Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE"— Transkript prezentace:

1 OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE
EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE Václav Mílek Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

2 OBSAH popis oblasti a analýza potřeb Specifické cíle oblasti
Návrh aktivit Cílové skupiny Garant oblasti Partneři / stakeholdeři Závěr / souhrn

3 OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE
Popis oblasti a analýza potřeb Významný historický odkaz, který za sebou zanechali soluňští bratři, zahrnoval ve své době ovlivnění širokého pole lidské činnosti –také mnohé podoby umění. Aktuální umění se jen výjimečně přímo vyjadřuje k sakrálním tématům. Vztah této oblasti k odkazu cyrilometodějské mise je třeba hledat v obecnější rovině. Cílem oblasti bude multidisciplinární výměna mezi kulturními a uměleckými subjekty v zemích zapojených partnerů. Směřujeme k vyzdvižení současných kulturních a uměleckých praxí v oblasti kreativity a dovedností (vizuální umění, herecké umění, kreativní řemesla, architektura, literatura).

4 OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE
Specifické cíle oblasti Cíl 1 MULTIDISCIPLINÁRNÍ VÝMĚNA MEZI KULTURNÍMI A UMĚLECKÝMI PROJEVY V ZEMÍCH PARTNERŮ Mezi hlavní priority Současné kulturní a umělecké praxe v rámci Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje patří utvoření dlouhodobých evropských partnerství, navázání spolupráce a multikulturního dialogu s podobně orientovanými institucemi ze střední a jihovýchodní Evropy a odborný i umělecký růst všech, kteří se na jeho utváření budou podílet. Cíl 2 VYZDVIŽENÍ SOUČASNÝCH UMĚLECKÝCH PRAXÍ PROSTŘEDNICTVÍM VÝZKUMU Vyzdvižení současných kulturních a uměleckých praxí v oblasti kreativity a dovedností prostřednictvím výzkumných projektů. Multidisciplinární rozměr plánovaných aktivit vychází jak z volby dát prostor prezentaci více druhů uměleckých oborů, ale také z participace a nutnosti spolupráce mezi odborníky v různých oblastech činnosti.

5 OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE
Návrh aktivit Aktivity v rámci cíle 1 Rezidenční pobyty umělců Rezidenční pobyty patří v současném uměleckém provozu k nejčastějším způsobům kulturní výměny. Aktivita bude obsahovat přípravu a realizaci rezidenčních programů pro výtvarné umělce a literární tvůrce ze střední a jihovýchodní Evropy se společnou výstavní prezentací v závěru programu. Výstupy: rezidenční pobyty 9 umělců ve Zlíně a na Velehradě, výstava reprízovaná v zemích partnerů, publikace.

6 OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE
Návrh aktivit Aktivity v rámci cíle 2 Výzkum soudobé sakrální architektury Výzkum se zaměří na v posledních letech realizované architektonicky významné sakrální stavby ve středoevropském, jihoevropském a východoevropském prostoru. Výstupy: publikace, výstava postupně uvedená v zemích partnerů, webové stránky.

7 OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE
Cílové skupiny Cílová skupina 1 Umělci ze střední a jihovýchodní Evropy Cílová skupina 2 Návštěvníci výstav soudobého umění, intelektuálové Cílová skupina 3 Zájemci o soudobou architekturu a sakrální umění

8 OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE
Garant oblasti Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně se věnuje především českému a slovenskému výtvarnému umění a architektuře 19. až 21. století. Spravuje a dále buduje sbírku uměleckých děl, pořádá výstavy, vzdělávací programy a spektrum své činnosti doplňuje o akce propojující různé obory kultury. Usiluje o to stát se jedinečným místem nevšedního vzdělávání a prostorem pro aktivní setkávaní s uměním. Jedním z podstatných cílů galerie je i stimulace výtvarného života v regionu. Hlavním magnetem galerie je nově otevřená stálá expozice ve 2 np. nově zrekonstruované industriální budovy 14 zlínského továrního areálu.

9 OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE
Partneři / stakeholdeři Popis partnerů Chceme se opírat o spolupráci s galeriemi a muzei umění a profesními organizacemi architektů a neziskovými organizacemi z oblasti kultury. U většiny partnerů, kteří jsou schopní zajistit spolupráci ve věcné rovině (výběr umělců), je třeba zajistit institucionálního partnera, který bude schopen zvládnout poměrně složitou administrativu. Slovensko: Nitrianský kraj, Nitranská galéria, Mesto Nitra, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta Stavební Maďarsko: Samosprávná župa Vas, FKSE - Fiatal Képzőművészek Stúdiója, ACAX | Agency for Contemporary Art Exchange (Budapešť) Polsko: Galeria BWA Bielsko- Biala Slovinsko: Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti

10 OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE
Závěrečné shrnutí Shrnutí oblasti Oblast je zaměřena aktuální umění všech oborů. Vztah této oblasti k odkazu cyrilometodějské mise je třeba hledat v obecnější rovině. V tuto chvíli jsou navrženy dvě aktivity, které je možno doplnit o další, zejména z oborů mimo výtvarné umění a literaturu. Čeho chceme dosáhnout Cílem oblasti je multidisciplinární výměna mezi kulturními a uměleckými projevy v zemích zapojených partnerů. Vybudováním sítě míst spojených s misií sv. Cyrila a Metoděje s odkazem na křesťanské kořeny Evropy chceme vytvořit inspirativní prostor pro přenos a sdílení zkušeností mezi současnými umělci.

11 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Děkuji za pozornost. Václav Mílek Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně


Stáhnout ppt "OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE"

Podobné prezentace


Reklamy Google