Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRIZOVÝ MANAGEMENT Management rizik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRIZOVÝ MANAGEMENT Management rizik."— Transkript prezentace:

1 KRIZOVÝ MANAGEMENT Management rizik

2 KRIZE v podniku Mimořádná událost
Může výrazně ohrozit existenci podniku Závažné havárie Neutěšená ekonomická situace podniku

3 Společné rysy KRIZE Obtížně předvídatelné, symptomy řady z nich nemusí být zjevné Probíhají rychle Neopakovatelné Dopad na pracovníky v podniku Nebezpečí zneužití situace obchodními partnery, konkurenty.

4 Cíle krizového managementu
Pohromám a krizím předcházet, pokud to lze, např. u přírodních pohrom to většinou nelze Zmírnit dopady pohrom preventivními opatřeními, připraveností, optimálním zvládnutím dopadů pohrom a jimi vyvolaných krizí Zajistit obnovu a nastartování dalšího vývoje

5 Základní pojmy Riziko - nebezpečí vzniku škody, ztráty či zničení, případně nezdaru při podnikání Nebezpečí - dlouhodobý proces ohrožení, který může přerůst v krizi Krize je vážný incident, který ohrožuje zdraví a bezpečí lidí, životní prostředí nebo dobré jméno výrobku či společnosti

6 KRIZOVÝ MANAGEMENT Krizová situace - stav ve společnosti, kdy jsou ohroženy její základní funkce a následně její existence. Krizový plán - účelový dokument, ve kterém určené subjekty stanoví vlastní opatření a činnost pro řešení krizové situace. Mimořádná situace - časově omezený stav, kdy působením škodlivých a ničivých faktorů dochází ke ztrátám na lidských životech a poškození zdraví, ke škodám hospodářským a na životním prostředí.

7 Preventivní aktivity Monitorování rizikových situací
Tvorba krizových plánů Kalkulování rizika vzniku krize Simulační tréninky krizových situací

8 Prvky krizového managementu
Odhalení rizika- zdroje krizí a určení stupně ohrožení Stanovení krizové strategie a zabránění vzniku krize Realizace krizové strategie v době vzniku krize

9 Analýza rizik Odhalení rizika příčiny krize. - mimo podnik - uvnitř podniku

10 Analýza rizik

11 Analýza rizik Nejistota dosažení cíle. Průmyslové a obchodní riziko
Finanční rizika Mezinárodní rizika a inflační

12 Analýza rizik

13 Analýza rizik

14 Analýza rizik

15 Analýza rizik

16 Analýza rizik C.Politické riziko

17 Krizová matice

18 Krizová matice

19 Stanovení krizové strategie
Zvládnutí krizových situací - nepravděpodobné a slabé Omezení celkového ohrožení průměrně a neohrožují Odstranění ohnisek potenciál krizí - mohou ohrozit

20 Krizové strategie

21 Krizový plán Seznam možných mimořádných událostí a pravděpodobnosti jejich výskytu. Roztřídění událostí do skupin. Organizační struktura. Kontaktní údaje. Soupis potřeb a zdrojů. Stručný popis hlavních činností ve společnosti. Odkazy na různé dokumenty. Konkrétní postupy pro jednotlivé skupiny mimořádných událostí.

22 Metody krizového managementu
Analýza. Vyhodnocení. Plánování, organizování, realizování a kontrola činností. Shromažďování a vyhodnocování informací. Podpora řešení, opatření.

23 Krizový management Specifický, krátkodobý přístup řízení, jehož podstatou je vyřešit krizovou situaci.

24 Postup při vzniku krize
Odstranění ohnisek krize. Omezení celkového ohrožení. Zamezení stupňování krize. Zabezpečením finančních prostředků. Alternativní plány.

25 Taktika krizových manažerů
Postup při krizi Zachovat klid a provést hodnocení situace Vypracovat konkrétní plán akce s cílem dosáhnout změny situace Stanovit centrum krizového managementu Odsouhlasit komunikační systém Přesunout nepodstatné úkoly Přijmout detailní plán. Nepřetržitě sledovat situaci a její vývoj Zajistit případné korekce činností podle vývoje situace Taktika krizových manažerů Postupovat realisticky Zpochybnit nezvratnost vzniklé situace Hodnotit silné a slabé stránky situace a jejího možného vývoje Nedělat ústupky v zásadních rozhodnutích

26 Krizový management Proces vyrovnávání se s kritickou situací způsobem, který vede ke stabilizaci situace a k jejímu zvládnutí Musí být dodržen princip přijatelných nákladů a ztrát Zahrnuje systém a metody řešení řízení mimořádných / krizových situací specializovanými odborníky Plní svou funkci v přípravě a při vlastním řešení mimořádné / krizové situace vzniklé v důsledku mimořádné události, kterou může být: provozní havárie,  živelní pohroma,  sociální krize mimořádná událost se zvýšeným ekologickým dopadem 

27 Krizová komunikace 4 základní pravidla krizové komunikace:
· Buďte připraveni · Prokažte svou kompetentnost · Nelžete · Více než o realitu jde o to, co si lidé myslí

28 Pravidla pro jednání s médii v době krize
1. Buďte čestní – nikdy nelžete, pokud nemůžete odpovědět, tak to zmiňte a nekličkujte 2. Buďte přesní a nespekulujte 3. Chraňte své zájmy 4. Respektujte termíny médií, dodržujte dohody a sliby 5. Ukažte vhodné emoce (tj, lítost, sebejistotu) 6. Nenechte se vyvést z míry 7. Neříkejte nic mimo záznam (off-record) 8. Dejte si pozor na neverbální komunikaci

29

30 Zaměření ozdravných programů:
Zvyšování efektů na výstupu Zavedení nových produktů, nové uplatnění dosavadních Změna struktury výrobní náplně Zvyšování objemu výroby / prodeje Zvyšování cen Snižování nároků na vstupu a při transformaci Eliminace škod, ztrát, sankcí Redukce nákladů Zvyšování produktivity

31 Krizový manažer - je schopen ve velmi krátké době analyzovat situaci ve firmě a zjistit kořeny problémů. základem krizového řízení je vždy důkladná analýza, ze které vycházejí následná doporučení pro firmu. - tyto doporučení jsou vedena se snahou o maximální možnou efektivitu podniku, vyvarování se zbytečných nákladů.

32 Úkoly krizového manažera:
Vyřešení vztahů s věřiteli, Rychlé získání likvidních prostředků, Hledání vhodného investora, Urovnání vztahů mezi společníky a členy vedení, Vyřešení vztahů vůči zaměstnancům, Zajištění tzv. krizové komunikace, Zahájení a zastupování ve vyrovnávacím řízení, Likvidace společnosti.

33 Krizový plán Obsahuje postupy při mimořádných událostech (požár, záplava, porucha apod.). Za jeho vytvoření nese odpovědnost vedení subjektu, který ho zpracovává. Ve významných organizacích je pověřen bezpečnostní manažer. Krizový plán může být připraven pouze při aktivní součinnosti všech útvarů společnosti.

34 Krizový plán Kontaktní údaje na odpovědné osoby.
Soupis potřeb a zdrojů pro jednotlivé skupiny událostí (náhradní prostory, záložní zdroje aj.). Popis hlavních činností ve firmě, jejich význam pro chod firmy, pravděpodobné dopady mimořádných událostí. Konkrétní postupy pro jednotlivé skupiny mimořádných událostí. Plán obnovy provozu musí být pravidelně prakticky testován, aktualizován.

35 Krizový plán – požadavky stanovené na základě Krizového zákona č
Krizový plán – požadavky stanovené na základě Krizového zákona č. 462/2000 Sb. Krizový plán by měl obsahovat následující údaje: Seznam možných mimořádných událostí a pravděpodobnosti jejich výskytu. Roztřídění možných událostí do skupin dle toho, které části infrastruktury ovlivňují a navržení společných postupů řešení. Organizační strukturu firmy s určením odpovědných osob.

36 Nástroje krizového řízení
Prevence Připravenost Zvládnutí Zajištění

37 : Controlling

38 Controlling

39 Controlling

40 Controlling

41 :


Stáhnout ppt "KRIZOVÝ MANAGEMENT Management rizik."

Podobné prezentace


Reklamy Google