Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Big Bang Jak to začalo 10 -43 s po velkém třesku – hadronová éra –vesmír je vyplněn těžkými částicemi (protony a neutrony) –hustota vesmíru je 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Big Bang Jak to začalo 10 -43 s po velkém třesku – hadronová éra –vesmír je vyplněn těžkými částicemi (protony a neutrony) –hustota vesmíru je 10."— Transkript prezentace:

1

2

3

4 Big Bang Jak to začalo

5 10 -43 s po velkém třesku – hadronová éra –vesmír je vyplněn těžkými částicemi (protony a neutrony) –hustota vesmíru je 10 97 kg/m 3 –teplota vesmíru je 10 33 K –skoro ke každé částici existuje antičástice – na 10 9 antičástic připadá 10 9 +1 částice –částice a antičástice anihilují a ze zbytku později vznikají galaxie, hvězdy, planety a také my Po čase 10 -34 hustota energie hmoty klesla na úroveň hustoty energie vakua, začíná inflační nafouknutí V 10 -32 s po velkém třesku nastává fázová změna vakua, opět dominuje hustota energie hmoty a vesmír pokračuje v adiabatickém rozpínání

6 . 10 -4 s po velkém třesku – leptonová éra převládají lehké leptony (elektrony, neutrina, miony) hustota vesmíru je 10 7 kg/m 3 teplota vesmíru je 10 10 K z této doby pocházejí nejstarší svědci historie vesmíru - neutrina 10-4 s po velkém třesku – leptonová éra převládají lehké leptony (elektrony, neutrina, miony) hustota vesmíru je 107 kg/m3 teplota vesmíru je 1010 K z této doby pocházejí nejstarší svědci historie vesmíru - neutrina

7 10 s po velkém třesku – éra záření –vzájemnou anihilací částic a antičástic vznikly fotony s vysokou energií –vesmír byl ale pro záření neprůhledný – fotony neustále naráženy na příliš nahuštěné částice –energie záření nedovolovala elektronům navázat se na protony a vytvořit atomy vodíku 10 6 let po velkém třesku – éra látky –vesmír se rozpínal a chladl –hmota vesmíru se deionizovala, vesmír pro záření zprůhledněl –reliktní záření je přímým svědkem tohoto zprůhlednění –Až do 13,7x 10 9 let

8

9

10

11

12

13

14

15 Mlhovina NGC6960 je pozůstatkem výbuchu supernovy

16 Hmota se skládá z atomů Každý atom tvoří atomové jádro a obal z elektronů Jádro je složeno z protonů a neutronů Je to vše ?

17 Standardní model Hmota je tvořena částicemi (fermiony s=1/2), mezi kterými působí interakce, které jsou zprostředkovány výměnou částic (bosony s=celé číslo) Tři druhy interakcí: 1) Silná - kvantová chromodynamika 2) Elektromagnetická - kvantová elektrodynamika 3) Slabá - elektroslabá teorie + antičástice

18 Interakce a jejich popis Výměnný charakter interakce - je zprostředkována výměnou „virtuálních částic“ – jedná se o bosony (celočíselný spin) Možnost existence virtuálních částic  důsledek kvantové fyziky: Interakcezprostředkující bosoninterakční konstantadosah Gravitační graviton2·10 -39 nekonečný SlabáW + W - Z 0 7·10 -14 *) 10 -18 m Elektromagnetická γ7·10 -3 nekonečný Silná 8 gluonů 110 -15 m *) Efektivní hodnota dána velkými hmotnostmi W +, W- a Z 0 bosonů Dosah interakce závisí i na hmotnosti zprostředkující částice: nulová klidová hmotnost  nekonečný dosah Interakce – pojem popisující možnost přenosu energie, hybnosti, náboje... nebo možnost kreace či anihilace části Při dostatečné energii lze částice interakcí „zviditelnit“ - stánou se reálnými naopak částice hmoty mohou být i virtuální – kreace virtuálního páru částice a antičástice a následná anihilace nosičem interakce mohou být i virtuální „složené částice“ – mezony jako nositelé silné jaderné interakce

19

20

21


Stáhnout ppt "Big Bang Jak to začalo 10 -43 s po velkém třesku – hadronová éra –vesmír je vyplněn těžkými částicemi (protony a neutrony) –hustota vesmíru je 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google