Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardní model elementárních částic a jejich interakcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardní model elementárních částic a jejich interakcí"— Transkript prezentace:

1 Standardní model elementárních částic a jejich interakcí
aneb Cihly a malta, ze kterých je postaven náš svět CERN

2 V našem vesmíru pozorujeme útvary a struktury v nesmírně širokém rozmezí velikostí, od miliard světelných let po triliontiny milimetru.

3 Hmota se skládá z atomů Každý atom tvoří atomové jádro a obal z elektronů Jádro je složeno z protonů a neutronů

4 Kdyby byl atom veliký jako fotbalové hřiště, bylo by jádro veliké zhruba jako fotbalový míč (a proton ještě desetkrát menší)

5 Každý atom tvoří atomové jádro a obal z elektronů
Hmota se skládá z atomů Každý atom tvoří atomové jádro a obal z elektronů Jádro je složeno z protonů a neutronů Je to vše ?

6 Lákavá představa (která se ve 30. letech 20. stol
Lákavá představa (která se ve 30. letech 20. stol. mohla zdát velmi blízko skutečnosti): z několika základních druhů částic (elektron, proton, neutron a nemnoho dalších) by se dal poskládat celý svět jádra všech chemických prvků chemické vlastnosti (tj. elektronový obal) jaderné vlastnosti a radioaktivita  ….  k tomu by bylo třeba umět popsat i síly mezi částicemi - ale i to vypadalo nadějně

7 elektromagnetická síla
Základní síly: gravitace elektromagnetická síla V atomové fyzice odpovídá za vlastnosti elektronového obalu, určuje chemické vlastnosti Drží pohromadě protony a neutrony v jádru, překonává elektrické odpuzování stejně nabitých protonů silná jaderná síla slabá jaderná síla Může za radioaktivitu beta, kromě jiného za beta rozpad neutronu neutronproton+elektron+neutrino

8 Již ve 30. letech se však tento úhledný obraz světa začal hroutit.
Způsobily to objevy nových částic, jež nezapadaly do výše naznačeného schématu (byly pozorovány při srážkových experimentech - s částicemi kosmického záření a s postupem času i na urychlovačích.

9 Postupně byl objeven těžší „sourozenec“ elektronu mion, několik těžších partnerů protonu a neutronu (hyperony), a také řada částic nového typu zvaných mezony. Jednoduchý obraz světa přestával být jednoduchý. Bylo těžko představitelné, že základních „cihel“ světa je několik desítek druhů a stále přibývají. JE SVĚT TAKTO SLOŽITÝ?

10 NĚKTERÉ ČÁSTICE (JAKO PROTON ČI NEUTRON) NEJSOU „FUNDAMENTÁLNÍ“
Odpověď (a současný pohled na svět subjaderných částic): NĚKTERÉ ČÁSTICE (JAKO PROTON ČI NEUTRON) NEJSOU „FUNDAMENTÁLNÍ“ Existuje něco ještě „základnějšího“, a sice KVARKY

11 Základní částice hmoty jsou
leptony kvarky Částice, na něž působí silná síla, se skládají z několika málo typů kvarků. Nazývají se HADRONY

12 Fundamentální částice hmoty
3 rodiny/generace každou generaci tvoří dvojice kvarků a dvojice leptonů kvarky se nevyskytují jako volné částice, skládají se z nich hadrony

13 Všechny fundamentální částice hmoty jsou fermiony se spinem 1/2
leptony „necítí“ silnou sílu neutrina mají velmi malou hmotnost a 0 elektrický náboj kvarky mají el. náboje -1/3 nebo 2/3 náboje protonu Všechny fundamentální částice hmoty jsou fermiony se spinem 1/2

14 Fundamentální částice hmoty
všechnu „běžnou“ hmotu okolo nás tvoří částice z první generace ke každé částici hmoty existuje antičástice První generace

15

16

17 Základní „cihly“ hmoty jsou leptony a kvarky.
Jak na sebe vzájemně působí? Co drží kvarky pohromadě?

18 Na částice působí síly Ve světě částic se síly popisují jako vzájemné působení částic hmoty s jinými částicemi interakce Vedle základních částic hmoty existují částice-nosiče síly

19 elektromagnetická síla
Základní síly: gravitace elektromagnetická síla nosič: foton náboj: elektromagnetický působí na všechny částice kromě neutrin kvantová elektrodynamika nosič: gluony náboj: barevný působí na kvarky kvantová chromodynamika silná jaderná síla slabá jaderná síla nosiče: částice W a Z náboj: slabý působí na všechny částice elektroslabá teorie

20 Silná jaderná síla v původním smyslu, tj
Silná jaderná síla v původním smyslu, tj. síla mezi protony a neutrony v jádru, se z tohoto pohledu jeví jako zbytková síla Analogie: elektromagnetická síla mezi elektrony a jádrem vs. molekulární síly (i když u silných interakcí je situace složitější)

21 Teoretický obraz s leptony a kvarky, fermiony se spinem 1/2, jako základními částicemi hmoty a silami zprostředkovanými nosiči - bosony se spinem1, jež jsou popsány elektroslabou teorií (fotony, částice W a Z) - elektromagnetické a slabé interakce kvantovou chromodynamikou (gluony) - silné interakce mezi kvarky dostal jméno STANDARDNÍ MODEL

22 Jednoduchý proces: interakce elektronu s elektronem
vyměňují si foton

23 Rozpady částic rozpad mionu beta rozpad neutronu

24 Anihilace

25 Kvarky nepozorujeme jako volné!
Vytváření nových částic ? Kvarky nepozorujeme jako volné!

26 Standardní model popisuje silné interakce mezi kvarky, v experimentech pozorujeme hadrony.
Kvarky nemohou existovat jako samostatné částice. Vlastnosti kvantové chromo-dynamiky jsou takové, že kvarky tvoří pouze barevně neutrální („bílé“) kombinace - což jsou „běžné“ hadrony.

27 q hadrony q hadronizace hadrony

28

29 Ve prospěch kvarkového obrazu hadronů mluví nejen model konstituentních kvarků, jenž umožňuje klasifikovat částice a předpovídat jejich vlastnosti, ale i srážkové experimenty a dynamika

30 Fyzikové umějí pro podobné (i složitější) procesy či veličiny spočítat teoretické předpovědi pro měřitelné veličiny a srovnat je s experimentem

31 Standardní model a experimenty v CERN
objev nového typu slabých procesů, které elektroslabá teorie předpověděla (zprostředkovaných částicí Z) (1973) objev nosičů slabých interakcí W a Z (1983) (Za tento objev získali C. Rubbia a S. Van der Meer v roce 1984 Nobelovu cenu) všestranná prověrka standardního modelu, přesné změření jeho parametrů v experimentech na urychlovači LEP ( )

32 STANDARDNÍ MODEL pomocí malého počtu základních principů, základních stavebních prvků a základních parametrů popisuje svět nejmenších částic přes 30 let odolává stále tvrdším experimentálním prověrkám nalézá uplatnění i ve fyzice na největších vzdálenostech (astrofyzice) „odrazový můstek“ pro novou fyziku

33 Je tedy STANDARDNÍ MODEL dokonalý?
základní problém: „malý počet“ základních principů a základních parametrů není dost malý odkud se berou hmotnosti částic? / Higgsova částice SM nemá co říci ke gravitaci nestačí na některé další otevřené problémy:

34 Otevřené problémy: proč jsou právě 3 generace otázky kolem hmotností neutrin proč není ve vesmíru stejně hmoty jako antihmoty temná hmota a energie ve vesmíru - až 95% hmoty a energie ve vesmíru je „něco jiného“ ……….

35 Na standardním modelu je patrně nejpozoruhodnější, že mnohonásobně překonal očekávání, která měli jeho tvůrci v době jeho vzniku. Standardní model nebude nikdy patřit do „starého železa“. Při hledání nové fyziky v příští generaci experimentů budou fyzikové tím úspěšnější, čím lépe budou rozumět pozadí - „obyčejným“ procesům popsaným SM. Jeho důkladná prověrka a přesné změření parametrů jsou důležité pro hledání nových jevů.


Stáhnout ppt "Standardní model elementárních částic a jejich interakcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google