Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky, červen 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky, červen 2010"— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky, červen 2010
APUEN, červen 2010 Veřejné zakázky, červen 2010 RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování

2 Zásadní vlivy na VZ, obsah prezentace
Ekonomika Legislativa - novela ZVZ Elektronizace

3 Veřejné zakázky – finanční objem
Výdaje veřejného sektoru na nákup zboží,služeb, stavebních prácí od 1 Kč výše veškeré nákupy a investice pořizované zadavateli (veřejnými i sektorovými) od privátních dodavatelů EU 15-20% HDP miliard EURO trvalá pozornost, legislativní tlak, směrnice , sdělení, nařízení,… pilotní projekty,… ČR 17,5% HDP miliard Kč trvalá témata : zvyšování efektivnosti, snižování korupce, administrativní zátěže, … legislativní vývoj, elektronizace, posilování transparentnosti,…

4 APUEN, červen 2010 Ekonomika Politické cíle Rozsah trhu VZ
Probíhající ekonomická deprese Makroekonomické ukazatele Politické cíle Sociální zadávání / osoby se zdravotním postižením (§101 ZVZ) Podpora malého a středního podnikání (§98 (5) ..části..20% podlimit) Zelené zadávání Zvyšování efektivnosti Snižování admin. zátěže Potírání korupce

5 HDP EU  Mld. Eur 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EU (27 zemí) 9 201 9 580 9 942 10 109 10 607 11 062 11 682 12 363 12 501 11 805 12 049 Růst vůči r (%) 100 104,1 108,1 109,8 115,3 120,2 126,9 134,4 135,8 128,3 130,9 Pramen:Eurostat

6 Veřejný dluh k HDP - vývoj
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 EU 61,9% 61,0% 60,3% 61,8% 62,2% 62,7% 61,3% 58,7% 61,5% EMU 68,7% 68,4% 68,2% 69,3% 69,7% 70,4% 68,6% 66,2% 69,6% Belgie 107,8% 106,5% 103,5% 98,7% 94,4% 92,1% 88,1% 84,2% 89,8% Bulharsko 74,3% 67,3% 53,6% 45,9% 37,9% 29,2% 22,7% 18,2% 14,1% ČR 18,5% 25,1% 28,5% 30,1% 30,4% 29,7% 29,4% 29,0% 30,0% Dánsko 51,5% 48,7% 48,3% 45,8% 43,8% 37,1% 31,3% 26,8% 33,5% Německo 59,7% 58,8% 63,8% 65,6% 68,0% 67,6% 65,0% 65,9% Estonsko 5,2% 4,8% 5,7% 5,6% 5,0% 4,6% 4,5% 3,8% Irsko 37,8% 35,5% 32,2% 31,1% 27,6% 25,0% 44,1% Řecko 103,4% 103,7% 101,7% 98,0% 98,6% 100,0% 97,1% 95,6% 99,2% Španělsko 59,3% 55,5% 52,5% 46,2% 43,0% 39,6% 36,1% 39,7% Francie 57,3% 56,9% 62,9% 64,9% 66,4% 63,7% 67,4% Itálie 109,2% 108,8% 105,7% 104,4% 103,8% 105,8% Kypr 60,7% 64,7% 68,9% 70,2% 69,1% 64,6% 58,3% 48,4% Lotyšsko 12,3% 14,0% 13,5% 14,6% 14,9% 12,4% 10,7% 9,0% 19,5% Litva 23,7% 23,1% 22,3% 21,1% 19,4% 18,4% 18,0% 16,9% 15,6% Lucembursko 6,2% 6,3% 6,1% 6,6% Maďarsko 54,2% 52,1% 55,8% 58,1% 59,4% 72,9% Malta 55,9% 62,1% 60,1% 72,1% 63,6% 62,0%

7 Veřejný dluh k HDP - vývoj
Nizozemí 53,8% 50,7% 50,5% 52,0% 52,4% 51,8% 47,4% 45,5% 58,2% Rakousko 66,5% 67,1% 65,5% 64,8% 63,9% 62,2% 59,5% 62,6% Polsko 36,8% 37,6% 42,2% 47,1% 45,7% 47,7% 45,0% 47,2% Portugalsko 52,9% 55,6% 56,9% 58,3% 63,6% 64,7% 66,3% Rumunsko 22,5% 25,7% 24,9% 21,5% 18,7% 15,8% 12,4% 12,6% 13,6% Slovinsko na 26,8% 28,0% 27,5% 27,8% 27,0% 26,7% 23,3% Slovensko 50,3% 48,9% 43,4% 42,4% 41,4% 34,2% 30,5% 29,3% 27,7% Finsko 43,8% 42,3% 41,3% 44,4% 44,2% 41,8% 39,3% 35,2% 34,1% Švédsko 53,6% 54,4% 52,6% 52,3% 51,2% 51,0% 45,9% 40,5% 38,0% Velká Británie 41,0% 37,7% 37,5% 38,7% 40,6% 43,2%

8 Česká republika: Vývoj HDP
Pramen:ČSÚ Ukazatele reálné ekonomiky 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 HDP 2 189,2 2 352,2 2 464,4 2 577,1 2 814,8 2 983,9 3 222,4 3 535,5 3 689,0 3 627,2 Růst vůči r (%) 100,00 107,45 112,57 117,72 128,58 136,30 147,20 161,50 168,51 165,69

9 Česká republika: Vývoj HDP a státního dluhu
Ukazatele reálné ekonomiky 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 HDP 2 189,2 2 352,2 2 464,4 2 577,1 2 814,8 2 983,9 3 222,4 3 535,5 3 689,0 3 627,2 Růst vůči r % 100,00 107,45 112,57 117,72 128,58 136,30 147,20 161,50 168,51 165,69 Prameny: MF, ČSÚ Vývoj státního dluhu v ČR Dluh 289,3 345 395,9 493,2 592,9 691,2 802,5 892,3 999,8 1 178,20 119,25 136,85 170,48 204,94 238,92 277,39 308,43 345,59 407,26

10 MF: Legislativní rámec státního rozpočtu
Ústava (č. 1/1993 Sb.) Rozpočtová pravidla (č. 218/2000 Sb.) Jednací řád poslanecké sněmovny parlamentu (č. 90/1995 Sb.) Zákon o státním rozpočtu na rok 2010 (č. 487/2009 Sb.)

11 MF: Příprava a schvalování státního rozpočtu

12 MF: Fáze rozpočtového procesu

13 MF: Mandatorní výdaje

14 MF: Vývoj základních indikátorů státního rozpočtu

15 MF Saldo státního rozpočtu (mld. Kč)

16 MF: Dluh sektoru vládních institucí

17 čas pro změnu?? Aktuální saldo: leden – květen 2010 : 95 mld => celoročně 228 až 257

18 APUEN, červen 2010 Ekonomika Politické cíle Rozsah trhu VZ
Probíhající ekonomická deprese Makroekonomické ukazatele Politické cíle Sociální zadávání / osoby se zdravotním postižením (§101 ZVZ) Podpora malého a středního podnikání (§98 (5) ..části..20% podlimit) Zelené zadávání Zvyšování efektivnosti Snižování admin. zátěže Potírání korupce

19 Veřejné zakázky – ČR - vývojové tendence fin. rozsahu

20 Veřejné stavební zakázky – ČR - vývojové tendence
          Stavební práce Rok Počet VZ Cena s DPH (ISVZ-nadlimit,podlimit) % podíl na celkové hodnotě VZ v ISVZ (s DPH) VZMR Celkem 2006 5 143 52,9% 2007 2 762 46,4% 2008 3 559 59,2% 2009 4 250 50,4%

21 Tradice… Za císaře pána…
nařízení veškerého ministerstva č. 61/1909 ř.z., o zadávání státních dodávek a prací účinnost od 1. ledna 1910 1. republika nařízení vlády č. 667/1920 Sb., o zadávání státních dodávek a prací (zadávací řád) účinnost od 1. ledna 1921 zrušeno 30. září 1950 zákonem č. 99/1950 Sb.,

22 Současnost,… UNCITRAL - Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo
( pracovní skupina – veřejné zakázky) zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek od 1. ledna 1995 Směrnice EU… zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách od 1. května 2004 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17(18)/ES zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. července 2006

23 Evropská komise Aktivity EK „nenápadné“ finanční limity % % % % Nárůst počtu a objemu nadlimitních VZ? Zahraniční uchazeči?

24 Česká republika: organizační zajištění
Ministerstvo pro místní rozvoj gestor zákona, má na starosti metodiku, je správcem informačního systému o veřejných zakázkách, provozuje SKD Úřad na ochranu hospodářské soutěže dohled nad zadáváním veřejných zakázek

25 Soutěž, ekonomika Celý investiční a nákupní proces x aplikace ZVZ Plánování činnosti zadavatele, příprava rozpočtu, agregace finančních zdrojů Záměr, plánování veřejných zakázek, schvalování Specifikace VZ, příprava ZD, schvalování Zadávání VZ Přidělení VZ, schválení, podpis smlouvy Realizace VZ Zaplacení Vyhodnocení investičního, nákupního procesu, ověření dosažení cílů, audit výkonnosti

26 Soutěž, ekonomika zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole zákon č. 129/2000 Sb., o krajích zákon č. 128/2000 Sb., o obcích zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Ekonomika, finance = principy 3E x soutěž ??

27 Soutěž, ekonomika Principy účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků – principy 3E Economy, Efficiency, Effectiveness Hospodárnost, efektivita, účelnost Zákon o finanční kontrole Mezinárodní auditní standardy INTOSAI

28 Soutěž, ekonomika Účelnost – použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů, zda byla danou akcí/činností/projektem uspokojena potřeba, která danou aktivitu vyvolala.

29 Soutěž, ekonomika Hospodárnost – takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených cílů, kdy dojde k co nejnižšímu vynaložení veřejných prostředků a zároveň je dodržena odpovídající kvalita plněných úkolů. Tj. jde o minimalizaci nákladů na zdroje-vstupy použité na splnění cílů se zřetelem na odpovídající kvalitu.

30 Soutěž, ekonomika Efektivnost – takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Princip efektivnosti vyžaduje dosažení co nejlepšího vztahu mezi zdroji použitými na danou činnost a dosaženými účinky, a to jak z pohledu jednorázové aktivity tak z pohledu trvale dosahované efektivnosti.

31 Soutěž, ekonomika Principy 3E – kontrola není jednoduchá, není to vymahatelné plnění daných úkonů. Kontrolu provádí NKÚ, vnitřní kontrolní systém zadavatele.

32 Soutěž, ekonomika Rozpor mezi principy 3E a principy soutěže? Směrnice 17 a 18 obsahují jak principy 3E tak „především“ principy soutěže Zákon o veřejných zakázkách obsahuje pouze principy soutěže (§ 6) principy 3E se dovozují z uvedených „ekonomických „ zákonů Dohled nad aplikací ZVZ – ÚOHS – „vymahatelné“ úkony Zadavatel – soustředěnost na úkony dle ZVZ …

33 Soutěž, ekonomika Soulad mezi 3E a soutěží není samozřejmý nesprávná aplikace principů ZVZ může vést k rozporu s principy 3E např. vyloučení uchazeče s nejlepší nabídkou pro formální pochybení lze odstranit (kvalifikace)

34 Soutěž, ekonomika Sladění uváděných principů (dlouhodobá efektivnost) – stálá pozornost zadavatele během investičního a nákupního procesu, důraz na plánování a přípravu VZ Plánování – nastavení interního kontrolního systému, plán VZ Příprava - předmět VZ – ověření účelu, druh ZŘ, požadavky na prokázání kvalifikace, metoda hodnocení nabídek (dílčí kritéria) – doba využívání VZ, návrh smlouvy (obchodní podmínky), doba trvání… Průběh ZŘ – hodnocení nabídek Realizace VZ – nutno používat kvalitní smlouvy umožňující kontrolu realizace a eliminaci možného odchýlení od původního účelu. Vyhodnocení investičního, nákupního procesu, ověření dosažení cílů, audit výkonnosti - …a znovu …

35 Elektro…. Elektronizace VZ – elektronizace některých nebo všech postupů přípravy, zadávání i obchodních úkonů při realizaci veřejných zakázek – (Public) eProcurement Elektronické zadávání veřejných zakázek je proces, kdy některé nebo všechny úkony zadávacího řízení jsou prováděny v elektronické podobě (prostřednictvím elektronických nástrojů) Elektronické zadávání veřejných zakázek malého rozsahu…. Elektronické zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek ….

36 Procesy dle zákona o veřejných zakázkách
Příprava VZ, příprava oznámení, výzvy Odeslání oznámení a výzvy, uveřejnění oznámení, Poskytnutí zadávací dokumentace Podání nabídek / Žádostí o účast Sestavení komise pro otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami / žádostmi Sestavení hodnotící komise Posuzování a hodnocení nabídek Výběr dodavatele Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem Uveřejnění výsledků Dodávka předmětu VZ Zaplacení ceny předmětu VZ

37 Procesy dle ZVZ a elektronizace

38 Efektivnost, hospodárnost, účelnost Elektronizace VZ
Transparentnost Rovný přístup Nediskriminace Soutěž – DNS, elektronická aukce,…x...zjednodušené podlimitní řízení Agregace – rámcové smlouvy pro veřejné zadavatele, centrální zadavatel Efektivnost, hospodárnost, účelnost Boj proti korupci, snižování administrativní zátěže

39 Aktuální stav elektronizace v ČR
Portál o VZ – Informace zajišťované gestorem zákona Legislativa Judikatura Metodiky/stanoviska Informační systém o veřejných zakázkách Elektronické zadávání veřejných zakázek GEM – elektronické tržiště veřejné správy Vzdělávání Public private partnership Info-forum Mezinárodní spolupráce Anglická verze

40 Portál VZ

41 Aktuální stav elektronizace v ČR
ÚOHS - Informace zajišťované dohledovým orgánem Sbírky rozhodnutí Veřejné vyhlášky Soudní přezkum rozhodnutí Výkladová stanoviska Legislativa Aktuality z veřejných zakázek Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele Kauce Public Procurement Network Statistiky Odkazy Základní pojmy

42 Úřad na ochranu hospodářské soutěže

43 Uveřejňování informací a údajů o VZ
nový TED formulář – Oznámení o dobrovolné průhlednosti EX ANTE Zadávání: Uveřejňování WWW TED formuláře (14) Členské země EU Veřejné zakázky v EU TED formuláře (14) TED formuláře (14) US IS VZ ČR TED formuláře (14) ČR: US IS VZ Podlimitní – povinně Nadlimitní - povinně národní formuláře (2) VZ: Česká republika

44 IS VZ US

45 TED

46 Informační Systém o VZ Systém kvalifikovaných dodavatelů
Seznam systémů certifikovaných dodavatelů Statistický modul Klasifikace a číselníky Restřík koncesních smluv Restřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek Restřík osob se zákazem plnění koncesních smluv

47 Informační systém o VZ

48 Nadlimitní a podlimitní VZ (342 mld Kč)
Možné rozsahy elektronizace Evidence zadávacích řízení… Podpora zadavatele při řízení VZ, při hodnocení Správa VZ a skupin VZ, agregace poptávek Plánování VZ, vzorové dokumenty, šablony, .. Provádění vybraných úkonů v ZŘ !! Atestované el. nástroje !! El. komunikace – zadavatel x dodavatel (výzvy, dodatečné informace,..) El. poskytování dokumentace Příjem el. nabídek eAukce Plně elektronická zadávací řízení Integrace systémů pro el. zadávání VZ s ostatními IS zadavatele Atestace prováděná MI, MV – zkušenosti, …certifikace

49 Veřejné zakázky malého rozsahu (230 mld Kč)
Možné rozsahy elektronizace – viz nadlimitní a podlimitní VZ Není nutný atest el. nástroje!! Elektronická tržiště veřejné správy GEM Komodity ICT, Párování poptávek s nabídkou Povinně správci kapitol státního rozpočtu 2 provozovatelé Rozsah resp. obrat – 1,8 mld v roce 2009 Elektronické tržiště MO - SEPO Velký rozsah komodit (mimo ICT) Obrat – 3,5 mld v roce 2009 El. tržiště – Praha 6 Města, obce, zdravotnická zařízení,… uživatelé eAukcí…pro VZMR Velký počet, významné úspory (17 %), zatím není velký fin. rozsah Web stránky – uveřejńování,

50 Základní vymezení NIPEZ
MMR je nositelem průřezového projektu s názvem Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Hlavním cílem průřezového projektu je dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v ČR, a to: Snížením cen nakupovaných komodit Snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání VZ na straně zadavatelů i dodavatelů Očekávaným výstupem průřezového projektu je modulárně členěná soustava informačních systémů pokrývající životní cyklus VZ

51 NIPEZ - modulárně členěná soustava IS
Systémy eGovernment TED IS zadavatele IS dodavatele Komoditní číselníky IS VZ US a další části IS VZ Národní el. nástroj (NEN) Individuální el. nástroje e-tržiště NIPEZ Okolní informační systémy Rozhraní mezi celým NIPEZ a okolními IS

52 NIPEZ – Pokrytí životního cyklu VZ
Vyhodnocení VZ a přijetí opatření pro následné VZ Plánování veřejných zakázek Zaplacení ceny předmětu VZ (eInvoicing) Objednání a dodání předmětu VZ (eOrdering) Specifikace VZ a příprava zadávacích podmínek Schválení a podpis smlouvy Schválení zadávacích podmínek a VZ Zadávací řízení pro VZMR/pod-/nadlimitní VZ Procesy zajišťované NEN a individuálními elektronickými nástroji Procesy zajišťované IS VZ US, NEN, individuálními elektronickými nástroji, e-tržišti Soutěž o návrh Koncesní řízení Výhledové funkcionality

53 Přínosy NIPEZ Z analytických prací provedených v rámci NIPEZ vyplývají následující roční úspory : v 1. etapě ve výši 12 mld. Kč (povinná závaznost na ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace, dobrovolná participace ostatních veřejných institucí) v 2. etapě až 30 mld. Kč (povinná závaznost na celou zadavatelskou obec) Další očekávané přínosy: Větší transparentnost zadávání – zejména u standardizovaných komodit povinně zadávaných elektronicky v rámci míry závaznosti Lepší přehled zadavatelů o VZ v rámci organizace, včetně možnosti lépe provádět výdajové analýzy a optimalizovat nákup Zjednodušený přehled dodavatelů o nabídkách vůči veřejným institucím Zjednodušený přístup ÚOHS k zrealizovaným tendrům v rámci provádění dohledové činnosti Procesní kontrola správnosti postupu při výběru dodavatelů v rámci projektů financovaných či spolufinancovaných z fondů EU Efektivnější výkon agendy odboru veřejného investování MMR Zlepšení informovanosti veřejnosti o zadávaných VZ

54 Aktuální stav NIPEZ Začátkem února byl dokončen projekt pod názvem Návrh modelu fungování NIPEZ. Aktivity projektu byly financovány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) V rámci těchto aktivit byly vytvořeny následující dokumenty: Návrh modelu fungování NIPEZ Studie proveditelnosti projektu NIPEZ, Oba dokumenty nyní slouží jako podklad projektové žádosti na čerpání dotace z Integrovaného operačního programu (IOP), která se nyní nachází ve stavu schvalování. V obou dokumentech bylo navrženo řešení NIPEZ v 5 variantách, ze kterých byla na základě kvalitativních a kvantitativních parametrů vybrána nejvhodnější varianta. Ta je založena na koexistenci Národního elektronického nástroje (NEN) a řešení jednotlivých zadavatelů/resortů, kteří z nejrůznějších důvodů nebudou mít zájem o používání národního řešení.

55 Návrh dalšího postupu v rámci průřezového projektu
Další aktivity byly rozděleny v závislosti na prioritách nositele projektu a možnostech úpravy legislativního rámce do dvou následujících projektů: Vytvoření a spuštění nové verze e-tržišť, NEN a ostatních modulů NIPEZ Školení uživatelů NIPEZ Nasazení nové verze e-tržišť NEN či individuálních nástrojů bude probíhat ve dvou etapách. V 1. etapě bude používání závazné pro ústřední orgány státní správy (ÚOSS) a jejich vybrané podřízené organizace dle Nařízení vlády ČR. Poté bude fungování komponent vyhodnoceno a bude případně rozhodnuto o povinném používání všemi zadavateli VZ v ČR po novele zákona o veřejných zakázkách (2. etapa).

56 Digram průřezového projektu NIPEZ
340 mil. Kč IOP OPLZZ NÁKLADY Vytvoření a spuštění nové verze e-tržišť, NEN a ostatních modulů NIPEZ celkem 300 mil. Kč Návrh modelu fungování NIPEZ celkem 4 mil. Kč Školení uživatelů NIPEZ celkem 40 mil. Kč 2009 Současný stav 2011 2012 2013 2014 ČAS

57 Harmonogram realizace projektu NIPEZ

58 Návrh nového systému elektronických tržišť veřejné správy

59 Harmonogram

60 Usnesení vlády ze dne 26. 4. 2010 Nový systém
elektronických tržišť veřejné správy Usnesení vlády ze dne Provozovatelé Technická specifikace Seznam standardizovaných komodit Definice subjektů s povinností Obchodní model Pravidla e-tržiště Koncesní řízení

61 Usnesení vlády – Definice povinností
Povinnost je uložena: a.) Všem ústředním orgánům státní správy (ÚOSS) tak, aby prostřednictvím e-tržiště bylo zadáváno 100 % finančního objemu vynakládaných ze strany ÚOSS na vyjmenované standardizovatelné komodity (Seznam standardizovaných komodit) b.) Podřízeným organizacím jednotlivých ÚOSS, kteří jsou veřejnými zadavateli dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ, tak, aby prostřednictvím e-tržiště bylo zadáváno alespoň 50 % finančního objemu vynakládaných podřízenými organizacemi ÚOSS na vyjmenované standardizovatelné komodity Dobrovolně budou moci e-tržiště používat i ostatní zadavatelé. E-tržiště rovněž budou moci zadavatelé používat i pro jiné komodity, než které budou pro zadávání e-tržiště určeny vládou ČR. V pravidlech používání e-tržiště bude mít příslušný ústřední orgán státní správy možnost získat výjimku pro používání svého „resortního tržiště“

62 Usnesení vlády - Pravidla e-tržiště
Jasně v paragrafovém znění stanovují následující oblasti: ÚČEL, PŮSOBNOST, VYMEZENÍ SYSTÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA E-TRŽIŠTI PRÁVA A POVINNOSTI SUBJEKTŮ ELEKTRONICKÉHO NAKUPOVÁNÍ VÝJIMKY Z POUŽITÍ E-TRŽIŠŤ, PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

63 Usnesení vlády - Seznam standardizovaných komodit
Příklady komodit, které rozšiřují současný rámec ICT komodit zadávaných prostřednictvím e-tržišť CPV kód CPV Kategorie Příklad předmětu plnění (komodit) / podřazených CPV kódů Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly Židle, Křesla, Pohovky Stoly, skříně, psací stoly a knihovny Psací stoly, Stoly, Skříně a knihovny Kancelářský nábytek Kartotéční skříně, Výstavní skříně, Počítačový nábytek (.. další kategorie)

64 Obchodní model Stávající obchodní model není v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v pozdějším znění (poplatky hradí dodavatel). Náklady na provoz eTržiště budou hrazeny ze státního rozpočtu (prostřednictvím správce eTržiště, tj. MMR), jednotliví zadavatelé a dodavatelé budou využívat eTržiště bezplatně. Provozovatelům bude vyplácena výkonová platba za jednotlivá zadávací řízení/ úkony, které zadavatelé provedou prostřednictvím příslušného tržiště, provozovatelům nebudou vypláceny žádné platby za dostupnost služeb e-tržiště. Účastníci obchodního modelu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – správce e-tržiště, Provozovatelé e-tržišť pro veřejnou správu (počet stanoven na 5), Vlastníci jednotlivých e-tržišť, Zadavatelé, Dodavatelé. Další účastníci: Odborná a široká veřejnost, Kontrolní a dohledové orgány vymezené legislativou ČR.

65 Obchodní model

66 Soutěž o nové provozovatele

67 Technická specifikace
Technickou specifikaci tvoří dokument, jež obsahuje detailní požadavky na: Funkčnost e-tržiště odvinutou zejména od podporovaných režimů zadávacích řízení Vazby na jiné moduly NIPEZ (v souladu s dokumentem „Návrh modelu fungování národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek“) Rozhraní na jiné IS (relevantní informační systémy pro eGovernment v ČR, vnitřní systémy zadavatelů) – rozsahy vyměňovaných dat, vztahy mezi všemi systémy atd. Shodu e-tržiště s legislativními požadavky, příp. obecnými standardy pro životní cyklus informačních systémů Zajištění změnových řízení ve vazbě na změny legislativy – vzhledem k častým změnám legislativy bude technická specifikace obsahovat požadavek na konfigurovatelnost e-tržiště.

68 Přínosy a náklady na implementaci
Hlavní cílem provozu e-tržišť je v souladu s projektem NIPEZ dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v ČR, a to: Snížením cen nakupovaných komodit v celkové roční úspoře 1,2 mld. Kč v rámci Etapy 1 a 2,1 mld. Kč v rámci Etapy 2. Snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání VZ na straně zadavatelů i dodavatelů v celkové roční úspoře 178 mil. Kč v rámci Etapy 1 a 335 mil. Kč v rámci Etapy 2. Vzhledem ke zvolené variantě způsobu výběru provozovatelů e-tržišť v koncesním řízení vzniknou správci e-tržišť (MMR) pouze následující investiční výdaje: Výdaje na zpracování technické specifikace pro e-tržiště – 3,8 mil. Kč vč. DPH Výdaje na zpracování kategorizace a standardizace komodit vhodných pro zadávání prostřednictvím e-tržiště – 1 mil. Kč vč. DPH Příprava legislativy a metodických pokynů pro e-tržiště – 3,8 mil. Kč vč. DPH Příprava podkladů pro části zadávacích podmínek pro výběr provozovatelů e-tržišť – 2,4 mil. Kč vč. DPH. Celkové investiční výdaje správce e-tržišť (MMR) činí 11 mil. Kč vč. DPH a předpokládá se jejich financování ze Strukturálních fondů EU v rámci projektu reg. č. CZ.1.06/1.1.00/ s názvem Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

69 Děkuji za pozornost. Závěrem RNDr. Jiří Svoboda
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Praha 1, Na Příkopě 3 Tel.: Mail: – stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky, červen 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google