Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elementární částice 1.Leptony 2.Baryony 3.Bosony 4.Kvarkový model 5.Slabé interakce 6.Partonový model I.S. Hughes: Elementary Particles M. Leon: Particle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elementární částice 1.Leptony 2.Baryony 3.Bosony 4.Kvarkový model 5.Slabé interakce 6.Partonový model I.S. Hughes: Elementary Particles M. Leon: Particle."— Transkript prezentace:

1 Elementární částice 1.Leptony 2.Baryony 3.Bosony 4.Kvarkový model 5.Slabé interakce 6.Partonový model I.S. Hughes: Elementary Particles M. Leon: Particle Physics W.S.C. Williams Nuclear and Particle Physics J. Žáček: Úvod do fyziky elementárních částc T. Davídek, R. Leitner Elementární částice od prvních objevů po současné experimenty.

2

3 Relativistické invarianty : LAB vs TS Prahová energie: LAB částice b v klidu

4 TS má rychlost Poloosy : Střed elipsy

5 1. libovolné hodnoty 2. O leží v průsečíku elipsy a osy x 3. ≦ max Dvě hodnoty p m c je invarantní hmotnost n částic

6 Transformace rozdělení Experiment v LAB, teorie v TS

7 Volná částice:N normalizační faktor

8 Kulové funkce

9

10

11 Diracova rovnice ⟹

12 Základní klasifikace částic Fermiony, bosony Celkový spin 1 nebo 0

13 Platí i pro vyšší spiny

14

15

16 R Ruthefordův rozptyl

17 Účinný průřez jako funkce q, transformace

18 Silné interakce Střední vazbová energie na nukleon v jádře ≈ 8MeV V r.1935 Yukawa silné interakce → výměna částice hmotné částice V r. 1947 nalezen pion o hmotnosti ~ 140 MeV Po integraci protonech ~ 1

19 Slabé interakce při energii 1 MeV V r. 1934 Fermi - teorie, vazbová konstanta G má rozměr těžišťové energie bosonů W a Z Objev W a Z v CERN v r. 1984

20 Účinný průřez a rozpady částic Četnost interakcí za časovou jednotku na terčovou částici, tj pravděpodobnost přechodu Volná částice ĆÁSTICE V BOXU O DÉLCE L

21 jednočásticových vlnových funkcí v počátečním stavu Integrace neinvariantní, Počáteční a koncový stav je nepolarizovaný Fázový prostor integrál, kdy maticový element je 1

22 Relativisticky invariantní fázový prostor 1. Relativistická normalizace nav objemu V 2E l částic 2. 3.

23

24 Reakce

25 Rozpady částic ⟸ silné rozpady ⟹ ~ ⟹ °neurčitost v měření energie ~ 100 MeV Vázaný stav s hmotností Breit – Wignerova formule ⟸ Fourierova transformace

26 E je celková energie částic a+b, které vytvoří vázaný stav rezonanci částicemi v koncovém stavu

27 Diferenciální pravděpodobnost rozpadu:

28 a je nepolarizovaná ⟹ interakce je rotačně symetrická ⟹ nezávisí na Pouze dvě nezávislé proměnné Po integraci přes

29 Nerelat. případ: malé

30 Tři částice v TS Kinematická oblast vymezena hranicí proměnné nebo = 5m

31 ⟹ pro symetrie vzhledem ke kolmicím z bodu O na strany

32 Těžišťová soustava pro n-1 částic, celková hybnost,celková energie E- TS n-1 částic celková energie fázový prostor dvou cástic v TS obou částic celková těžišťová energie

33 Tříčásticový fázový prostor Pozn. zde E je celková energie a+b vjejich těžišti

34 fázový prostor dvou pionů z tříčásticového koncového stavu třech pionů při celkové těžišťové energii 5 GeV.

35 Parita pro parita protonu definována jako +. Je to dostačující?

36 Předpoklad: parita neutronu také + Parita neuronu zvolena jako +

37

38

39 Nábojové sdružení částice → antičástice, mění všechna aditivní kvantová čísla Nábojová parita Q, baryonové číslo B, lepton. Číslo L Aby komutoval, vlastní stav C musí mít všechna aditivní čísla 0 Takových částic je málo, ale vázané stavy fermionů a antifermionů

40 Proton a antiproton, antiproton v místě převedeme na počáteční stav Záměna souřadnic, Spin 1 nebo 0 záměna Invariance v silných interakcí

41 Časová inverze časová invarance : důsledek pro vztah mezi reakcemi a bez polarizace princip detailní rovnováhy

42 Všechny interakce jsou časově invariantní ? a inverzní neutronu

43 Izotopický spin

44 ??? ? antinukleonsss ddu Dublet antidubletC Dublet´ antidublet´ rotace C ? antinukleon

45

46

47 Foton Skalární a vektorový potenciál Jaký je spin fotonu? Foton nemá TS →Vlnová funkce fotonu Rotace kolem osy z Spin fotonu je 1

48

49 Nerelativistický ROZPTYL Dvě částic o hmotách m1 a m2, spiny 0


Stáhnout ppt "Elementární částice 1.Leptony 2.Baryony 3.Bosony 4.Kvarkový model 5.Slabé interakce 6.Partonový model I.S. Hughes: Elementary Particles M. Leon: Particle."

Podobné prezentace


Reklamy Google