Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE Václav Mílek Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE Václav Mílek Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE."— Transkript prezentace:

1 OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE Václav Mílek Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE

2 OBSAH 1.popis oblasti a analýza potřeb 2.Specifické cíle oblasti 3.Návrh aktivit 4.Cílové skupiny 5.Garant oblasti 6.Partneři / stakeholdeři 7.Závěr / souhrn

3 POPIS OBLASTI A ANALÝZA POTŘEB  Významný historický odkaz, který za sebou zanechali soluňští bratři, zahrnoval ve své době ovlivnění širokého pole lidské činnosti –také mnohé podoby umění.  Aktuální umění se jen výjimečně přímo vyjadřuje k sakrálním tématům. Vztah této oblasti k odkazu cyrilometodějské mise je třeba hledat v obecnější rovině.  Cílem oblasti bude multidisciplinární výměna mezi kulturními a uměleckými subjekty v zemích zapojených partnerů.  Směřujeme k vyzdvižení současných kulturních a uměleckých praxí v oblasti kreativity a dovedností (vizuální umění, herecké umění, kreativní řemesla, architektura, literatura). OBLAST 4: OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE

4 SPECIFICKÉ CÍLE OBLASTI Cíl 1 MULTIDISCIPLINÁRNÍ VÝMĚNA MEZI KULTURNÍMI A UMĚLECKÝMI PROJEVY V ZEMÍCH PARTNERŮ Mezi hlavní priority Současné kulturní a umělecké praxe v rámci Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje patří utvoření dlouhodobých evropských partnerství, navázání spolupráce a multikulturního dialogu s podobně orientovanými institucemi ze střední a jihovýchodní Evropy a odborný i umělecký růst všech, kteří se na jeho utváření budou podílet. Cíl 2 VYZDVIŽENÍ SOUČASNÝCH UMĚLECKÝCH PRAXÍ PROSTŘEDNICTVÍM VÝZKUMU Vyzdvižení současných kulturních a uměleckých praxí v oblasti kreativity a dovedností prostřednictvím výzkumných projektů. Multidisciplinární rozměr plánovaných aktivit vychází jak z volby dát prostor prezentaci více druhů uměleckých oborů, ale také z participace a nutnosti spolupráce mezi odborníky v různých oblastech činnosti. OBLAST 4: OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE

5 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 1  Rezidenční pobyty umělců Rezidenční pobyty patří v současném uměleckém provozu k nejčastějším způsobům kulturní výměny. Aktivita bude obsahovat přípravu a realizaci rezidenčních programů pro výtvarné umělce a literární tvůrce ze střední a jihovýchodní Evropy se společnou výstavní prezentací v závěru programu. Výstupy: rezidenční pobyty 9 umělců ve Zlíně a na Velehradě, výstava reprízovaná v zemích partnerů, publikace. OBLAST 4: OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE

6 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 2  Výzkum soudobé sakrální architektury Výzkum se zaměří na v posledních letech realizované architektonicky významné sakrální stavby ve středoevropském, jihoevropském a východoevropském prostoru. Výstupy: publikace, výstava postupně uvedená v zemích partnerů, webové stránky. OBLAST 4: OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE

7 CÍLOVÉ SKUPINY Cílová skupina 1 Umělci ze střední a jihovýchodní Evropy Cílová skupina 2 Návštěvníci výstav soudobého umění, intelektuálové Cílová skupina 3 Zájemci o soudobou architekturu a sakrální umění OBLAST 4: OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE

8 GARANT OBLASTI Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně se věnuje především českému a slovenskému výtvarnému umění a architektuře 19. až 21. století. Spravuje a dále buduje sbírku uměleckých děl, pořádá výstavy, vzdělávací programy a spektrum své činnosti doplňuje o akce propojující různé obory kultury. Usiluje o to stát se jedinečným místem nevšedního vzdělávání a prostorem pro aktivní setkávaní s uměním. Jedním z podstatných cílů galerie je i stimulace výtvarného života v regionu. Hlavním magnetem galerie je nově otevřená stálá expozice ve 2 np. nově zrekonstruované industriální budovy 14 zlínského továrního areálu. OBLAST 4: OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE

9 PARTNEŘI / STAKEHOLDEŘI  Popis partnerů Chceme se opírat o spolupráci s galeriemi a muzei umění a profesními organizacemi architektů a neziskovými organizacemi z oblasti kultury. U většiny partnerů, kteří jsou schopní zajistit spolupráci ve věcné rovině (výběr umělců), je třeba zajistit institucionálního partnera, který bude schopen zvládnout poměrně složitou administrativu. Slovensko: Nitrianský kraj, Nitranská galéria, Mesto Nitra, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta Stavební Maďarsko: Samosprávná župa Vas, FKSE - Fiatal Képzőművészek Stúdiója, ACAX | Agency for Contemporary Art Exchange (Budapešť) Polsko: Galeria BWA Bielsko- Biala Slovinsko: Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti OBLAST 4: OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE

10 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Shrnutí oblasti Oblast je zaměřena aktuální umění všech oborů. Vztah této oblasti k odkazu cyrilometodějské mise je třeba hledat v obecnější rovině. V tuto chvíli jsou navrženy dvě aktivity, které je možno doplnit o další, zejména z oborů mimo výtvarné umění a literaturu. Čeho chceme dosáhnout Cílem oblasti je multidisciplinární výměna mezi kulturními a uměleckými projevy v zemích zapojených partnerů. Vybudováním sítě míst spojených s misií sv. Cyrila a Metoděje s odkazem na křesťanské kořeny Evropy chceme vytvořit inspirativní prostor pro přenos a sdílení zkušeností mezi současnými umělci. OBLAST 4: OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE

11 Děkuji za pozornost. Václav Mílek Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně vaclav.milek@galeriezlin.cz


Stáhnout ppt "OBLAST 4: SOUČASNÉ KULTURNÍ A UMĚLECKÉ PRAXE Václav Mílek Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google