Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod. MUDr. Mgr. Jaromír Matějek, Ph.D. Telefon: 220 181 269 Konzultační hodiny: vždy 45 min před začátkem přednášky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod. MUDr. Mgr. Jaromír Matějek, Ph.D. Telefon: 220 181 269 Konzultační hodiny: vždy 45 min před začátkem přednášky."— Transkript prezentace:

1 Úvod

2 MUDr. Mgr. Jaromír Matějek, Ph.D. Telefon: Konzultační hodiny: vždy 45 min před začátkem přednášky v kabinetu č. 1049, nebo před polední přestávkou.

3 Obsah přednášek Obsahem přednášek je speciální teologická etika (konkrétní morálka). Nezabývá se již obecnými principy, ale konkrétním jednáním ve světle Zjevení. Sylabus vychází z obsahu uvedeném na webových stránkách fakulty. Zaměření na studenty, kteří ještě VŠ nestudovali.

4 Obsah přednášek přikázání: Povinnosti křesťana vůči Bohu, povolání ke svatosti. 4. přikázání: Úkoly a povinnosti člověka v rodině a ve společnosti 5. přikázání: Lidský život před a po narození, jeho ochrana 6. přikázání: Zásady katolické sexuální etiky, bible a tradice církve

5 Obsah přednášek 7. přikázání: Hospodářská etika, zejména v církevních dokumentech 8. přikázání: Etika zacházení s informacemi Vývoj a principy křesťanské sociální etiky. Principy současné lékařské etiky. Lidská práva.

6 Doporučená literatura Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, Život z víry. Překlad 2. dílu katolického katechismu pro dospělé, České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1998.

7 Doporučená literatura Weber Helmut. Všeobecná morální teologie, Praha, Skoblík Jiří: Přehled křesťanské etiky, Praha: Karolinum, Peschke Karl-Heinz: Křesťanská etika, Praha: Anzenbacher Arno: Křesťanská sociální etika, Brno: CDK, 2004.

8 Doporučená literatura Je vhodné studium a znalosti cizích jazyků. Obsah přednášek i doporučená literatura může být podle potřeby doplňována ze sylabu studijního oboru Teologie. Na ostatní literaturu budu upozorňovat průběžně.

9 Rozvrh hodin Struktura hodiny: Shrnutí předchozí přednášky, dotazy k min. látce, dotazy k problémům, přednáška, shrnutí přednášky, dotazy, závěr.

10 Rozvrh hodin – hod – 1. hod - Úvod – hod – 2. hod – I. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne – hod – 1. hod – I. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne – hod – 2. hod – II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.

11 Rozvrh hodin – hod – 1. hod – II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha – hod – 2. hod – III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý – hod – 1. hod – III. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý – hod – 2. hod – IV. Cti svého otce i matku.

12 Rozvrh hodin – hod – 1. hod – IV. Cti svého otce i matku – hod – 2. hod – V. Nezabiješ – hod – 1. hod – V. Nezabiješ – hod – 2. hod – V. Nezabiješ – hod – 1. hod – Nesesmilníš, Nepožádáš manželky bližního svého – hod – 2. hod – Nesesmilníš, Nepožádáš manželky bližního svého

13 Rozvrh hodin – hod – 1. hod – Nesesmilníš, Nepožádáš manželky bližního svého 9.50 – hod – 2. hod – Nepokradeš, Nepožádáš majetku bližního svého – hod – 1. hod – Nepokradeš, Nepožádáš majetku bližního svého – hod – 2. hod – Nepokradeš, Nepožádáš majetku bližního svého

14 – hod – 1. hod – Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví 9.50 – hod – 2. hod – Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví Rozvrh hodin

15 – hod – 1. hod – Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví – hod – 2. hod – Vývoj a principy křesťanské sociální etiky – hod – 3. hod – Vývoj a principy křesťanské sociální etiky – hod – 4. hod – Principy současné „světské“ lékařské etiky

16 Rozvrh hodin – hod – 1. hod – Zkouška – hod – 2. hod – Zkouška.

17 Studijní požadavky Seminární práce Vybrat si nějaký etický problém (ze svého zaměstnání, rodiny, farnosti, problém politický, společenský, škola, výchova). Zpracovat formou seminární práce: Struktura: úvod, metodologie – popis postupu zkoumání problému, popis problému, diskuze v literatuře, možnosti řešení problému a jejich zdůvodnění, hodnocení těchto řešení, závěr..

18 Studijní požadavky Smyslem seminární práce je umět samostatně formulovat etický problém a naznačit a zdůvodnit možnosti jeho řešení. Formálně se zpracování seminární práce bude řídit Metodologickými pokyny pro zpracování písemných prací na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

19 Studijní požadavky Rozsah stran. Tato seminární práce bude součástí zkoušky Termín odevzdání: Způsob odevzdání: poslat na mailovou adresu, nebo poštou na fakultu.

20 Studijní požadavky Zkouška – ústní – diskuze nad seminární prací + 1 otázka, pak event. diskuze. Termín: – hod 8. 6., , , vždy od 8.00 hodin. Přihlašování na zkoušku: prostřednictvím SIS. Zadávání a vedení bakalářských prací – pokud by byl zájem, mohu být vedoucím bakalářské práce. Existuje seznam témat, lze si zvolit i téma jiné.


Stáhnout ppt "Úvod. MUDr. Mgr. Jaromír Matějek, Ph.D. Telefon: 220 181 269 Konzultační hodiny: vždy 45 min před začátkem přednášky."

Podobné prezentace


Reklamy Google