Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3/2 SPECIFIKA EKONOMIKY LH (18 hodin)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3/2 SPECIFIKA EKONOMIKY LH (18 hodin)"— Transkript prezentace:

1 3/2 SPECIFIKA EKONOMIKY LH (18 hodin)
EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 3/2 SPECIFIKA EKONOMIKY LH (18 hodin)

2 3.2 Zvláštnosti lesní výroby
Specifické stanovištní nároky dřevin Výrobní doba Pracovní doba Časová rozdílnost výstupů v průběhu doby obmýtí Prostorová rozptýlenost Sezónnost Cyklus lesní výroby Forma účasti lesa ve výrobě Polyfunkčnost LH 84-88

3 3.3 Vliv mimoprodukčních funkcí lesa na ELH
Mimoprodukční funkce lesa označují účinky lesa vedle lesní produkce. Produkční funkce – dřevní produkce, přidružená lesní těžba, nedřevní produkce. Mimoprodukční funkce – abiotická, antideserpční, edafická, ekologická, estetická, hydrická, hygienická, klimatická, krajinotvorná, kulturní, ochranná, protiimisní, protilavinová, půdoochranná, rekreační, vodohospodářská, zdravotní. 89-91

4 3.4 Cena lesa a lesní produkce 3.4.1 Základy oceňování
Oceňování je obor, jehož cílem je vytvořit soubor nástrojů a jejich přiměřenou aplikací zjistit hodnotu oceňovaného objektu. Hodnota ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí, vystupuje podle 4 základních užitků: přímá užitná hodnota nepřímá užitná hodnota opční hodnota existenční hodnota V hospodářské praxi se z ekonomického pojetí hodnoty odvozují hodnotové kategorie: užitná hodnota skutečná hodnota směnná hodnota normovaná hodnota úplná hodnota

5 V oceňovací praxi se vyskytují: cena administrativní cena pořizovací
3.4.1 Základy oceňování V oceňovací praxi se vyskytují: cena administrativní cena pořizovací cena reprodukční časová cena výnosová hodnota obvyklá cena Oceňování lesa se stává nezbytným při: změně vlastnictví zjištění škod – zvěří, požárem, krádež majetkových výpočtech – zjištění výnosovosti majetku ocenění „doprovodných účinků“ lesa

6 Metoda výnosová (čistého důchodu)
3.4.2 Metody oceňování lesů Metody hodnocení lesa (podle Šišáka): Ekonomické - peněžní a) na základě vstupů b) na základě výstupů nepeněžní Mimoekonomické Peněžní Nepeněžní Metoda výnosová (čistého důchodu) Vč = Vh – Nv Vč – výnos čistý Vh – výnos hrubý Nv – náklady výrobní

7 Lesní porost - nákladový a výnosový způsob podle dřevin.
3.4.3 Znalecký posudek Lesní pozemek - výnosový a porovnávací způsob podle plošně převládajících souborů lesních typů. Lesní porost - nákladový a výnosový způsob podle dřevin. Znalecký posudek všeobecné údaje o oceňovaném lesním majetku popis situace nález 92-93

8 Ekonomické aspekty hospodaření vychází u myslivosti z:
3.5 Ekonomika myslivosti Ekonomické aspekty hospodaření vychází u myslivosti z: velikosti a úživnosti honitby organizace, zaměření a vlastního výkonu práva myslivosti 94-96

9 Hlavní nákladové položky: krmiva pro zimní období, sůl
3.5 Ekonomika myslivosti Hlavní nákladové položky: krmiva pro zimní období, sůl služby – veterinární péče osobní náklady odpisy ochrana lesa proti zvěři ostatní náklady – doprava, drobný materiál 97-98

10 Hlavní výnosové položky: tržby za poplatkové lovy
3.5 Ekonomika myslivosti Hlavní výnosové položky: tržby za poplatkové lovy tržby za prodej zvěřiny a živé zvěře tržby za služby spojené s myslivostí (ubytování, úpravy trofejí, pronájem, služby) 99-100

11 Definuj na různých příkladech výrobní dobu v LH.
Otázky k opakování Definuj na různých příkladech výrobní dobu v LH. Co komplikuje sezónnost prací při organizaci výroby? Definuj pojem oceňování lesa. Kdy se stává oceňování lesa nezbytným? Definuj, pomocí vzorce, metodu výnosovou. V jakých případech se používají mimoekonomické peněžní metody oceňování lesa. Vyjmenuj části znaleckého posudku. Jmenuj alespoň jednoho znalce v oboru lesní hospodářství, kterého znáš. Definuj ekonomické aspekty hospodaření u myslivosti. Definuj hlavní výnosové položky u myslivosti.

12 Seznam obrázků Obr. 84 Trachemys; Forest, CHKO Kokořínsko, Czech republic; CC-BY-SA-3.0; Obr. 85 Field Researcher; Forstlicher Vollernter (Harvester); CC-BY-SA-3.0; Obr. 86 Väsk ; Abies nordmanniana Julgransförsäljning; CC-BY-SA-3.0; Obr. 87 T.Engleder - de:Benutzer:Luchs; Bohemian forest in the spring; CC-BY-SA-3.0; Obr. 88 David Sedlecký; Šumava 2012 (na cestě z Hůrky k jezeru Laka); CC-BY-SA-3.0; Obr. 89 ŠJů (cs:ŠJů); Přístřešek u rozcestí Pod Husou, na domašické straně cesty. CHKO Kokořínsko. ; CC-BY-SA-3.0; Obr. 90 Wikimol; Bark beetle destrozing forest, Šumava; CC-BY-SA-3.0; Obr. 91 Luther77; Ustroń, maj 2006 r.; CC-BY-SA-3.0; Obr Obr. 93 Crusier; Abies alba, Picea abies and Fagus sylvatica forest in Silesian Beskids, Poland.; CC-BY-SA-3.0; Obr. 94 Original uploader was Zp at cs.wikipedia; Pohled na staré duby v Žehušické oboře; CC-BY-SA-3.0; Obr. 95 TwoWings; Rabit hunter in Morocco. Clandestine hunting with greyhounds.; CC-BY-SA-3.0; Obr Obr. 97 Reaperman; Krmelec; CC-BY-SA-3.0; Obr Obr. 99 vlastní Obr. 100 vlastní

13 Literatura: KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, s. ISBN ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín: Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD., CEED, s. ISBN SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie. Praha, Svoboda, s. ISBN Pulkrab, K., Šišák, L., Bartuněk, J.,: Hodnocení efektivnosti v lesním hospodářství. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., s. ISBN


Stáhnout ppt "3/2 SPECIFIKA EKONOMIKY LH (18 hodin)"

Podobné prezentace


Reklamy Google