Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý"— Transkript prezentace:

1 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý

2 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
Osnova 1. Znění textu Trojí znění textu 2. Vztah práce a odpočinku v antickém světě Práce – otroci + ženy, volný čas – svobodní muži Epos Athrahasis – volný čas jako výraz svobody

3 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
III. přikázání Dekalogu – změna v rozdělení práce a volného času. Bůh pracuje a odpočívá, lidé (bez rozdílu) pracují a odpočívají Dvě východiska – stvoření a osvobození z otroctví v Egyptě.

4 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
3. Křesťanská neděle jako Boží dar novozákonnímu lidu a jako znamení posvěcení času 4. Neděle v dnešní společnosti 5. Neděle jako sváteční den 6. Slavení víry v bohoslužbě církve

5 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
1. Existuje troje znění textu: „Po šest dnů budeš konat svou práci, ale sedmého dne přestaneš, aby odpočinul tvůj býk i osel a aby si mohl oddechnout syn tvé otrokyně“ (Ex 23,12).

6 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host (cizinec), který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý“ (Ex 20,8 – 11).

7 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
„Dbej na den odpočinku, že ti má být svatý, jak to přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha... Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku“ (Dt 5,12 – 14).

8 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
Vztah práce a odpočinku v antickém světě. Vztah práce a odpočinku v mezopotámských kulturách. Epos Atrahasis Práce – úděl otroků Volný čas jako výraz svobody

9 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
Význam III. přikázání pro chápání vztahu práce a odpočinku. Vychází z dvojího pramene: Stvořitelské dílo Boha Osvobození z Egypta Práce i odpočinek jsou společné Bohu i člověku. Rovnost mezi lidmi ve vztahu práce a odpočinku.

10 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
Místo práce a volného času ve světle III. přikázání. Svaté a profánní ve vztahu práce a volného času. I čas člověka je vyveden z otroctví. Čas jako rozměr setkání člověka s Bohem. Posvěcení času jako jeho otevření ve vztahu k Bohu.

11 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
Posvěcení času jako setkání logos – Logos. logos, které je promlouváno do našeho života. Logos, které se vtělilo a jehož narození jsme v těchto dnech oslavovali. Logos proměňuje chronos v kairos. Předobraz ve Zvěstování Panně Marii. Spiritualita všedního dne.

12 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
3. Křesťanská neděle jako Boží dar novozákonnímu lidu a jako znamení posvěcení času Křesťanská neděle jako znamení posvěcení času. Neděle – dovršení a naplnění sabatu. Neděle byla zavedena jako den pracovního klidu císařem Konstantinem v roce 321.

13 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
Význam shrnuje SC 106: „...v ten den jsou věřící povinni shromáždit se, aby slyšeli Boží slovo a měli účast na eucharistii...Jiné slavnosti nemají mít před ní přednost, ledaže jsou skutečně nanejvýš významné, neboť den Páně je základ a jádro celého liturgického roku.“

14 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
4. Neděle v dnešní společnosti Vyvíjí se specifický víkendový životní styl. Charakteristika: svobodné disponování s volným časem, čas k odpočinku, sportu, koníčky, zábava, čas k zamyšlení, účast na slavení bohoslužby, účast na kulturních akcích, vzdělávání, setkávání s přáteli, vyhrazuje prostor pro rodinu.

15 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
Jsou však sociální role nebo povolání, kde je možnost prožití volného víkendu velmi omezena. Jsou to: pracující matky zaměstnanci služeb, obchodní domy, restaurace, hotely lékaři, zdravotní sestry policie, záchranáři

16 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
Pro některé je víkend nikoliv dnem odpočinku, ale pociťují ho jako další prázdný čas: nezaměstnaní, rozvedení, opuštění, staří a nemocní lidé. Víkendová neuróza – manic monday. Spor o otevírací dobu v supermarketech.

17 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
5. Neděle jako sváteční den Je dnem kritického zamyšlení se nad zodpovědným zacházením se vším, co nám bylo svěřeno jako Boží stvoření, naším místem a orientací ve vlastním životě. Závisí to nakonec i na nás, co bude neděle pro ostatní lidi znamenat.

18 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
6. Slavení víry v bohoslužbě církve CIC kán říká: „O nedělích a o dalších zasvěcených svátcích jsou věřící vázáni povinností zúčastnit se mše; kromě toho se zdrží práce a činností, které jsou na překážku bohoslužbě a radosti vlastní dnu Páně nebo náležitému duševnímu i tělesnému zotavení.“

19 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
Pohoršení nad „nedělní povinností“ Závažnost neúčasti na nedělní mši svaté. Nezbytný je osobní rozhovor, abychom poznali motivace takové situace.

20 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
Mohou existovat důvody, které od účasti omluví. Např.: když mohou z účasti vzniknout těžké osobní škody (např. manželský rozvrat – manžel-ka hrozí kvůli „kostelu“ odchodem ze vztahu – časté v min. režimu), neúnosná zátěž – nemoc, daleká cesta, organizační potíže např. v dovolené – jiný stát..., péče o nemocné – zdravotníci, pečující doma..., pečující o malé dětí – když není možnost se vystřídat.

21 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
Kdo se nemůže mše zúčastnit, může hledat jiné možnosti: četba Písma meditace přijímání prostřednictvím osob roznášejících svaté přijímání návštěva bohoslužby ve všední den bohoslužba slova

22 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
Role rodiny k prohloubení chápání významu neděle: příklad rodičů, jejich modlitba, společná modlitba rodiny, společné slavené neděle a svátků, vrůstání dětí do víry a křesťanského chápání světa, společenství s ostatními rodinami s (malými) dětmi.

23 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
Závěr 1. Znění textu Trojí znění textu 2. Vztah práce a odpočinku v antickém světě Práce – otroci + ženy, volný čas – svobodní muži Epos Athrahasis – volný čas jako výraz svobody

24 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
III. přikázání Dekalogu – změna v rozdělení práce a volného času. Bůh pracuje a odpočívá, lidé (bez rozdílu) pracují a odpočívají Dvě východiska – stvoření a osvobození z otroctví v Egyptě.

25 III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý
3. Křesťanská neděle jako Boží dar novozákonnímu lidu a jako znamení posvěcení času 4. Neděle v dnešní společnosti 5. Neděle jako sváteční den 6. Slavení víry v bohoslužbě církve


Stáhnout ppt "III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý"

Podobné prezentace


Reklamy Google