Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Osnova A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha Znění Exkurz – jméno, jméno – osoba Smysl jména ve SZ Jméno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Osnova A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha Znění Exkurz – jméno, jméno – osoba Smysl jména ve SZ Jméno."— Transkript prezentace:

1 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

2 Osnova A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha Znění Exkurz – jméno, jméno – osoba Smysl jména ve SZ Jméno Ježíš B) Vzývat jméno Boží v modlitbě 3. Způsoby modlitby 4. Formy modlitby 5. Řád a doby modlitby (breviář)

3 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 6. Slib 7. Přísaha C) Povinnost úcty k posvátnému 8. Zneužití Božího jména – rouhání, profanace 9. Úcta k posvěceným osobám 10. Úcta k posvátným místům 11. Úcta k posvátným předmětům a věcem

4 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 1. Znění Druhé přikázání má jak v Exodu, tak v Deuteronomiu stejné znění: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval“ (Ex 20,7; Dt 5,11).

5 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha Exkurs: Jméno, jeho význam Augustinovské: „Nevezmeš jména Božího nadarmo“. Vědomí významu Božího jména Co je jméno?

6 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha Člověk – číslo. Jméno – osoba. Jméno – řeč. Jméno – rodiče a děti. Účinek jména – jméno zpřítomňuje milovaného člověka.

7 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha Co znamená, že i Bůh má jméno? Bůh jako realita odlišná od stvořeného. Boží jméno v naší řeči. Naše prosby x Boží (a naše) svoboda? Co to tedy znamená hřešit proti druhému přikázání?

8 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha Prostor Boha v našem životě? Ztráta významu Božího jména. Má Boží jméno zaštiťovat naše zájmy? Nakolik ctím Boží svobodu?

9 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 2. Smysl a význam přikázání ve Starém zákoně. 3. Chápání významu jména v Přední Asii a Egyptě. 4. Bůh zjevuje Mojžíšovi své jméno. 5. Užívání Božího jména v Izraeli. 6. Vrchol Božího zjevení v Ježíši Kristu. Jméno Ježíš.

10 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha B) Vzývat jméno Boží v modlitbě Téma spirituální teologie. 7. Způsoby modlitby: a) Chvála a oslava Boha klaněním jako odpověď na na Boží skutky a slova. b) Děkování jako odpověď na obdarování.

11 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha c) Modlitba odevzdanosti a kajícnosti. d) Modlitba nářků, proseb a přímluv. 8. Formy modlitby Modlitba veřejná, soukromá, ústní, modlitba beze slov, modlitba „vlastními slovy“, modlitba „naučená“. Stěžejní je vztah ke Kristu.

12 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha Křesťanská meditace inspirovaná „východem“ - zen, jóga, transcendentální meditace? Rozlišit, zda jde opravdu o modlitbu nebo o kult těla. Duchovní vůdce.

13 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 9. Řád a doby modlitby „Serva ordinem et ordo servabit te“ - sv. Augustin. Nemám na modlitbu čas... Nechat se inspirovat roztržitostí... Posvěcení času – viz např. breviář. Exercicie, duchovní vůdce. Temná noc – umět čekat.

14 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 10. Breviář Význam Povinnost Omyl při volbě formuláře: - pokud zjistím, že jsem se právě „domodlil“ úplně něco jiného, je modlitba platná. - chybu napravuji tam, kde jsem si jí všiml. - chybu bych neměl napravovat chybou.

15 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 11. Slib Definice CIC (kán. 1191): „Slib je svobodné a uvážené přislíbení Bohu, týkajícího se možného a lepšího dobra“. Pozor na přecenění vlastních sil.

16 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha Závaznost: Poznání předmětu závazku, Svoboda – důležité zvl. v manželství. Vůle Předmět slibu musí být fyzicky a mravně možný, dobrý.

17 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 12. Přísaha CIC kán. 1199 „Přísaha je vzývání Božího jména jako svědka pravdy nějakého tvrzení“. Bůh jako svědek pravdivosti – Starý zákon. Zákaz přísahy v Novém zákoně. Dovolenost přísahy. Podmínky přísahy. Kdo křivě přísahá, instrumentalizuje Boha.

18 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha Přísaha svědecká Přísaha příslibná Politická přísaha?

19 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha C) Povinnost úcty k posvátnému 13. Zneužití Božího jména a) Profanace b) Rouhání Odlišit volání „zoufalce“ Hodnocení uměleckých děl?

20 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 14. Úcta k posvěceným osobám Posvěcené osoby: Biskupové, kněží, jáhnové, členové náboženských řádů. Nepatří sem akolyté a lektoři. Fyzické násilí na papeži, biskupovi, duchovnímu. Privilegium fori (?) - předvolávání duchovních před světské soudy

21 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha  Úcta k posvěceným osobám - úcta ke Kristu a úcta k člověku.  15. Úcta k posvátným místům  Místa výlučně vyhrazená pro bohopoctu jsou posvátná.  Kostel, kaple a hřbitovy. Klausura (?)

22 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha Biskup může povolit i jiný způsob užití místa – koncerty v kostelích. Výstavy (?). Ubytování uprchlíků nebo vojáků, zvláště zraněných a nemocných není jejich znesvěcením. 16. Úcta k posvátným předmětům a věcem Posvátné věci jsou určeny výlučně k náboženskému kultu.

23 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha Znesvěcení eucharistie – pověry, magie Manipulace Písmem svatým. Svatokupectví

24 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha Shrnutí A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha Znění Exkurz – jméno, jméno – osoba Smysl jména ve SZ Jméno Ježíš B) Vzývat jméno Boží v modlitbě 3. Způsoby modlitby 4. Formy modlitby 5. Řád a doby modlitby (breviář)

25 II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha 6. Slib 7. Přísaha C) Povinnost úcty k posvátnému 8. Zneužití Božího jména – rouhání, profanace 9. Úcta k posvěceným osobám 10. Úcta k posvátným místům 11. Úcta k posvátným předmětům a věcem


Stáhnout ppt "II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Osnova A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha Znění Exkurz – jméno, jméno – osoba Smysl jména ve SZ Jméno."

Podobné prezentace


Reklamy Google