Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajímavé problémy současné fyziky a spolupráce FJFI na nich.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajímavé problémy současné fyziky a spolupráce FJFI na nich."— Transkript prezentace:

1 Zajímavé problémy současné fyziky a spolupráce FJFI na nich.
ANTIHMOTA Šaur Miroslav

2 Obsah prezentace Základní údaje o antihmotě Způsoby výroby antihmoty
Hlavní experimenty

3 Základní informace o antihmotě I
Antičástice má stejnou hmotnost, spinové číslo, dobu života a izospin, avšak její náboj a magnetický moment jsou opačné Každá částice má svůj anti-protějšek, výjimku tvoří foton a graviton – jsou sdruženy sami k sobě Některé částice mají vlastní, speciální název: elektron – pozitron Většina částic se však označuje předponou "anti" a vlnovkou "~" nad symbolem částice

4 Základní informace o antihmotě II
Pozitron Poprvé predikována Paulem Diracem který předpověděl existenci pozitronu(1931), který byl v roce 1932 pozorován C. D. Andersonem(v roce 1936 objevuje i mion) Diracova rovnice: m – klidová hmotnost částice (relativistický invariant) c – rychlost světla h – redukovaná Planckova konstanta γμ – Diracovy γ matice σ - parciální derivace

5 Základní informace o antihmotě III Anihilace I
Dochází při setkání částice s její odpovídající anti-částicí Při tomto jevu dochází k přeměně původních částic na nosiče elementárních vazbových sil které odnášejí vzniklou energii NEDOCHÁZÍ TEDY K ČISTÉMU „ZNIČENÍ“ PŮVODNÍCH ČÁSTIC Příklad: Při reakci elektronu a pozitronu vznikají dva fotony každý o energii 0.5MeV

6 Základní informace o antihmotě IV Anihilace II
Zároveň dochází k zachování základních zákonů fyziky – k zákonu zachování energie Jedná se však o absolutní energii dané částice S čím vyšší energií částice do reakce vstupují, tím „exotičtější“ částice jsou produktem – například páry lepton-antilepton, pár kvark-antikvark, …

7 Hlavní metody výroby antihmoty I Základní částice
Výroba základní anti-částic je relativně jednoduchá Pozitrony vznikají rozkladem zářené beta, tudíž lze najít pouze vhodný radioaktivní izotop Anti-protony se produkují srážkami protonů s velmi těžkými jádry při rychlostech blízkých rychlosti světla

8 Hlavní metody výroby antihmoty II Výroba anti-vodíku
Anti-vodík je základním prvkem používaným pro experimenty První jeho syntetizace se povedla v roce 1996 Hlavní postup je zpomalení anti-protonů a pozitronů natolik, aby se mezi nimi mohli vytvořit vazebné síly a tak došlo k vytvoření atomu anti-vodíku Ke zpomalení dochází v přístroji zvaném „zpomalovač“ – opak urychlovače Částice jsou zpomalovány do teplot blízkých absolutní nule

9 Hlavní experimenty ALPHA "Antihydrogen Laser PHysics Apparatus„
ASACUSA " Atomic Spectroscopy and Collisions using Slow Antiprotons„ ATRAP "Cold Antihydrogen for Precise Laser Spectroscopy„ AEGIS „Antihydrogen experiment gravity interferometry spectroscopy “

10 Hlavní experimenty Společné cíle
Všechny výše popsané experimenty s antihmotou mají stejný základní cíl – experimentálně ověřit proč došlo k porušení CP-symetrie, potažmo CPT-teorému

11 Hlavní experimenty ALHPA a ATRAP
Hlavním cílem projektu je pomocí spektrografických metod zjistit zda vodík a anti-vodík mají stejné vlastnosti Anti-vodík je používán z důvodu že se jedná o nejjednodušší anti-prvek

12 Hlavní experimenty ALHPA a ATRAP
Anti-protony a positrony jsou vpuštěny do „pasti“, kde dochází k jejich reakci Celý experiment se opakuje v 100s intervalech

13 Hlavní experimenty ASACUSA
Hlavní metodou projektu ASACUSA je spektrografické měření vlastností anti-protonového hélia Anti-protonové hélium je běžný atom hélia kde jeden z elektronů je nahrazen anti-protonem Výroba tohoto atomu je vcelku jednoduchá, stačí „pouze“ nasměrovat anti-proton a atom hélia na sebe, anti-proton nahradí elektron U většiny prvků by došlo k okamžitému pádu anti-elektronu do jádra, hélium je však vyjímkou V 3% případů anti-protonové hélium má životnost až několik milióntin sekundy

14 Hlavní experimenty AEGIS
Hlavním cílem projektu AEGIS je změření gravitačního zrychlení na antivodík Bude tak zjištěno, zda antihmota reaguje s gravitačním polem stejně jako klasická hmota a tak se chová dle CP-symetrie Na tomto projektu spolupracuje skupina pod vedením RNDR. Vojtěcha Petráčeka, CSc.

15 Možnosti využití antihmoty
V současné době se využívá v Pozitronové emisní tomografie Možnosti využívání antihmoty jako zdroje energie jsou v současné době nemožné Stejně tak možnosti pro vojenské využití

16 Zdroje http://public.web.cern.ch/public/


Stáhnout ppt "Zajímavé problémy současné fyziky a spolupráce FJFI na nich."

Podobné prezentace


Reklamy Google