Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav české penzijní reformy Jiří Fialka, 21. května 2010 Seminář z aktuárských věd.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav české penzijní reformy Jiří Fialka, 21. května 2010 Seminář z aktuárských věd."— Transkript prezentace:

1 Stav české penzijní reformy Jiří Fialka, 21. května 2010 Seminář z aktuárských věd

2 2 © 2010 Deloitte Česká republika Disclaimer Toto není oficiální prezentace PES Prezentace je založena na předběžné zprávě, některé závěry se mohou změnit

3 3 © 2010 Deloitte Česká republika Přehled Co je PES Stav penzí v ČR Průběžný pilíř Doplňkové spořící systémy Vybrané souvislosti důchodové reformy Cíle, principy a teze důchodové reformy Doporučení důchodové reformy Nadpis prezentace

4 Co je to PES

5 5 © 2010 Deloitte Česká republika

6 6 Co je PES Poradní expertní sbor (dále jen “PES“) Založen ministry financí a ministra práce a sociálních věcí v lednu 2010 V.Bezděk, J.Fialka, M.Frankl, M.Gellová, K.Hájková, J.Hoidekr, P.Kohout, J.Král, J.Rusnok, V.Samek Výsledky práce, vyjádřené zejména v Závěrečné zprávě, budou zveřejněny počátkem června 2010 Cíle práce PES (i) aktualizovat projekci státního důchodového pilíře; (ii) formulovat doporučení úprav českého důchodového systému Nadpis prezentace

7 Stav penzí v ČR

8 8 © 2010 Deloitte Česká republika Průběžný pilíř – Pay As You Go - PAYG V současné době připadá na jednoho důchodce 1,8 plátců pojistného na sociální pojištění a tento poměr se nadále zhoršuje – v roce 2050 bude tento ukazatel cca 1,2 PAYG je v dnešních parametrech dlouhodobě finančně neudržitelný; sliby budoucím generacím penzistů nejsou z části kryty zdroji. PAYG se bez dalších změn po roce 2035 propadne z ročních deficitů na úrovni cca 1% na 4 % po roce 2050. Jedna třetina výdajů na důchody nebude v roce 2050 kryta pojistným. Celkový kumulovaný dluh PAYG po roce 2050 přesáhne 50 % HDP a v roce 2065 přesáhne 100 % HDP.

9 9 © 2010 Deloitte Česká republika Hodnocení PAYG Silné stránky: Významné omezení rizika chudoby u důchodců. Vysoké pokrytí (univerzálnost). Jednotnost systému. Tradice a důvěra veřejnosti. Parametrické úpravy umožňují zajistit dlouhodobou udržitelnost. Slabé stránky: Sliby budoucím penzistům nejsou dostatečně kryty zdroji Nízké povědomí občanů o nedostatečném dlouhodobém krytí závazků systému. Deficitní financování PAYG prohlubuje mezigenerační nespravedlnost. Vysoká příjmová (tzv. intragenerační) solidarita (redistribuce). Rozdílné postavení OSVČ a zaměstnanců. Vysoká pojistná sazba motivující k vyhýbání se placení pojistného. Neprůhledná solidarita (způsob zápočtu náhradních dob pojištění, délka rozhodného období). Neomezený souběh všech druhů důchodů a mzdy.

10 10 © 2010 Deloitte Česká republika Fondový pilíř – Fully Funded - FF Doplňkový důchodový systém, PPSP, v současné době nepředstavuje významný zdroj důchodových příjmů v České republice. Zapojeno cca 70 % ekonomicky aktivních osob (včetně účastníků v poproduktivním věku celkem 4,5 mil. osob). Penzijní fondy spravují přes 200 mld Kč úspor Průměrná výše úspor připadajících na jednoho účastníka odpovídá necelým 5 měsíčním splátkám průměrného důchodu z PAYG. Naspořené prostředky jsou v 99 % případů vypláceny formou jednorázového vyrovnání (lump sum).

11 11 © 2010 Deloitte Česká republika Hodnocení penzijního připojištění se státním příspěvkem – PPSP Silné stránky vysoká účast obyvatelstva bezpečnost prostředků účast zaměstnavatelů funkční infrastruktura systému individuálních účtů včetně agendy přímé státní podpory Slabé stránky neprovázanost na penzi (doživotní anuitu) nízké příspěvky účastníků (chybějící vazba na mzdy) neefektivní státní podpora institucionální zastaralost (např. neoddělený majetek) extrémně konzervativní strategie plynoucí z požadavku zaručeného nezáporného meziročního výnosu

12 Vybrané souvislosti důchodové reformy

13 13 © 2010 Deloitte Česká republika Vybrané souvislosti důchodové reformy Migrace nemůže vyřešit problém stárnutí Dříve či později přijde doba, kdy zvýšená migrace bude mít dokonce na saldo důchodového systému kontraproduktivní vliv. Cílem důchodové reformy je dlouhodobě finančně udržitelný PAYG Důchodové reforma ve stárnoucí společnosti nezajistí vyšší důchody z PAYG Důchodové reforma neohrozí nabytá práva Důchodovou reformu nelze odkládat Odkládání vysílá falešnou informaci o budoucím důchodovém zabezpečení

14 Cíle, principy a teze důchodové reformy

15 15 © 2010 Deloitte Česká republika Cíle reformy Diverzifikace Fiskální udržitelnosti Rozložení mezigeneračního břemene Zvýšení ekvivalence

16 16 © 2010 Deloitte Česká republika Základní teze důchodové reformy Diverzifikace Efektivní spolupráce soukromého a veřejného sektoru PAYG bude i nadále základní stavební částí systému Opřít se o existující infrastrukturu Kvalitní řešení anuitní (výplatní) fáze Nutnost pokračování v úpravách parametrů PAYG Bez spoření nepůjde udržet životní úroveň ve stáří Opt-out varianta nedostatečně plnila princip diverzifikace důchodového systému Varianta rovného důchodu nedokázala uspokojivě vyřešit invalidní důchody Garance, regulace a dohled v penzijním systému musí být vzájemně vyvážené

17 Doporučení důchodové reformy PES

18 18 © 2010 Deloitte Česká republika Doporučení důchodové reformy PES - PAYG Pokračování v postupném zvyšování důchodového věku, pokud bude nadále docházet ke zvyšování naděje dožití. V návaznosti na ad 1. lze uvažovat o zavedení možnosti zaměstnavatelských penzijních plánů (resp. pojištění) pro riziková (zvlášť namáhavá) zaměstnání v doplňkových důchodových systémech. Postupný přechod na cenovou valorizaci mezi roky 2015 až 2025. Zrušení doživotní výplaty vdovských a vdoveckých důchodů. Toto opatření se nedotkne důchodů přiznaných do té doby. Zavedení mechanismu sdílení vyměřovacích základů mezi manželi, který zajistí rozdělení příjmu obou manželů pro účely stanovení jejich důchodových nároků. Zavedení konceptu fiktivního příjmu ve výši 40 až 80 % průměrné mzdy pro hodnocení náhradních dob pojištění (podrobněji viz Příloha 5). Pojistné za tyto doby bude hrazeno z DPH.

19 19 © 2010 Deloitte Česká republika Doporučení důchodové reformy PES – PAYG (2) Snížení pojistné sazby (28%) o cca 5 p.b. kompenzované fiskálně neutrálně sjednocením sazeb DPH na úrovni 19 %. Alternativně řešit redistribuci pomocí stropů vyměřovacích základů pojistného, administrativní regulací. Prodlužování rozhodného období až k hodnocení celoživotního příjmu. Řešit hrozící nárůst počtu neodůvodněných invalidních důchodů způsobený zvyšováním věkových hranic. Řešit otázku neomezeného souběhu důchodu a pracovního příjmu nepřímo prostřednictvím daňové soustavy. Zvýšit v oblasti DPFO slevy z daně na nezaopatřené dítě (s možností negativní daně pro nízkopříjmové jedince) a zvýšené fiskální nároky kompenzovat úpravou nepřímých daní.

20 20 © 2010 Deloitte Česká republika Doporučení důchodové reformy PES - Individuální fondové pilíře - Varianta I PAYG se postupně rozdělí na dva samostatné důchodové pilíře s tím, že I. pilíř bude tvořit současný PAYG, do kterého poplyne 20 p.b z 23 procentní sazby pojistného a bude upraven dle výše uvedených návrhů II. pilíř bude tvořit nový fondový pilíř financovaný ze 3 p.b. z 23 procentní sazby pojistného. Účast v obou reformovaných pilířích bude povinná pro všechny osoby mladší 40 let s tím, že důchod z I. pilíře se těmto osobám úměrně krátí. Osoby starší 40 let v okamžiku startu reformy zůstávají plně v PAYG. Výběr pojistného a provozní správu II. pilíře bude provádět ČSSZ (popř. JIM). Investiční správu budou provádět reformované penzijní fondy, podílové fondy, popřípadě státem zřízené fondy. Naspořené prostředky budou povinně vypláceny pouze formou doživotní anuity. III. pilíř bude tvořit reformované PPSP.

21 21 © 2010 Deloitte Česká republika Doporučení důchodové reformy PES - Individuální fondové pilíře - Varianta II I. pilíř bude tvořit současný PAYG upravovaný parametricky dle výše uvedených návrhů. Pojistná sazba (23%) se nijak měnit nebude. II. pilíř budou provozovat reformované fondy PPSP; podpora státu bude zvýšena na 3 p.b. pojistného za předpokladu, že účastník bude spořit minimálně stejnou částku. Vstup do II. pilíře bude dobrovolný, poté bude však účast a odvádění pojistného povinné. Investiční správu důchodových úspor v rámci II. pilíře budou provádět penzijní fondy, které budou nabízet účastníkům více penzijních plánů s rozdílnou investiční strategií, včetně zaměstnaneckých plánů pro zaměstnance pracující v rizikových a fyzicky namáhavých profesích. Naspořené prostředky budou povinně vypláceny pouze formou doživotní anuity, s výjimkou zaměstnaneckých plánů zaměstnanců pracujících v rizikových a fyzicky namáhavých profesích, u nichž bude možné vyplácet též důchody na dobu určitou.

22 Deloitte označuje jednu nebo více společností švýcarského sdružení („Verein“) Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury sdružení Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.www.deloitte.com/cz/onas Member of Deloitte Touche Tohmatsu © 2010 Deloitte Česká republika


Stáhnout ppt "Stav české penzijní reformy Jiří Fialka, 21. května 2010 Seminář z aktuárských věd."

Podobné prezentace


Reklamy Google