Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.1 Myšlenkové proudy přelomu století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.1 Myšlenkové proudy přelomu století"— Transkript prezentace:

1 27.1 Myšlenkové proudy přelomu století
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 27.1 Myšlenkové proudy přelomu století Průmyslová revoluce v krátkém čase změnila podobu celé společnosti. Zatímco dříve většina obyvatel žila na venkově, s rozvojem průmyslu nastal bouřlivý rozmach měst. Vznikly nové politické směry a hnutí jako např.: liberalismus utopický socialismus konzervativismus anarchismus nacionalismus Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová

2 27.2 Co již víme? Socialismus z lat. SOCIALIS družný, společenský
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 27.2 Co již víme? Socialismus z lat. SOCIALIS družný, společenský Liberalismus z lat. LIBER svobodný, volný Konzervatismus z lat. CONSERVARE uchovat, uchránit Nacionalismus z lat. NATIO národ, kmen Anarchismus z řec. ANARCHOS bez vládců

3 27.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 27.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Liberalismus požadoval odstranění všech překážek, které by bránily svobodnému podnikání důležitou zásadou je ochrana soukromého vlastnictví snaha prosadit, aby každý plátce daní mohl ovlivňovat skrze politiku chod státu Socialismus názor, že bohatství není spravedlivě rozděleno, a proto jej nelze považovat za nedotknutelné uspořádání státu a společnosti by mělo být takové, aby zmenšilo majetkové rozdíly mezi lidmi snaha o státní zásahy do vztahů mezi podnikateli a dělníky Konzervatismus důraz na pořádek a neměnný řád zachovávání osvědčených tradičních hodnot a jejich vyznávání Nacionalismus ideologie, která jednostranně zdůrazňuje význam národa Anarchismus snaha o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 27.4 Co si řekneme nového? „Svoboda tvé pěsti končí na špičce mého nosu.“ LIBERALISMUS směr, který zdůrazňuje svobody člověka – vychází hlavně z Deklarace nezávislosti USA jedinec nemá být omezován státem, pokud neporušuje zákon společenské změny pomocí reforem představitelé: John Lock – teoretik, stát vznikl na základě smlouvy s občany, kteří přenesli své osobní svobody částečně na státní moc, aby je chránila Adam Smith – ekonom („Neviditelná ruka trhu.“) UTOPICKÝ SOCIALISMUS Evropa prožívá industrializaci => velmi špatné podmínky dělníků => roste zájem o sociální otázky – snaha omezit „vykořisťování“ dělníků snaha o vytvoření dokonalého společenského systému návaznost na díla renesančních autorů – Thomas Moor, … představitelé: Henry de Saint–Simon – klade důraz na křesťanskou morálku - pro soukromé vlastnictví, ale všichni se musí chovat v podle křesťanských zásad Robert Owen – anglický průmyslník - odešel do USA a vybudoval tam kolonii New Harmony – měla být vzorem pro upořádání vztahů dělníků a kapitalistů => zkrátil pracovní dobu (8 hodin), založil školy, čítárny, knihovny, obchody s levnými potravinami; osada po čase zkrachovala

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 27.5 Procvičení a příklady Komunistický manifest autorů Marxe a Engelse, vydaný roku 1848, byl prvním dílem, kde byl termín utopický socialismus použit. Komunismus Když byl napsán, nemohli jsme jej ovšem nazvat socialistickým manifestem. Roku 1847 byli socialisty nazýváni jednak přívrženci různých utopických systémů: owenovci v Anglii, fourierovci ve Francii, z nichž se dnes staly pouhé sekty, které pomalu odumírají; jednak nejrozmanitější sociální šarlatáni, kteří slibovali, že všelijakým záplatováním odstraní všechny společenské zlořády, aniž nějak ohrozí kapitál a zisky; v obou případech to byli lidé stojící mimo dělnické hnutí a hledající podporu spíše u „vzdělaných" tříd. Kdykoli se některá část dělnické třídy přesvědčila o nedostatečnosti pouhých politických převratů a prohlásila, že je nutná úplná přeměna společnosti, tato část se tehdy nazývala komunistická. Byl to ještě jakýsi surový, nepropracovaný, čistě instinktivní komunismus; přesto postihoval stěžejní cíl a měl v dělnické třídě tolik vlivu, že zplodil utopický komunismus, Cabetův ve Francii a Weitlingův v Německu. Tak byl roku 1847 socialismus hnutím buržoazním, kdežto komunismus hnutím dělnické třídy. Socialismus byl, alespoň na kontinentě, „slušné" hnutí; komunismus právě naopak.

6 27.6 Něco navíc pro šikovné Znáš i tyto pojmy? šovinismus rasismus
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 27.6 Něco navíc pro šikovné Znáš i tyto pojmy? šovinismus rasismus marxismus internacionála vývoj společnosti založený na teorii třídního boje dělnictvo vedené revoluční stranou má převzít politickou moc a vládu násilím - revolucí krajní, fanatický směr nacionalismu přezírání jiných národů hlásání nenávisti k nim teorie hlásající nerovnost ras organizace dělnictva v Evropě inter = mezi, natio = národ

7 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace History 27.7 CLIL Communism (from Latin communis - common, universal) is a revolutionary socialist movement to create a classless, moneyless and stateless social order structured upon common ownership of the means of production, as well as a social, political and economic ideology that aims at the establishment of this social order. This movement, in its Marxist–Leninist interpretations, significantly influenced the history of the 20th century, which saw intense rivalry between the "socialist world" (socialist states ruled by communist parties) and the "western world" (countries with capitalist economies).

8 27.8 Test znalostí Adam Smith je svými názory představitelem?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 27.8 Test znalostí Správné odpovědi: Adam Smith je svými názory představitelem? a/ konzervativismu b/ liberalismu c/ socialismu d/ nacionalismu Mezi zakladatele komunismu patří? a/ František Josef I. a Alžběta („Sissi“) b/ Karl Marx, Friedrich Engels c/ A. Hitler d/ B. Mussolini Rasismus je? a/ teorie hlásající rovnost všech ras b/ teorie hlásající nadřazenost jedné rasy nad ostatními c/ teorie zavrhující blonďaté modrooké lidi d/ teorie snášenlivosti mezi lidmi Konzervatismus je směr hlásající? a/ revoluci ve znamení pokroku b/ důležitost tradičních hodnot, neměnnost stavu c/ formu vlády člověka nad člověkem d/ vyvyšování vlastního národa b Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 27.9 Použité zdroje, citace Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I., Dějiny novověku, Liberec, Dialog 2003. Kol. autorů, Dějepis 8. Modernizace společnosti. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň, Fraus 2010. (slide 5) (slide 5) (slide 5) (slide 7)

10 27.10 Anotace Autor Mgr. Zuzana Kadlecová Období 01 – 06/2013 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 27.10 Anotace Autor Mgr. Zuzana Kadlecová Období 01 – 06/2013 Ročník 8. ročník Klíčová slova Liberalismus, (utopický) socialismus, nacionalismus, konzervatismus, anarchismus. Anotace Prezentace přibližuje hlavní myšlenkové proudy přelomu 19. a 20. století a jejich vliv na soudobou společnost.


Stáhnout ppt "27.1 Myšlenkové proudy přelomu století"

Podobné prezentace


Reklamy Google