Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Big Bang Jak to začalo s po velkém třesku – hadronová éra vesmír je vyplněn těžkými částicemi (protony a neutrony) hustota vesmíru je 1097.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Big Bang Jak to začalo s po velkém třesku – hadronová éra vesmír je vyplněn těžkými částicemi (protony a neutrony) hustota vesmíru je 1097."— Transkript prezentace:

1

2

3

4 Big Bang Jak to začalo

5 10-43 s po velkém třesku – hadronová éra
vesmír je vyplněn těžkými částicemi (protony a neutrony) hustota vesmíru je 1097 kg/m3 teplota vesmíru je 1033 K skoro ke každé částici existuje antičástice – na 109 antičástic připadá částice částice a antičástice anihilují a ze zbytku později vznikají galaxie, hvězdy, planety a také my Po čase hustota energie hmoty klesla na úroveň hustoty energie vakua, začíná inflační nafouknutí V s po velkém třesku nastává fázová změna vakua, opět dominuje hustota energie hmoty a vesmír pokračuje v adiabatickém rozpínání

6 10-4 s po velkém třesku – leptonová éra
s po velkém třesku – leptonová éra převládají lehké leptony (elektrony, neutrina, miony) hustota vesmíru je 107 kg/m3 teplota vesmíru je 1010 K z této doby pocházejí nejstarší svědci historie vesmíru - neutrina 10-4 s po velkém třesku – leptonová éra převládají lehké leptony (elektrony, neutrina, miony) hustota vesmíru je 107 kg/m3 teplota vesmíru je 1010 K z této doby pocházejí nejstarší svědci historie vesmíru - neutrina

7 10 s po velkém třesku – éra záření
vzájemnou anihilací částic a antičástic vznikly fotony s vysokou energií vesmír byl ale pro záření neprůhledný – fotony neustále naráženy na příliš nahuštěné částice energie záření nedovolovala elektronům navázat se na protony a vytvořit atomy vodíku 106 let po velkém třesku – éra látky vesmír se rozpínal a chladl hmota vesmíru se deionizovala, vesmír pro záření zprůhledněl reliktní záření je přímým svědkem tohoto zprůhlednění Až do 13,7x109 let

8

9

10

11

12

13

14

15 Mlhovina NGC6960 je pozůstatkem výbuchu supernovy

16 Každý atom tvoří atomové jádro a obal z elektronů
Hmota se skládá z atomů Každý atom tvoří atomové jádro a obal z elektronů Jádro je složeno z protonů a neutronů Je to vše ?

17 Standardní model + antičástice
Hmota je tvořena částicemi (fermiony s=1/2), mezi kterými působí interakce, které jsou zprostředkovány výměnou částic (bosony s=celé číslo) Tři druhy interakcí: 1) Silná - kvantová chromodynamika 2) Elektromagnetická - kvantová elektrodynamika 3) Slabá - elektroslabá teorie + antičástice

18 Interakce a jejich popis
Interakce – pojem popisující možnost přenosu energie, hybnosti, náboje ... nebo možnost kreace či anihilace části Interakce zprostředkující boson interakční konstanta dosah Gravitační  graviton 2·10-39   nekonečný Slabá W+ W- Z0  7·10-14 *) 10-18 m Elektromagnetická  γ 7·10-3  nekonečný Silná  8 gluonů  1 10-15 m *) Efektivní hodnota dána velkými hmotnostmi W+, W- a Z0 bosonů Výměnný charakter interakce - je zprostředkována výměnou „virtuálních částic“ – jedná se o bosony (celočíselný spin) Možnost existence virtuálních částic  důsledek kvantové fyziky: Dosah interakce závisí i na hmotnosti zprostředkující částice: nulová klidová hmotnost  nekonečný dosah Při dostatečné energii lze částice interakcí „zviditelnit“ - stánou se reálnými naopak částice hmoty mohou být i virtuální – kreace virtuálního páru částice a antičástice a následná anihilace nosičem interakce mohou být i virtuální „složené částice“ – mezony jako nositelé silné jaderné interakce

19

20

21


Stáhnout ppt "Big Bang Jak to začalo s po velkém třesku – hadronová éra vesmír je vyplněn těžkými částicemi (protony a neutrony) hustota vesmíru je 1097."

Podobné prezentace


Reklamy Google