Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Angloamerická právní kultura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Angloamerická právní kultura"— Transkript prezentace:

1 Angloamerická právní kultura

2 Světové právní kultury
Kontinentální (románsko-germánská) právní kultura Angloamerická právní kultura (common law) Náboženské a tradiční právní kultury islámská indická čínsko-japonská africká

3 Kontinentální právní kultura
Systém vzniklý na základě recepce římského práva Je založen na dominanci zákonného práva (ostatní prameny jsou sekundární) Charakteristická je osvícenská idea kodifikace

4 Kontinentální právní kultura
Subsystémy: Francouzský (Code Napoleon) Rakouský (ABGB) Německý (BGB) Švýcarský (ZGB) Skandinávský (ovlivněn angloamerickým) Latinskoamerický Socialistický (do roku 1989)

5 Angloamerická právní kultura
Vznikla v Anglii, cestou kolonizace se rozšířila do celé někdejší britské říše Zasahuje asi 1/3 světové populace USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Indie, Nigérie, Egypt Irsko, Malta, Kypr

6 Smíšené právní kultury
Právní enklávy – území uvnitř státu patřící k jiné právní kultuře než zbylá většina (Skotsko, Louisiana, Quebec) Smíšené právní kultury – země, kde se rovnocenně prolíná kontinentální a angloamerická kultura (Izrael, JAR, Zimbabwe, Srí Lanka)

7 Vznik a vývoj Král Jindřich I. (12. stol.) zavedl výlučné královské soudnictví pro určité věci – common law (společné právo) Writ (žalobní příkaz) – ve 13. stol. omezen jejich počet Equity – kancléřský soud rozhodoval na základě spravedlnosti - „Equity follows the law“ 1873 – obě soudní soustavy sloučeny do jedné

8 Precedenty – kdo je tvoří?
Založeny na principu stare decisis Závazný a přesvědčivý precedens Závazné precedenty 1) tvůrce i vázaný jsou součástí stejné soudní soustavy 2) tvůrce stojí výše v systému než vázaný Přesvědčivé precedenty - ostatní

9 Precedenty – jaká část je závazná?
Ratio decidendi – jádro rozhodnutí, musí být obecným pravidlem, je třeba jej hledat Obiter dictum – ostatní části rozhodnutí Odlišení (distinguishing) – pokud se skutkové okolnosti neshodují v relevantních aspektech, lze vytvořit nový precedens

10 Precedens a zákonné právo
Zákon má přednost před precedenčním právem Zákonné právo hraje větší roli než dříve (oblast sociální a bezpečnostní) Dokud není zákon aplikován, považuje se za tzv. deklarovaný

11 Prameny anglického práva I.
Zákony – Acts of Parliament – tvořeny zobecněním praxe a precedentů Ústava – není „psaná“ - soubor obyčejů, zákonů a precedentů, neexistuje ústavní soudnictví Nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a další akty výkonné moci

12 Prameny anglického práva II.
Obyčejové právo (custom) general custom – ústavní obyčeje local customs – místní obyčeje Právní literatura - jen několik málo významných historických právnických děl

13 Právo USA Ztratilo význam členění soudcovského práva na common law a equity Podíl a význam zákonného práva je v tomto právním okruhu větší Právo tvoří na dvou úrovních (federální, státní) Odlišnosti se projevují také v organizaci soudnictví, v právním myšlení

14 Struktura práva USA – zákonné právo
Existují vedle sebe právní řád federace a právní řády 50 států Rozdělení pravomocí mezi státy a federací řeší Ústava USA delegované pravomoci - pravomoci federace pravomoci jednotlivých států společné pravomoci Kolizní právo – střet práva dvou států Přednost federálního práva před státním

15 Struktura práva USA – precedenty
Rozhodnutí NS USA z roku federální soudy musí aplikovat právo toho státu, které je pro danou věc rozhodné Omezená existence federálního common law Hrozba rozpadu práva USA – neoficiální unifikace práva jednotlivých států (sbírky soudcovského práva)

16 Prameny práva USA I. Ústava USA je nejstarší platnou ústavou na světě, rigidní, 27 dodatků Ústavy jednotlivých států Zákony - především veřejnoprávní otázky Akty výkonné moci - dekrety prezidenta, nařízení guvernérů, závazné předpisy federální i státní administrativy

17 Prameny práva USA II. Soudní rozhodnutí - flexibilnější postoj vůči precedentu Rušení existujících precedentů: norma, která je v precedentu obsažena, je v praxi nepoužitelná právní principy, ze kterých příslušný precedens vychází, se natolik změnily změnily se relevantní skutečnosti (skutkové okolnosti) Restatement of the Law (sbírky soudcovského práva)

18 Právo Kanady, Austrálie a Nového Zélandu
Parlamentní monarchie s federativním uspořádáním (pouze Nový Zéland je unitárním státem), ve kterých hlavu státu (britského monarchu) zastupuje generální guvernér Základem právního systému těchto zemí jsou ústavy (Austrálie 1901, Kanada 1982, Nový Zéland nemá psanou ústavu)


Stáhnout ppt "Angloamerická právní kultura"

Podobné prezentace


Reklamy Google