zástupce k zvláštnímu jednání Oba zástupci mají pochopení pro zájmy svých stran, ale nejsou přímo zaangažovaní do konfliktu. Dohodu uzavírají obě sporné strany 15

16 Strany spolu komunikují přímo, nemají žádného prostředníka
Vyjednávání Strany spolu komunikují přímo, nemají žádného prostředníka Vyjednávání vede k řešení sporu Dohodu uzavírají společně obě strany 16

17 Jak zvládnout svůj konflikt
Nevědomé zvládání – spontánní, naučená reakce, kterou nemám plně pod kontrolou Vědomé zvládání – záměrný, naučený, cílevědomý postup 17

18 Řešení konfliktu z hlediska jednotlivce
Konfrontace – násilí - střet Vyhýbání se konfliktu únik přizpůsobení se Řešení konfliktu jednáním, diskusí vyjednávání smiřování 18

19 Spolupráce Obě strany spolupracují a soustřeďují se na možnosti, které jsou v souladu s jejich potřebami a usilováním. Výhoda – Nejlepší metoda. Nezanechává pozůstatky konfliktu. Nevýhoda – Spolupráce předpokládá dobrou vůli, poctivé úmysly a úctu. Pokud nejsou, nenastane spolupráce 19

20 Cílem sporu nebo diskuse by nemělo být vítězství, ale pokrok
Cílem sporu nebo diskuse by nemělo být vítězství, ale pokrok. Joseph Joubert 20

21 Kde najdeme více Bendařík, A. Riešenie konfliktov. Príručka pre padagógov a pracovníkov s mládežou. Bratislava: Centrum pro riešenie konfliktov, Čakrt, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press, Eggert, M., Falzon, W. Řešení konfliktů. Praha: Protál, 2005 Křivohlavý, J. Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál 2002 Riskin, L. Mediace aneb jak řešit konflikty. Praha: Pallata Ondrušek, D., Tordová, Z., Labáth, V. Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady. Bratislava: PDCS, 2005 21

22 Tato prezentace je zkrácenou a mírně upravenou verzí prezentace A
Tato prezentace je zkrácenou a mírně upravenou verzí prezentace A. Dobrovolné a J. Zouhara. 22


Stáhnout ppt "Konflikt vzniká v důsledku rozporů v oblasti Představ Názorů Postojů"

Podobné prezentace


Reklamy Google