Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práva Teorie práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práva Teorie práva"— Transkript prezentace:

1 Základy práva Teorie práva
Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Mgr. Pavel Petr Konzultační hodiny Úterý 12:30-14:00 (Dr.Malého) B 310

3 Osnova Právo Právní stát Právo soukromé a veřejné Prameny práva

4 Právo Normativní systém (systém norem) Právo Normy – pravidla chování
Stanovené a sankciované státem Právo = stát (v objektivním smyslu)

5 Právní stát Rechtstaat, Rule of law 19.stol Německo
Závaznost zákona pro všechny (včetně státních orgánů) Zákonnost realizace státní moci (legislativní proces, předepsaná forma, výkonná moc a soudnictví) Nezávislost soudních orgánů (čl.82/1 Ústavy) Dělba moci (systém brzd a vyvažování – checks and balances) institut inkompatibility (čl.82/3, čl.22)

6 Pozitivní a přirozené právo
Pozitivní právo (ius positivum) dané státem právo platné právo objektivní Striktní odlišování práva a morálky Stěžejní role zákona Dominantní role v 19. a 1. ½ 20.stol Přirozené právo (ius naturale) principy a nezadatelná práva předchází pozitivnímu právu některé koncepce – hovoří o nadřazenosti (suprapozitivitě) věčné a nezměnitelné nezávislé na vůli států

7 Právo veřejné a soukromé
Publicum ius est quod ad staatum rei romanae spectat; privatum singulorum utilitatem (Ulpianus) Právo veřejné je právo římského státu; právo soukromé sleduje prospěch jedince

8 Právo veřejné a soukromé
Veřejné – VP metoda regulace Rozdílné postavení subjektů Soukromé – SP metoda regulace Rovné postavení subjektů Někteří autoři hovoří o administrativně právní metodě regulace – typická pro správní právo

9 Právo veřejné a soukromé
Ústavní Trestní Finanční Správní Soukromé Občanské Obchodní Pracovní Rodinné

10 Prameny práva Označení pro vnější formu  formální
Pouze takové pravidlo, které má státem uznanou formu je pramenem práva Označení pro zdroje  materiální Stav dané společnosti Tradice, zvyklosti Technologickou, ekonomickou, kulturní úroveň Obecně – společensko-historický kontext

11 Prameny práva - Formální
Právní obyčej Normativně právní akt Soudní a správní precedent Normativní smlouva

12 Právní obyčej Není vytvářen uvědomělou činností států
Vzniká spontánně – dodržováním tradičních obyčejů, které jsou považovány za závazné Nejstarší prameny práva Omezený význam v současnosti Obecná akceptace státem/společností Opakování  tradice  správné řešení případu

13 Právní obyčej + pružnější - nižší právní jistota
Existují sbírky sepsaní právních obyčejů (oslabení viz výše) Švábské zrcadlo, Saské zrcadlo Chamurabiho zákoník Lex duodecim tabularum

14 Právní obyčej Usus longaevus Dlouhodobě zažitý a užívaný zvyk
Od „nepaměti“ Opinio necessitatis Obecně uznaný zvyk, sankcionovaný státem Dodržován, i když je v náš neprospěch

15 Právní obyčej Není totéž co usance (uzance)
Časté jsou ve Velké Británii, islámském právu a mezinárodním právu veřejném apod. V kontinentálním právu není pramenem práva

16 Normativně právní akt Výsledek legislativního procesu – zákonodárného procesu Zákonodárná iniciativa – Kdo ji má? (čl.41 Ústavy) Předem dané (apriorní) pravidla chování V anglické terminologii Statute law

17 Normativně právní akt Individuální právní akty – rozsudek inter partes
Interní normativní akty – instrukce (tzv.paraprávní systém) Normativní právní akty tj. obecně závazné erga omnes

18 Normativně právní akt Primární (zákonné) Ústava, ústavní zákony Zákony
Zákonná opatření Sekundární podzákonné Vyhlášky ministerstev Vyhlášky zastupitelstev samosprávy Nařízení vlády

19 Soudní a správní precedenty
Judikát, tj. rozhodnutí soudu, které je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného, závazné pro obdobné případy v budoucnu Obvyklé v angloamerickém právním systému U nás ne – rozhodnutí NS mají faktickou nikoli normativní závaznost (quasiprecedenční)

20 Soudní a správní precedenty
Ratio decidendi Právní věta, použitelná pro další případy Obiter dictum Ta část odůvodnění, která se týká konkrétního případu Kramerová vs. Kramer Nálezy ústavního soudu – jiná povaha, jde o negativní právotvorbu – ruší zákony Soudy dotvářejí (judgemade law)

21 Normativní smlouvy Blízké NPA
Rozdíl je ve vzniku – tj. není přijato legislativní cestou, ale na základě konsenzu – shody Smluvní podstata – oferta a akceptace Zejména mezinárodní právo Kolektivní smlouvy (podnikové, vyššího stupně)

22 Normativní smlouvy Charta OSN

23 Angloamerický právní systém
Common law Equity Judge-made law Case law Doktrína precedentů Právní obyčeje Málo ovlivněno ŘP Statute law

24 Angloamerický právní systém
Prameny Obyčeje Precedenty Statute law – psané Právní literatura

25 Kontinentální systém Ovlivněno ŘP (resp. jeho recepcí)
Zákon, psané právo Code Civil 1804 ABGB Rakousko 1811 BGB Německo1900 Zivilgesetzbuch Švýcarsko 1907 členění na veřejné a soukromé právo

26 Islámský systém Označováno jako Šaría Platí vedle kodifikovaného práva
19.stol sekularizace práva islámských zemí Prameny Korán Sunna – tradice o výrocích Mohameda Idžma – právní principy v islámské spol. Kijás – analogie Taklíd – neměnnost – zjevené právo – Alláh vytvořil; zvěstoval Prorok Typické nerovné postavení M a Ž Tělesné tresty Vysoké trestní sazby Příslušnost k šíjítské x sunitské orientaci


Stáhnout ppt "Základy práva Teorie práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google