Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?"— Transkript prezentace:

1 Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?
UEFA A licence Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?

2 Co je Grassroots? – Fotbal pro všechny
„Grassroots fotbal je fotbal pro všechny generace, muže i ženy, kluky i holky, všechny bez ohledu na schopnosti a dovednosti, bez ohledu na víru, rasu, pro každého“ (Jürgen Klinsmann) mládežnický fotbal školní fotbal fotbal v regionech ženský fotbal futsal fotbal handicapovaných fotbal veteránů plážový fotbal fotbal zájmových skupin firemní fotbal

3 Profesionální fotbal - 4% !!!
Fotbal pro všechny - 96% !!! Profesionální fotbal - 4% !!!

4 Proč rozvíjet Grassroots - Fotbal pro všechny?
2 zlepšení celkové image fotbalu 3 1 přísun financí do fotbalu zvýšení kvantity hráčů zvýšení návštěvnosti zvýšení kvality hráčů 4 5

5 Proč něco měnit? Pokud stojí při tréninku jeden-dva hráči, je to pravděpodobně jejich chyba. Pokud stojí při tréninku polovina hráčů je to pravděpodobně chyba trenérů. Pokud stojí polovina hráčů při utkání, je to jistě chyba systému !!! Dokážeme měnit své stereotypy???

6

7 Cíle z různých hledisek Dobrá organizace tréninku je jen nutný předpoklad
Časové přítomnost X budoucnost prožitek , aktuální výkon vztah ke sportu / výkon-testování Obsahové učení X výchova socializace taktika-technika pravidla, hodnoty schopnosti- dovednosti geny X výchova Zdravotní tělo X duše (psýché) Kalogathía , gnóthí seauton

8 Duševní základ “Nature decrees that children should be children before they become adults. If we try to alter this natural order, they will reach adulthood prematurely but with neither substance nor strength.” Jean-Jacques Rousseau

9 Děti a mládež biologický / kalendářní věk „zlatý věk motoriky“ 8-10
Děti a mládež biologický / kalendářní věk „zlatý věk motoriky“ 8-10 ??? Zlatý věk učení fotbalu 6-12, druhý zlatý věk… po pubertě mladší školní věk – cca let /1.-3.třída/ nejlepší učení je hra (podvědomí a nápodoba) „Já – ty“ střední školní věk – cca let /4.-6.třída/, snadné učení -hra - soutěž - dobrodružství a „Já – ty -my“ starší školní věk (puberta) – cca let /7.-9.třída/. horší učení -hloubání a pohyb / sex a spravedlnost raná adolescence – Náctiletí… cca let plány, ideály a SNY / konkrétno (party vrcholí , odchod z fotbalu) Tyto vývojové etapy si nelze představovat odděleně. Vývoj každého (nejenom) člověka probíhá kontinuálně – postupným přechodem jedné vývojové fáze v druhou, přičemž tyto procesy mají jednak své obecné zákonitosti, jednak (v rámci těchto zákonitostí) individuální odlišnosti.

10 Hlavní rozdíly mezi „tréninkem“ dětí a mládeže a tréninkem dospělých ( Luděk Procházka)
TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRÉNINK DOSPĚLÝCH hlavní cíl zkvalitňování herního výkonu úspěch v soutěži hlavní úkol naučit mít rád a hrát fotbal příprava na soutěž převládající rysy proces učební a výchovný proces zdatnostní a pracovní aktuálnost perspektivnost opakovaná maximalizace zatížení přiměřenost zatížení Výchova důsledně prvořadá relativně časté kompromisy hráče úzká spolupráce s rodiči osobnostní nezávislost priorita her. výkonu individuální herní výkon týmový herní výkon význam utkání prostředek zkvalitňování HV cílová činnost kontrolní

11 Hlavní rozdíly mezi „tréninkem“ dětí a mládeže a tréninkem dospělých
TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRÉNINK DOSPĚLÝCH hodnocení utkání u nejmladších kategorií při, časový odstup 1-2 dnů či bezprostředně po utkání didaktická činnost odlišné nároky na vedení tréninkové jednotky a utkání pestrá škála didaktických řídících stylů – učení pro porozumění tréninkový obsah jiné proporce složek i jednotlivých činností návaznost k mládež. kategoriím jiný vliv „roční“ periodizace větší… menší vliv nejbližších utkání větší… tréninkové metody nevhodnost některých v určitém věku bez omezení viditelnost výsledků převážně až s víceletým odstupem téměř souběžně s tréninkovým trenérské práce procesem

12 Trénink zábava-soutěž-aktivita-motivace-vítězství učení-vůle-soustředění-vítězství
Cíl tréninku – může jich být více, ale! Má být jeden hlavní – s postupem věku a zkušenosti Stavba tréninkové jednotky Úvodní – cíl a motivace. (tam kde to již hráči chápou) Průpravná – fyzická i mentální příprava na hlavní část rozehřátí –práce s míčem protažení…? rušná část–pohybové hry, síla rychlost obratnost Hlavní nácvik – kritická místa kondiční trénink – regenerační? (specifické a nespecifické prostředky) herní trénink - fáze motorického učení psychologická příprava – motivace a odolnost komplexní trénink …Co a kdy…? Závěrečná Uvolnění a protažení – kompenzační cvičení Nebát se zařazovat hru (průpravnou…) mezi jednotlivé fáze nácviku a opět se vracet k problému!

13 Nefyziologické energie?
Nevysvětlené…neznámé…nepopsané? Jak a kde existují? Jak je možné je využít? neviditelnost

14 Základní prvky dětského vývoje
3% dětí nadaných 10% dětí pohybově retardovaných Fáze motorického = duševního (intelektového) rozvoje - fantazie „Dítě věří tomu, že z domu do ulice vede třeba chodba tajná…“ Dědičnost X naučené pohyby, naučená aktivita = komunikace s rodiči, zjistit vývoj Pozor na neustálé hodnocení a srovnávání s ostatními –psychické limity touhy hrát – soutěžit – vyhrávat X zdokonalovat se vlastní rychlostí

15 Obsahy učení Předřípravka 3 -6 let, nebo i dříve? míče číslo ???
Rychlý vývoj tělesný a intelektový ( duševní) V 6 letech se do velké míry uzavírá hrubá motorika začít mnohem dříve v 6 letech se mění období „magické“ na období „romance“ kde již funguje synteticko- analytické myšlení „zrání CNS“ abstraktní myšlení? Učení hrou a hraním si na něco - instruování rodičů Není jiný limit pro hry, než jak to děti baví. Plán X improvizace. 1h řízeného tréninku v klubu 2x týdně - ´spontánní aktivity – nebo zábavy s rodiči desítky hodin Pestrost ! 8-10 aktivit během hodiny, změna činností po pár minutách (pokud to dítě baví…?) – počet opakování, nebo aktuální kvalita činnosti? Princip sněhové koule – dovednost – ochota pokračovat - sebevědomí.

16 Obsahy učení sestaveno dle materiálů L. Procházky, Z. Fajfra, M
Obsahy učení sestaveno dle materiálů L. Procházky, Z. Fajfra, M. Klapače, atd. Mladší přípravka 4:4+1, míč č.3 Pestrost! manipulace s míčem (Coerver – drill či hra na něco?) individuální herní dovednosti (IHD), zejména vedení míče, obcházení soupeře a kop přímým nártem, hra tělem ?(Německo) Zejména ve druhé polovině, důraz na přihrávky spíše do nohy rychlostně koordinační cvičení dolních končetin (bez míče, s míčem, chytání , házení) obratnost, různé způsoby lokomoce, základní akrobacie průpravné hry (PH), malé hry, všichni proti všem = každý sám za sebe, 2:2, 3:3 - U7/U8 - 4:4 U8/U9 – základ cílené spolupráce. nejdůležitější pravidla fotbalu

17 Obsah učení Starší přípravka 5+1 míč č.3 – 4?
Na přechodu mlpř/stpř možnost nastavení dětského snu Na přechodu do mlž- rozhodování co dělat dál naplno. Zrychlený nástup puberty – srovnávání s ostatními (šikana) -týmovost rozšiřování a zdokonalování manipulace s míčem různých velikostí periferní vidění, přepojování a rozdělování centrálního vidění (pozornosti) - všechny IHD, dlouhé přihrávky do cca 20m ; hlavičkování s lehčími míči; hra tělem i v útočné fázi zvyšování rychlosti ve cvičeních s míčem, navazování činností „před a za“. zvyšování nároků na časovou (rytmus) i prostorovou přesnost (detaily) techniky běhu, rychlost, obratnost, technika výskoku, strečink, kompenzace PH, malé hry – i vícepodnětové směrem k utkání – základy výměny míst krajních i středních hráčů do hloubky ( základy prolínání řad) počátek přihrávání do prostoru Počátky specializace brankář

18 Obsah učení Mladší žáci 7+1 / 10+1:10+1?, míč č.4
všechny IHD včetně dlouhých přihrávek (v závěru období) v herních situacích – přenesení hry Taktické skupinové činnosti v OF i ÚF-výběr místa podle pohybu spoluhráčů, výměny míst dle situace zvyšování požadavků na rychlost provedení, přesnost, detaily Další omezování prostoru a času na vyřešení herní situace zvyšování počtu variant pro vyřešení herní situace manipulace a obcházení soupeře – rychleji, s “aktivnějším“ soupeřem, rozptýleně přímá střelba volných kopů ( ale…raději stále z pohybu) Nácvik a návyk správných provádění kondičních cvičení v detailech Počátky specializace – brankář již většinou běží

19 Obsah učení Starší žáci 11:11 ale vracet se k malým formám
Konkrétní plány individuální- samostatnost hráče v plnění. Rozhodování škola/fotbal upevňování dříve osvojených IHD v záměrně navozovaných herních situacích (fáze hry, herní kombinace) s důrazem na rychlost provedení celé akce (běžecky i myšlenkově) Nalezení vhodné (1-2)pozice hráče na hřišti týmová taktika, rozlišování podmínek pro postupný útok a rychlý protiútok, výměna postů dle situace až vědomá rotace ve trojicích. hra s omezováním počtu dotyků (2,1/ 5); spojovat s aktivním výběrem místa myšlená hra bez míče s více spoluhráči v PH i vlastní hře důraz na aktivitu až agresivitu ve všech herních fázích Drilová cvičení k jednotlivým pozicím přímá střelba volných kopů nebo po jednoduchých signálech více času kondičním schopnostem a jejím specializovaným složkám

20 Obsah učení Mladší a starší dorost
Team spirit a soustředění se na životní šanci – cíl realizace vybraných herních situací při nedostatku času a aktivitě soupeře cvičení řešící dílčí úkoly plynoucí ze zvolené herní koncepce výrazně cílenější rozvoj energetických kapacit i svalové síly jak zvýšením objemu kondičního tréninku tak herního tréninku a jejich specializace (intervaly zatížení a odpočinku) jasně viditelné slabiny a přednosti hráčů= individuální trénink různé herní koncepce

21 Utkání nenahraditelný prostředek rozvoje sportovní výkonnosti hráčů
pokračování tréninkového procesu především ve zdokonalování dovedností není hlavním cílem fotbalové přípravy dětí…mládeže účely utkání – soutěžní, kontrolní, učební, výchovný individuální i týmový herní výkon má svůj vývoj a typické znaky pro jednotlivá věková období, zejména v přípravkách a v žácích koučink – míra (frekvence) pokynů – stálé napovídání co mají udělat (hráči „loutky?“) kontra vedení k samostatnému rozhodování nároky na zpětné informace hráčům: věcnost, kladné citové zabarvení přiměřenost požadavků trenéra na hráče – v praxi často porušováno (posuzováno očima dospělého fotbalu) vždy rozlišovat, zda se hráč snaží nebo nesnaží (málo se snaží) / zda je nesoustředěný (proč)   

22 Není špatně bude líp My jsme cesta!

23 Pedagogika-věda o výchově a vzdělávání
Paidagógos / paidós - dítě, ágein - vést, doprovázet Celoživotní reciproční proces - nejen děti kinatropologie, etika sportu, psychologie sportu, aplikovaně pak didaktika sportu a fotbalu cíl sportu - (viz. snímek 3) z pohledu ST = maximální výkon při dodržení pravidel z pohledu pedagogiky = rozvoj osobnosti výchovný potenciál sportu

24 Úkoly, viz, cíle snímek 9 vzdělávací výchovné
vědomosti – pravidla, technika, taktika motorické dovednosti Zdatnost návyky – pohybové i režimové specifické schopnosti – periferní vidění, rozhodnost, anticipace výchovné regulace postojů ovlivňování interpersonálních vztahů ovlivňování vlastností sportovce Temperament/charakter = vnitřní potenciál Obrazem působení je, jak se hráč chová když ho nevidíme.

25 Rozvoj osobnosti dítěte/hráče
Když mluvíme o rozvoji celé osobnosti dítěte, je pro zjednodušení vhodné rozdělit o jaké základní oblasti se jedná: Rozvoj samostatnosti Rozvoj sebedůvěry Rozvoj spolupráce Rozvoj soutěživosti Rozvoj učenlivosti Rozvoj schopností a učení dovednostem  Rozdělení bylo inspirováno: Crespo M., Miley D. ITF School Tennis initiative Teacher´s manual, ITF Ltd., Londres 1998 Jak držet mýdlo?

26 Základní prvky dětského vývoje
3% dětí nadaných 10% dětí pohybově retardovaných Fáze motorického = duševního (intelektového) rozvoje - fantazie „Dítě věří tomu, že z domu do ulice vede třeba chodba tajná…“ Dědičnost X naučené pohyby, naučená aktivita = komunikace s rodiči, zjistit vývoj Pozor na neustálé hodnocení a srovnávání s ostatními –psychické limity touhy hrát – soutěžit – vyhrávat X zdokonalovat se vlastní rychlostí (povědomí o průměru ke kterému kouč a rodič srovnávají)

27 Výchova stejně jako trénink je proces adaptace na působení
Vnitřní výchovné vlivy anatomicko-fyziologické nastavení, CNS, nemocnost, úrazovost,jejich následky v psychické oblasti (úrazy, obavy z úrazu,... Stavy po zranění trvale se otiskující) vlastnosti osobnosti (charakterové vlastnosti, citová deprivace, dobré a špatné návyky …. Vnější výchovné vlivy fyzikální vlivy- radiace, geomagnetické pole, atmosférický tlak, znečištěné prostředí (mobily, bezdrátové připojení…? rodinné prostředí a výchova (přiměřená, potlačující, nejednotná, vyvolávající citovou deprivaci) vliv školy denní režim,přístup učitelů; konflikty v kolektivu; vztah rodiny a školy Vliv oddílu – jiná role než ve škole, únik od problémů, plnění snu, projekt rodičů, zvykovost Další vlivy (televize, rozhlas, literatura, počítačové hry); ostatní osoby, skupiny a zájmové činnosti 90% vědomostí získává dítě mimo školu To co zameškáme ve výchově v předškolním věku budeme dohánět později velmi obtížně“ prof. Zdeněk Matějíček

28 Výchovné působení bezprostřední: osobní kontakt zprostředkované:
přímé: nepřímé: bezprostřední: osobní kontakt zprostředkované: interakce výtvory a výkony má nositele a příjemce aktivního, pasivního reaguje na nositele Smyslem je navodit cílevědomou a systematickou změnu v psychice hráče =>možnost pozdějšího sebevedení negativní reakce na vp pozitivní reakce na vp aktivní negativismus bez vnitřního přesvědčení aktivně proti směru i obsahu navenek souhlasně uvnitř lhostejně pasivní negativismus s vnitřním přesvědčením navenek lhostejně, uvnitř nesouhlasně navenek i uvnitř souhlasně

29 Výchova versus geny Kamevéda - Pavel Zacha Jak vychovat šampióna
Dědičnost (heriditaristé: Bühler, Galton) dítě je zkažené už od začátku, smrdí blinká…. Prostředí (environmentalisté: Locke – tabula rasa, Watson - voluntarismus) dejte mi 13 novorozeňat a udělám z nich co chcete… Genetická predestinace „I když každého můžeme naučit hrát šachy, hrát na housle, psát prózu, básně, obtížně je naučíme, aby se stali Kasparovem, Oistrachem, Showem“. Viz. učebnice Pedagogiky, nebo psychologie (Atkinson) Genetický kód je jako notový záznam podle kterého hraje mistr (Hammer ) Kamevéda - Pavel Zacha Jak vychovat šampióna Talent Code, Bounce, Samprasův životopis, Jágrův životopis, Air Jordanův…

30 tři hypotézy… 1. střed Gaussovy křivky tvoří jedinci, na které má vliv především prostředí a na krajích křivky jsou ti, u nichž se uplatňuje vliv dědičnosti 2. psychické stavy jsou předurčeny geneticky a běžné chování je především ovlivněno prostředím. 3. genetické determinanty se projevují v dětském věku a později se uplatňuje vliv prostředí J. Švancara

31 Dědičnost x prostředí

32 Dědičné neznamená vnitřní – i vlivy z prenatálního a postnatálního prostředí a období
Prostředí vytváří efekt prahu; nedosáhne-li psychická stimulace tento práh deprivační účinek (frustrace) nadměrná stimulace neurotizace dětí (plánování SUPRAambiciózních rodičů) musíme řešit i „výchovu“ rodičů při spolupráci na výchově dětí!!! Jen to co v biologické a psychické oblasti vyvolá odpověď může být rozvíjejícím podnětem. Senzitivní periody - klíčová období pro rozvoj určitých funkcí (ve fotbale viz. snímky 8-12) „To co zameškáme ve výchově v předškolním věku budeme dohánět později velmi obtížně“ prof. Zdeněk Matějíček

33 Empatie –(vcítění se) intuitivní přístup k druhému vychází z
identifikace, předpokládané podobnosti citové, myšlenkové, postojové generalizace - shodné znaky zobecňujeme: …on je jako já… známosti - čím déle známe, tím větší shodu předpokládáme

34 Motivace (cíl?) výkonová motivace X egocentrická motivace Srovnávání se sebou a s úkolem srovnávání s ostatními Mistrovské klima Výkonové klima lidé mají běžně oba typy motivace, ale jedna převažuje =>krizové situace Egocentrická motivace kladně koreluje s projevy agresivity a podvádění (viz. etika) (Duda, Olson a Templin, 1991/Lee 2001/ Kavussanu Roberts, 2001…) ₊psychologie (primární x sekundární, pozitivní x negativní vnitřní x vnější-stimulace, dlouhodobá x aktuální,

35 Koučink-chování trenéra
Koho a jak učíme (u dětí viz. utkání, snímek 21) – viz, didaktické styly snímek 8 Ať hrají všichni / náhradníky dělá trenér – střídající nejsou náhradníky Team Spirit - Heslovitý projev je na místě, je-li adresátovi srozumitelný. - Instrukce bez věcného obsahu nemusí být správně pochopena. - Opakováním slova, věty lze zdůraznit obsah. - Co slang a sprostá slova? - Pochvala, kladné i záporné hodnocení má své místo v chování. - Je třeba kontrolovat hlas, mimiku i gesta! - S ohledem na svůj temperament, vrozené vlastnosti je třeba kontrolovat i postojovou aktivitu.

36 Nefyziologické energie
Co je výkon? Stav myšlení Nefyziologické energie Nepopsané? Fyzický výkon Forma Zóna

37 Individuální zvláštnosti
vlastnosti - temperamentové – viz psychologie - charakterové vztah k povinnostem k druhým lidem k sobě vlastnosti vůle - Schopnosti (rozvinuté vrozené nadání-vlohy) vjemové psychomotorické intelektové nadání (vlohy)– rozvinuté v talent a mistrovství hráčská inteligence (různé druhy inteligence) ØIQ viz. tvořivost ve hře a v tréninku, nebo učebnice A pohybová inteligence, herní inteligence… - Sebepoznání / sebeovládání - Sociální uvědomění / řízení vztahů

38 Zpětné vazby a trénink trenérů
Výsledek utkání je ovlivněn i trenérovým chováním. - Jeho chování během utkání sledují i funkcionáři, diváci, rodiče… - V případě dlouhodobějších neúspěchů družstva trenér by nevhodným chováním neměl zavdat příčinu k svému odvolání. Něco změň než Tě vymění – dle cíle tréninkového procesu dospělý X děti - Zásadovost Trenér by měl své chování zdokonalovat – JAK? - řádně se na utkání připravovat (promyslet i své chování) - natočit své chování a analyzovat jej - doma, při přípravě na utkání učit se nahlas přesně a výstižně vyjadřovat své myšlenky nebo procvičit dovednosti , které chci ukázat

39 Diagnostika Co opravdu říká statistika?
pozorování – kategoriální škálování dotazníky – dotazník vnitřní motivace měření – testy efektivita tréninku činnost sportovce činnost trenéra Co opravdu říká statistika? hodnocení sportovce v soutěži Jsou uběhnuté metry v utkání výsledkem kvalitní hry nebo špatným výběrem místa? Je lepší hráč s 15 vstřelenými brankami a 16 % úspěšností střelby nebo hráč s 12 brankami a 20% úspěšností

40 Sociální – týmové otázky diagnostiky
týmové role Vztahy ve skupině Tvorba týmu Hráčská výměna Staří x mladí v dorostu Týmové krize

41 Speciální pohybové schopnosti Pohybové dovednosti
vnitřní funkční předpoklady pro činnost (Síla, rychlost, vytrvalost, obratnost-koordinace?) Speciální pohybové schopnosti schopnosti potřebné v dané sportovní disciplíně Pohybové dovednosti technika pohybu získaná v procesu učení Psychomotorické schopnosti a dovednosti Schopnost učit se, koncentrační a distribuční, rozhodovací schopnost …. Volní kapacity

42 Vzdělávání -Didaktika –aneb jak učit
Metodicko organizační formy od jednoduchého ke složitějšímu Pohybové hry – rozvíjení hrou PRC1 – stálé podmínky PRC2 – proměnlivé podmínky HRC1 – obránce a relativně stálé podmínky HRC2 – obránce a proměnlivé podmínky Průpravná hra – modelovaný trénink Všeho s mírou… Sociálně interakční formy hromadně, ve skupinách, individuelně …i hromadný trénink klade individuální nároky a je třeba umět se dívat a nerezignovat na stálé opravování chyb i ocenění pokroků Didaktické metody vcelku, po částech, od celku k částem a k celku, progresivní spojování částí v celek (viz. B licence) Didaktické styly - koučink A co jak se učit….?!

43 ČINITELÉ MOTORICKÉHO UČENÍ
motivace se mění v čase a demotivace –(únava fyzická či psychická) únava jako faktor růstu výkonnosti…? Odraz ode dna. Jak motivaci zvýšit? Stejné prvky jako ve hře mírná nejistota –pro každého jiné Dej zažít úspěch!!! Zvyšuje zájem učit se dál Pestrost -tréninků i věkových období Využití úspěchů i neúspěchů v další činnosti – jak ti konkrétně pomohlo (ublížilo?)co jsi prožil Zapoj je do tvorby procesu = partner participuje a je in proces Stanov dosažitelný cíl a jeho kroky - metody kroků stimulace - stimuluj emoce a vůli – Překážky na cestě Prezentace –jak představuješ hráčům trénink a zápas (nuda, krása, standard, neobvyklost…- trenér vytváří prostředí sportu) Opakování je matka umění –zpevňování - krátce a častěji.-ČÍM DÁL VÍCE? Vzory pomáhají

44 Druhy senzomotorického učení
Imitační učení (uč se podle mne, podle ukázky); správné předcvičení, opakování znovu-předvedení: komplexní dovednosti, mladí respondenti. Instrukční učení (uč se podle slovního návodu); popis, návod, poznatky, názvosloví: analytické dovednosti, obsah a rozsah instrukce, korekční výroky. Zpětněvazební učení (uč se ze svých chyb); pokus omyl, pochopení, vhled, zpětná aferentace (druhy). Problémové učení (hledej sám řešení úkolu); samostatnost, tvořivost, myšlenkové procesy. Ideomotorické učení (uč se pohybu ve svých představách); kinestetické buňky, buňky CNS, mikroreakce: koncentrace, abstrakce. (Autogenní trénink, Silvova metoda, rámování…) Kontinuitu využíváme v různých didaktických stylech A co učení hrou???

45 Fáze motorického učení
1. fáze: motivace a iradiace: seznámení, pohybové schéma, nekoordinace, neúspěšnost trenér – ukázka / hráči - nekoordinované pokusy 2. fáze : koncentrace nácvik, opakování, zpevňování – koordinovanost,neladnost, stoupající úspěšnost. trenér -povzbuzuje a ukazuje / průpravná cvičení. 3. fáze: stabilizace zdokonalování, ekonomika pohybu bez souhybů trenér-opravuje a přidává informace/ hráči-koordinované pohyby, herní cvičení 4. fáze: integrace částí, Automatizace-transfer do utkání variabilita, tvořivost, osobní styl trenér- dodává sebedůvěru v utkání a hodnotí použití/ herní sebevědomí Interference - Lze přetvářet co je zautomatizované? (deset pokusů) Plató efekt a jak z toho ven… existuje i ve hře?

46 Pedagogické zásady Zásada všestrannosti hlavně děti (míč nebo všechno?) Zásada názornosti také děti (pohybový vzor, nebo individualita?) Zásada přiměřenosti nejen děti-individualitas.36 (co je moc a co je málo?) Zásada soustavnosti méně a častěji(dá se dohnat co se zameškalo?) Zásada posloupnosti Systém –věk, MOF, spolupráce trenérů) Zásada trvalosti opakování - pochopení -zvnitřnění Zásada uvědomělosti a tvořivé aktivity proč něco dělají? Spojení teorie a praxe znalost struktury motivace /vnitřní motivace = povinnost i zábava? Je zábava zásada? …Všeho s mírou…

47 Vedení lidí a smích "Lépe naladěný šéf je příčinou uvolněné atmosféry a tomu odpovídají i dobré pracovní výsledky. Mýlí se ten, kdo věří, že respektu svých podřízených dosáhne pouze nahozením vážné tváře," organizátor terapeutických seminářů v Kolíně nad Rýnem Heiner Uber "Jedna skupina se podrobila šestitýdennímu cvičení jógy zaměřenému na smích, (Hasja jóga) zatímco další pacienti v rekonvalescenci podstoupili pouze pohybová cvičení. Hladina krevního tlaku u skupiny, která se zaměřila pouze na fyzické cviky, byla vesměs stejná, zatímco u pacientů, kteří se léčili smíchem, poklesla. Jde o vůbec první studii, která prokázala, že smích dokáže ovlivnit krevní tlak," biopsycholožka Ilona Papousková z rakouské univerzity v Grazu

48 Děti si potřebují hrát …viz. tvořivost
Tvořivost trenéra (dětí) není nadstandart ale vrchol Trenérova nálada přechází na děti Dlouhodobé vstřícné a radostné naladění vyvolává těšení se na trénink Děti – lidé chtějí být chváleni /1 Nasazená laťka Rozumět jejich jazyku V soutěži pak hledáme moment překvapení = odvaha (podpora stylem výchovy) „Mládež má vždy pravdu!“?

49 Výchovné metody ovlivňujeme intelekt, vůli a emoce
metoda příkladu - vzory chování metoda přesvědčování -proč je důležité posilovat? metoda požadavku - musíš…? …proč musí? metoda cvičení - např. rozhodovat záměrně proti někomu - krizová situace metoda odměny a trestu - něco za něco pověřování rolemi - odpovědnost a pocit důležitosti Respektujeme při tom individuální zvláštnosti?

50 Psychologické otázky výchovy
mravní uvědomění (kognitivní) - názor mravní přesvědčení (emotivní) - přesvědčení, hodnoty mravní jednání a chování jedinců a skupin (konativní) – postoj Psychika (inteligence, city a vůle) - tělesný vývoj - dovednosti I zde je zábavnost(=radost z činnosti) ve výchově tím, co je hlavním proudem, který připoutává hráče k fotbalu.

51 Projevy osobnosti zájmy - názory - postoje – hodnoty
Zájem – dobrovolně vybraná, trvale zaměřená pozornost Názory – vznikají rozumovým nebo citovým přiblížením se tomu co mě zaujímá Postoje, jsou relativně pevné-trvalé organizace názorů na základě zobecnění zkušeností, rozumově i citově podmíněné Hodnoty – jsou trvalejší a hlubší než postoje a jsou vnitřními podněty našeho chování. Vyvíjejí se vlivem zkušenosti Ideál – nejvyšší hodnota k niž se chceme dostat Co je fotbalový vzor???

52 relativně častý kontakt tvorba důvěry možnost ovlivnění
Postoje relativně častý kontakt tvorba důvěry možnost ovlivnění Složky kognitivní = poznávací (vědomosti, poznatky) emotivní = libost v prožívání vztahu k… konativní = výkonné (volní). jednání v souladu s předchozími Co se daří - baví X problémy znamenají často odchod negativní postoj Normy-nepsaná pravidla chování vytvořená a vyžadovaná skupinou porušování vede k exkluzi – odcizení Konformita Konformní člověk - mění své chování pod vlivem druhých tak, aby se nedostal do rozporu do konfliktu s nimi „snaha přizpůsobit se mínění okolí“. Konformní pozice: experimenty (odhad času, shodnost portrétů) 15% nonkonformních, 15% konformních

53 Co je typické pro českou fotbalovou školu ?
Rychlost? Tvrdost? Vytrvalost? Míčová technika? Sebevědomí? Tvořivost? Taktická vyzrálost? Týmovost …Od všeho kousek – vyváženost – universalita hráčů Na co tedy klást důraz při učení fotbalu? Na všechno - …řetěz praská v nejslabším místě! …mám tedy dávat důraz na slabiny, nebo rozvíjet to co umí? Všeho s mírou, ale dbát na individuální kvalitu

54 Etika /Fair-play Jaké jsou stránky rozvoje hráče…..? rozvoj schopností
Poznej sám sebe Kalokagáthía Chovej se k druhým tak, jak chceš aby se chovali oni k tobě Jaké jsou stránky rozvoje hráče…..?  rozvoj schopností dovedností motorických i duševních, začlenění se do společnosti, rozvoj morálně volních vlastností = vyváženost Jaké jsou stránky sestavování týmu Hráče zodpovědné, hráče riskující, hráče vůdce, technické, atletické, taktické… = vyváženost …Všeho s mírou…

55 Základní kameny procesu výchovy a učení hráčů
Hráči jsou vždy na prvním místě Trenér, pro kterého je nejdůležitější vítězství, určí v zájmu svém a vedení klubu dle svého mínění nejlepší sestavu, podpoří hráče, kteří jdou do začátku utkání a možná řekne hráčům, že“ jsme tým a musíme všichni táhnout za jeden provaz“. Trenér, který má na prvním místě svého rozhodovacího prostoru hráče, udělá většinou totéž, ale individuálně a ze své iniciativy bude mluvit s hráči, kteří nehrají, bude jim sdělovat srozumitelné důvody a hledat cestu jak dosáhnout místa v základní sestavě. Toto se také musí dělat konkrétními kroky, které trenér s hráčem sestaví, bude je zároveň s ním sledovat a vyhodnocovat. Zlepšení, ale i zřejmou snahu oceňovat a odměňovat. Tento proces samozřejmě přináší obtíže. Je třeba vyhledat co vlastně má hráč zlepšit a jak a zároveň například brát v úvahu, jestli se onen hráč nezačíná svým spoluhráčům jevit jako „podlejzák“. 2. Poctivost a upřímnost je nejlepším příkladem 3. Hráči jsou individuality a tým je organismus

56 Teorie her morální dilemata
Vězňovo dilema – Vlčí dilema Normální je podvádět? Půjčka za oplátku – Velkorysá Normální je spolupracovat ? Za ohromný úspěch …může kombinace její vstřícnosti, oplácení, schopnosti odpouštět a čitelnosti. Chová se vstřícně, takže se nedostává do zbytečných konfliktů. Podrazy dokáže oplácet stejnou kartou a tím protihráče odradí od triků, které by na ní chtěli zkoušet. Dokáže odpouštět, takže může obnovit vzájemnou spolupráci. A konečně je dostatečně čitelná, což protihráče motivuje k dlouhodobé spolupráci“ Robert Axelrod Všeho s mírou…

57 Má se každý starat hlavně o blaho své a svých blízkých známých?
(Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, 1997) Emoční inteligence Sebeuvědomování – sebeovládání Sociální uvědomování – řízení vztahů …myšlení a zákony logiky nejsou totožné. Jinak řečeno logika není jediným způsobem projevu racionálních uvažování, stejně jako mozek sám o sobě není odpovědný za naše činy.[1] RIDLEY, M. (2000) Původ Ctnosti. Praha: Portál, s.141

58 Morální dilemata Co je nad pravidly? Cit versus rozum ? .
Jestliže chceme dělat etická rozhodnutí za pomoci rozumu, pak musíme….? …..nastavit pravidla a řídit se jimi Co je nad pravidly? Ochrana života a zdraví Udržení cti člověka Podstata hry-sportu Základní předpoklad je, že sport je dobrý ve smyslu rozvoje člověka v různých oblastech, pokud jde ruku v ruce s výchovou … .

59 Známe se? Jak? – to je základní otázka trenéra
Slepička- 66% trenérů mládeže oceňovalo úmyslný taktický faul (hrubý zákrok) za vhodný a omluvitelný. Co z toho lze vyvodit? … u těchto trenérů není na prvním místě ani hráč, ani podstata hry, ale pouze vítězství. výchova X výkon Co hráči? Polovina z dvaceti mladých českých reprezentantů je ve svých odpovědích pro možnost risku užít i zakázané prostředky pokud to bude dozorováno lékařem. =podvedu, ale když se mi nic nestane (dis-konvenční morálka) “Čemu nezabrání zákon, zabrání stud“ ………? Jak? – to je základní otázka trenéra Jak nasměrovat své záměry a jednání pro dobro hráče v jeho lidském i hráčském vývoji?

60 Jaké jsou kroky správného jednání trenéra v praxi?
Vede hráče v duchu fair play a v duchu rozvoje podstaty hry. Má vždy na zřeteli fyzické i duševní zdraví hráčů. Dbá na komplexní a dlouhodobý rozvoj hráčský i obecně lidský. Sebevzdělává se, aby mohl co nejvíce prospívat hráčům a snaží se poznatky využívat. Je ochoten vzít na sebe zodpovědnost při nezdaru a přiznat chybu. Nesnaží se přivlastnit si úspěch týmu pro sebe, ale naopak ho veřejně připisuje hráčům. Na úkor vlastního nepohodlí připravuje trénink tak, aby byl přínosný pro hráče a ne jednoduchý pro trenéra. Spolu s hráči vytváří vnitřní systém pravidel chování, dbá na jejich dodržování včetně spravedlivých hodnocení, odměn i trestů.

61 Co konkrétně dělat? Důsledně a detailně plánovat tréninkové i ostatní společné činnosti a dbát na naplánovanou organizaci.(evidence kritických míst v tréninkovém deníku) Ale vždy být ochoten reagovat a měnit plány dle situace = hledání rovnováhy Snažit se zajistit bezpečné prostředí a náčiní. Upozorňovat hráče na možná nebezpečí Brát v úvahu zdravotní stav svých svěřenců. Znát základní problémy anamnézy a zjistit jak na ně reagovat. Umět alespoň základy první pomoci. Na způsobech řešení kritických míst tréninku i jinde se domluvit s rodiči a klubem. Stanovit základní pravidla chování, vyžadovat jejich dodržování a jít příkladem. Profesor Brumbál: Vaše schopnosti jsou důležité, ale to co jste z vás dělají vaše volby.

62 Vybrané zásady trenérské činnosti
Statečnost – hájení spravedlnosti (pravidel) i když je to třeba nepohodlné. Jestliže bylo v kolektivu stanoveno pravidlo, že se nebudou odhazovat odpadky a trenér uvidí rodiče, kteří to udělají, měl by to s rodiči vyřešit vysvětlením celé situace. => nepodceňovat práci s rodiči Vytrvalost – bylo li dohodnuto, že se ve sprše nemyjí kopačky, platí to nejen první měsíc, ale stále, protože je to pravidlo úcty k druhému člověku a jeho práci (správce). Toto pravidlo i další etická pravidla nemají časové omezení. Důslednost – jestliže hráč něco ve hře kazí, nelze mu jen říci co kazí, ale i jak by to měl napravit, jak to trénovat důsledně to od něj vyžadovat a vysvětlovat souvislosti, které jsou s tím spojené. Zásadovost – jestliže je stanoveno, že kdo nebude plnit trenérovy úkoly nebude hrát, pak to platí i pro nejlepšího hráče. Náročnost – jestliže tým či jednotlivec dosáhne mety, které si dal za cíl, je třeba cíle opět posunout. Ta cesta dělá onu opravdovou důležitost cíle.

63 Vybrané zásady trenérské činnosti
Příkladnost – jestliže trenér chce být náročný k hráčům, měl by jít také příkladem. Pokud chce předvádět hráčům určité pohybové dovednosti, pak je třeba aby byl pohybově fit a z toho vyplívá řada možností a detailních nároků, které na sebe trenér má klást (může třeba chodit do schodů a nepoužívat výtah, atd.) Pozitivnost – trenér by se měl snažit nepřenášet své starosti na hráče a být pozitivní i těžkých okamžicích. Jestliže mu hrozí odchod z oddílu kvůli výsledkům, neměl by před hráče klást ultimáta, že musí vyhrát jinak budou potrestáni. A navíc, úsměvem se nic nezkazí.:-) Spravedlnost – trenér by se měl snažit měřit v základních otázkách všem stejně, ale brát v úvahu jejich odlišnosti. Hráč z chudší rodiny třeba nemůže být pokaždé na tréninku, protože ho tam rodiče neodvezou autem, ale není to důvod proč by neměl dostávat stejnou šanci hrát. Sebereflexe – je nasnadě, že přijdou situace, kdy se trenér nezachová v souladu se svými předsevzetími, ale měl by si svou chybu přiznat a ne hledat vysvětlení v záminkách. Jestliže se neovládnu a hráči ve zlosti vynadám, měl bych mu to pak umět vysvětlit tak, aby to mohl přijmout.

64 Výživa Pravidelná a pestrá strava 5x denně 60% sacharidy 25% tuky 15% bílkoviny Pro děti a mládež více bílkovin – maso(ryby), ořechy, mléko Produkce růstového hormonu – maso k večeři – rozvoj mozkových-inteligenčních kapacit …Všeho s mírou… Únava – nevyrovnaná glykémie => časté jídlo udržuje stálou hladinu cukru => velká dávka = velká produkce inzulinu=>sníží glykémii a nastoupí pocit únavy, protože je nedostatek cukru pro mozek = sníží se motivace a dobrý pocit. před výkonem (4 h–max.1h)stř.-nízký GI (těstoviny,luštěniny, mladé banány, fruktóza) V průběhu a po výkonu vysoký GI- rychlé cukry – (rýže) peč↓ vař brambory, kukuřičné vločky, med,rozinky, sladkosti, pečivo, gatorade, glukóza Jídlo po výkonu = regenerace 1 h, 1.5, 2, 2. 5 Plánování jídla na soustředění a při utkáních jídlo nemůže moc vylepšit výkon, ale může ho zhoršit…. Placebo efekt je důležité posuzovat citlivě a odstraňovat ho pomalu

65 Pití Pít, když přišla žízeň, je již pozdě!
Příjem cca 2 l / při tréninku vyšší podle ztráty pocením – ionty – plazma – výkon – únava (2ml/kg = hráč 50kg 1dcl Jestli chceme aby hráči podávali vysoký výkon doplňujme tekutiny po 15 min. Trénink i dohody trenérů (rozhodčích)při utkáních. Nepřepít hráče při tréninku – adaptace na utkání! Po utkání co nejrychleji doplnit tekutiny – ionťák, minerálka, džus Alkohol= horší koordinace a pomalejší regenerace (krátkodobé nabuzení – vyšší agresivita/nižší koncentrace a sebeovládání) Bublinky= zátěž pro organismus

66 Možné otázky z pedagogiky a etiky probírané v kursu UEFA A.
Uveď Cíle trenérského působení z různých hledisek Uveď hlavní rozdíly mezi „tréninkem“ dětí a mládeže a tréninkem dospělých ( alespoň pět) Uveď pedagogické zásady , výchovné metody a co je spojuje. ( minimum je 4 zásady, 3 metody a co je sjednocuje Uveď základní fáze motorického učení a charakteristické znaky Uveď základní druhy motorického učení a charakterizuj je. Kdy je zlatý věk motoriky a čím je orámován Uveď a vysvětli didaktické formy. Uveď a vysvětli didaktické styly. Co může trenér konkrétně dělat pro rozvoj tvořivosti hráčů Uveď tři základní postuláty etiky . Jaké jsou stránky rozvoje hráče? Konkrétní projevy etiky v praxi? Co je základními stavebním kameny výchovy a vzdělávání? Uveď konkrétní etické kroky vedení hráče. Vysvětli pojem grassroots a popiš společenské významy vyplývající z organizování fotbalu na úrovni místní a celostátní.

67 www. fotbal. cz/OČMFS/SEKRETARIÁT/OVT http://www. fotbal
Antonín Plachý - Tel: v přednášce byly využity i poznatky a materiály L. Procházky, Z. Fajfra, M. Klapače, K. Kováře, J. Šafaříkové, R. Martense Kirchner, Hnízdil, Louka - Kondiční hry a cvičení v přírodě/Grada Fajfer -Trenér fotbalu mládeže 6-15, /ČMFS/Olympia Votík - Fotbalová cvičení a hry/Grada Jelínek - Skrytá cesta k vítězství, Poznej sám sebe, Úspěch a jeho spirituální dimenze/Eminent Martens - Úspěšný trenér/ Grada Dovalil – Výkon a trénink / Carolinum Svoboda - Pedagogika / Carolinum Buzek - UEFA A licence /Olympia Votík – UEFA B licence /Olympia Golemann – Emoční inteligence /Portál Atkinsonová – Psychologie / Victoria ??? Neuman - Dobrodružné hry a cvičení v přírodě/Portál Neuman - Dobrodružné hry v tělocvičně/Portál Perič - Hry ve sportovní přípravě dětí/Grada Perič - Sportovní příprava dětí/Grada Zapletal - Velká encyklopedie her- hry v přírodě/Olympia Berousek - Rádce provozovatele a vedoucího dětského tábora/Sondy Brtník - Hry na sněhu i bez něj/Portál Kos - Zábavná cvičení/Olympia Tůma, Tkadlec - Hry s míčem pro děti/Grada Votík - fotbalová cvičení a hry/Grada Brůna - Fotbalová školička/ Grada/ČMFS DVD- Fotbal je kouzelná hra/Vapet DVD-Oficiální pravidla fotbalu /Arara DVD- Pošťák Pet- fotbalová mánie/Arara , , m , , , , , , , , , , ;


Stáhnout ppt "Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?"

Podobné prezentace


Reklamy Google