Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nepřechodné prvky 16. skupiny p 4 prvky VI. A skupina Chalkogeny Kyslík Síra Selen Tellur Polonium OSSeTePo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nepřechodné prvky 16. skupiny p 4 prvky VI. A skupina Chalkogeny Kyslík Síra Selen Tellur Polonium OSSeTePo."— Transkript prezentace:

1 Nepřechodné prvky 16. skupiny p 4 prvky VI. A skupina Chalkogeny Kyslík Síra Selen Tellur Polonium OSSeTePo

2

3 Historie chalkogenů S – známá už od středověku 1782: Müller – Te ze zlatonosné rudy 1898: P. a M.Curie – Po ze smolince 1817: J.J. Berzelius – Se z usazeniny v nádobě po H 2 SO 4 chalkos = řecky ruda gennao = řecky tvořím S – lat. sulpur, řec. Θειο (ztělesnění ohně, blesku) Se – selene (řec. Měsíc) Te – tellos (řec. Země) Po – Polonia (Polsko)

4 Charakteristika 16. skupiny Se stoupajícím protonovým číslem: stoupá: ■ molární hmotnost (g / mol) ■ hustota ■ kovový charakter ■ bod tání a bod varu ■ reaktivita k O 2 klesá: ■ kyselý charakter oxidů konfigurace valenčních elektronů: ns 2 np 4 skupenství prvků (při 30°C): kyslík - plynné síra - - tellur - pevné - selen - - polonium

5 kyslík, síra = nekovy selen, tellur = polokovy polonium = radioaktivní kov většina chalkogenů jsou prvky alotropní např. síra - kosočtverečná - jednoklonná selen - červený - šedý

6 Kyslík Oxygenium O

7 Historie za objevitele kyslíku jsou považováni C. W. Scheele a J. Priestley

8 Kyslík objevili téměř současně 1771 - 1774 při žíhání kyslíkatých sloučenin NaNO 3, MnO 2, HgO 15. století - Leonardo da Vinci pozoroval, že vzduch má několik složek, z nichž jedna podporuje hoření. 1777 - A. L. Lavoasier: vytvořil název oxygenium (domníval se, že kyslík je nezbytnou složkou kyselin) 1781 - H. Cavendish: zjistil, že voda je sloučenina kyslíku a vodíku české pojmenování prvku: J. S. Presl

9 O 16 8 8 p + 8 n 0 8 e - 8O8O 1s 2 2s 2 2p 4

10 Výskyt kyslíku Chemický prvekOSiAlFeCaNaKMgostatní Hmotnostní zlomek atomů prvků na Zemi(%) 49, 825, 87, 54, 73, 42, 62, 41, 92, 3

11 Kyslík:  nejrozšířenější prvek v zemské kůře (49%)  v atmosféře 23% hmotnosti, 21% objemu  hydrosféra 89% hmotnosti  litosféra (nerosty a horniny)  makrobiogenní prvek  vzniká asimilací zelených rostlin (fotosyntéza) Přírodní kyslík je směsí tří izotopů: 16 8 O (99, 76%) 17 8 O (0, 04%) 18 8 O (0, 20%)

12 Vazebné možnosti kyslíku: - elektronová konfigurace a vysoká hodnota elektronegativity(X 0 = 3, 5) ovlivňují vazebné možnosti kyslíku ve sloučeninách, oxidační číslo -II (v peroxidech –I) a) anion: O 2- b) dvě kovalentní vazby: -O- (H 2 O) O= (CO 2 ) c) dativní vazba: H 3 O + - zvláštním případem je vazba v molekule dikyslíku ( O = O )

13 Fyzikální vlastnosti: ■ elementární kyslík ve dvou formách: dikyslík O 2 a trikyslík (ozon) O 3 ■ bezbarvý plyn ■ těžší než vzduch ■ při teplotě -183°C kondenzuje na modrou kapalinu Ozon O 3 ■ namodralý plyn ■ ostrého zápachu ■ jedovatý O2O2 O3O3 Teplota tání °C -219-193 Teplota varu °C -183-112

14 Vznik ozonu UV záření-naráží na molekuly kyslíku a rozbíjí je na dva atomy kyslíku Volné atomy kyslíku reagují s O 2 a vytvářejí molekuly ozonu

15 Výskyt ozonu Nachází se v 10-50 km nad zemí Nejvíce zkoncentrován ve stratosféře (23-24 km)

16 Ozonová díra pokles koncentrace ozonu ztenčování ozonové vrstvy ozonovou díru mají na svědomí mimo jiné halony a freony

17 Chemické vlastnosti kyslíku: O 2 ■ velmi reaktivní ■ reaguje téměř se všemi prvky (výjimkou jsou halogeny, vzácné plyny a některé přechodné kovy) ■ hoření (prudká oxidace za vývoje tepla a světla) O 3 ■ vzniká v horních vrstvách atmosféry účinkem kosmického záření na dikyslík O 2 + O → O 3 ■ reaguje prudčeji než dikyslík O 3 + 2 KI + H 2 O → I 2 + 2 KOH + O 2

18 Výroba kyslíku: ■ frakční destilací zkapalněného vzduchu

19 elektrolýzou vody: katoda: 4 H 3 O + + 4 e - → 4 H 2 O + 2 H 2 anoda: 4 OH - → 2 H 2 O + O 2 + 4 e -

20 Příprava kyslíku 1)tepelný rozklad sloučenin (Mn0 2 ) 2 KClO 3 → 2 KCl + 3 O 2 2 KMnO 4 → K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2

21 2) redukce kyslíkatých sloučenin 2 MnO 2 + 2 H 2 SO 4 → 2 MnSO 4 + O 2 + 2 H 2 O 5 H 2 O 2 + 2 KMnO 4 + 3H 2 SO 4 → → 2 MnSO 4 + K 2 SO 4 + 5 O 2 + 8 H 2 O

22 3) elektrolýzou vody v Hoffmanově přístroji

23 Použití kyslíku: O 2  sváření a řezání kovů  kyslíkové přístroje ve zdravotnictví, letectví, hornictví, kosmonautice  k pohonu raket (kapalný kyslík)  k urychlení chemických procesů (výroba oceli) O 3  dezinfekce H 2 O a vzduchu  bělení textilních vláken

24 Binární sloučeniny kyslíku: - oxidy, - peroxid vodíku, - peroxidy kovů Oxidy: O II- rozdělení: a) podle struktury  molekulové oxidy (mezi jednotlivými molekulami existují většinou jen slabé van der Waalsovy interakce) -oxidy nekovů např. CO, CO 2, NO, NO 2, SO 2  kovalentní krystaly (atomy tvoří trojrozměrné mřížky, pevné látky, velmi tvrdé např. SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3  iontové krystaly (pevné látky, v pevném stavu elektricky nevodivé, v tavenině vedou elektrický proud např. Na 2 O, BaO

25 b) podle acidobazických vlastností  oxidy kyselé CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O SiO 2 + 2 NaOH → Na 2 SiO 3 + H 2 O některé reagují s H 2 O → kyselin (kyselinotvorné) SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4  oxidy zásadité CuO + H 2 SO 4 → CuSO 4 + H 2 O některé reagují s H 2 O → hydroxid (zásadotvorné) CaO + H 2 O → Ca(OH) 2

26  oxidy amfoterní reagují s kyselinami i se zásadami vzniká sůl a voda Al 2 O 3 + 6 H 2 O → 2 AlCl 3 + 3 H 2 O Al 2 O 3 + 2 NaOH + 3H 2 O → 2 Na[Al(OH) 4 ] ZnO + 2HCl → ZnCl 2 + H 2 O ZnO + 2 NaOH + H 2 O → Na 2 [Zn(OH) 4 ]  oxidy netečné nereagují s vodou, kyselinami ani zásádami např. CO, NO, N 2 O, ClO 2

27 Peroxid vodíku: H 2 O 2 H – O – O – H O -I (O 2 -II ) ■ velmi reaktivní, bezbarvá kapalina, ■ nestálý 2 H 2 O 2 → 2 H 2 O + O 2 (ovlivnění rozkladu:zpomalit H 3 PO 4, H 2 SO 4 zrychlit MnO 2, krev, světlo, teplo ■ oxidační účinky PbS + 4 H 2 O 2 → PbSO 4 + 4 H 2 O 2 KI + H 2 O 2 + 2 HCl → 2 H 2 O + I 2 + 2 KCl ■ redukční účinky Ag 2 O + H 2 O 2 → 2 Ag + H 2 O + O 2 2 KMnO 4 + 5 H 2 O 2 + 3 H 2 SO 4 → → K 2 SO 4 + 2 MnSO 4 + 5 O 2 + 8 H 2 O

28 Laboratorní příprava: BaO 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 + H 2 O 2 Použití: bělící a dezinfekční prostředek 3% roztok v lékařství kadeřnictví


Stáhnout ppt "Nepřechodné prvky 16. skupiny p 4 prvky VI. A skupina Chalkogeny Kyslík Síra Selen Tellur Polonium OSSeTePo."

Podobné prezentace


Reklamy Google