Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3/2 SPECIFIKA EKONOMIKY LH (18 HODIN) EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3/2 SPECIFIKA EKONOMIKY LH (18 HODIN) EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 3/2 SPECIFIKA EKONOMIKY LH (18 HODIN) EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

2 3.2 Zvláštnosti lesní výroby 1.Specifické stanovištní nároky dřevin 2.Výrobní doba 3.Pracovní doba 4.Časová rozdílnost výstupů v průběhu doby obmýtí 5.Prostorová rozptýlenost 6.Sezónnost 7.Cyklus lesní výroby 8.Forma účasti lesa ve výrobě 9.Polyfunkčnost LH 84-88

3 3.3 Vliv mimoprodukčních funkcí lesa na ELH Mimoprodukční funkce lesa označují účinky lesa vedle lesní produkce. Produkční funkce – dřevní produkce, přidružená lesní těžba, nedřevní produkce. Mimoprodukční funkce – abiotická, antideserpční, edafická, ekologická, estetická, hydrická, hygienická, klimatická, krajinotvorná, kulturní, ochranná, protiimisní, protilavinová, půdoochranná, rekreační, vodohospodářská, zdravotní. 89-91

4 3.4 Cena lesa a lesní produkce 3.4.1 Základy oceňování Oceňování je obor, jehož cílem je vytvořit soubor nástrojů a jejich přiměřenou aplikací zjistit hodnotu oceňovaného objektu. Hodnota ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí, vystupuje podle 4 základních užitků: přímá užitná hodnota nepřímá užitná hodnota opční hodnota existenční hodnota V hospodářské praxi se z ekonomického pojetí hodnoty odvozují hodnotové kategorie:  užitná hodnota  skutečná hodnota  směnná hodnota  normovaná hodnota  úplná hodnota

5 3.4.1 Základy oceňování V oceňovací praxi se vyskytují: cena administrativní cena pořizovací cena reprodukční časová cena výnosová hodnota obvyklá cena Oceňování lesa se stává nezbytným při: změně vlastnictví zjištění škod – zvěří, požárem, krádež majetkových výpočtech – zjištění výnosovosti majetku ocenění „doprovodných účinků“ lesa

6 3.4.2 Metody oceňování lesů Metody hodnocení lesa (podle Šišáka): Ekonomické - peněžní a) na základě vstupů b) na základě výstupů -nepeněžní Mimoekonomické Peněžní Nepeněžní Metoda výnosová (čistého důchodu) V č = V h – N v VV č – výnos čistý VV h – výnos hrubý NN v – náklady výrobní

7 3.4.3 Znalecký posudek Lesní pozemek - výnosový a porovnávací způsob podle plošně převládajících souborů lesních typů. Lesní porost - nákladový a výnosový způsob podle dřevin. Znalecký posudek všeobecné údaje o oceňovaném lesním majetku popis situace nález 92-93

8 3.5 Ekonomika myslivosti Ekonomické aspekty hospodaření vychází u myslivosti z:  velikosti a úživnosti honitby  organizace, zaměření a vlastního výkonu práva myslivosti 94-96

9 3.5 Ekonomika myslivosti Hlavní nákladové položky: krmiva pro zimní období, sůl služby – veterinární péče osobní náklady odpisy ochrana lesa proti zvěři ostatní náklady – doprava, drobný materiál 97-98

10 3.5 Ekonomika myslivosti Hlavní výnosové položky: tržby za poplatkové lovy tržby za prodej zvěřiny a živé zvěře tržby za služby spojené s myslivostí (ubytování, úpravy trofejí, pronájem, služby) 99-100

11 Otázky k opakování 1.Definuj na různých příkladech výrobní dobu v LH. 2.Co komplikuje sezónnost prací při organizaci výroby? 3.Definuj pojem oceňování lesa. 4.Kdy se stává oceňování lesa nezbytným? 5.Definuj, pomocí vzorce, metodu výnosovou. 6.V jakých případech se používají mimoekonomické peněžní metody oceňování lesa. 7.Vyjmenuj části znaleckého posudku. 8.Jmenuj alespoň jednoho znalce v oboru lesní hospodářství, kterého znáš. 9.Definuj ekonomické aspekty hospodaření u myslivosti. 10. Definuj hlavní výnosové položky u myslivosti.

12 Seznam obrázků Obr. 84Trachemys; Forest, CHKO Kokořínsko, Czech republic; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forest,_CHKO_Koko%C5%99%C3%ADnsko4.jpg; CC-BY-SA-3.0; 10.11.2012Trachemys http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forest,_CHKO_Koko%C5%99%C3%ADnsko4.jpg Obr. 85Field Researcher; Forstlicher Vollernter (Harvester); http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forstlicher_Vollernter.jpg; CC-BY-SA-3.0; 10.11.2012Field ResearcherHarvester http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forstlicher_Vollernter.jpg Obr. 86Väsk 2004-12-19; Abies nordmanniana Julgransförsäljning; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julgransf%C3%B6rs%C3%A4ljning_utanf%C3%B6r_Lunds_domkyrka.jpg; CC-BY-SA-3.0; 10.11.2012Abies nordmanniana http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julgransf%C3%B6rs%C3%A4ljning_utanf%C3%B6r_Lunds_domkyrka.jpg Obr. 87T.Engleder - de:Benutzer:Luchs; Bohemian forest in the spring; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boehmerwald.jpg; CC-BY-SA-3.0; 10.11.2012de:Benutzer:Luchs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boehmerwald.jpg Obr. 88David Sedlecký; Šumava 2012 (na cestě z Hůrky k jezeru Laka); http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%A0umava_lesy.JPG; CC-BY-SA-3.0; 10.11.2012David Sedlecký http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%A0umava_lesy.JPG Obr. 89ŠJů (cs:ŠJů); Přístřešek u rozcestí Pod Husou, na domašické straně cesty. CHKO Kokořínsko. ; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pod_Husou,_p%C5%99%C3%ADst%C5%99e%C5%A1ek.jpg; CC-BY-SA-3.0; 10.11.2012ŠJůcs:ŠJů http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pod_Husou,_p%C5%99%C3%ADst%C5%99e%C5%A1ek.jpg Obr. 90Wikimol; Bark beetle destrozing forest, Šumava; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sumava-kalamita.jpg; CC-BY- SA-3.0; 10.11.2012WikimolŠumavahttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sumava-kalamita.jpg Obr. 91Luther77; Ustroń, maj 2006 r.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%26p_076.jpg; CC-BY-SA-3.0; 10.11.2012Luther77http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%26p_076.jpg Obr. 92http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12typologickachodba/pages/12typologickachodba16_JPG.htm; 10.11.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12typologickachodba/pages/12typologickachodba16_JPG.htm Obr. 93Crusier; Abies alba, Picea abies and Fagus sylvatica forest in Silesian Beskids, Poland.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forest_Wis%C5%82a.JPG; CC-BY-SA-3.0; 10.11.2012Abies albaPicea abiesFagus sylvatica http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forest_Wis%C5%82a.JPG Obr. 94Original uploader was Zp at cs.wikipedia; Pohled na staré duby v Žehušické oboře; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDehu%C5%A1ick%C3%A1_obora.jpg; CC-BY-SA-3.0; 10.11.2012Zpcs.wikipedia http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDehu%C5%A1ick%C3%A1_obora.jpg Obr. 95TwoWings; Rabit hunter in Morocco. Clandestine hunting with greyhounds.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rabbit_hunter.jpg; CC-BY-SA-3.0; 10.11.2012TwoWings http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rabbit_hunter.jpg Obr. 96http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12silherovice2a/pages/12silherovice2a_18_JPG.htm; 6.12.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12silherovice2a/pages/12silherovice2a_18_JPG.htm Obr. 97Reaperman; Krmelec; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krmelec.JPG; CC-BY-SA-3.0; 10.11.2012Reapermanhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krmelec.JPG Obr. 98http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12mzpra02/images/12mzpra02_20_JPG.jpg; 10.11.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12mzpra02/images/12mzpra02_20_JPG.jpg Obr. 99vlastní Obr. 100vlastní

13 Literatura: KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 258 s. ISBN 80-7157-734-0 ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín: Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD., CEED, 2012. 304 s. ISBN 978-80-87301-16-6 SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie. Praha, Svoboda, 1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4 Pulkrab, K., Šišák, L., Bartuněk, J.,: Hodnocení efektivnosti v lesním hospodářství. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2008. 131 s. ISBN 978-80-87154-12-0


Stáhnout ppt "3/2 SPECIFIKA EKONOMIKY LH (18 HODIN) EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google