Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky, červen 2010 APUEN, červen 2010 RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky, červen 2010 APUEN, červen 2010 RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky, červen 2010 APUEN, červen 2010 RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování

2 2 Zásadní vlivy na VZ, obsah prezentace 1.Ekonomika 2.Legislativa - novela ZVZ 3.Elektronizace

3 3 Veřejné zakázky – finanční objem Výdaje veřejného sektoru na nákup zboží,služeb, stavebních prácí od 1 Kč výše veškeré nákupy a investice pořizované zadavateli (veřejnými i sektorovými) od privátních dodavatelů EU15-20% HDP20072088 miliard EURO trvalá pozornost, legislativní tlak, směrnice, sdělení, nařízení,… pilotní projekty,… ČR17,5% HDP2009 631 miliard Kč trvalá témata : zvyšování efektivnosti, snižování korupce, administrativní zátěže, … legislativní vývoj, elektronizace, posilování transparentnosti,…

4 4 APUEN, červen 2010 Ekonomika  Rozsah trhu VZ  Probíhající ekonomická deprese  Makroekonomické ukazatele Politické cíle  Sociální zadávání / osoby se zdravotním postižením (§101 ZVZ)  Podpora malého a středního podnikání (§98 (5)..části..20% podlimit)  Zelené zadávání  Zvyšování efektivnosti  Snižování admin. zátěže  Potírání korupce

5 5 Pramen:Eurostat Mld. Eur20002001200220032004200520062007200820092010 EU (27 zemí)9 2019 5809 94210 10910 60711 06211 68212 36312 50111 80512 049 Růst vůči r. 2000 (%)100104,1108,1109,8115,3120,2126,9134,4135,8128,3130,9 HDP EU

6 6 Veřejný dluh k HDP - vývoj 200020012002200320042005200620072008 EU61,9%61,0%60,3%61,8%62,2%62,7%61,3%58,7%61,5% EMU68,7%68,4%68,2%69,3%69,7%70,4%68,6%66,2%69,6% Belgie107,8%106,5%103,5%98,7%94,4%92,1%88,1%84,2%89,8% Bulharsko74,3%67,3%53,6%45,9%37,9%29,2%22,7%18,2%14,1% ČR18,5%25,1%28,5%30,1%30,4%29,7%29,4%29,0%30,0% Dánsko51,5%48,7%48,3%45,8%43,8%37,1%31,3%26,8%33,5% Německo59,7%58,8%60,3%63,8%65,6%68,0%67,6%65,0%65,9% Estonsko5,2%4,8%5,7%5,6%5,0%4,6%4,5%3,8%4,6% Irsko37,8%35,5%32,2%31,1%29,7%27,6%25,0%25,1%44,1% Řecko103,4%103,7%101,7%98,0%98,6%100,0%97,1%95,6%99,2% Španělsko59,3%55,5%52,5%48,7%46,2%43,0%39,6%36,1%39,7% Francie57,3%56,9%58,8%62,9%64,9%66,4%63,7%63,8%67,4% Itálie109,2%108,8%105,7%104,4%103,8%105,8%106,5%103,5%105,8% Kypr58,8%60,7%64,7%68,9%70,2%69,1%64,6%58,3%48,4% Lotyšsko12,3%14,0%13,5%14,6%14,9%12,4%10,7%9,0%19,5% Litva23,7%23,1%22,3%21,1%19,4%18,4%18,0%16,9%15,6% Lucembursko6,2%6,3% 6,1%6,3%6,1%6,6% 13,5% Maďarsko54,2%52,1%55,8%58,1%59,4%61,8%65,6%65,9%72,9% Malta55,9%62,1%60,1%69,3%72,1%70,2%63,6%62,0%63,8%

7 7 Veřejný dluh k HDP - vývoj Nizozemí53,8%50,7%50,5%52,0%52,4%51,8%47,4%45,5%58,2% Rakousko66,5%67,1%66,5%65,5%64,8%63,9%62,2%59,5%62,6% Polsko36,8%37,6%42,2%47,1%45,7%47,1%47,7%45,0%47,2% Portugalsko50,5%52,9%55,6%56,9%58,3%63,6%64,7%63,6%66,3% Rumunsko22,5%25,7%24,9%21,5%18,7%15,8%12,4%12,6%13,6% Slovinskona26,8%28,0%27,5%27,8%27,0%26,7%23,3%22,5% Slovensko50,3%48,9%43,4%42,4%41,4%34,2%30,5%29,3%27,7% Finsko43,8%42,3%41,3%44,4%44,2%41,8%39,3%35,2%34,1% Švédsko53,6%54,4%52,6%52,3%51,2%51,0%45,9%40,5%38,0% Velká Británie41,0%37,7%37,5%38,7%40,6%42,2%43,2%44,2%52,0%

8 8 Česká republika: Vývoj HDP Pramen:ČSÚ Ukazatele reálné ekonomiky 2000200120022003200420052006200720082009 HDP2 189,22 352,22 464,42 577,12 814,82 983,93 222,43 535,53 689,03 627,2 Růst vůči r. 2000 (%)100,00107,45112,57117,72128,58136,30147,20161,50168,51165,69

9 9 Česká republika: Vývoj HDP a státního dluhu Ukazatele reálné ekonomiky 2000200120022003200420052006200720082009 HDP2 189,22 352,22 464,42 577,12 814,82 983,93 222,43 535,53 689,03 627,2 Růst vůči r. 2000 %100,00107,45112,57117,72128,58136,30147,20161,50168,51165,69 Prameny: MF, ČSÚ Vývoj státního dluhu v ČR 2000200120022003200420052006200720082009 Dluh289,3345395,9493,2592,9691,2802,5892,3999,81 178,20 Růst vůči r. 2000 %100,00119,25136,85170,48204,94238,92277,39308,43345,59407,26

10 10 Ústava (č. 1/1993 Sb.) Rozpočtová pravidla (č. 218/2000 Sb.) Jednací řád poslanecké sněmovny parlamentu (č. 90/1995 Sb.) Zákon o státním rozpočtu na rok 2010 (č. 487/2009 Sb.) MF: Legislativní rámec státního rozpočtu

11 11 Poslanecká sněmovna Vláda Ministerstvo financí (Odbor 11 – Státní rozpočet) Kapitola MF: Příprava a schvalování státního rozpočtu

12 12 MF: Fáze rozpočtového procesu

13 13 MF: Mandatorní výdaje

14 14 MF: Vývoj základních indikátorů státního rozpočtu

15 15 MF Saldo státního rozpočtu (mld. Kč)

16 16 MF: Dluh sektoru vládních institucí

17 17 čas pro změnu?? Aktuální saldo: leden – květen 2010 : 95 mld => celoročně 228 až 257

18 18 APUEN, červen 2010 Ekonomika  Rozsah trhu VZ  Probíhající ekonomická deprese  Makroekonomické ukazatele Politické cíle  Sociální zadávání / osoby se zdravotním postižením (§101 ZVZ)  Podpora malého a středního podnikání (§98 (5)..části..20% podlimit)  Zelené zadávání  Zvyšování efektivnosti  Snižování admin. zátěže  Potírání korupce

19 19 Veřejné zakázky – ČR - vývojové tendence fin. rozsahu

20 20 Veřejné stavební zakázky – ČR - vývojové tendence Stavební práce RokPočet VZ Cena s DPH (ISVZ- nadlimit,podlimit) % podíl na celkové hodnotě VZ v ISVZ (s DPH) VZMRCelkem 2006 5 143184 895 087 57552,9%90 658 157 920275 553 245 495 2007 2 762115 518 075 12746,4%137 314 860 800252 832 935 927 2008 3 559208 568 698 64159,2%139 135 439 360347 704 138 001 2009 4 250 172 925 774 429 50,4%116 199 620 553289 125 394 982

21 21 Tradice… Za císaře pána… nařízení veškerého ministerstva č. 61/1909 ř.z., o zadávání státních dodávek a prací účinnost od 1. ledna 1910 1. republika nařízení vlády č. 667/1920 Sb., o zadávání státních dodávek a prací (zadávací řád) účinnost od 1. ledna 1921 zrušeno 30. září 1950 zákonem č. 99/1950 Sb.,

22 22 Současnost,… UNCITRAL - Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo ( pracovní skupina – veřejné zakázky) zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek od 1. ledna 1995 Směrnice EU… zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách od 1. května 2004 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17(18)/ES zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. července 2006

23 23 Evropská komise Aktivity EK „nenápadné“ finanční limity 2006 2008 2010 4 290 000 3 782 000 3 236 00075% 6 607 000 5 857 000 4 997 00075% 13 215 000 11 715 000 10 020 00075% 165 228 000 146 447 000 125 451 00075% Nárůst počtu a objemu nadlimitních VZ? Zahraniční uchazeči?

24 24 Česká republika: organizační zajištění Ministerstvo pro místní rozvoj gestor zákona, má na starosti metodiku, je správcem informačního systému o veřejných zakázkách, provozuje SKD www.mmr.czwww.portál-vz.cz Úřad na ochranu hospodářské soutěže dohled nad zadáváním veřejných zakázek www.compet.cz

25 25 Soutěž, ekonomika Celý investiční a nákupní proces x aplikace ZVZ Plánování činnosti zadavatele, příprava rozpočtu, agregace finančních zdrojů Záměr, plánování veřejných zakázek, schvalování Specifikace VZ, příprava ZD, schvalování Zadávání VZ Přidělení VZ, schválení, podpis smlouvy Realizace VZ Zaplacení Vyhodnocení investičního, nákupního procesu, ověření dosažení cílů, audit výkonnosti

26 26 Soutěž, ekonomika zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole zákon č. 129/2000 Sb., o krajích zákon č. 128/2000 Sb., o obcích zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Ekonomika, finance = principy 3E x soutěž ??

27 27 Soutěž, ekonomika Principy účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků – principy 3E Economy, Efficiency, Effectiveness Hospodárnost, efektivita, účelnost Zákon o finanční kontrole Mezinárodní auditní standardy INTOSAI

28 28 Soutěž, ekonomika Účelnost – použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů, zda byla danou akcí/činností/projektem uspokojena potřeba, která danou aktivitu vyvolala.

29 29 Soutěž, ekonomika Hospodárnost – takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených cílů, kdy dojde k co nejnižšímu vynaložení veřejných prostředků a zároveň je dodržena odpovídající kvalita plněných úkolů. Tj. jde o minimalizaci nákladů na zdroje-vstupy použité na splnění cílů se zřetelem na odpovídající kvalitu.

30 30 Soutěž, ekonomika Efektivnost – takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Princip efektivnosti vyžaduje dosažení co nejlepšího vztahu mezi zdroji použitými na danou činnost a dosaženými účinky, a to jak z pohledu jednorázové aktivity tak z pohledu trvale dosahované efektivnosti.

31 31 Soutěž, ekonomika Principy 3E – kontrola není jednoduchá, není to vymahatelné plnění daných úkonů. Kontrolu provádí NKÚ, vnitřní kontrolní systém zadavatele.

32 32 Soutěž, ekonomika Rozpor mezi principy 3E a principy soutěže? Směrnice 17 a 18 obsahují jak principy 3E tak „především“ principy soutěže Zákon o veřejných zakázkách obsahuje pouze principy soutěže (§ 6) principy 3E se dovozují z uvedených „ekonomických „ zákonů Dohled nad aplikací ZVZ – ÚOHS – „vymahatelné“ úkony Zadavatel – soustředěnost na úkony dle ZVZ …

33 33 Soutěž, ekonomika Soulad mezi 3E a soutěží není samozřejmý nesprávná aplikace principů ZVZ může vést k rozporu s principy 3E např. vyloučení uchazeče s nejlepší nabídkou pro formální pochybení lze odstranit (kvalifikace)

34 34 Soutěž, ekonomika Sladění uváděných principů (dlouhodobá efektivnost) – stálá pozornost zadavatele během investičního a nákupního procesu, důraz na plánování a přípravu VZ Plánování – nastavení interního kontrolního systému, plán VZ Příprava - předmět VZ – ověření účelu, druh ZŘ, požadavky na prokázání kvalifikace, metoda hodnocení nabídek (dílčí kritéria) – doba využívání VZ, návrh smlouvy (obchodní podmínky), doba trvání… Průběh ZŘ – hodnocení nabídek Realizace VZ – nutno používat kvalitní smlouvy umožňující kontrolu realizace a eliminaci možného odchýlení od původního účelu. Vyhodnocení investičního, nákupního procesu, ověření dosažení cílů, audit výkonnosti - …a znovu …

35 35 Elektro…. Elektronizace VZ – elektronizace některých nebo všech postupů přípravy, zadávání i obchodních úkonů při realizaci veřejných zakázek – (Public) eProcurement Elektronické zadávání veřejných zakázek je proces, kdy některé nebo všechny úkony zadávacího řízení jsou prováděny v elektronické podobě (prostřednictvím elektronických nástrojů) Elektronické zadávání veřejných zakázek malého rozsahu…. Elektronické zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek ….

36 36 Procesy dle zákona o veřejných zakázkách Příprava VZ, příprava oznámení, výzvy Odeslání oznámení a výzvy, uveřejnění oznámení, Poskytnutí zadávací dokumentace Podání nabídek / Žádostí o účast Sestavení komise pro otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami / žádostmi Sestavení hodnotící komise Posuzování a hodnocení nabídek Výběr dodavatele Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem Uveřejnění výsledků Dodávka předmětu VZ Zaplacení ceny předmětu VZ

37 37 Procesy dle ZVZ a elektronizace

38 38 Elektronizace VZ Efektivnost, hospodárnost, účelnost  Transparentnost  Rovný přístup  Nediskriminace  Soutěž – DNS, elektronická aukce,…x...zjednodušené podlimitní řízení  Agregace – rámcové smlouvy pro veřejné zadavatele, centrální zadavatel Boj proti korupci, snižování administrativní zátěže

39 39 Aktuální stav elektronizace v ČR Portál o VZ – Informace zajišťované gestorem zákona Legislativa Judikatura Metodiky/stanoviska Informační systém o veřejných zakázkách Elektronické zadávání veřejných zakázek GEM – elektronické tržiště veřejné správy Vzdělávání Public private partnership Info-forum Mezinárodní spolupráce Anglická verze

40 40 Portál VZ

41 41 Aktuální stav elektronizace v ČR ÚOHS - Informace zajišťované dohledovým orgánem Sbírky rozhodnutí Veřejné vyhlášky Soudní přezkum rozhodnutí Výkladová stanoviska Legislativa Aktuality z veřejných zakázek Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele Kauce Public Procurement Network Statistiky Odkazy Základní pojmy

42 42 Úřad na ochranu hospodářské soutěže

43 43 Uveřejňování informací a údajů o VZ nový TED formulář – Oznámení o dobrovolné průhlednosti EX ANTE Veřejné zakázky v EU Členské země EU ČR: US IS VZ Podlimitní – povinně Nadlimitní - povinně Zadávání: Uveřejňování WWW VZ: Česká republika TED formuláře (14) národní formuláře (2) TED formuláře (14) US IS VZ ČR

44 44 IS VZ US

45 45 TED

46 46 Informační Systém o VZ Systém kvalifikovaných dodavatelů Seznam systémů certifikovaných dodavatelů Statistický modul Klasifikace a číselníky Restřík koncesních smluv Restřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek Restřík osob se zákazem plnění koncesních smluv

47 47 Informační systém o VZ

48 48 Nadlimitní a podlimitní VZ (342 mld Kč) Možné rozsahy elektronizace  Evidence zadávacích řízení… Podpora zadavatele při řízení VZ, při hodnocení Správa VZ a skupin VZ, agregace poptávek Plánování VZ, vzorové dokumenty, šablony,..  Provádění vybraných úkonů v ZŘ !! Atestované el. nástroje !! El. komunikace – zadavatel x dodavatel (výzvy, dodatečné informace,..) El. poskytování dokumentace Příjem el. nabídek eAukce  Plně elektronická zadávací řízení  Integrace systémů pro el. zadávání VZ s ostatními IS zadavatele  Atestace prováděná MI, MV – zkušenosti, …certifikace

49 49 Veřejné zakázky malého rozsahu (230 mld Kč) Možné rozsahy elektronizace – viz nadlimitní a podlimitní VZ Není nutný atest el. nástroje!!  Elektronická tržiště veřejné správy GEM Komodity ICT, Párování poptávek s nabídkou Povinně správci kapitol státního rozpočtu 2 provozovatelé Rozsah resp. obrat – 1,8 mld v roce 2009  Elektronické tržiště MO - SEPO Velký rozsah komodit (mimo ICT) Obrat – 3,5 mld v roce 2009  El. tržiště – Praha 6  Města, obce, zdravotnická zařízení,… uživatelé eAukcí…pro VZMR Velký počet, významné úspory (17 %), zatím není velký fin. rozsah  Web stránky – uveřejńování,

50 50 Základní vymezení NIPEZ MMR je nositelem průřezového projektu s názvem Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Hlavním cílem průřezového projektu je dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v ČR, a to:  Snížením cen nakupovaných komodit  Snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání VZ na straně zadavatelů i dodavatelů Očekávaným výstupem průřezového projektu je modulárně členěná soustava informačních systémů pokrývající životní cyklus VZ

51 51 NIPEZ - modulárně členěná soustava IS Systémy eGovernment TED IS zadavatele IS dodavatele Komoditní číselníky IS VZ US a další části IS VZ Národní el. nástroj (NEN) Individuální el. nástroje e-tržiště Okolní informační systémy NIPEZ Rozhraní mezi celým NIPEZ a okolními IS

52 52 NIPEZ – Pokrytí životního cyklu VZ Procesy zajišťované NEN a individuálními elektronickými nástroji Procesy zajišťované IS VZ US, NEN, individuálními elektronickými nástroji, e-tržišti Výhledové funkcionality Vyhodnocení VZ a přijetí opatření pro následné VZ Plánování veřejných zakázek Schválení zadávacích podmínek a VZ Specifikace VZ a příprava zadávacích podmínek Schválení a podpis smlouvy Objednání a dodání předmětu VZ (eOrdering) Objednání a dodání předmětu VZ (eOrdering) Zaplacení ceny předmětu VZ (eInvoicing) Zadávací řízení pro VZMR/pod- /nadlimitní VZ Soutěž o návrh Koncesní řízení

53 53 Přínosy NIPEZ Z analytických prací provedených v rámci NIPEZ vyplývají následující roční úspory :  v 1. etapě ve výši 12 mld. Kč (povinná závaznost na ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace, dobrovolná participace ostatních veřejných institucí)  v 2. etapě až 30 mld. Kč (povinná závaznost na celou zadavatelskou obec) Další očekávané přínosy:  Větší transparentnost zadávání – zejména u standardizovaných komodit povinně zadávaných elektronicky v rámci míry závaznosti  Lepší přehled zadavatelů o VZ v rámci organizace, včetně možnosti lépe provádět výdajové analýzy a optimalizovat nákup  Zjednodušený přehled dodavatelů o nabídkách vůči veřejným institucím  Zjednodušený přístup ÚOHS k zrealizovaným tendrům v rámci provádění dohledové činnosti  Procesní kontrola správnosti postupu při výběru dodavatelů v rámci projektů financovaných či spolufinancovaných z fondů EU  Efektivnější výkon agendy odboru veřejného investování MMR  Zlepšení informovanosti veřejnosti o zadávaných VZ

54 54 Aktuální stav NIPEZ Začátkem února byl dokončen projekt pod názvem Návrh modelu fungování NIPEZ. Aktivity projektu byly financovány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) V rámci těchto aktivit byly vytvořeny následující dokumenty:  Návrh modelu fungování NIPEZ  Studie proveditelnosti projektu NIPEZ, Oba dokumenty nyní slouží jako podklad projektové žádosti na čerpání dotace z Integrovaného operačního programu (IOP), která se nyní nachází ve stavu schvalování. V obou dokumentech bylo navrženo řešení NIPEZ v 5 variantách, ze kterých byla na základě kvalitativních a kvantitativních parametrů vybrána nejvhodnější varianta. Ta je založena na koexistenci Národního elektronického nástroje (NEN) a řešení jednotlivých zadavatelů/resortů, kteří z nejrůznějších důvodů nebudou mít zájem o používání národního řešení.

55 55 Návrh dalšího postupu v rámci průřezového projektu Další aktivity byly rozděleny v závislosti na prioritách nositele projektu a možnostech úpravy legislativního rámce do dvou následujících projektů: 1.Vytvoření a spuštění nové verze e-tržišť, NEN a ostatních modulů NIPEZ 2.Školení uživatelů NIPEZ Nasazení nové verze e-tržišť NEN či individuálních nástrojů bude probíhat ve dvou etapách. V 1. etapě bude používání závazné pro ústřední orgány státní správy (ÚOSS) a jejich vybrané podřízené organizace dle Nařízení vlády ČR. Poté bude fungování komponent vyhodnoceno a bude případně rozhodnuto o povinném používání všemi zadavateli VZ v ČR po novele zákona o veřejných zakázkách (2. etapa).

56 56 Digram průřezového projektu NIPEZ ČAS NÁKLADY Současný stav 200920112012 20132014 Školení uživatelů NIPEZ celkem 40 mil. Kč Návrh modelu fungování NIPEZ celkem 4 mil. Kč IOP OPLZZ 340 mil. Kč Vytvoření a spuštění nové verze e- tržišť, NEN a ostatních modulů NIPEZ celkem 300 mil. Kč

57 57 Harmonogram realizace projektu NIPEZ

58 58 Návrh nového systému elektronických tržišť veřejné správy

59 59 Harmonogram

60 60 Usnesení vlády ze dne 26. 4. 2010 Definice subjektů s povinností Seznam standardizovaných komodit Obchodní model Technická specifikace Pravidla e-tržiště Nový systém elektronických tržišť veřejné správy Koncesní řízení Provozovatelé

61 61 Usnesení vlády – Definice povinností Povinnost je uložena: a.) Všem ústředním orgánům státní správy (ÚOSS) tak, aby prostřednictvím e-tržiště bylo zadáváno 100 % finančního objemu vynakládaných ze strany ÚOSS na vyjmenované standardizovatelné komodity (Seznam standardizovaných komodit) b.) Podřízeným organizacím jednotlivých ÚOSS, kteří jsou veřejnými zadavateli dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ, tak, aby prostřednictvím e-tržiště bylo zadáváno alespoň 50 % finančního objemu vynakládaných podřízenými organizacemi ÚOSS na vyjmenované standardizovatelné komodity Dobrovolně budou moci e-tržiště používat i ostatní zadavatelé. E-tržiště rovněž budou moci zadavatelé používat i pro jiné komodity, než které budou pro zadávání e-tržiště určeny vládou ČR. V pravidlech používání e-tržiště bude mít příslušný ústřední orgán státní správy možnost získat výjimku pro používání svého „resortního tržiště“

62 62 Usnesení vlády - Pravidla e-tržiště Jasně v paragrafovém znění stanovují následující oblasti: ÚČEL, PŮSOBNOST, VYMEZENÍ SYSTÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA E-TRŽIŠTI PRÁVA A POVINNOSTI SUBJEKTŮ ELEKTRONICKÉHO NAKUPOVÁNÍ VÝJIMKY Z POUŽITÍ E-TRŽIŠŤ, PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

63 63 Usnesení vlády - Seznam standardizovaných komodit Příklady komodit, které rozšiřují současný rámec ICT komodit zadávaných prostřednictvím e-tržišť CPV kódCPV Kategorie Příklad předmětu plnění (komodit) / podřazených CPV kódů 39000000-2 Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky 39110000-6Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly Židle, Křesla, Pohovky 39120000-9Stoly, skříně, psací stoly a knihovny Psací stoly, Stoly, Skříně a knihovny 39130000-2Kancelářský nábytek Kartotéční skříně, Výstavní skříně, Počítačový nábytek (.. další kategorie)

64 64 Obchodní model Stávající obchodní model není v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v pozdějším znění (poplatky hradí dodavatel). Náklady na provoz eTržiště budou hrazeny ze státního rozpočtu (prostřednictvím správce eTržiště, tj. MMR), jednotliví zadavatelé a dodavatelé budou využívat eTržiště bezplatně. Provozovatelům bude vyplácena výkonová platba za jednotlivá zadávací řízení/ úkony, které zadavatelé provedou prostřednictvím příslušného tržiště, provozovatelům nebudou vypláceny žádné platby za dostupnost služeb e-tržiště. Účastníci obchodního modelu: –Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – správce e-tržiště, –Provozovatelé e-tržišť pro veřejnou správu (počet stanoven na 5), –Vlastníci jednotlivých e-tržišť, –Zadavatelé, –Dodavatelé. Další účastníci: –Odborná a široká veřejnost, –Kontrolní a dohledové orgány vymezené legislativou ČR.

65 65 Obchodní model

66 66 Soutěž o nové provozovatele

67 67 Technická specifikace Technickou specifikaci tvoří dokument, jež obsahuje detailní požadavky na: –Funkčnost e-tržiště odvinutou zejména od podporovaných režimů zadávacích řízení –Vazby na jiné moduly NIPEZ (v souladu s dokumentem „Návrh modelu fungování národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek“) –Rozhraní na jiné IS (relevantní informační systémy pro eGovernment v ČR, vnitřní systémy zadavatelů) – rozsahy vyměňovaných dat, vztahy mezi všemi systémy atd. –Shodu e-tržiště s legislativními požadavky, příp. obecnými standardy pro životní cyklus informačních systémů –Zajištění změnových řízení ve vazbě na změny legislativy – vzhledem k častým změnám legislativy bude technická specifikace obsahovat požadavek na konfigurovatelnost e-tržiště.

68 68 Přínosy a náklady na implementaci Hlavní cílem provozu e-tržišť je v souladu s projektem NIPEZ dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v ČR, a to: Snížením cen nakupovaných komodit v celkové roční úspoře 1,2 mld. Kč v rámci Etapy 1 a 2,1 mld. Kč v rámci Etapy 2. Snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání VZ na straně zadavatelů i dodavatelů v celkové roční úspoře 178 mil. Kč v rámci Etapy 1 a 335 mil. Kč v rámci Etapy 2. Vzhledem ke zvolené variantě způsobu výběru provozovatelů e-tržišť v koncesním řízení vzniknou správci e-tržišť (MMR) pouze následující investiční výdaje: Výdaje na zpracování technické specifikace pro e-tržiště – 3,8 mil. Kč vč. DPH Výdaje na zpracování kategorizace a standardizace komodit vhodných pro zadávání prostřednictvím e-tržiště – 1 mil. Kč vč. DPH Příprava legislativy a metodických pokynů pro e-tržiště – 3,8 mil. Kč vč. DPH Příprava podkladů pro části zadávacích podmínek pro výběr provozovatelů e-tržišť – 2,4 mil. Kč vč. DPH. Celkové investiční výdaje správce e-tržišť (MMR) činí 11 mil. Kč vč. DPH a předpokládá se jejich financování ze Strukturálních fondů EU v rámci projektu reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06384 s názvem Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

69 69 Závěrem Děkuji za pozornost. RNDr. Jiří Svoboda Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Praha 1, Na Příkopě 3 Tel.: 234 154 307 Mail: jiri.svoboda@mmr.cz@mmr.cz www.mmr.cz – stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.portal-vz.cz


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky, červen 2010 APUEN, červen 2010 RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování."

Podobné prezentace


Reklamy Google