Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém"— Transkript prezentace:

1 Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém
ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr NEČAS

2 Obsah Vývoj důchodového systému po roce 1990 Očekávaný vývoj
Programové prohlášení vlády a jeho naplňování

3 Vývoj důchodového systému po roce 1990
I. Vývoj důchodového systému po roce 1990

4 Hlavní změny v českém důchodovém systému po roce 1990
Zrušení preferencí, obnovení pojistného zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění 2004 – 2006 politická diskuse vznik tzv. Bezděkovy komise návrh politické dohody

5 Závěrečná zpráva Výkonného týmu (červen 2005)
Důchodový systém v současném nastavení je dlouhodobě finančně neudržitelný Neexistuje ideální podoba důchodové reformy Je třeba učinit strategické politické rozhodnutí v těchto rovinách: Jak zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost Zda (a jak) diverzifikovat financování Jaká bude příjmová solidarita Zda (a jak) řešit mezigenerační nespravedlnosti

6 Návrh Dohody politických stran (podzim 2005)
Návrh změn jak v základním systému, tak i doplňkovém systému Rozhodující role zůstane v základním systému Pokračování v procesu zvyšování důchodového věku na 65 let Vytvoření Rezervy pro důchodovou reformu Zvýšení finanční podpory doplňkových systémů a zavedení možnosti dočasné penze Dohoda nakonec nebyla podepsána a realizována

7 Základní informace – základní důchodové pojištění
PAYG, DB, povinný, jednotný, státní, S+I+V Příspěvková sazba 28 % Úspěšnost výběru 98 – 100 % Počet důchodců 2,7 mil. Relace důchodu ke mzdě 41 % Výdaje 8,4 % HDP Základní výměra (1/5) + procentní výměra (4/5) Rozhodné období 30 let (po roce 1985) Valorizace v lednu podle cen a 1/3 reálných mezd

8 Úspěšnost výběru pojistného

9 Vývoj počtu důchodců

10 Podíl průměrného důchodu k průměrné mzdě

11 Vývoj reálné hodnoty starobního důchodu

12 Vývoj výdajů na důchody v % HDP

13 Pozitiva Zvyšující se zaměstnanost starších osob
Nízký podíl chudoby mezi staršími občany Jednotnost systému Úspěšnost výběru pojistného Soukromé systémy : Vysoká účast Spolehlivost systému Zvyšující se podíl zaměstnavatelů Integrace PF

14 Negativa Malý rozvoj soukromých úspor Neexistence stropů
Ve světě ojedinělý rozsah náhradních dob Malé výnosy soukromých fondů

15 Očekávaný vývoj důchodového systému
II. Očekávaný vývoj důchodového systému

16 Demografická situace – stárnutí populace
Prodlužující se střední délka života U osob, které dosáhly 60 let, dojde do roku ke zvýšení o 6,5 roku (z 22,7 u narozených v roce 1945 na 29,2 u narozených v roce 1990) Nízká porodnost Pohybující se na hranici 1,2 – 1,3 s předpokládaných růstem maximálně na hodnoty 1,7 Růst podílu osob ve vyšších věkových skupinách (zejména ve skupině nad 80 let) u věkové skupiny nad 80 let se očekává nárůst jejích podílu více jak trojnásobný

17 Podíl osob ve vyšších věkových skupinách na celkové populaci

18 Srovnání dynamiky stárnutí v letech 2000 - 2050

19 Negativní dopad stárnutí na důchodový systém
Rostoucí počet důchodců doprovázený poklesem počtu ekonomicky aktivních osob Tlak na výdajovou stranu systému (stává se trvale deficitní) Systém je v současné podobě finančně neudržitelný (kumulovaný dluh do roku 2050 cca 50 % HDP a do roku 2100 již % HDP)

20 Vývoj počtu pojištěnců a důchodců
Současný právní stav při postupném zvýšení důchodového věku na 63 (resp ) let

21 Dopad stárnutí do salda důchodového systému
Současný právní stav při minimální valorizaci

22 Programové prohlášení vlády a jeho naplňování
III. Programové prohlášení vlády a jeho naplňování

23 Programové prohlášení vlády (2007)
Další postup v důchodové reformě - 3. etapy I. etapa parametrické změny vytvářející prostor pro další úpravy II. etapa změny v základním i doplňkovém systému III. etapa vytvoření druhého pilíře na bázi částečného vyvázání ze základního systému (tzv. opt out)

24 I. etapa důchodové reformy (I. eDR)
v rámci této etapy se navrhuje zejména Pokračování ve zvyšování důchodového věku na 65 let Opatření týkající se dob pojištění (zrušení doby studia jako náhradní doby pojištění) Prodloužení potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod na 35 let (resp. 20 let) Zavedení možnosti souběhu výdělečné činnosti a části starobního důchodu s možností přepočtu důchodu Změny v oblasti invalidních důchodů

25 Pokračování ve zvyšování důchodového věku (I. eDR)

26 Změny v oblasti invalidních důchodů (I. eDR)
Zavedení jediné invalidity ve třech stupních (místo současných plných a částečných invalidních důchodů) v závislosti na % omezení schopnosti výdělečné činnosti I. stupeň – pokles mezi 35 – 49 % II. stupeň – pokles mezi 50 – 69 % III. stupeň – pokles o 70 % a více Výše invalidního důchodu se bude lišit získávaným procentem za rok pojištění I. stupeň – 0,5 % výpočtového základu II. stupeň – 0,75 % (odpovídá současnému částečnému invalidnímu důchodu) výpočtového základu III. stupeň – 1,5 % (odpovídá současnému plnému invalidnímu důchodu) výpočtového základu

27 Stav prací (I. eDR) MPSV připravilo návrh novely zákona o důchodovém pojištění a souvisejících zákonů. Meziresortní připomínkové řízení ukončeno v září 2007. V září až říjnu 2007 dopracování paragrafovaného znění návrhu zákona s přihlédnutím k výsledkům připomínkového řízení. Současný stav V současné době materiál projednává politická komise pro DR.

28 Politická komise k důchodové reformě (I)
ustavena v červenci 2007 – zástupci politických stran zastoupených v PSP ČR (5 x 2) cílem je dosažení politického konsensu nad jednotlivými kroky v důchodové reformě (všech tří etap) zasedání zhruba 1 za měsíc

29 Politická komise k důchodové reformě (II)
Postupně dochází ke sbližování postojů, pokud jde o: prodloužení potřebné doby pojištění, omezení zápočtu náhradních dob pojištění na 80 % (s výjimkou péče o dítě, zdravotně postižené osoby a býv. ZVS), zrušení podmínky sjednání pracovněprávního vztahu nedéle na jeden rok pro nárok na výplatu starobního důchodu, transformace invalidního důchodu na starobní při dovršení věku 65 let, sjednocení věku mužů a žen pro „trvalý“ nárok na vdovský/vdovecký důchod, sjednocení věku mužů a žen pro délku dopočtené doby u invalidních důchodů, zrušení doby studia jako náhradní doby pojištění, zvyšování starobního důchodu za dobu dalšího zaměstnání při jeho pobírání. po dosažení shody bude návrh novely zákona zaslán na jednání vlády ČR (předpoklad prosinec 2007)

30 II. etapa důchodové reformy
V letech 2008 a 2009 řešit otázky financování základního důchodového pojištění a soukromých důchodů Opatření ve veřejném základním důchodovém pojištění zejm.: Vytvoření rezervy pro důchodovou reformu (novela rozpočtových pravidel). Zavedení plateb za náhradní doby pojištění a snížení pojistné sazby. Opatření v oblasti soukromých důchodů (gesce MF) zejm.: Oddělení majetku účastníků a akcionářů. Rozšíření portfolia fondů zrušením garance nezáporného meziročního výnosu s možností získat vyšší výnos s tím, že tato garance bude povinně zachována u jednoho produktu. Podpora čerpání doživotních penzí z penzijního připojištění.

31 III. etapa důchodové reformy
Možnost dobrovolného rozhodnutí o přesměrování části příspěvků na důchodové pojištění na individuální účet u penzijního fondu (tzv. opt out) Současný stav: Výchozím podkladem některé pasáže ze zprávy tzv. Bezděkovy komise. Materiály již dříve připravené MPSV. Další postup: II. čtvrtletí 2008 analýza možnosti zavedení opt out (výzkumný projekt), III. čtvrtletí 2008 vypracování „Koncepčního návrhu“, IV. čtvrtletí návrh věcného záměru

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google