Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické přínosy komplexního projektu rozvoje řízení v Psychiatrické léčebně Bohnice Ing. Tomáš Svatoš, Mgr. Radovan Oreský – EMARK s.r.o. MUDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické přínosy komplexního projektu rozvoje řízení v Psychiatrické léčebně Bohnice Ing. Tomáš Svatoš, Mgr. Radovan Oreský – EMARK s.r.o. MUDr."— Transkript prezentace:

1 Praktické přínosy komplexního projektu rozvoje řízení v Psychiatrické léčebně Bohnice Ing. Tomáš Svatoš, Mgr. Radovan Oreský – EMARK s.r.o. MUDr. Martin Hollý – ředitel Psychiatrická léčebna Bohnice ICT ve zdravotnictví 2010, 21. září 2010, Malostranský palác, Praha

2 EMARK > 100 spokojených klientů, mezinárodní manažérsko-poradenská a softwarová implementační společnost, renomované postavení v segmentu zdravotnictví QPR Strategic Value Added Reseller, QlikTech partner - světový lídr v oblasti procesního manažmentu, řízení výkonnosti a kontrolingu – s tisíci klienty po celém světě Spolupráce s různými partnery v ČR – systémy kvality, HACCP, strategie, legislatíva Spolupráce s akademickou sférou FBMI ČVUT, FMUK, s odbornými sdruženími a komorami Cena ITAPA 2006 za přínos v oblasti zvyšování efektivnosti veřejné správy s projektem komplexního rozvoje systému řízení (PN Hronovce) Držitel certifikátu ISO 9001:2000 (řízení kvality) ISO (informační bezpečnost)

3 Manažérské řešení s využitím mezinárodně uznávaného software
Strategický Management QPR ScoreCard Balanced Scorecard | EFQM | strategické cíle | realizace strategie a bežné exekutivy do praxe řízení rizik | řízení projektů | kontroling | benchmarking | 6sigma ... zainteresování širšího managementu | propojení na motivační systém | komunikace a aktivní řízení strategického úsilí ... business intelligence | OLAP analýzy | statistické a simulační analýzy | manažérské dashboardy ... Reporting Analýzy Simulace Strategická orientace ? kdo, co, kdy, jaké informace vidí ... ? Kontroling QPR ScoreCard QlikView CostPerform Distribuce informací QPR Portal Návrh procesů QPR ProcessGuide online | reporting | aktivní řízení | komunikace ... procesní mapy a standardy | „pořádek“ v odpovědnostech a dokumentaci | optimalizace procesů | simulace a benchmarking procesů | soulad s SAK a ISO ... Měření výkonnosti Implementace procesního řízení automatizace procesů – výrazné zkrácení procesního času a úspora zdrojů | kvantitativní optimalizace procesů ... Vyzdvihnúť náš dôraz na odovzdávanie riešení – naučenie užívateľov pracovať s nimi tak, aby nás nepotrebovali pri bežnom používaní a úpravách. Podpora výkonu WorkFlow Naši klienti řešení vlastní – spravují, upravují, mění si jich sami.

4 EMARK 2000 - 2010 Reference Psychiatrická léčebna Bohnice
ZDRAVOTNICTVÍ: Psychiatrická léčebna Bohnice Bílovecká nemocnice a.s. Nemocnice Hodonín Česká národní zdravotní pojišťovna Fakultné nemocnice - FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Martinská fakultná nemocnica, NsP Žilina, FN Trenčín, FN Trnava, FNsP Milosrdní bratia, Psychiatrické nemocnice - PN Hronovce, PN Kremnica, Rezortné nemocnice - ÚVN SNP Ružomberok, NsP Ministerstva vnútra SR, Nemocnica pre obvinených a odsúdených Trenčín, Siete nemocníc - Forlife (NsP Komárno, NsP Šaľa), Spoločné zdravotníctvo (NsP Humenné, NsP Svidník), Regionálne a mestské nemocnice - NsP Prievidza – Bojnice, Ľubovnianska nemocnica, NsP Bardejov, NsP Považská Bystrica, NsP Topoľčany, NsP Skalica, NsP Žiar nad Hronom, NsP Zlaté Moravce, NsP Veľký Krtíš, NsP Nová Baňa, NsP Banská Štiavnica, NsP Čadca, NsP Šahy, Nemocnica Modra, NsP Nové Mesto nad Váhom, RNsP Sobrance, Pro Vitae Gelnica Špecializované centrá - Sanatórium Koch Mediline, Vitalita Lehnice, ŠÚ DTaRCH Dolný Smokovec, Medipoint, Ferticent, Lab Komplet, Martinské centrum imunológie, Lumoter, ADOS HARRIS, Ošetrovateľské centrum Humenné, Sanatórium Dr. Guhra Tatranská Polianka, Gyn-Fiv, Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, BB BIOCYT diagnostické centrum, Klinická Biochémia, Sanatórium Helios Martin Záchranné zdravotné služby - Rescue System Žilina, UCB Servis Banská Bystrica, RZP Bánovce nad Bebravou, Urgent Levice, Zamed Komárno, Zdravotná doprava Trenčín Polikliniky - Jesenius Samaria, Krankas, Poliklinika Senica, MediAmbul, HEDAK, Poliklinika pre obvinených a odsúdených Bratislava, Poliklinika Turčianske Teplice Kúpele - Slovthermae, SLK š. p. - Liečebný ústav Diamant Ambulantní poskytovatelia - Liming, NZZ-Križanovič, gynekologické ambulancie Galanta, Dunajská Streda a ďalší Lekárne - skupina lekární Dr. Max, Centrum Stupava, Pri nemocnici Žiar nad Hronom, Ave Mária Trenčín, Commorrapharm Komárno, Uhex STÁTNÍ SPRÁVA: Ministerstvo zahraničných vecí, Trenčiansky, Žilinský a Košický samosprávny kraj, Mesto Hnúšťa, Obec Lisková... PODNIKY: Mirakl, Proma Žilina, Tycho Healthcare (Covidien), Natur Pack, Inštitút informatiky a štatistiky (Infostat), Železnice Slovenskej republiky, Východoslovenské energetické závody (VSE), ESSO Slovakia (člen Exxon Mobil), Embraco Slovakia, Komandor, Kovex, EuDent, Chémia-Servis, Avana, Harmonny World Club

5 Případová studie PL Bohnice
Praktické řešení v oblasti procesního řízení, optimalizace výkonnosti a kontrolingu a jeho přínosy Případová studie PL Bohnice

6 Vstupy Projektu Teorie klesajícího mezního užitku Důvody zavedení
Specifická historie PL Bohnice Plány a stavba v Rakousku-Uhersku, v té době progresivní Devastace v dobách komunismu Pozornost na modernizaci základní ideologie péče/zanedbání kvality řízení Dlouhodbá podfinancovanost vedla k operativní optimalizaci systému na krátkodobou nákladovou efektivitu Kontext systému psychiatrické péče Systém v ČR se zátěží koncentrace péče do velkých ústavů/kritika Kontrast s požadavky 21. století Požadavek certifikace kvality Teorie klesajícího mezního užitku Užitek/efektivita Cílový stav Energie

7 Vstupy projektu Cíle projektu Očekávané praktické přínosy ... ...
Definovat vizi a strategii Implementovat procesní řízení a systém kvality, podpořit systém manažérským nástrojem Zavést principy řízení výkonnosti a kontrolingu do systému manažmentu v léčebně, sjednotit údaje a snížit administrativní náročnost reportingu Zavést systém tak, aby byl v souladě s SAK i ISO standardy Očekávané praktické přínosy Zabezpečit všeobecné povědomí o procesech a nastavit standardy podle aktuálního stavu Stabilizace finanční situace do budoucnosti Vyřešit neshody fungující na rozhraní procesů / organizačních jednotek Nastavit chybějící procesy – metrologie, centrální nákup, archivace, hodnocení spokojenosti pacientů, kontroling a řízení výkonnosti Posunout reporting pro primáře a hlavní sestry na vyšší úroveň I. Standardy řízení kvality a bezpečí II. Standardy diagnostické péče III. Standardy péče o pacienty IV. Standardy kontinuity zdravotní péče V. Standardy dodržování práv pacientů VI. Standardy podmínek poskytované péče VII. Standardy managementu VIII. Standardy řízení lidských zdrojů ... IX. Standardy pro sběr a zpracování informací X. Standardy proti- epidemických opatření I. Standardy řízení kvality a bezpečí II. Standardy diagnostické péče III. Standardy péče o pacienty IV. Standardy kontinuity zdravotní péče V. Standardy dodržování práv pacientů VI. Standardy podmínek poskytované péče VII. Standardy managementu VIII. Standardy řízení lidských zdrojů ... IX. Standardy pro sběr a zpracování informací X. Standardy proti- epidemických opatření

8 Manažérské shrnutí projektu
Investice do komunikace v začátku projektu se vyplatí. Efektivitu přinese pouze angažovaný a loajální přístup středního managementu – komunikujte! Popis procesů přináší vyjasnění kompetencí, pokud popisujeme realitu. MH, ředitel PLB Takové výrazné angažování manažmentu jsem ještě nezažil. Významně to přispělo k přijetí a úspěchu zavedení řešení do praxe. OJ, Proj.Mng. Emark Přínosy decentralizovaného manažmentu pro PL Bohnice

9 Implementované řešení
Strategie Procesy Kontroling QPR ScoreCard a QlikView Plné přenesení reportingu klíčových ukazatelů do intranetového portálu. Vytvořený a automatizovaný datový sklad pro integraci údajů a informací. QPR ScoreCard Definování strategie a strategických cílů podle metodiky Balanced Scorecard. Přenos řízení strategie od ředitele na střední úroveň manažmentu. QPR ProcessGuide Zmapování všech procesů – Vývojové diagramy a „Swim lanes“. Definování vlastníků procesů, procesních zdrojů a procesních toků. Podrobný popis aktivit. Publikace procesní mapy „pro všechny“ v rámci intranetového portálu.

10 Strategie – Strategický kontroling
Řešení QPR ScoreCard / QPR Portál Na základě metodiky Balanced Scorecard byly na pracovních střetnutích rozpracovány strategické cíle a způsob jejich měření – přenos myšlenek a „excel“ návrhů do robustního nástroje a vizuálně přehledné formy Zodpovědnost za strategii je přesně rozdělená Na strategické cíle jsou navázané akční plány, aby bylo přesněji určeno „co musíme udělat!“ Systém strategického kontrolingu je rozpracovaný z úrovně celé léčebny na jednotlivé oddělení – i primáři mají přehledy o plnění svých strategických cílů Získané přínosy Soulad se standardy a zároveň inovativní rozpracování strategie Důraz na komunikaci a zaměření na kvalitu péče Posun kultury s orientací na dlouhodobou úspěšnost, a ne pouze na aktuální ekonomickou efektivitu Získání kvalitativně hodnotného přehledu o plnění definované strategie

11 Procesy – Procesní řízení a QMS
Řešení QPR ProcessGuide / QPR Portál Identifikovaných a zmapovaných více než 80 procesů, procesní mapa je publikovaná „pro všechny“ na intranet portálu Veškerá dokumentace je řízená a přiřazená k odpovídajícímu procesu / aktivitě Závěrečnou fází je identifikace optimalizačních opatření Současné přínosy Formální jmenování vlastníků procesů a definování jejich zodpovědností Vyjasnění zodpovědností, především na rozhraních procesů a mezi funkčními organizačními jednotkami Jasnější všeobecná představa a povědomí o procesech Výrazně vyšší dostupnost dokumentace Komplexní popisy pracovních náplní, urychlení zaškolení nových zaměstnanců Nastavení procesů a optimalizace: hodnocení spokojenosti pacientů, archivace a registrace, nákup (postupy a zodpovědnosti – první finanční úspory), metrologie (odstranění rizik) Definování procesních standardů jako základu pro interní audity

12 Kontroling – Řízení výkonnosti a OLAP reporting
Řešení MS SQL Server / QlikView / QPR ScoreCard / QPR Portál Ekonomický a výkonnostní reporting pro střední manažment (přednostně pro primáře) byl z „excel“ podoby kompletně přepracovaný do manažérského nástroje – intuitivní přehledy Sledování ukazatelů naplánovaných podle ekonomického modelu na základě obložnosti Personalizovaný přístup pro každého primáře, jednotný přehled umožňující podrobnější analýzu výkonnosti a finanční situace oddělení Vytvoření nejdůležitějších reportů jako OLAP analýzy – flexibilní manažérské přehledy Integrace údajů z dostupných informačních systémů do datového skladu – Ekonomika, Personalistika, NIS HIPPO, Sklady, Údržba/dílny, Telefóny Automatizovaný import údajů z datového skladu a jejich aktualizace v kontrolingu Současné přínosy Vytvoření a obsazení funkce kontrolóra – komplexní zastřešení datového skladu, manažérských nástrojů a ad hoc reportingu Automatizace procesu tvorby informací a reportů – úspora administrativní práce a kancelářských potřeb Zkrácení času „do informace“ o výkonnosti z 1 měsíce na 2 dny!! Dynamizace kultury a ekonomického vnímání středního manažmentu Vytvoření potenciálu pro růst výnosů a úspor nákladů Vytvoření kalkulačního nástroje pro výpočet a plánování výnosů oddělení

13 Kontroling QPR ScoreCard
Vytvořený pro primáře! Nastavený ekonomický model samostatného oddělení! Jak řídit výnosy? Které náklady sledovat.. . EFEKTIVITA Jaké kategorie vykazuji? Kolik bylo překladů... VÝKON Jaká je průměrná doba ošetřování? Propustky... KVALITA Co není měřitelné (co se neměří), není říditelné!!!

14 Flexibilní OLAP reporting QlikView
Velmi rychlé a flexibilní přehledy a analýzy! Jak se vyvíjeli náklady na odpisy ZT? Jaká je fluktuace personálu ve věku do 50 roků? Které diagnózy nejčastěji vyšetřuji akutně? Vyplatí se nám plnit personální normativy a vykazovat kategorie? Analýzy NIS ukazatelů Ekonomika – náklady, výnosy, HV Práce na údržbě Náklady na léky a materiál + tvorba scénářů vývoje Jak se změní naše hospodaření, když náklady na léky porostou o 5% a ceny od pojišťoven se sníží o 10%? O kolik pacientů musíme přijmout více, aby jsme zachovali obložnost, jak chceme zkrátit průměrnou dobu ošetřování? Na jakoukoliv manažérskou otázku je zajištěna co nejrychlejší odpověď!

15 Technické zabezpečení informací
Údaje Automatizovaný přenos Informace VPN/Intranet PLB IT Infrastruktura PLB ERP Webový portálový klient NIS Server a Datový sklad MS SQL Server PAM Ostatní IS a dokumenty Vývojový klient

16 A! Q? Q? www.emark.cz EMARK s.r.o. tel.: +420 226 257 207
Husinecká 903/10, Praha 3, Žižkov,


Stáhnout ppt "Praktické přínosy komplexního projektu rozvoje řízení v Psychiatrické léčebně Bohnice Ing. Tomáš Svatoš, Mgr. Radovan Oreský – EMARK s.r.o. MUDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google