Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konflikt a jeho řešení Konflikt vzniká v okamžiku, kdy spolu přestaneme komunikovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konflikt a jeho řešení Konflikt vzniká v okamžiku, kdy spolu přestaneme komunikovat."— Transkript prezentace:

1 Konflikt a jeho řešení Konflikt vzniká v okamžiku, kdy spolu přestaneme komunikovat

2 Příčiny konfliktu Konflikt vzniká v důsledku rozporů v oblasti Představ Názorů Postojů Zájmů Potřeb 2

3 Co je konflikt Konflikt je střet nejméně dvou osob, z nichž jedna je obvykle silnější a prosazuje své právo na určitou věc/věci nebo určitý způsob jednání, a jejich jednání může zmařit touhy ostatních. 3

4 Přínosy konfliktu upozornit na problémy vést k něčemu novému podporovat komunikaci zabránit nečinnosti probudit zájmy odstartovat změny podpořit tvořivost upevnit skupiny vést k sebepoznání vyžadovat řešení 4

5 Stinné stránky konfliktu zakrývat příčiny vést zpátky, ke zhoršení ztěžovat komunikaci vést k nečinnosti vyvolat ztrátu motivace bránit učení se rozložit skupinu vést k urážkám bránit vhodnému řešení 5

6 Příčiny konfliktů 6 Rozdíly mezi lidmi vedou ke konfliktům - rozdílné hodnoty a postoje - materiální zájmy - potřeby o sociální o biologické o psychické Konflikt Konflikt

7 Druhy konfliktů Intrapersonální Interpersonální – mezi dvěma lidmi Skupinové konflikty uvnitř skupiny Meziskupinové 7

8 Dělení konfliktů Konflikty Představ Názorů Postojů Zájmů 8

9 Co nám může napovědět, že vzniká konflikt komunikace mezi zúčastněnými se zhoršuje, tzn. nucená, musíme se do rozhovoru nutit…, přibývá drobného popichování, posměšků, zlých vtipů stále častěji se objevují rozdílné názory na vyskytující se problémy, častěji dochází k hádkám kvůli maličkostem, místo řešení problémů se hledají viníci, lidé se stále více odvolávají na pravidla a nařízení, hlavní věcí nejsou věcné problémy, nýbrž myšlenky na to, jak si to spolu vzájemně „vyřídit“, všichni zúčastnění jsou naštvaní, nabroušení, napjatí, výsledky práce se vytrácí. 9

10 10 Průběh konfliktu Napětí Čas Signály Odlišnosti Polarity Odloučení Destrukce Únava

11 11 Pozice a zájmy Pozice Zájmy Zjevné Skryté

12 12 Já - já + Ty - Ty + Útočné ( agresivní ) Prosazování vlastního názoru MUSÍŠ Nadřazenost Nechuť naslouchat Přerušování Zastrašování Útočné ( agresivní ) Prosazování vlastního názoru MUSÍŠ Nadřazenost Nechuť naslouchat Přerušování Zastrašování Úhybné ( manipulace ) Zisk na úkor druhého MĚL BYS Manipulace Citové vydírání Vytváření neklidu Vzbuzování pocitů viny, úzkosti Úhybné ( manipulace ) Zisk na úkor druhého MĚL BYS Manipulace Citové vydírání Vytváření neklidu Vzbuzování pocitů viny, úzkosti Ústupné ( pasivní ) Ústup a nechuť ke konfliktu MĚL BYCH Vyhýbání se Ochablost, deprese Naříkání, mučednictví Pocity obětování se Ústupné ( pasivní ) Ústup a nechuť ke konfliktu MĚL BYCH Vyhýbání se Ochablost, deprese Naříkání, mučednictví Pocity obětování se Přímé ( asertivní ) Vychází z respektu na obě strany CHCI Jasné formulace Naslouchání Uznání práv na vlastní názor Ne soudy a hodnocení Přímé ( asertivní ) Vychází z respektu na obě strany CHCI Jasné formulace Naslouchání Uznání práv na vlastní názor Ne soudy a hodnocení

13 Prosazování silou Strany spolu přímo komunikují, ale silnější z nich prosazuje svá rozhodnutí v takové míře, jaký je poměr sil Strany měří síly a neřeší podstatu konfliktu Rozhoduje silnější strana 13

14 Rozhodnutí autoritou Autorita (vedoucí, učitel) podle vlastního zhodnocení situace a úsudku rozhodne bez toho, že by vyslechla argumenty obou stran 14

15 Smiřování Zástupci obou sporných stran vyšlou své zástupce k zvláštnímu jednání Oba zástupci mají pochopení pro zájmy svých stran, ale nejsou přímo zaangažovaní do konfliktu. Dohodu uzavírají obě sporné strany 15

16 Vyjednávání Strany spolu komunikují přímo, nemají žádného prostředníka Vyjednávání vede k řešení sporu Dohodu uzavírají společně obě strany 16

17 Jak zvládnout svůj konflikt Nevědomé zvládání – spontánní, naučená reakce, kterou nemám plně pod kontrolou Vědomé zvládání – záměrný, naučený, cílevědomý postup 17

18 Řešení konfliktu z hlediska jednotlivce Konfrontace – násilí - střet Vyhýbání se konfliktu  únik  přizpůsobení se Řešení konfliktu jednáním, diskusí  vyjednávání  smiřování 18

19 Spolupráce Obě strany spolupracují a soustřeďují se na možnosti, které jsou v souladu s jejich potřebami a usilováním. Výhoda – Nejlepší metoda. Nezanechává pozůstatky konfliktu. Nevýhoda – Spolupráce předpokládá dobrou vůli, poctivé úmysly a úctu. Pokud nejsou, nenastane spolupráce 19

20 Cílem sporu nebo diskuse by nemělo být vítězství, ale pokrok. Joseph Joubert 20

21 Kde najdeme více Bendařík, A. Riešenie konfliktov. Príručka pre padagógov a pracovníkov s mládežou. Bratislava: Centrum pro riešenie konfliktov, Čakrt, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press, 2000. Eggert, M., Falzon, W. Řešení konfliktů. Praha: Protál, 2005 Křivohlavý, J. Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál 2002 Riskin, L. Mediace aneb jak řešit konflikty. Praha: Pallata Ondrušek, D., Tordová, Z., Labáth, V. Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady. Bratislava: PDCS, 2005 21

22 Tato prezentace je zkrácenou a mírně upravenou verzí prezentace A. Dobrovolné a J. Zouhara. 22


Stáhnout ppt "Konflikt a jeho řešení Konflikt vzniká v okamžiku, kdy spolu přestaneme komunikovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google