Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.1 Myšlenkové proudy přelomu století Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.1 Myšlenkové proudy přelomu století Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis Autor:"— Transkript prezentace:

1 27.1 Myšlenkové proudy přelomu století Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová liberalismus utopický socialismus konzervativismus anarchismusnacionalismus Průmyslová revoluce v krátkém čase změnila podobu celé společnosti. Zatímco dříve většina obyvatel žila na venkově, s rozvojem průmyslu nastal bouřlivý rozmach měst. Vznikly nové politické směry a hnutí jako např.:

2 27.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis Liberalismus z lat. LIBER svobodný, volný Konzervatismus z lat. CONSERVARE uchovat, uchránit Socialismus z lat. SOCIALIS družný, společenský Nacionalismus z lat. NATIO národ, kmen Anarchismus z řec. ANARCHOS bez vládců

3 27.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis Liberalismus požadoval odstranění všech překážek, které by bránily svobodnému podnikání důležitou zásadou je ochrana soukromého vlastnictví snaha prosadit, aby každý plátce daní mohl ovlivňovat skrze politiku chod státu Socialismus názor, že bohatství není spravedlivě rozděleno, a proto jej nelze považovat za nedotknutelné uspořádání státu a společnosti by mělo být takové, aby zmenšilo majetkové rozdíly mezi lidmi snaha o státní zásahy do vztahů mezi podnikateli a dělníky Konzervatismus důraz na pořádek a neměnný řád zachovávání osvědčených tradičních hodnot a jejich vyznávání Nacionalismus ideologie, která jednostranně zdůrazňuje význam národa Anarchismus snaha o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem

4 27.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis LIBERALISMUS -směr, který zdůrazňuje svobody člověka – vychází hlavně z Deklarace nezávislosti USA -jedinec nemá být omezován státem, pokud neporušuje zákon -společenské změny pomocí reforem -představitelé: John Lock – teoretik, stát vznikl na základě smlouvy s občany, kteří přenesli své osobní svobody částečně na státní moc, aby je chránila Adam Smith – ekonom („Neviditelná ruka trhu.“) „Svoboda tvé pěsti končí na špičce mého nosu.“ UTOPICKÝ SOCIALISMUS -Evropa prožívá industrializaci => velmi špatné podmínky dělníků => roste zájem o sociální otázky – snaha omezit „vykořisťování“ dělníků -snaha o vytvoření dokonalého společenského systému -návaznost na díla renesančních autorů – Thomas Moor, … -představitelé: Henry de Saint–Simon – klade důraz na křesťanskou morálku - pro soukromé vlastnictví, ale všichni se musí chovat v podle křesťanských zásad Robert Owen – anglický průmyslník - odešel do USA a vybudoval tam kolonii New Harmony – měla být vzorem pro upořádání vztahů dělníků a kapitalistů => zkrátil pracovní dobu (8 hodin), založil školy, čítárny, knihovny, obchody s levnými potravinami; osada po čase zkrachovala

5 27.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis Komunistický manifest autorů Marxe a Engelse, vydaný roku 1848, byl prvním dílem, kde byl termín utopický socialismus použit. Když byl napsán, nemohli jsme jej ovšem nazvat socialistickým manifestem. Roku 1847 byli socialisty nazýváni jednak přívrženci různých utopických systémů: owenovci v Anglii, fourierovci ve Francii, z nichž se dnes staly pouhé sekty, které pomalu odumírají; jednak nejrozmanitější sociální šarlatáni, kteří slibovali, že všelijakým záplatováním odstraní všechny společenské zlořády, aniž nějak ohrozí kapitál a zisky; v obou případech to byli lidé stojící mimo dělnické hnutí a hledající podporu spíše u „vzdělaných" tříd. Kdykoli se některá část dělnické třídy přesvědčila o nedostatečnosti pouhých politických převratů a prohlásila, že je nutná úplná přeměna společnosti, tato část se tehdy nazývala komunistická. Byl to ještě jakýsi surový, nepropracovaný, čistě instinktivní komunismus; přesto postihoval stěžejní cíl a měl v dělnické třídě tolik vlivu, že zplodil utopický komunismus, Cabetův ve Francii a Weitlingův v Německu. Tak byl roku 1847 socialismus hnutím buržoazním, kdežto komunismus hnutím dělnické třídy. Socialismus byl, alespoň na kontinentě, „slušné" hnutí; komunismus právě naopak. Komunismus

6 27.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis Znáš i tyto pojmy? rasismus teorie hlásající nerovnost ras šovinismus krajní, fanatický směr nacionalismu přezírání jiných národů hlásání nenávisti k nim internacionála organizace dělnictva v Evropě inter = mezi, natio = národ marxismus vývoj společnosti založený na teorii třídního boje dělnictvo vedené revoluční stranou má převzít politickou moc a vládu násilím - revolucí

7 27.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace History Communism (from Latin communis - common, universal) is a revolutionary socialist movement to create a classless, moneyless and stateless social order structured upon common ownership of the means of production, as well as a social, political and economic ideology that aims at the establishment of this social order. This movement, in its Marxist–Leninist interpretations, significantly influenced the history of the 20th century, which saw intense rivalry between the "socialist world" (socialist states ruled by communist parties) and the "western world" (countries with capitalist economies).

8 27.8 Test znalostí Správné odpovědi : 1.b 2.b 3.b 4.b Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

9 27.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I., Dějiny novověku, Liberec, Dialog 2003. Kol. autorů, Dějepis 8. Modernizace společnosti. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň, Fraus 2010. http://cs.wikipedia.org/wiki/Utopick%C3%BD_socialismus (slide 5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Utopick%C3%BD_socialismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx (slide 5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels (slide 5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels http://en.wikipedia.org/wiki/Communism (slide 7) http://en.wikipedia.org/wiki/Communism Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I., Dějiny novověku, Liberec, Dialog 2003. Kol. autorů, Dějepis 8. Modernizace společnosti. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň, Fraus 2010. http://cs.wikipedia.org/wiki/Utopick%C3%BD_socialismus (slide 5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Utopick%C3%BD_socialismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx (slide 5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels (slide 5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels http://en.wikipedia.org/wiki/Communism (slide 7) http://en.wikipedia.org/wiki/Communism

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 27.10 Anotace AutorMgr. Zuzana Kadlecová Období01 – 06/2013 Ročník8. ročník Klíčová slovaLiberalismus, (utopický) socialismus, nacionalismus, konzervatismus, anarchismus. AnotacePrezentace přibližuje hlavní myšlenkové proudy přelomu 19. a 20. století a jejich vliv na soudobou společnost.


Stáhnout ppt "27.1 Myšlenkové proudy přelomu století Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google