Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PENZIJNÍ REFORMA 2011 - 2013 V ČESKÉ REPUBLICE 1. VÝCHODISKA DŮCHODOVÝCH REFOREM II. VIZE REFORMY III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN V. ČASOVÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PENZIJNÍ REFORMA 2011 - 2013 V ČESKÉ REPUBLICE 1. VÝCHODISKA DŮCHODOVÝCH REFOREM II. VIZE REFORMY III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN V. ČASOVÝ."— Transkript prezentace:

1 PENZIJNÍ REFORMA 2011 - 2013 V ČESKÉ REPUBLICE 1. VÝCHODISKA DŮCHODOVÝCH REFOREM II. VIZE REFORMY III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN V. ČASOVÝ PRŮBĚH REFOREM VI. SHRNUTÍ BACK UP

2 I. VÝCHODISKA PENZIJNÍ REFORMY V roce 2005 expertní Bezděkova komise posoudila penzijní programy všech parlamentních politických stran. Poradní expertní sbor Ministerstva financí (2. Bezděkova komise) po aktualizaci propočtů vývoje důchodového systému ČR v roce 2010 definoval čtyři cíle pro důchodovou reformu: • Fiskální udržitelnost průběžného (PAYG) důchodového pilíře • Diverzifikace zdrojů příjmů důchodců • Snížení mezigeneračních transferů • Zvýšení ekvivalence v českém důchodovém systému (souběžně verdikt ÚS) = > Z těchto cílů vychází v důchodové oblasti programové prohlášení vlády ČR

3 PENZIJNÍ REFORMA 2011 - 2013 V ČESKÉ REPUBLICE II. VIZE REFORMY

4 II. VIZE ČESKÁ REPUBLIKA VYTVÁŘÍ TŘÍPILIŘOVÝDŮCHODVÝ SYSTÉM Výlučnost průběžného systému v zajišťování penzí je riskantní, bude doplněna zvýšením role fondových pilířů Současný penzijní systém (2011) Penzijní systém cílový (2050) I. II. III. I. II. III. I. Pilíř - průběžný státní důchodový systém II. Pilíř - připravovaný Opt-out III. Pilíř - dobrovolné penzijní spoření (nyní připojištění) od 1994 = > v roce 2050 budou fondové pilíře poskytovat ~ 20% příjmu důchodců

5 1I. VIZE: SPOŘENÍ NA PENZI JE OBVYKLÉ Spoření na penzi je obvyklé, stejně jako více zdrojů příjmu v důchodu (Zdroj databáze OECD 2009) Spoření na důchod má velkou tradici ve vyspělých zemích a zajišťuje podstatnou část příjmu v důchodu (Zdroj databáze OECD)

6 II. VIZE: CÍLE PENZIJNÍ REFORMY • Udržitelnost I. průběžného pilíře • Alespoň 50% nových důchodců má příjem z II. pilíře • II. pilíř poskytuje ~1/4 příjmu z průběžného státního sytému • Úpravy III. pilíře zvýší kumulaci dobrovolných úspor na stáří = > Kombinovaný příjem z průběžného a fondových pilířů zajistí přiměřený důchod bez ohrožení státních financí neúměrnými dluhy Cílový penzijní systém 2050 I. II. III. Cíle NERVu v programovém prohlášení • Fiskální udržitelnost • Diverzifikace příjmů důchodců • Snížení mezigeneračních transferů • Posílení zásluhovosti

7 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (1) Nároky na důchodový systém se budou zvyšovat: -Průměrný věk dožití v ČR 1990 – 72 let - Průměrný věk dožití v ČR dnes – 77 let - Průměrný věk dožití ve Německo, Francie, Švédsku dnes 80 - 82 let Zdroj: Databáze United Nations Population Prospects http://esa.un.org/unpp/ - 1990 – 12% občanů nad 65 let - 2010 – 15% občanů nad 65 let - 2050 – 29% občanů nad 65 let Zdroj: Demografická prognóza – UK Kučera 2010

8 PENZIJNÍ REFORMA 2011 – 2013 V ČESKÉ REPUBLICE III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA

9 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (2) 1. STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA PŘINÁŠÍ ZNAČNÝ TLAK NA PRŮBĚŽNÝ SYSTÉM V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně > 40 mld. Kč  Přibylo 100 000 důchodců (~ 10 mld. Kč)  Ubylo 120 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč)  Mimořádná valorizace 2006 a 2007 (~15 mld. Kč) 2. MALÝ ROZVOJ SOUKROMÝCH ÚSPOR NA STÁŘÍ 3. NEVHODNÁ REGULACE PENZIJNÍCH FONDŮ A JEJICH MALÉ VÝNOSY

10 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (3) Poměr pracujících a starších občanů se dramaticky změní Zdroj: Databáze United Nations Population Prospects http://esa.un.org/unpp/

11 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (4) Na trh práce bude v budoucnu vstupovat méně občanů. Do důchodu bude vstupovat v budoucnu více občanů. Věkové složení obyvatelstva (12/2009) přinese vysoké nároky na důchody

12 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (5) Dnes si na důchody půjčujeme. Chybějících 40 miliard (1% HDP) je součástí schodku státního rozpočtu (V roce 2010 celkový schodek 130 mld. Kč) PES: Schodek důchodového účtu by se neúměrně prohluboval

13 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (6) Budoucí schodek přesahuje možnosti veřejných rozpočtů Co by znamenalo pokrýt v budoucnu schodek 4% HDP = 150 mld. Kč - Zvýšení DPH o 1% = 16 mld. Kč - Zvýšení pojistného o 1% = 11 mld. Kč - Prodloužení věku odchodu do důchodu o 1 rok = 15 – 20 mld. Kč - Snížení všech vyplácených důchodů o 10% = 35 mld. Kč - Budeme si půjčovat - zvýšení státního dluhu – do 10 let kolaps státních financí - Zvýšení daní firem o 1% = 7 mld. Kč - Zvýšení daní občanů o 1% = 6 mld. Kč Pokrytí schodku bez reformy By přesáhlo možnosti veřejných rozpočtů.

14 PENZIJNÍ REFORMA 2011 – 2013 V ČESKÉ REPUBLICE IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN -JAKÉ CÍLE SLEDUJEME -JAKÝMI OPATŘENÍMI CÍLE DOSÁHNEME

15 III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA (7) III. pilíř nemá dostatečnou kumulaci aktiv Transformace penzijních fondů zachová silné a odstraní slabé stránky III. pilíře: ++ +Vysoké zapojení obyvatelstva již od věkové kategorie 30 let, účinná motivační funkce státního příspěvku + ++17 let bez jakýchkoliv incidentů, poskytuje bezpečnou správu svěřených prostředků ++Vysoký roční objem zaplacených příspěvků 1 % HDP (35,7 mld. v roce 2010), + +Provozní náklady jsou z mezinárodního srovnání na velmi dobré úrovni (v průměru 0,5 % aktiv) +/ -Vysoký potenciál zvyšování příspěvků; nad 500 jen 15 % klientů. - -Kumulaci kapitálu zpomaluje vysoké procento výplat starších účastníků - - - Celkové náklady jsou kvůli značným nákladům na distribuci na vysoké úrovni (cca 1,4 % z aktiv) - - - Penzijní fondy investují velmi konzervativně a nepřinášejí dostatečné zhodnocení prostředků

16 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (1) I. PILÍŘ – ZMĚNY NASTÁVAJÍ K 1. 1. 2012 - Zvyšuje se věková hranice (o 2 měsíce ročně pro muže, o 6 měsíců ročně pro ženy), sjednocení věku poprvé v roce 2041 na 66 let a 8 měsíců - Prodlužování věku nemá stanovenu konečnou hranici - Vyšší valorizace jen zákonnou změnou (nad CPI + 1/3 reálných mezd) - Prodloužení minimální pojištěné doby na 35 (z 30) let - Úprava krácení předčasných důchodů - Spravedlivější výpočet penze z celoživotních příjmů (doposud posledních 25 let) - Úprava výpočtu nově přiznávaných důchodů (v návaznosti na rozhodnutí ÚS)

17 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (2) Změny I. pilíře zastaví růst jeho deficitu % HDP Rok K 1. lednu 2010 K 1. lednu 2012 Očekávané snížení schodku

18 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (3) Proč reforma 1. pilíře nestačí I když se zaměstnanost starších občanů v ČR zvyšuje (dnes cca 47 %), každému se nepodaří udržet souvislou pracovní kariéru až do důchodového věku

19 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (4) Pravidla OPT- OUTU budou výhodná pro 50 – 60 % občanů Účast ve II. pilíři přináší výhody dědictví Možnosti výplaty penzí jsou širší než ze současného důchodového systému: a) Doživotní důchod b) Doživotní důchod s pozůstalostní penzí na 3 roky c) Důchod vyplácený po dobu 20 let d) Dědictví a pozůstalostní důchody Nároky na jiné státní penze zůstávají stejné (invalidní, pozůstalostní, vdovské důchody) Mediánová mzdaPrůměrná mzda

20 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (5) Vytvoříme podmínky pro dostatečnou tvorbu úspor ve II. pilíři - Zapojíme občany do spoření včas (na dobu minimálně 30 let, vstup nejpozději do 35 let) - Dostatečný příspěvek 5% (3+2%) umožní za 30 let naspořit na 1/4 státního důchodu - Pravidla účasti na rozdíl od III. pilíře zajistí přispívání bez výpadků po celou dobu pracovní kariéry = > průměrný účet poroste výrazně rychleji než ve III. pilíři

21 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (6) Vytvoříme podmínky pro bezpečné a výhodné investování • Ve II. i III. Pilíři bude přísně odděleno hospodaření od majetku klienta • Vytvoříme podmínky pro využívání vhodného způsobu investování podle životních fází účastníků II. i III. pilíře • 4 povinné investiční strategie ve II. pilíři umožní transparentní a přehledné rozhodování • Investiční strategie budou podléhat regulaci rizika • Povinný autopilot zabrání poklesu hodnoty před odchodem do důchodu

22 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (7) Uspořádání II. pilíře bude vysoce efektivní - Jednotné inkaso pojistného využije výhody ekonomie z rozsahu a centrálního registru pojištění - Centrální registr smluv důchodového spoření sníží náklady spojené s uzavíráním smluv a přestupy mezi penzijními společnostmi - Pro vedení osobních účtů budou využity existující softwary - Vytvoříme konkurenci v klíčové oblasti, zhodnocování úspor - Neefektivní výdaje na obchod a propagaci omezíme regulací poplatků za správu a regulací distribučních nákladů

23 JIM (jedno inkasní místo) Výběr pojistného Evidence účastníků SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI Správa osobních účtů Výpočet nav Operace na osobních účtech - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Správa aktiv Výpočet aktuální hodnoty majetku (NAV) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Komunikace s účastníky ÚČASTNÍCI 2. PILÍŘE Informace o platbách a o vyměřovacím základu Platby pojistného Nové smlouvy Žádosti, změny Pojistné Informace ZAMĚSTNAVATELÉ OSVČ Údaje o smlouvách IV.PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (8) SCHÉMA PROCESŮ II. PILÍŘE Reforma pro II. pilíř navrhuje efektivní rozdělení činností mezi stát a komerční sektor; Přehledné rozdělení činností přinese nízké náklady

24 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (9) Struktura poplatků motivuje správce k dobrému výsledku - Základní poplatky jsou nízké (příklad pro konzervativní, vyváženou a dynamickou strategii - Vyšší poplatek si správce zaslouží jen za zhodnocení, které klientům přinese - Výpočet odměny za výkonnost zohledňuje případný pokles minulého období a chrání před neúměrnými náklady při kolísání hodnoty majetku

25 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (10) Kontrolovaný dopad na veřejné rozpočty - Opt – out přesune jen 3 % hrubých mezd, transformační deficit by měl být omezen na maximálně 0,6 % HDP - (Polsko sazba 7,3 %, Slovensko 9 %, Maďarsko 8 % s výpadkem přes 1 % HDP - Projekce se zapojením … mil. klientů předpokládá roční výpadek pojistného …. Mld. Kč - Transformační deficit bude od počátku kryt stálými příjmy státního rozpočtu - (změna spodní sazby DPH v roce 2012)

26 IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN (11) Transformace zrychlí kumulaci kapitálu ve III. pilíři Prodloužení pásma pro státní příspěvek (500 – 1000 Kč) zvýší příspěvky účastníků Oddělení majetku: = > posílí bezpečnost = > spolu s limity poplatků zúží prostor na náklady, připsaný výnos bude vyšší = > zavedení více investičních profilů vytvoří předpoklady pro lepší zhodnocení

27 PENZIJNÍ REFORMA 2011 – 2013 V ČESKÉ REPUBLICE V. ČASOVÝ PRŮBĚH REFOREM

28 V. ČASOVÁNÍ REFOREM DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU I. Pilíř • Únor 2011 Schváleno vládou • Srpen 2011 Schváleno parlamentem • 1. 1. 2012Účinnost II. a III. Pilíř • Únor 2011Koaliční dohoda • Červen 2011Návrhy zákonů schváleny vládou • Září 2011Návrhy zákonů schváleny poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR • Listopad 2011 Očekávaná účinnost • Leden 2012Povinná žádost o transformaci penzijního fondu • 1. 1. 2013Plná účinnost

29 VI. SHRNUTÍ • Za 30 – 40 let se zdvojnásobí počet občanů ČR nad 65 let • Na udržení dnešní úrovně důchodů bychom potřebovali dalších cca 150 mld. Pokrýt schodek 150 mld. znamená: - zvýšit pojistné z 28% na 40%, nebo - zvýšit DPH na 25 – 26% (jednotná sazba), nebo - zvýšit daň firem z 19% na dvojnásobek, nebo - zvýšit daň FO z 19% na dvojnásobek, nebo - prodloužit věk odchodu do důchodu z 65 na 71-72 let, nebo - snížit všechny vyplácené penze (i invalidní) o 1/3 DŮCHODY OD STÁTU BUDEME DOSTÁVAT POZDĚJI A BUDOU NIŽŠÍ NEŽ DNES.. POTŘEBUJEME POSÍLIT DALŠÍ ZDROJE PŘÍJMU DŮCHODCŮ

30 BACK UP

31 VII. TRENDY V ZAHRANIČNÍCH DŮCHODOVÝCH SYSTÉMECH (1) I. PILÍŘ :V ĚKOVÁ HRANICE VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH SE POSOUVÁ NAD 65 LET AKTUÁLNÍ ZMĚNY: - Německo, probíhá posun 65 na 67 let (2030) - Holandsko, probíhá posun 65 – 66 let (2020), návrh 67 (2026) - Dánsko, rozhodnuto o posunu 65 – 67 let (…) - Francie, zvýšení minimální pojištěné doby na 166 trimestrů - Velká Británie

32 VII. TRENDY V ZAHRANIČNÍCH DŮCHODOVÝCH SYSTÉMECH (2) I. PILÍŘ :S NIŽUJÍ SE BENEFITY Z VALORIZACE VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ ODKLON OD PARTICIPACE NA RŮSTU MEZD - Snaha o skloubení finanční udržitelnosti systému a zároveň sociální adekvátnosti (plná mzdová valorizace není ufinancovatelná, pouze inflační vede k postupnému snižování životní úrovně seniorů a sociálnímu napětí) - Různé kombinace valorizačního mechanismu reagující na růst inflace/mezd (např. 100+30, 70+30, 50+50) Zpravidla existence pravidelného (každoročního) přezkumu GARANCE UDRŽENÍ KUPNÍ SÍLY NAHRAZOVÁNA VAZBOU NA EKONOMICKÝ VÝVOJ (VÝBĚR POJISTNÉHO) - Německo – vazba na vybrané pojistné, valorizace 2004 – 2009 průměrně 0,4 % p.a. - Švédsko – vazba na vybrané pojistné, pokles penzí v roce 2010 POSILUJE SE KRÁCENÍ PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ - Francie, státní zaměstnanci 5 % ročně (z 0,5 % ročně) - ČR postupné krácení při předčasném důchodu 0,9 - 1,2 – 1,5 % - Možnost částečných důchodů (např. pobírání ½, 1/3 důchodu)

33 VII. TRENDY V ZAHRANIČNÍCH DŮCHODOVÝCH SYSTÉMECH (3) K APITÁLOVÉ PILÍŘE : AUTOMATICKÝ VSTUP DO SYSTÉMU: - Nový Zéland 2008 - Velká Británie 2012 - Slovensko 2012 ODCHOD od DB (dávkově definovaných plánů = vázanost na jednoho zaměstnavatele) - Velká Británie 5,6 mil. účastníků (1985) -> 2,6 mil. účastníků (2010) - Změna ve filozofii: flexibilní trh práce vyžaduje profesní mobilitu a nikoliv „připoutání“ zaměstnance k podniku INVESTOVÁNÍ PODLE ŽIVOTNÍHO CYKLU & AUTOPILOT SNIŽOVÁNÍ INVESTIČNÍHO RIZIKA - Švédsko 2011 - Slovensko 2012 UPRAVY GARANCÍ OMEZUJÍCÍCH RACIONÁLNÍ ALOKACI PROSTŘEDKŮ - Slovensko 2012 - Česká republika III. pilíř 2013 SNIŽOVÁNÍ VÝŠE POJISTNÉ SAZBY V POVINNÝCH SYSTÉMECH (Pobaltí, Polsko) jako reakce na současnou krizi

34 PROCENTO SENIORŮ POD HRANICÍ CHUDOBY Ústavní soud vytýká státnímu důchodovému systému přílišnou solidaritu, tzn. nízké důchody pro zaměstnance s vysokými příjmy - Současná solidarita má cenné přínosy - Snížení solidarity a vyšší zásluhovost státních důchodů by situaci zhoršila II. Pilíř bude plně zásluhový = > Přesun ekvivalence do II. pilíře umožní zachovat v I. pilíři vysokou míru solidarity

35 FINANCOVÁNÍ DŮCHODŮ – POJISTNÉ / DANĚ - i s 25 % pojistného bude v ČR sazba jednou z nejvyšších - V řadě evropských zemí je běžné, že na výplatu důchodů stát pojistné doplní jinými výdaji státního rozpočtu (zelená část grafu) - S nižším pojistném kryje stát obvykle vyšší nároky na důchody (ČR 9,6 % v roce 2010) - Nižší sazba pojistného do veřejného systému umožňuje v jiných zemích odvádět pojistné do (obvykle zaměstnaneckých) penzijních fondů Zdroj databáze OECD, EU 2008


Stáhnout ppt "PENZIJNÍ REFORMA 2011 - 2013 V ČESKÉ REPUBLICE 1. VÝCHODISKA DŮCHODOVÝCH REFOREM II. VIZE REFORMY III. PROČ DŮCHODOVÁ REFORMA IV. PŘEDSTAVENÍ ZMĚN V. ČASOVÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google