Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POHLED PODNIKATELSKÉ SFÉRY NA SOUČASNOU SITUACI V OBLASTI ŘEMESEL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POHLED PODNIKATELSKÉ SFÉRY NA SOUČASNOU SITUACI V OBLASTI ŘEMESEL"— Transkript prezentace:

1 POHLED PODNIKATELSKÉ SFÉRY NA SOUČASNOU SITUACI V OBLASTI ŘEMESEL
Dott. Martina Dlabajová Předsedkyně KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ZLÍNSKÉHO KRAJE

2 Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
POHLED PODNIKATELSKÉ SFÉRY NA SOUČASNOU SITUACI V OBLASTI ŘEMESEL Krajská hospodářská komora Zlínského kraje Projekt „Řemeslo – návrat ke kořenům“ Analýza strojírenských firem Akce DEN ŘEMESEL – říjen 2013 Příklad dobré praxe Další aktivity ve Zlínském kraji Další vize a cíle KHK ZK v oblasti podpory řemesel

3 KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE
KHK ZK vznikla fúzí tří Okresních hospodářských komor v Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně a je oficiálním reprezentantem podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji. KHK ZK sdružuje více než 400 aktivních členů. Do roku 2013 fungovala KHK ZK jako zájmové sdružení právnických osob. Zákon o hospodářské komoře stanoví jako jednu z působností komory podporu odborné přípravy k výkonu povolání.

4 Cílové skupiny: žáci 7.,8. a 9. tříd základních škol ZK
PROJEKT „ŘEMESLO – NÁVRAT KE KOŘENŮM“ Realizace: – Cíle projektu: zvýšení zájmu žáků ZŠ o studium technických a řemeslných oborů Cílové skupiny: žáci 7.,8. a 9. tříd základních škol ZK výchovní poradci v oblasti volby povolání na ZŠ ve Zlínském kraji

5 Kampaň vůči cílovým skupinám:
PROJEKT „ŘEMESLO – NÁVRAT KE KOŘENŮM“ Kampaň vůči cílovým skupinám: Realizace exkurzí do firem a odborných škol včetně aktivního zapojení žáků do řemeslných činností, besedy na ZŠ Setkávání s výchovnými poradci působících na ZŠ Realizováno celkem 23 exkurzí a besed, kterých se zúčastnilo 1146 vybraných žáků (plánováno 1000 účastníků) Poznatky z realizace: Pozitivní přístup všech zainteresovaných stran (ZŠ, SŠ, zaměstnavatelé) Odzkoušeny různé varianty realizace z hlediska organizace i průběhu exkurzí a besed Výchovným poradcům chybějí aktuální informace z podnikatelského prostředí

6 Navázání spolupráce se ZŠ a SŠ, propojení škol s firmami
PROJEKT „ŘEMESLO – NÁVRAT KE KOŘENŮM“ Výstupy projektu: Navázání spolupráce se ZŠ a SŠ, propojení škol s firmami Zpracování informačních materiálů - Katalogu řemesel (42 profesí v 11 oborech) - základní metodický a informační materiál pro žáky a výchovné poradce základních škol Prezentační filmové materiály pro jednotlivé obory

7 ANALÝZA STROJÍRENSKÝCH FIREM
6 strojírenských firem ZK provedlo analýzu potřeb řemeslně a technicky vzdělaných zaměstnanců pro příštích 5 let – jen tyto firmy budou potřebovat 500 absolventů. Absolventi technických oborů na trhu práce výrazně chybí. Školský systém nezakotvuje dostatečné propojení s praxí, firmy ani školy nejsou státem motivovány k tomu, aby rozšiřovaly spolupráci. U firem se nyní silným motivátorem stává právě kritický nedostatek zaměstnanců s potřebným vzděláním. Firmy nyní hledají možnosti rozšíření spolupráce se SŠ. Tato spolupráce by mimo jiné měla vést i k propojení tradičních řemeslných postupů se současnými potřebami moderních výrobních provozů.

8 Odborný seminář na téma „Propojení odborného školství a výrobní praxe“
AKCE DEN ŘEMESEL 24. – ODBORNÁ DISKUZE Odborný seminář na téma „Propojení odborného školství a výrobní praxe“ PROGRAM PRO ŽÁKY ZŠ firmy sídlící v areálu bývalých Baťových závodů otevřely své provozy žákům ze základních škol (8. a 9. třída), a to především pro zájemce o studium řemeslných a technických oborů Zúčastnily se 4 firmy, kterými během dopoledne prošlo přes 200 žáků Velmi kladné ohlasy ze stran žáků a výchovných poradců DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ FIREM PRO VEŘEJNOST

9 AKCE DEN ŘEMESEL 24. –

10 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE Firma Kovárna VIVA, a.s. je výborným příkladem propojení tradičního řemesla – kovářství s požadavky moderních provozů. Firma si je vědoma historických vazeb a zcela nedávno otevřela výstavní prostor, který se věnuje popisu tradice kovářství. Expozice je doplněna díly současných uměleckých kovářů.

11 DALŠÍ AKTIVITY VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Tradiční řemesla jsou ve Zlínském kraji silně zastoupena. Zlínský kraj jako průsečík Valašska, Slovácka a Hané se může pochlubit mnoha aktivitami, které jsou asi nejvíce soustředěny ve Valašském muzeu v přírodě. Ve Zlínském kraji jsou stále živá tradiční řemesla jako je kolářství nebo výroba krpců. Nositelé těchto řemesel se pravidelně umísťují na čelních příčkách soutěže Živnostník roku ZK. Střední odborná škola v Luhačovicích je přidružena k mezinárodní síti škol UNESCO a vyučuje umělecká řemesla jako je zpracování dřeva, keramiky, kovů a stavba hudebních nástrojů. Statutární město Zlín má ve svém plánu strategického rozvoje 2020 podporu dobrovolnického mentorského programu řemeslníků-seniorů na základních školách.

12 DALŠÍ VIZE A CÍLE KHK ZK V OBLASTI PODPORY ŘEMESEL
Schůzka s hejtmanem Zlínského kraje, zástupci odboru školství, mládeže a sportu ZK, zástupci firem a středních odborných škol na téma realizace dalších možných aktivit propojení vzdělávání s praxí. Příprava dalšího ročníku Dne řemesel a jeho rozšíření o více oborů a do více okresů. Využití výsledků studie Kvalitativní mapování kreativních průmyslů ve Zlínském kraji pro další rozvoj a podporu řemeslného a technického vzdělávání. Návaznost na aktivity Hospodářské komory ČR.

13 DĚKUJI ZA POZORNOST Dott. Martina Dlabajová
Předsedkyně Krajské hospodářské komory Zlínského kraje


Stáhnout ppt "POHLED PODNIKATELSKÉ SFÉRY NA SOUČASNOU SITUACI V OBLASTI ŘEMESEL"

Podobné prezentace


Reklamy Google