Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od osmeré cesty ke kvarkovému modelu a kvantové chromodynamice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od osmeré cesty ke kvarkovému modelu a kvantové chromodynamice"— Transkript prezentace:

1 Od osmeré cesty ke kvarkovému modelu a kvantové chromodynamice
Shrnutí dnešního stavu Nenápadný začátek: Yang a Mills Osmerá cesta: Neeman a Gell-Mann Kvarkový model: Zweig a Gell-Mann Barevné kvarky: Greenberg a Nambu Kvantová chromodynamika: Gross, Wilczek, Politzer Tři nejvlivnější práce nebyly časopisecky publikovány! M. Gell-Mann: The eightfold way: a theory of strong interaction symmetry G. Zweig: An SU(3) model for strong interaction symmetry and its breaking Y. Nambu: A systematics of hadrons in subnuclear physics Jsou na:

2 Základní dnešní znalosti zákonů mikrosvěta jsou shrnuty ve
standardním modelu Podle něj jsou základními stavebními kameny hmoty tři generace základních fermionů tj. částic se spinem 1/2, jež se dále dělí na kvarky a leptony hmotnost 15. října 2008 Ústavní semínář FZÚ

3 U u d neutron= proton= kvarky v přírodě neexistují jako volné částice
Z barevných kvarků jsou složeny dobře známé částice, jako jsou například proton a neutron U d proton= neutron= u Vše nasvědčuje tomu, že na rozdíl od leptonů kvarky v přírodě neexistují jako volné částice ale vždy jen uvnitř částic, jako jsou protony a neutrony. Experimentální data lze pochopit jen za předpokládu, že hadrony jsou bezbarvé kombinace kvarků. 15. října 2008 Ústavní semínář FZÚ

4 Síly mezi kvarky a leptony
gravitační elektromagnetické slabé silné. Patří do jedné třídy tzv. kalibračních teorií jež představují základní rámec pro popis sil v mikrosvětě. Mají společnou charakteristiku: lze je popsat pomocí výměny zprostředkujících částic se spinem 1, tzv. intermediální vektorové bosony (IVB) 15. října 2008 Ústavní semínář FZÚ

5 Silné síly osm barevných gluonů základní vlastnosti:
působí jen na barevné částice tj. kvarky i gluony gluony interagují sami se sebou jsou invariantní vůči záměnám vpravo ↔ vlevo a částice ↔ antičástice mají velmi neobvyklé chování na velkých vzdálenostech jsou popsány kvantovou chromodynamikou (QCD) 15. října 2008 Ústavní semínář FZÚ

6 nejsou invariantní vůči nábojové inverzi (C)
Síly jako celek tedy nejsou invariantní vůči prostorové inversi (P) nejsou invariantní vůči nábojové inverzi (C) ani vůči kombinované inverzi CP ale nemění kvarky na leptony Narušení P, C a hlavně CP invariance bylo zpočátku nevítané, neboť fyzikové očekávali, že přírodní zákony jsou vůči těmto „přirozeným“ symetriím invariantní i v mikrosvětě. Dnes se jasné, že právě narušení CP invariance sil v mikro- světě vděčíme za naši existenci, neboť bez něj by se vesmír nemohl vyvinout do dnešní podoby. 15. října 2008 Ústavní semínář FZÚ

7 efektivní barevný náboj
Potenciál mezi kvarky efektivní barevný náboj 15. října 2008 Ústavní semínář FZÚ

8 Důvod, proč nelze proton „ionizovat“ jako atom
vodíku je důsledkem pozoruhodných vlastností „barevných“ sil působících mezi kvarky výsledkem vyrážení kvarku z protonu je úhlově kolimovaná sprška částic (piony, kaony, nukleony..) nazývaná jet. 15. října 2008 Ústavní semínář FZÚ

9 Proč se nám zdají být různé síly tak rozdílně silné?
Srovnání závislostí elektromagnetických (čárkovaně), slabých (tečkovaně) a silných (plná čára) sil mezi dvěma kvarky či na vzdálenosti. Protože je porovnáme na vzdálenostech mnohem větších než je poloměr protonu,tj. rp=10-13 cm. Na vzdálenostech cca r<0.001 rp jsou elektromagnetické, silné a slabé síly skoro stejně velké. Této vzdálenosti odpovídají energie MEW ≈ 100 GeV 15. října 2008 Ústavní semínář FZÚ

10 Nenápadný začátek

11 starting point: isotopic dublet of nucleons:
In the present paper we wish to exlore the possibility of requiring all interactions to be invariant under independent rotations of the isotopic spin at all space-time points,.. We then propose that all physical processes (not involving electromagnetic field) be invariant under the isotopic gau- ge transformation 11

12 Sto let od narození Václava Votruby
tento požadavek je vedl na následující hustotu Lagrangiánu dnešní vektorové mesony Tři elektricky nabití kalibrační bosony a jejich samointerakce z tohoto tvaru automaticky vyplynuly Kvanta pole b mají spin jedna a isospin také jedna. Také známe jejich elektrické náboje, protože všechny interakce, které navrhujeme, splňují zákon zachování elektrického náboje, jenž platí přesně. Sto let od narození Václava Votruby 12

13 Sto let od narození Václava Votruby
ale otázka jejich hmotnosti zůstala otevřená We next come to the question of the mass of the b-quantum, to which we do not have a satisfactory answer. One may argue that without a nucleon field the lagrangian would contain no quantity of the dimension of a mass and that therefore the mass of the b-quantum in such a case is zero. The argument is how- ever subject to the criticism that, like all field theories, the b-field is beset with divergences and dimensional arguments are not sarisfactory. hmotnost kalibračního bosonu je určena úplným propagátorem b b a YM vážně uvažovali možnost, že kalibrační bosony budou mít nenulovou hmotnost: A conclusion about the mass of the b-quantum is of course very important in deciding whether the proposal of the existen- ce of the b-field is consistent with experimental information. Sto let od narození Václava Votruby 13

14 Osmerá cesta

15 Osmerá cesta podle Y. Neemana

16 Jasně a jednoznačně napsaná práce, v níž je kalibrační
teorie silných interakcí, v níž je původní teorie Yanga a Millse rozšířena na grupu vnitřní symetrie SU(3). Baryony se spinem ½ a pseudoskalární mezony jsou zařazeny do oktetů grupy SU(3) a je předpovězena existence oktetu vektorových mezonů, které v té době ještě nebyly známy.

17 Osmerá cesta podle M. Gell-Manna
MGM’s preprint is truly remarkable for clarity with which the idea is presented.

18 The vector mesons are introduced in a very natural way, by extension of the the gauge principle of Yang and Mills. Here we have a supermultiplet of eight mesons. In the limit of unitary symmetry we have completely gauge-invariant and minimal theory like electromagnetism. and on another place Now the vector mesons themselves carry F spin and there- fore contribute to the current which is their source. The prob- lem of constructing a nonlinear theory of this kind has been completely solved in the case of isotopis spin by Yang and Mills and by Shaw. We have only to generalize their result (for three vector mesons) to the case of F spin and eight vector mesons.

19 leptons played the role of quarks:
gauge transformations on all particles involved:

20 full Yang-Mills Lagrangian written out
unique coupling noting that “There are trilinear and quadrilinear interactions amongst the vector mesons, as usual ...” But this preprint has never been published!!

21 instead we find in “Symmetries of Baryons and Mesons”
In Section VIII we propose, as an alternative to the symmetrical Sakata model, another scheme with the same group, which we call ``eightfold way''. Here the baryons, as well as mesons, can form octets and singlets, and the baryons N, ,  and  are supposed to constitute an approximately degenerate octet. Nowhere does our work conflict with the program of the Chew et al. of dynamical calculation of the S-matrix from strong interactions using dispersion relations. If there are no fundamental fields …. all baryons and mesons being bound or resonant states of one another, models like Sakata will fail; the symmetry properties we have abstracted can still be correct, however. Remarkably, this paper does not mention the gauge principle and does not refer to Yang-Mills paper at all!

22 S-maticová teorie a bootstrap: teorie všeho?
From G. Chew: S-Matrix Theory, (W.A. Benjamin Inc, 1963). I believe the conventional association of fields with strong interacting particles to be empty. It seems to me that no aspect of strong interactions has been clarified by the field concept. Whatever success theory has achieved in this area is based on the unitarity of the analytically continued S-matrix plus symmetry principles. I do not wish to assert (as does Landau) that conventional field theory is necessarily wrong, but only that it is sterile with respect to the strong interactions and that, like an old soldier, it is destined not to die but just to fade away… The notion, inherent in conventional Lagrangian field theory, that certain particles are fundamental while others are complex, is becoming less and less palatable …

23 1961: rok objevů vektorových mezonů
proceeding as quasi two-body process followed by ρ in May, Φ in July and ω in August 1961

24 Elementární částice známé v polovině roku 1962:

25

26

27 Objevy těchto dvou částic byly oznámeny v létě 1962
na konferenci v Ženevě Tyy

28 na základě této zprávy na konferenci v Ženevě
tuto částici předpověděli Gell-Mann i Neeman

29

30 Historie kvarkového modelu

31

32 Předchůdci kvarkového modelu

33 Sakatův model: Proton, neutron a Lambda jsou základní částice,
ostatní jsou jejich kombinacemi.

34 Gell-Mann: pomocné matematické objekty
Dva zásadně odlišné pohledy na roli kvarků: Gell-Mann: pomocné matematické objekty Zweig a Nambu: fyzikální objekty

35 Kvarkový model podle Zweiga

36 Both mesons and baryons are constructed from a set of three fundamental particles, called aces. Each ace carries baryon number 1/3 and is fractionally charged. SU(3) is adopted as a higher symmetry for the strong inte- interactions. Extensive space-time and group theoretic structure is then predicted for both mesons and baryons … An experimental search for the aces is suggested.

37

38 Grafické znázornění vlnových funkcí baryonového oktetu

39 Zweigova cesta ke konstituentům
hadronů začala snahou pochopit rozpady φ mezonu: Proč se rozpadá dominantně na a ne na piony? Zweig: protože je složen z páru podivných kvarků

40 Zweigovo pravidlo

41

42 Kvarkový model podle Gell-Manna

43 Pentakvarky!

44 popření kalibrační teorie

45 MGM’s view of the role of quarks (Physics 1 (1964), 63)
In order to obtain such relations that we conjecture to be true, we use the method of abstraction from a Lagrangian field theory model. In other words, we construct a mathematical theory of the strongly interacting particles, which may or may not have anything to do with reality, find suitable algebraic relations that hold in the model, postulate their validity and then throw away the model. We may compare this process to a method some-times employed in French cuisine: a piece of phea-sant meat is cooked between two slices of veal, which are then discarded.

46 Gell-Mann on quarks (summer 1967)
The idea that mesons and baryons are made primarily of quarks is difficult to believe, since we know that, in the sense of dispersion theory, they are mostly, if not entirely, made up out of one another. The probability that a meson consists of a real quark pair rather than two mesons or a baryon and antibaryon must be quite small. Thus it seems to me that whether or not real quarks exist, the q or q we have been talking about are mathematical entities If the mesons and baryons are made of mathematical quarks, then the quark model may perfectly well be compatible with bootstrap hypothesis, that hadrons are made up out of one another.

47 In 1972 quarks were still not taken seriously
In Summer 1972 Gell-Mann and Fritzsch presented their view at XVI ICHEP in Chicago in a contribution called Current Algebra: Quarks and What Else? We assume here that quarks do not have real counterparts that are detectable in isolation in the laboratory – they are supposed to be permanently bound inside mesons and baryons It might be a convenience to abstract quark operators themselves, or other non–singlets with respect to color, …, but it is not a necessity. It may not even be much of a convenience since we would .... be discussing a fictitious spectrum for each fictitious sector of Hilbert space, and we probably don’t want to load ourselves with so much spurious information.

48 tj. kvarky podle Zweiga Their hope that
We might eventually abstract from the quark vector–gluon field theory model enough algebraic information about the color singlet operators in the model to describe all the degrees of freedom that are present. and thus We would have a complete theory of the hadrons and their currents, and we need never mention any operators other than color singlets. has not been born out by further theoretical developments and experimental results, in particular those on heavy quarkonia spectra and jet phenomena tj. kvarky podle Zweiga which require that we treat quarks and gluons in the same way as leptons and basically forget about confinement.

49 Confinement: consequence or source of nuclear democracy?
M. Gell-Mann at 1992 ICHEP: I was reflecting that if those objects (i.e. quarks) could not emerge to be seen individually, then all observable hadrons could still have integral charge and also the principle of “nuclear democracy” could be preserved unchanged for observable hadrons. With this proviso, the scheme appealed to me. For MGM nuclear democracy was fundamental principle of strong interactions and confinement its consequence: Since I was always convinced that quarks would not emerge to be observed as single particles (“real quarks”), I never paid much attention to the Hahn-Nambu model in which their emergence was supposed to be made possible by giving them integral charges.

50 Slepá ulička: kvarky s celočíselnými náboji

51 Barevné kvarky Existence dekupletu baryonů se spinem 3/2 a magnetické
momenty baryonů se spinem ½ vyžadovaly, aby vlnové funkce všech těchto baryonů byly plně symetrické vůči permutacím pořadí kvarků, v rozporu s Pauliho principem. Gell-Mann: nevadí, kvarky nejsou reálné Sacharov: prostorová část vlnové funkce antisymetrická Greenberg (1964): kvarky jako parafermiony řádu 3 Nambu (1965): každý kvark dané vůně existuje ve třech různých stavech, Paisem nazvaných barvy 1985 Erice Summer School).

52 While for most of theorists color was introduced to solve
the quark statistics problem Nambu had used it since early 1965 as a dynamical variable generating the force between quarks, assuming furthermore that the force between colored quarks is due to the exchange of octet of colored gauge bosons, which induce the effective four quark coupling of the type and lead to (potentially infinite) gap between colorless and colored states. In this way his model contained all essential elements of QCD, except that it was not Quantum Field Theory.

53 Y. Nambu: Preludes in theoretical physics, eds. A. de-Shalit, H. Feschbach, L. van Hove, North Holland Amsterdam 1966, p.133 Text z ledna 1965 Triplety míní kvarky, navazuje na referenci 3)

54

55 Color as a dynamical variable
Nambu’s model has been resurrected and cast into modern langu-age by Lipkin shortly after the discovery of asymptotic freedom. The color part of the interaction between pairs of quarks is assu-med to have form analogous to isospin-isospin interaction term implying the following form of interaction energy where C stands for quadratic Casimir operator The total mass of a system of n colored quarks, each of large mass Mq equals Assuming Mq=cv/2, we finally get i.e. only color singlet states have zero (small) mass, whereas all color non-singlet ones have masses of the order of Mq and cannot thus be observed!

56 Nambu netrval na úplném uvěz-
nění kvarků, jen na mezeře mezi základním stavem (singletem) a excitacemi. Kvarky tedy mohly existovat jako volné částice. Těsně před objevem J/Ψ inter- pretoval data o růstu R jako svědectví o produkci barevných stavů:

57 Reakce na data o růstu R: volné kvarky produkovány

58 1977: volné kvarky objeveny po druhé!!

59 A co bylo dále? Nic!

60 Vzestup a pád pentakvarků
The Year of

61

62 Pentakvarky o dva roky později
CLAS at JLAB

63 Kvantová chromodynamika

64 D. Gross: QFT must be destroyed!
I decided, quite deliberately, to prove that local field theory could not explain the experimental fact of scaling and thus was not an appropriate framework for the description of the strong interactions. Thus, deep inelastic scattering would finally settle the issue as to the validity of quantum field theory. The plan of the attack was twofold. First, I would prove that “ultraviolet stability,” the vanishing of the efective coupling at short distances, later called asymptotic freedom, was necessary to explain scaling.

65 Nonabelian gauge theories have turned out to be
Second, I would show that there existed no asymptotically free field theories. The latter was to be expected. After all the paradigm of quantum field theory –QED- was infrared stable; in other words, the efective charge grew larger at short distances and no one had ever constructed a theory in which the opposite occurred Together with Frank Wilczek they succeeded in the first step, but failed in the second because: Nonabelian gauge theories have turned out to be (under certain circumstances) asymptotically free! D. Gross: For me the discovery of asymptotic freedom was totally unexpected. …. Field theory was not wrong, instead scaling must be explained by an asymptotically free gauge theory of the strong interactions.

66


Stáhnout ppt "Od osmeré cesty ke kvarkovému modelu a kvantové chromodynamice"

Podobné prezentace


Reklamy Google