Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBLAST 5: KULTURNÍ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ KULTURY Ing. Zdeněk Urbanovský Centrála cestovního ruchu Východní Moravy EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBLAST 5: KULTURNÍ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ KULTURY Ing. Zdeněk Urbanovský Centrála cestovního ruchu Východní Moravy EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA."— Transkript prezentace:

1 OBLAST 5: KULTURNÍ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ KULTURY Ing. Zdeněk Urbanovský Centrála cestovního ruchu Východní Moravy EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE

2 OBSAH 1.Popis oblasti a analýza potřeb 2.Specifické cíle oblasti 3.Návrh aktivit 4.Cílové skupiny 5.Garant oblasti 6.Partneři / stakeholdeři 7.Závěr / souhrn

3 Popis oblasti Marketing celého projektu Tvorba a nabídka produktů (itinerářů) cestovního ruchu. Zviditelnění historického a kulturního dědictví Udržitelný rozvoj (zachování) kultury – podmínka tvorby produktů cestovního ruchu Identifikace potenciálu (trasy, cíle, events) Synergie oblasti s ostatními oblastmi projektu Zapojení podnikatelské sféry (hlavně mikropodniků)

4 Základní specifické cíle 1.Vytváření turistické nabídky Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje 2.Marketing projektu a produktů kulturního cestovního ruchu 3.Provázanost jednotlivých oblastí projektu na produkty cestovního ruchu

5 Cíl 1: Vytváření turistické nabídky Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje Pasport stávající situace Návrh vytvoření tras, zapojení cílů Návrh turistických produktů s prvky putování Návrh turistických produktů – zájezdů /poznávání cílů Síťování (networking) nabídky

6 Cíl 1 - aktivita 1.1. Identifikace turistických cílů a tras, obnova a realizace tras/cílů Pasport (identifikace) poutních/turistických tras a turistických cílů Návrh obnovy/údržby/změny stávajících cílů/tras Návrh realizace nových poutních/turistických tras (vč. vybudování infrastruktury) Monitoring turistických cílů, turistických tras v každém pátém roce projektu

7 Cíl 1, aktivita 1.2 – Tvorba produktové nabídky cestovního ruchu Produkty putování (pěší, cyklo, hipo) Produkty „poznávání cílů“ Kombinované produkty B2B, B2C

8 Cíl 2 Aktivita 2.1. Identifikace projektu, tvorba značky projektu, její ukotvení 2.1.1 grafická značka pro označování tiskovin, webových prezentací, upomínkových předmětů, turistických tras, turistických cílů (points of interest) zapojených do projektu EKS CM 2.1.2. označování poutních (turistických) tras pro pěší turistiku, hippoturistiku, cykloturistiku, a produktů z nich odvozených 2.1.3.označování produktů cestovního ruchu a marketingová komunikace těchto produktů. 2. 1. 4 procesní aktivity –zpracování design manuálu značky, pravidel pro její používání –grafické ztvárnění tiskovin a webových stránek, prezentací –překladatelské práce –tzv. povinná publicita (bude-li požadována).

9 Cíl 2 - Aktivita 2.2. Tvorba marketingových materiálů 2.2.1. Tištěné průvodce, letáky, katalogy, brožury 2.2.2. Mapy, navigační aplikace 2.2.3. Webové prezentace a aplikace 2.2.4. Mobilní aplikace 2.2.5. Multimediální prezentace 2.2.6. Tripy a prezentace, studijní cesty 2.2.7. Informační systém poutních/turistických cest 2.2.8. Informační systém turistických cílů

10 CÍL 3 PROVÁZANOST NA PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU 3.1. Odborné konference, sympozia, semináře 3.2. Studijní a poznávací cesty uvnitř projektu 3.3. Využití kulturních, vzdělávacích, výzkumných aktivit v oblasti cestovního ruchu

11 Cílové skupiny Turisté všech věkových skupin s všeobecným zájmem o poznávání historie, kultury, náboženství – 80% –Trh církevní a kulturní turistiky je zastoupen všemi věkovými kategoriemi s největším podílem věkové skupiny 40–60 let. Hlavní motivací je hledání a nacházení turistických cílů spojených s historií, kulturou, náboženskými příběhy apod. Turisté všech věkových skupin s vyhraněným zájmem o poutní a náboženskou turistiku – 20% –Věková struktura s převažujícím podílem praktikujících věřících ve věku 40 – 65 let. Motivací jsou náboženské důvody, zájem o poznávání historie, kultury, náboženská témata

12 Partneři, stakeholdeři Subjekty z oblasti cestovního ruchu, resp. historie, kultury, církví a vzdělávání z lokalit zapojených do projektu. Výchozí skupina partnerů: ČR, Slovensko, Slovinsko, Itálie, Řecko, Makedonie. Cílový stav (dle zájmu partnerů): navíc Maďarsko, Bulharsko, Turecko, Ukrajina, Polsko.

13 Shrnutí Navrhujeme postupovat dílčími kroky. Na Moravě navážeme na již existující poutní stezku, která spojuje Sv. Kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn, Štípu u Zlína, Velehrad a Sv. Antonínek. Rozvineme téma „Velká Morava“ v součinnosti s partnery na Moravě, Slovensku, Polsku, Itálii a Rakousku Od partnerů očekáváme základní popis stavu oblasti v dané zemi a vyjádření míry shody na navržených cílech


Stáhnout ppt "OBLAST 5: KULTURNÍ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ KULTURY Ing. Zdeněk Urbanovský Centrála cestovního ruchu Východní Moravy EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google