Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká důchodová reforma – současný stav Jiří Král Ministerstvo práce a sociálních věcí 31. března 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká důchodová reforma – současný stav Jiří Král Ministerstvo práce a sociálních věcí 31. března 2011."— Transkript prezentace:

1 Česká důchodová reforma – současný stav Jiří Král Ministerstvo práce a sociálních věcí 31. března 2011

2 Hlavní etapy změn důchodového systému po roce 1990 1990 – 1992  zrušení preferencí, obnovení pojistného 1993 – 1995  zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem  zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění 2004 – 2009  V roce 2005 závěry „Bezděkovi komise“ expertů  I.eDR schválena 8/2008 s účinností od 1.1.2010, II. a III.etapa zůstala nerealizována. 2010 - 2011  V I.pol. 2010 PES  8/2010 PVV  PS NERV  série PEM, novela ZDP (nález ÚS), vláda 30.3.2011

3 Pozitiva Zvyšující se zaměstnanost starších osob Nízký podíl chudoby mezi staršími občany Jednotnost systému Úspěšnost výběru pojistného Soukromé systémy : –Vysoká účast –Spolehlivost systému –Zvyšující se podíl zaměstnavatelů –Integrace PF

4 Negativa Nepřipravenost systému na stárnutí Nedostatečná ekvivalence ve výši dávek Ve světě ojedinělý rozsah náhradních dob Nízké platby OSVČ Malý rozvoj soukromých úspor Malé výnosy soukromých fondů

5 Vývoj počtu pojištěnců a důchodců Právní stav při postupném zvýšení důchodového věku na 65 (resp. 62 - 65) let

6 Růst míry závislosti

7 Základní varianta 2005 (Bezděk) a 2010 (PES) Předpoklady základní varianty: Právní stav k 1.1.2010 Důchodový věk M a Ž (0 a 1 dítě) 65 let ~ 2030 Minimální valorizace důchodů (inflace + 1/3 růstu reálné mzdy) Indexace parametrů důchodového vzorce dle vývoje mezd

8 Ze společné zprávy EPC – SPC o důchodech (11-2010) Lidé dnes jsou zdravější a žijí déle. Současně mají méně dětí. Většina ČS přijala v poslední dekádě řadu reforem za účelem zajištění udržitelnosti a přiměřenosti a mezigenerační spravedlnosti. Přes výrazný pokrok je nezbytné zejména v některých ČS provést další reformy.Velké riziko existuje v nedostatečných mírách aktivity a vývoji kapitálových trhů. V této souvislosti – k zajištění financování budoucích zvyšujících se výdajů - je významná i fiskální konsolidace. Ideální systém neexistuje.

9 Základní cíle důchodové reformy Konsensus formulovaný v programovém prohlášení vlády v návaznosti na PES : Diverzifikace příjmů budoucích důchodců Fiskální udržitelnost důchodového systému Rozložení mezigeneračního břemene Zvýšení ekvivalence

10 Důchodová reforma – hlavní oblasti I. pilíř (gesce MPSV) Parametrické změny v průběžně financovaném pilíři (v souvislost s reakcí na nález ÚS) II. pilíř (gesce MF ve spolupráci MPSV) Zavedení II. pilíře (přesměrování části pojistné sazby na individuální účty, dobrovolná účast) III. pilíř (gestorem MF) Transformace penzijních fondů

11 Harmonogram důchodové reformy Vypořádání se s nálezem Ústavního soudu Návrh zákona přijat vládou 23. února 2011 Předpokládané přijetí Parlamentem v první polovině roku 2011 Účinnost od 30. září 2011 Koncepce důchodové reformy Diskuze na přelomu roku 2010/2011 v rámci koalice, PEM, NERV, RHSD Základní koncepční návrh během I.pol. 2011 Návrhy zákonů do vlády do konce I.pol. 2011 Jejich schválení v Parlamentu začátkem r. 2012 Náběh reformy během r. 2012 (transformace PF, licencování, registrace) Plná účinnost od r. 2013

12 Navrhované nastavení reagující na Nález ÚS Stav v roce 2011 Navrhovaný stav Maxim á ln í vyměřovac í z á klad pro pojistn é 600% PM (72 násobek) 400 % PM (48 násobek) Rozhodn é obdob í 25 (30) let Celoživotn í (po 18 roce věku) Z á kladn í výměra 2230 Kč (9% PM) 9 % PM (trvale) Z á počet za každý rok poji š těn í 1,5 % 1.5 % 1. Redukčn í hranice 11000 Kč (≈ 44%PM) 44 % PM 2. Redukčn í hranice 28200 Kč (≈ 114% PM) 400 % PM Z á počet do 1. redukčn í hranice 100 % Z á počet do 2. redukčn í hranice 30 % 26 % Z á počet nad 2. redukčn í hranici 10% 0 %

13 Navrhované nové nastavení náhradového poměru Náhradový poměr Poměr nového vůči původnímu náhradovému poměru Poměr průměrné výše důchodu v daném decilu k výši důchodu mediánového příjemce 1. decil 78%100%69% 2. decil 64%99%85% 3. decil 58%98%91% 4. decil 53%98%96% 5. decil 50%97%101% 6. decil 47%97%104% 7. decil 45%97%110% 8. decil 43%98%114% 9. decil 40%102%121% 10.decil 36%125%148%

14 Parametrické změny ZDP navržené spolu s řešením nálezu ÚS Urychlení sjednocení důchodového věku mužů a žen (přechodně ženy + 6 měsíců). Další zvyšování důchodového věku s „otevřeným koncem“ (např. ročník narození 1971 = 66 let, 1977=67 let atd….). Valorizace důchodů podle růstu cen (100%) a reálných mezd (1/3) pevně ukotvena v zákoně bez možnosti volného rozhodování vlády. Zpřísnění podmínek pro nárok na vdovský/vdovecký důchod. Pokračování v prodlužování rozhodného období pro zjišťování příjmů (celoživotně ).

15 Parametrické změny – jejich efekt

16 Vývoj demografických charakteristik a důchodového věku – muži

17 Vývoj demografických charakteristik a důchodového věku – ženy

18 Zavedení II. pilíře důchodového systému Dobrovolné rozhodnutí o účasti s nemožností návratu do I. pil. Rrozhodnutí nutno učinit od nástupu na trh práce do 35 let věku. Při startu reformy možnost účasti v zásadě pro všechny ekonomicky aktivní (půlroční lhůta). Přesměrování 3 % z 28 % pod podmínkou navýšení pojistného o další 2 %. Vytvoření subjektů (licenční řízení) spravujících prostředky v různých investičních profilech (dynamický, vyvážený, konzervativní, st.dluhop.) Dávka vyplácená formou: I. doživotní penze („klasická“ anuita), II. doživotní penze s pozůstalostní (tři roky), III. penze („renta“) po dobu 20 let. Transformační deficit bude hrazen ze zvýšených příjmů státního rozpočtu díky sjednocení sazeb DPH na 17,5%.

19 Dopad vzniku II. pilíře za předpokladu 50 % zapojení

20 Změny v III. pilíři důchodového systému III. pilíř budou tvořit reformované penzijní správcovské společnosti poskytující služby stávajícím klientům PF podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Oddělení majetku akcionářů a účastníků. Změny podmínek výplaty současné přímé podpory státu ve formě státního příspěvku. Účinnost žádoucí co nejdříve.

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Česká důchodová reforma – současný stav Jiří Král Ministerstvo práce a sociálních věcí 31. března 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google