Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodová reforma Otázky a odpovědi k vnějšímu připomínkovému řízení 17. května 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodová reforma Otázky a odpovědi k vnějšímu připomínkovému řízení 17. května 2011."— Transkript prezentace:

1 Důchodová reforma Otázky a odpovědi k vnějšímu připomínkovému řízení 17. května 2011

2 ARGUMENTACE KE ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁKONŮ SEZNAM TÉMAT: ČÁST: PROČ POTŘEBUJEME REFORMU 1.Hlavní důvody pro reformu 2.Do důchodu bude odcházet více občanů než vstupovat na trh práce 3.Počet pracujících bude klesat a počet důchodců růst 4.Poměr pracujících a starších občanů se dramaticky změní 5.Schodek důchodového účtu se bude prohlubovat 6.Budoucí schodek 4 % HDP přesahuje možnosti veřejných rozpočtů

3 ARGUMENTACE KE ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁKONŮ SEZNAM TÉMAT: ČÁST: CÍLE REFORMY II. PILÍŘ 1.Spoření je obvyklé 2.Státní důchod bude doplněn dalšími zdroji příjmu v důchodu 3.Účast bude pro většinu občanů výhodná 4.Vytvoříme podmínky pro dostatečnou tvorbu úspor 5.Vytvoříme podmínky pro bezpečné a výhodné investování 6.Struktura poplatků motivuje správce k dobrému výsledku 7.Efektivní rozdělení role státu a komerčního sektoru ČÁST: TRANSFORMACE III. PILÍŘE 8.Transformace posílí III. pilíř 9.Transformace vytvoří předpoklady pro kumulaci kapitálu ve III. pilíři

4 ARGUMENTACE KE ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁKONŮ SEZNAM TÉMAT: ČÁST: OTÁZKY NA REFORMU 1.Proč se ruší osvědčený důchodový systém 2.Na zavedení II. pilíře vydělají jen lidé s vysokými příjmy 3.Vyvedení pojistného ohrozí nejchudší důchodce 4.Na státní důchody budou chybět peníze, žádný stát neposílá komerčním firmám peníze 5.Navržený II. pilíř nemá žádné garance 6.Neúspěšné hospodaření správce může ohrozit účastníky 7.Provozní správu má zajistit stát, jinak je drahá – schéma procesů 8.Provozní správu má zajistit stát, jinak je drahá – text a náklady 9.Chybí nízkonákladový fond 10.Poplatky za správu jsou příliš vysoké 11.Vysoké poplatky seberou většinu zhodnocení 12.Poplatkem za výkon správci vydělají při kolísání majetku 13.Klienty poškodí vysoké náklady na distribuci a propagaci 14.Požadavek na vysoký kapitál omezí konkurenci 15.Proč pouštíte do reformy penzijní fondy s malými výnosy – současné účtování 16.Proč pouštíte do reformy penzijní fondy s malými výnosy –účtování po transformaci 17.Reforma ohrozí úspory ve III. pilíři

5 1.Proč reforma: Hlavní důvody pro reformu 1. STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA PŘINÁŠÍ ZNAČNÝ TLAK NA PRŮBĚŽNÝ SYSTÉM V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 – 40 mld. Kč Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) Mimořádná valorizace 2006 a 2007 (~15 mld. Kč) 2. MALÝ ROZVOJ SOUKROMÝCH ÚSPOR NA STÁŘÍ 3. NEVHODNÁ REGULACE PENZIJNÍCH FONDŮ A JEJICH MALÉ VÝNOSY

6 2. Proč reforma: Do důchodu bude vstupovat více občanů, na trh práce méně Na trh práce bude v budoucnu vstupovat méně občanů. Do důchodu bude vstupovat v budoucnu více občanů. Věkové složení obyvatelstva 12/2009

7 3. Proč reforma: Podíl pracujících bude klesat a podíl důchodců růst Podíl na obyvatelstvu (%) Zdroj: Databáze United Nations Population Prospects http://esa.un.org/unpp/

8 4. Proč reforma: Poměr pracujících a starších občanů se dramaticky změní Zdroj: Databáze United Nations Population Prospects http://esa.un.org/unpp/

9 Proč potřebujeme důchodovou reformu (6) Dnes si na důchody půjčujeme. Chybějících 30 miliard (1% HDP) je součástí schodku státního rozpočtu (V roce 2010 celkový schodek 130 mld. Kč) Schodek důchodového účtu se bude prohlubovat. 5. Proč reforma: Bez reformy schodek neúměrně vzroste

10 6. Proč reforma: Budoucí schodek přesahuje možnosti veřejných rozpočtů Co znamená pokrýt v budoucnu schodek 4% HDP = 150 mld. Kč -Zvýšení DPH o 1% = 16 mld. Kč -Zvýšení pojistného o 1% = 11 mld. Kč -Prodloužení věku odchodu do důchodu o 1 rok = 15 – 20 mld. Kč -Snížení všech vyplácených důchodů o 10% = 35 mld. Kč -Budeme si půjčovat - zvýšení státního dluhu – do 10 let kolaps státních financí -Zvýšení daní firem o 1% = 7 mld. Kč -Zvýšení daní občanů o 1% = 6 mld. Kč Pokrytí schodku přesahuje možnosti veřejných rozpočtů.

11 1. Cíle reformy: Spoření je obvyklé Spoření na penzi je obvyklé, stejně jako více zdrojů příjmu v důchodu (Zdroj databáze OECD 2009) Spoření na důchod má velkou tradici ve vyspělých zemích a zajišťuje podstatnou část příjmu v důchodu (Zdroj databáze OECD)

12 2. Cíle reformy: Státní důchod bude doplněn dalšími zdroji důchodů Při 30 leté době spoření je vstup do II. pilíře výhodný pro většinu občanů Podle délky spoření a výše pojistného zajistí v budoucnu II. pilíř až ¼ příjmu v důchodu

13 3. Cíle reformy: Účast bude výhodná pro většinu občanů -Pravidla krácení státního důchodu budou výhodná minimálně pro 60% občanů -Účast ve II. pilíři přináší výhody dědictví -Možnosti výplaty penzí jsou širší než ze současného důchodového systému: a) Doživotní důchod b) Doživotní důchod s pozůstalostní penzí na 3 roky c) Důchod vyplácený po dobu 20 let d) Dědictví a pozůstalostní důchody -Nároky na jiné státní penze zůstávají stejné (invalidní, pozůstalostní, vdovské důchody)

14 4. Cíle reformy: Vytvoříme podmínky pro dostatečnou tvorbu úspor ve II. pilíři -Zapojíme občany do spoření včas (na dobu minimálně 30 let, vstup nejpozději do 35 let) -Dostatečný příspěvek 5% (3+2%) umožní za 30 let naspořit na 1/4 státního důchodu -Pravidla účasti na rozdíl od III. pilíře zajistí přispívání bez výpadků po celou dobu pracovní kariéry = > průměrný účet poroste výrazně rychleji než ve III. pilíři

15 5. Cíle reformy: Vytvoříme podmínky pro bezpečné a výhodné investování Ve II. i III. Pilíři bude přísně odděleno hospodaření od majetku klienta Vytvoříme podmínky pro využívání vhodného způsobu investování podle životních fází účastníků II. i III. pilíře 4 povinné investiční strategie ve II. pilíři umožní transparentní a přehledné rozhodování Investiční strategie budou podléhat regulaci rizika Povinný autopilot zabrání poklesu hodnoty před odchodem do důchodu

16 6. Cíle reformy: Struktura poplatků motivuje správce k dobrému výsledku -Základní poplatky jsou nízké (příklad pro konzervativní, vyváženou a dynamickou strategii -Vyšší poplatek si správce zaslouží jen za zhodnocení, které klientům přinese -Výpočet odměny za výkonnost zohledňuje případný pokles minulého období a chrání před neúměrnými náklady při kolísání hodnoty majetku

17 7. Cíle reformy: Efektivní rozdělení role státu a komerčního sektoru -Pomocí Jednoho inkasního místa využijeme výhody ekonomie z rozsahu -Centrální registr smluv důchodového spoření sníží náklady spojené s uzavíráním smluv a přestupy mezi penzijními společnostmi -Pro vedení osobních účtů budou využity existující softwary -Vytvoříme konkurenci v klíčové oblasti, zhodnocování úspor -Neefektivní výdaje na obchod a propagaci omezíme regulací poplatků za správu a regulací distribučních nákladů

18 8. Cíle reformy: Transformace posílí III. pilíř Transformace penzijních fondů zachová silné a odstraní slabé stránky III. pilíře: ++ +Systém má velmi vysokou participaci obyvatelstva, a to již od věkové kategorie 30 let, motivační funkce státního příspěvku je velmi účinná + ++Sektor prokázal 16letou historii bez jakýchkoliv incidentů a poskytuje bezpečnou správu svěřených prostředků ++Roční objem zaplacených příspěvků dosahuje vysoké hodnoty 1 % HDP (35,7 mld. v roce 2010), kumulaci kapitálu ale zpomaluje vysoké procento výplat starších účastníků + +Provozní náklady jsou z mezinárodního srovnání na velmi dobré úrovni (v průměru 0,5 % aktiv) +/ -Penzijní připojištění má vysoký potenciál zvýšení průměrného příspěvku; příspěvek se zastavuje na 500 Kč hranici maximálního nároku na státní příspěvek u 85 % klientů. - - -Celkové náklady jsou kvůli značným nákladům na distribuci na vysoké úrovni (cca 1,4 % z aktiv) - - - Penzijní fondy investují velmi konzervativně a nepřinášejí dostatečné zhodnocení prostředků

19 9. Cíle reformy: Transformace vytvoří předpoklady pro kumulaci kapitálu ve III. pilíři NOVÉ PRVKY VE III. PILÍŘI VYTVOŘÍ PŘEDPOKADY PRO KUMULACI AKTIV: = > oddělení majetku dále posílí bezpečnost = > prodloužení pásma pro přiznání státního příspěvku zrychlí tvorbu úspor ve III. pilíři = > oddělení majetku a limity poplatků zúží prostor na distribuční náklady, připsaný výnos bude vyšší = > zavedení více investičních profilů vytvoří předpoklady pro lepší zhodnocení

20 Q 1: Proč se ruší osvědčený státní důchodový systém Státní důchodový systém se neruší -Státní průběžný systém bude nadále rozhodující

21 Q 2: Na zavedení II. pilíře vydělají jen lidé s vysokým příjmem Při 30 leté době spoření je vstup do II. pilíře výhodný pro většinu občanů

22 Q 3: Snížení pojistného ohrozí nejchudší důchodce Ústavní soud vytýká státnímu důchodovému systému přílišnou solidaritu a nízké důchody pro zaměstnance s vysokými příjmy - vytvoření II. pilíře umožní solidaritu a dostatečné příjmy nejchudším zachovat. Bez něj by se musely dále zvýšit rozdíly mezi důchody od státu -Současná solidarita má cenné přínosy -Snížení solidarity a vyšší zásluhovost státních důchodů by situaci zhoršila II. Pilíř bude plně zásluhový = > Proto mohou státní důchody zůstat solidární

23 Q 4: Na státní důchody budou chybět peníze, žádný stát pojistné neposílá komerčním firmám -I s 25% bude v ČR sazba pojistného jednou z nejvyšších -V řadě evropských zemí je běžné, že na výplatu důchodů stát pojistné doplní jinými výdaji státního rozpočtu (zelená část grafu) -Nižší sazba pojistného do veřejného systému umožní odvádět pojistné do (obvykle zaměstnaneckých) penzijních fondů Zdroj databáze OECD, EU 2008

24 Q 5: Navržený II. pilíř nemá žádné garance Zákony upravující II. a reformový III. pilíř obsahují pětistupňový systém zabezpečení proti zneužití -majetek účastníků a správce je účetně oddělen -veškerý majetek spravuje a obchody provádí nezávislý depozitář (banka), který odpovídá za škodu, pokud by své povinnosti zanedbal -veškeré obchody jsou průběžně reportovány ČNB, ČNB také každý měsíc kontroluje hospodaření penzijních společností a důchodových fondů -hospodaření penzijních společností a důchodových fondů prověřuje nezávislý auditor -penzijní společnosti povinně zveřejňují 1x týdně, jak se vyvíjí majetek v důchodových fondech, povinně informují účastníky o svém hospodaření pravidelným výpisem

25 Q 6: Neúspěšné hospodaření správce může ohrozit účastníky Účastníci jsou před špatným hospodařením ochráněni. -Majetek účastníků je od hospodaření správce oddělen, ztráta penzijních společností se ho nijak nedotkne. -Pokud správce „zkrachuje“, ČNB převede důchodové fondy a veškerý majetek účastníků ze zákona jinému správci, aniž by účastníci byli poškozeni.

26 JIM (jedno inkasní místo) Výběr pojistného Evidence účastníků SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI Správa osobních účtů Výpočet nav Operace na osobních účtech - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Správa aktiv Výpočet aktuální hodnoty majetku (NAV) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Komunikace s účastníky ÚČASTNÍCI 2. PILÍŘE Informace o platbách a o vyměřovacím základu Platby pojistného Nové smlouvy Žádosti, změny Pojistné Informace ZAMĚSTNAVATELÉ OSVČ Údaje o smlouvách Q 7: Provozní správu má zajistit stát, jinak je drahá jinak je drahá Reforma pro II. pilíř navrhuje efektivní rozdělení činností mezi stát a komerční sektor; Přehledné rozdělení činností přinese nízké náklady

27 Q 8: Provozní správu má zajistit stát, jinak je drahá Reforma pro II. Pilíř navrhuje efektivní rozdělení činností mezi stát a komerční sektor; využije stávající infrastrukturu i ekonomii z rozsahu -Pojistné bude vybírat stát -Centrální registr účastníků povede stát -Osobní účty povedou komerční subjekty, které to již umí (využijí se investice penzijních fondů, případně investič- ních společností) -Správu aktiv budou provádět společ- nosti s dlouhodobými zkušenostmi -Komunikaci s účastníky budou provádět penzijní společnosti, které odpovídají za výsledky Graf: již dnes je ukazatel provozních nákladů PF na solidní úrovni OECD – mezinárodní srovnání 2009

28 Q 9: Chybí státní nízkonákladový fond Nízké procento nákladů je podmíněno dostatečným objemem aktiv, kdo provozuje systém je mnohem méně důležité. Komerční sektor je provozně obvykle efektivnější než státní sektor. Nízké poplatky vyjádřené v procentech neznamenají absolutně nejnižší náklady: Příklad: norský státní fond má velice nízký ukazatel nákladů 0,11% z aktiv. -spravuje ale více než 3000 miliard norských korun majetku -absolutní částka nákladů je 3,3 mld. norských korun, tzn. cca 10 mld. Kč Účtované poplatky všech penzijních společností budou několikanásobně nižší, návratnost vložených prostředků dosáhnou penzijní společnosti v horizontu až 15 let První rok ~ 200 mil. Kč Pátý rok ~1 – 1,5 mld. Kč

29 Q 10: Poplatky za správu jsou příliš vysoké Poplatky závisí hlavně na objemu spravovaných prostředků a II. pilíř teprve vzniká. -V OECD tvoří úspory na penzi v průměru 67% HDP. To je jako bychom v ČR měli úspory v objemu 2,400 mld. Kč. V ČR dosáhnou úspory ve II. pilíři nejdříve za 7-8 let 1/10 tohoto objemu. -V ČR budou poplatky okolo 1%, ale v absolutních částkách nebo jako podíl k HDP budou násobně nižší než náklady správy v zahraničí -Návratnost pro Penzijní společnost s podílem na trhu 15% je minimálně 12 až 15 let, pro společnost s podílem 7% na trhu bude návratnost investic přesahovat 20 let.

30 Q 11: Vysoké poplatky seberou většinu zhodnocení Poplatek za výkonnost klienty ochrání před neúměrným zatížením -Základní poplatky jsou nízké (příklad pro konzervativní, vyváženou a dvě varianty dynamické strategie). -Vyšší poplatek si správce zaslouží jen za zhodnocení, které klientům přinese

31 Q 12: Poplatkem za výkon správci vydělají při kolísání majetku Při výpočtu poplatku za výsledek se porovnává hodnota důchodové jednotky s nejvyšší dosaženou hodnotou v minulosti; předešlý pokles je zohledněn Příklad vývoje poplatků pro vyvážený fond: -rok 2, vysoký poplatek za vysoké zhodnocení -rok 3, při poklesu se účtuje jen základní poplatek -rok 4, vysoký růst po poklesu, poplatek za výkon zohlední předešlý pokles hodnoty

32 Q 13: Klienty poškodí vysoké náklady na distribuci a propagaci Dobrovolný systém propagaci potřebuje Dobrá regulace klienty ochrání. Penzijní společnosti klientům náklady na distribuci a propagaci nemohou přeúčtovat. Poplatky účtované klientům jsou ze zákona omezeny. Příklad Slovenska: -Na distribuci vynaložily správcovské společnosti minimálně 5 mld. slovenských korun -Správcovské společnosti musely navýšit kapitál, regulace poplatků neumožnila tyto výdaje přeúčtovat na klienty -Po 5 letech mají v rozvahách stále neumořené ztráty z let 2005 a 2006 přesahující 150 mil. Euro = > V ysoké náklady na distribuci nezatížily klienty, ale správcovské společnosti. Úplně je možné náklady na distribuci vyloučit jen v povinném systému.

33 Q 14: Požadavek na nové společnosti s vysokým kapitálem omezí konkurenci Chceme odpovědné správce a nízké náklady pro klienty -Chceme, aby správu na důchod mohly provozovat jen společnosti, které jsou ochotny dlouhodobě investovat, proto vysoký kapitál; správa důchodových úspor nemá být příležitostí pro krátkodobý zisk. -Pro dosažení nízkých nákladů je důležité spravovat alespoň 100 tisíc individuálních účtů; vysoký počet správců by zvýšil náklady; na příkladu zaměstnavatelských fondů Švýcarska (více než 9 tisíc penzijních fondů vidíme zbytečně vysoké náklady 0,7% HDP, tzn. v přepočtu neuvěřitelných 70 mld. Kč -Příliš vysoký počet správců by snížil efektivitu státního dohledu

34 Q 15: Proč pouštíte do reformy penzijní fondy s malými výnosy? -Do II. Pilíře se mohou zapojit i jiné subjekty než současné penzijní fondy -Nízké výnosy jsou způsobeny nevhodnou regulací -Oddělení majetku, limity na náklady a možnost více investičních profilů zlepší schopnosti penzijních společností zhodnocovat majetek. SOUČASNÝ STAV ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ

35 Q 16: Proč pouštíte do reformy penzijní fondy s malými výnosy? ÚČTOVÁNÍ POPLATKŮ PO TRANSFORMACI III. PILÍŘE POPLATKY a) 0,4% - 0,8% z aktiv podle investiční strategie b) 10% ze zisku Příklad pro dynamickou strategii (předpokládané zhodnocení 6 %) a pro konzervativní strategii (předpokládané zhodnocení 4 %) = > Předpoklady pro zhodnocení majetku klientů jsou znatelně lepší

36 Q 17: Reforma III. pilíře ohrozí úspory klientů v penzijních fondech Úspory klientů budou bezpečnější a předpoklady pro zhodnocování lepší -Majetek klientů bude nově zcela oddělen od správce -Náklady na provoz a distribuci ponese správce, úspor klientů se nedotknou -Penzijní společnost bude mít zákonem omezeny poplatky za správu, nic navíc nemůžeme klientům účtovat -Současní klienti si mohou ponechat každoroční garanci vkladů; přestup do investičního profilu s vyšším kolísáním hodnoty majetku jen na základě písemného dodatku ke smlouvě


Stáhnout ppt "Důchodová reforma Otázky a odpovědi k vnějšímu připomínkovému řízení 17. května 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google