Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Miroslav Vaškových Slovácké muzeum v Uherském Hradišti EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Miroslav Vaškových Slovácké muzeum v Uherském Hradišti EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV."— Transkript prezentace:

1 OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Miroslav Vaškových Slovácké muzeum v Uherském Hradišti EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE

2 OBSAH 1.Popis oblasti a analýza potřeb 2.Specifické cíle oblasti 3.Návrh aktivit 4.Cílové skupiny 5.Garant oblasti 6.Partneři / stakeholdeři 7.Závěr / souhrn

3 POPIS OBLASTI A ANALÝZA POTŘEB OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ  Dílčí oblast 2 projektu „Posílení vědomí, historie a evropského kulturního dědictví“ se soustřeďuje na odkaz křesťanských kořenů Evropy s cílem obnovení a využití církevních památek, křesťanských tradic a kultur v zemích spojených s působením dvou osobností, které jsou považovány za patrony Evropy.  Oblast je zaměřena především na zvýšení povědomí široké veřejnosti o historickém významu cyrilometodějské tradice, rozvíjení evropského kulturního dědictví, mezikulturního dialogu a evropanství. Tomu mají napomoci mezinárodní výstavní projekty a workshopy, multimediální a publikační činnost, kulturně výchovné a vzdělávací aktivity i obnova památek a archeologických lokalit.  Garantem oblasti je Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které má dlouhodobé zkušenosti se zachováváním a péčí o kulturní odkaz Velké Moravy. S dalšími subjekty z kulturně historické a vzdělávací sféry má zájem vytvořit síť partnerských organizací, která se bude podílet na naplnění cílů pro posílení vědomí, historie a evropského kulturního dědictví.

4 SPECIFICKÉ CÍLE OBLASTI Cíl 1 - ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O HISTORICKÉM A KULTURNÍM ODKAZU CYRILA A METODĚJE MEZINÁRODNÍ EXPOZIČNÍ A VÝSTAVNÍ PROJEKTY VÝSTAVA VELIGRAD – Z KNÍŽECÍCH HROBŮ V ČR MEZINÁRODNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVA SV. CYRIL A METODĚJ A KŘESŤANSKÉ POČÁTKY EVROPY S ÚČASTÍ PARTNERSKÝCH ZEMÍ MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA KOMPONOVANÝ VEČER – NOC VĚROZVĚSTŮ PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRAVDIVÝ PŘÍBĚH KONSTANTINA A METODĚJE KULTURNĚ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PO STOPÁCH CYRILA A METODĚJE – CESTY ZA POZNÁNÍM CYRILOMETODĚJSKÁ AKADEMIE OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

5 SPECIFICKÉ CÍLE OBLASTI Cíl 2 - VYUŽITÍ A ROZVOJ EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, OBNOVA CÍRKEVNÍCH A SVĚTSKÝCH PAMÁTEK OBNOVA VÝZNAMNÝCH PAMÁTEK VÝSTAVBA A OBNOVA DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY VÝSTAVBA CENTRA EVROPSKÉ KULTURNÍ STEZKY SV. CYRILA A METODĚJE V ČR OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

6 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 1 MEZINÁRODNÍ EXPOZIČNÍ A VÝSTAVNÍ PROJEKTY Realizace výstav k cyrilometodějské tématice a příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Expozice budou určeny pro širokou odbornou i laickou tuzemskou i zahraniční veřejnost. OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

7 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 1 MEZINÁRODNÍ EXPOZIČNÍ A VÝSTAVNÍ PROJEKTY VÝSTAVA VELIGRAD – Z KNÍŽECÍCH HROBŮ V ČR Množství popsaných hrobů na pohřebištích Starého Města a Uherského Hradiště – Sadů dokládá, že místní velkomoravská aglomerace byla domovem poměrně značného počtu jedinců velmožského stavu. Cílem výstavy je představit široké veřejnosti unikátní nálezy z bohatých hrobových celků, které byly objeveny ve Starém Městě „Na Valách“ a v Uherském Hradišti – Sadech. Realizace výstavy je plánována v objektu národní kulturní památky – Památníku Velké Moravy ve Starém Městě při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Aktivity v rámci cíle 2  Popis aktivit OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

8 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 1 MEZINÁRODNÍ EXPOZIČNÍ A VÝSTAVNÍ PROJEKTY MEZINÁRODNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVA SV. CYRIL A METODĚJ A KŘESŤANSKÉ POČÁTKY EVROPY S ÚČASTÍ PARTNERSKÝCH ZEMÍ Vrcholem projektu bude unikátní mezinárodní výstava, která představí a zhodnotí křesťanské tradice a kultury zemí spojených s misií Cyrila a Metoděje, protože oba věrozvěsti ovlivnili nejenom Velkou Moravu, ale i část střední a jihovýchodní a jižní Evropy. Každá ze zainteresovaných zemí představí to nejlepší z daného období ať už z pramenů archeologických, historických, umění, filologie, etnologie a dalších vědních oborů. Samozřejmostí by měl být reprezentativní katalog ve více jazykových mutacích. Aktivity v rámci cíle 2  Popis aktivit OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

9 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 1 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA Vytvoření multimediálních prezentací o významných lokalitách spojených s putováním Konstantina, Metoděje a jejich žáků. Možnost představení této tvorby mezinárodní odborné i laické veřejnosti formou příslušné akce (např. kulturní festivalu) v partnerských městech a krajích. OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

10 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 1 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA KOMPONOVANÝ VEČER – NOC VĚROZVĚSTŮ V ČR Lokalita v Uherském Hradišti – Sadech je v odborné literatuře spojována s místem působení arcibiskupa Metoděje, výukou jeho žáků a také s místem jeho pohřbu. V rámci oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 2013 bude uspořádána přímo v této lokalitě s její specifickou atmosférou výjimečná kulturní akce formou komponovaného večerního programu sestávajícího z: - tematické multimediální animované velkoplošné projekce (komplexní představení lokality) - tematického koncertu Hradišťan - vystoupení členů sdružení Velkomoravané - přednášky Aktivity v rámci cíle 2  Popis aktivit OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

11 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 1 PUBLIKAČNÍ ČINNOST Publikační činnost zaměřená na zvýšení povědomí a znalostí o působnosti Cyrila a Metoděje v Evropě určená všem vrstvám obyvatelstva. Vytvoření populárně naučné edice v jazycích partnerských zemí. OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

12 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 1 PUBLIKAČNÍ ČINNOST PUBLIKACE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH KONSTANTINA A METODĚJE Populárně naučné, čtivé a současně zábavné publikace „Pravdivý příběh byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“ s bohatou multimediální výbavou (zvukové CD a interaktivní 3D hra Veligrad), která je sestavena ze tří dílů vložených v pouzdře. OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

13 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 1 KULTURNĚ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY Putování veřejnosti po významných moravských a zahraničních archeologických lokalitách „Po stopách Cyrila a Metoděje“ za účelem seznámení se s historií cestovatelskou formou. Nabízí se také tvorba cizojazyčných studijních materiálů shrnující popis míst spojených s působením soluňských bratří a jejich žáků. Cílem aktivity je posílit znalosti studentů z oblasti historie evropské integrace, přínosu národních osobností tomuto historickému procesu a zároveň posílit výchovu k evropanství a k sebeuvědomění si jednotlivých národů o jejich přínosu evropským dějinám a evropské integraci. Aktivity v rámci cíle 2  Popis aktivit OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

14 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 1 KULTURNĚ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PO STOPÁCH CYRILA A METODĚJE – CESTY ZA POZNÁNÍM Putování po vybraných archeologických lokalitách s přednáškami pro širokou veřejnost zakončené mší v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, případně na Sadské výšině. Autobusové nebo cyklovýlety po velkomoravských lokalitách (Modrá, Velehrad, hradisko sv. Klimenta u Osvětiman). Záměrem projektu je přiblížit veřejnosti nejen osobnosti sv. Cyrila Metoděje, ale i hlavní místa jejich působení v širším okolí někdejšího Veligradu. Možno rozšířit i za hranice republiky. OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

15 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 1 KULTURNĚ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY CYRILOMETODĚJSKÁ AKADEMIE Vzdělávací program určený studentům. Témata přednášek a vycházek v ČR: historie Velké Moravy počátky křesťanství na Moravě ve světle archeologických pramenů život sv. Cyrila a Metoděje ve světle moravsko-panonských legend osudy žáků sv. Cyrila a Metoděje cyrilometodějská literární škola, beseda s úryvky z literárního odkazu soluňských bratří a jejich žáků lidová slovesnost a cyrilometodějská tradice, beseda s úryvky z pověstí o sv. Cyrilu a Metodějovi vycházka po velkomoravských archeologických lokalitách ve Starém Městě po stopách sv. Cyrila a Metoděje, zájezd po velkomoravských lokalitách (Modrá, Velehrad, sv. Kliment u Osvětiman, Uh. Hradiště) Aktivity v rámci cíle 2  Popis aktivit OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

16 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 2 OBNOVA VÝZNAMNÝCH PAMÁTEK Obnovení a využití památek spojených s cyrilometodějskou misií v jednotlivých partnerských zemích je jednou z největších investičních příležitostí projektu. VÝSTAVBA A OBNOVA DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY Modernizace a rozšíření stávající doprovodné infrastruktury přispěje ke zkvalitnění služeb v okolí památek a archeologických lokalit. OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

17 NÁVRH AKTIVIT Aktivity v rámci cíle 2 VÝSTAVBA A OBNOVA DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY VÝSTAVBA CENTRA EVROPSKÉ KULTURNÍ STEZKY SV. CYRILA A METODĚJE V ČR Objekt Památníku Velké Moravy ve Starém Městě se jeví jako ideální místo k vybudování mezinárodního prezentačního Centra Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje formou přístavby stávajícího objektu, která by poskytla moderní prezentační a obslužné zázemí, vhodné prostory pro vědecko-výzkumné středisko s centrálními studijními depozitáři, výstavní a projekční sály, odbornou tematickou knihovnu, studijní prostory a zázemí archeologického výzkumu. OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

18 CÍLOVÉ SKUPINY Cílová skupina 1 Odborná veřejnost - Tuzemské i zahraniční vzdělávací instituce, výzkumná centra Cílová skupina 2 Žáci a studenti - ZŠ, SŠ, VŠ, zejména tuzemské Cílová skupina 3 Kulturní a laická veřejnost - Tuzemští i zahraniční návštěvníci kulturních a poznávacích akcí OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

19 GARANT OBLASTI Slovácké muzeum Uherské Hradiště OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zaujímá v síti českých a moravských muzeí významné postavení. Již od svého vzniku v roce 1914 se profilovalo etnografií a archeologií, později výtvarným uměním a historií. Výzkumný a sběratelský záběr na celou národopisnou oblast Slovácka jej řadí mezi regionální instituce. Veřejnosti slouží hlavní budova ve Smetanových sadech, Galerie Slováckého muzea v Otakarově ulici, Památník Velké Moravy ve Starém Městě, Letecké muzeum Kunovice, soubor lidových staveb – muzeum v přírodě v obci Topolná. Volně přístupné archeologické lokality v Uherském Hradišti-Sadech, Starém Městě, Modré u Velehradu umožňují prohlídku rekonstruované základy velkomoravských chrámových staveb.

20 PARTNEŘI / STAKEHOLDEŘI OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Partneři ČR: Zlínský kraj Moravské zemské muzeum v Brně Masarykovo muzeum Hodonín Vlastivědné muzeum v Olomouci Archeologický ústav AV ČR v Brně Slovanský ústav AV ČR Praha Zahraniční partneři: Slovenská republika Diecézní muzeum nitranského biskupství Nitra Ponitrianské muzeum Nitra Makedonská republika/FYROM Národní muzeum Ohrid Řecko - Archeologické muzeum Thessaloniki Bulharsko - Archeologické muzeum Preslav Itálie - Museo Archeologico Benátky; Vatikánské muzeum – Křesťanské muzeum Pia IX.

21 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Shrnutí oblasti a čeho chceme dosáhnout OBLAST 2: OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Dílčí oblast projektu Posílení vědomí, historie a evropského kulturního dědictví se soustřeďuje na odkaz křesťanských kořenů Evropy s cílem obnovení a využití církevních památek, křesťanských tradic a kultur spojených s působením sv. Cyrila a Metoděje. Navržené aktivity směrují k upevňování vztahů mezi národy a komunitami se společným kulturním dědictvím včetně prohloubení jejich společné evropské identity; zachování evropského kulturního dědictví; obnově a využití církevních a světských památek; posílení kultur spojených s působením Cyrila a Metoděje s dopadem na rozvoj cestovního ruchu. V roce cyrilometodějského jubilea je již řada výše popsaných aktivit realizována (výstavy, multimediální a publikační tvorba, prezentační, výchovné a vzdělávací programy), zejména na domácí půdě. Velkou výzvou zůstává realizace Centra Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje se sídlem v Památníku Velké Moravy, obnova archeologických lokalit i projekt putovní výstavy. K tomu přispějí aktivity zaměřené na rozvoj mezinárodní dialogu v rámci partnerských zemí projektu. S řadou partnerů/stakeholderů již garant oblasti navázal spolupráci, další, zejména zahraniční partnery je nutné pro naplnění všech definovaných cílů přizvat.

22 Děkuji za pozornost. Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. mirek.vaskovych@slovackemuzeum.cz www.slovackemuzeum.cz


Stáhnout ppt "OBLAST 2: POSÍLENÍ VĚDOMÍ, HISTORIE A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Miroslav Vaškových Slovácké muzeum v Uherském Hradišti EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV."

Podobné prezentace


Reklamy Google