Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?"— Transkript prezentace:

1 Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?
UEFA Grassroots C Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?

2 Profesionální fotbal - 1% !!!
Fotbal pro všechny - 99% !!! Profesionální fotbal - 1% !!!

3 C licence→UEFA Grassroots licence→UEFA Blicence
Důvod: požadavek UEFA Cíle: -být plně ve struktuře UEFA -více informací pro ty, kdo je chtějí -kvalita u mládeže Systém:přesun hodin z B licence do samostatného Grassroots kursu Organizace: TMK KFS Objem: UEFA Grassroots Licence = 20h + 40h Obsah: všeobecná příprava s důrazem na praxi Časové rozložení: Volba trenéra

4

5 Děti a mládež biologický / kalendářní věk „zlatý věk motoriky“ 8-10
Děti a mládež biologický / kalendářní věk „zlatý věk motoriky“ 8-10 ??? Zlatý věk učení fotbalu 6-12, druhý zlatý věk… po pubertě mladší školní věk – cca let /1.-3.třída/, nejlepší učení je hra (podvědomí a nápodoba) střední školní věk – cca let /4.-6.třída/, snadné učení -hra - soutěž - dobrodružství a „Já“ starší školní věk (puberta) – cca let /7.-9.třída/. horší učení -hloubání a pohyb / sex a spravedlnost raná adolescence – Náctiletí… cca let plány, ideály a SNY / konkrétno (party vrcholí , odchod z fotbalu) Tyto vývojové etapy si nelze představovat odděleně. Vývoj každého (nejenom) člověka probíhá kontinuálně – postupným přechodem jedné vývojové fáze v druhou, přičemž tyto procesy mají jednak své obecné zákonitosti, jednak (v rámci těchto zákonitostí) individuální odlišnosti.

6 Hlavní rozdíly mezi „tréninkem“ dětí a mládeže a tréninkem dospělých ( Luděk Procházka)
TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRÉNINK DOSPĚLÝCH hlavní cíl zkvalitňování herního výkonu úspěch v soutěži hlavní úkol naučit hrát fotbal příprava na soutěž převládající rysy proces učební a výchovný proces zdatnostní a pracovní aktuálnost perspektivnost opakovaná maximalizace zatížení přiměřenost zatížení Výchova důsledně prvořadá relativně časté kompromisy hráče úzká spolupráce s rodiči osobnostní nezávislost priorita her. výkonu individuální herní výkon týmový herní výkon význam utkání prostředek zkvalitňování HV cílová činnost kontrolní

7 Hlavní rozdíly mezi „tréninkem“ dětí a mládeže a tréninkem dospělých
TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRÉNINK DOSPĚLÝCH hodnocení utkání u nejmladších kategorií při, s časovým odstupem 1-2 dnů či bezprostředně po utkání didaktická činnost trenéra odlišné nároky na vedení tréninkové jednotky a utkání pestřejší škála didaktických řídících stylů tréninkový obsah jiné proporce složek i jednotlivých činností návaznost k mládež. kategoriím menší vliv roční periodizace větší… menší vliv nejbližších utkání větší… tréninkové metody nevhodnost některých v určitém věku bez omezení viditelnost výsledků převážně až s víceletým odstupem téměř souběžně s tréninkovým trenérské práce procesem

8 Trénink zábava-soutěž-aktivita-motivace-vítězství učení-vůle-soustředění-vítězství
Cíl tréninku – může jich být více, ale jeden je hlavní (viz. cíle) Stavba tréninkové jednotky Úvodní – cíl a motivace Průpravná – fyzická i mentální příprava na hlavní část rozehřátí –práce s míčem protažení…? rušná část –pohybové hry Hlavní nácvik – kritická místa kondiční trénink – regenerační (specifické a nespecifické prostředky) herní trénink - fáze motorického učení psychologická příprava – motivace a odolnost komplexní trénink …Co a kdy…? Závěrečná Uvolnění a protažení – kompenzační cvičení Nebát se zařazovat hru (průpravnou…) mezi jednotlivé fáze nácviku a opět se vracet k problému!

9 Utkání nenahraditelný prostředek rozvoje sportovní výkonnosti hráčů
pokračování tréninkového procesu především ve zdokonalování dovedností není hlavním cílem fotbalové přípravy dětí…mládeže? účely utkání – soutěžní, kontrolní, učební, výchovný individuální i týmový herní výkon má svůj vývoj a typické znaky pro jednotlivá věková období, zejména v přípravkách a v žácích koučink – míra (frekvence) pokynů – stálé napovídání co mají udělat (hráči „loutky?“) kontra vedení k samostatnému rozhodování nároky na zpětné informace hráčům: věcnost, kladné citové zabarvení přiměřenost požadavků trenéra na hráče – v praxi často porušováno (posuzováno očima dospělého fotbalu) vždy rozlišovat, zda se hráč snaží nebo nesnaží (málo se snaží) / zda je nesoustředěný (proč)   

10 Vzdělávání -Didaktika –aneb jak učit
Metodicko organizační formy od jednoduchého ke složitějšímu Pohybové hry – rozvíjení hrou PRC1 – (průprav.cvičení) - stálé podmínky PRC2 – proměnlivé podmínky HRC1 – (her.cvič) obránce a relativně stálé podmínky HRC2 – obránce a proměnlivé podmínky Průpravná hra – modelovaný trénink Všeho s mírou… Sociálně interakční formy hromadně, ve skupinách, individuelně …i hromadný trénink klade individuální nároky a je třeba umět se dívat a nerezignovat na stálé opravování chyb i ocenění pokroků Didaktické metody vcelku, po částech, od celku k částem a k celku, progresivní spojování částí v celek (viz. B licence) A co jak se učit….?!

11 Speciální pohybové schopnosti Pohybové dovednosti
vnitřní funkční předpoklady pro činnost (Síla, rychlost, vytrvalost, obratnost) Speciální pohybové schopnosti schopnosti potřebné v dané sportovní disciplíně Pohybové dovednosti technika pohybu získaná v procesu učení Psychomotorické schopnosti a dovednosti Rozhodovací schopnost ….

12 Druhy učení Imitační učení (uč se podle mne, podle ukázky); správné předcvičení, opakování znovu-předvedení: komplexní dovednosti Instrukční učení (uč se podle slovního návodu); popis, návod, poznatky, názvosloví: analytické dovednosti, obsah a rozsah instrukce, korekční výroky. Zpětněvazební učení (uč se ze svých chyb); pokus omyl, pochopení Problémové učení (hledej sám řešení úkolu); samostatnost, tvořivost, myšlenkové procesy. Ideomotorické učení (uč se pohybu ve svých představách); kinestetické buňky, buňky CNS, mikroreakce: koncentrace, abstrakce. Využíváme v různých didaktických stylech

13 Fáze motorického učení
1. fáze: motivace : seznámení, pohybové schéma, nekoordinace, neúspěšnost trenér – ukázka / hráči - nekoordinované pokusy 2. fáze : koncentrace nácvik, opakování, zpevňování – koordinovanost,neladnost, stoupající úspěšnost. trenér -povzbuzuje a ukazuje / průpravná cvičení. 3. fáze: stabilizace zdokonalování, ekonomika pohybu bez souhybů trenér-opravuje a přidává informace/ hráči-koordinované pohyby, herní cvičení 4. fáze: Automatizace-transfer do utkání variabilita, tvořivost, osobní styl trenér- dodává sebedůvěru v utkání a hodnotí použití/ herní sebevědomí (deset pokusů)

14 Pedagogické zásady Zásada názornosti Zásada přiměřenosti
Zásada soustavnosti (pravidelnost) Zásada posloupnosti (od jednod.ke složit) Zásada uvědomělosti (ví proč) a tvořivé aktivity Zásada trvalosti (součást život.stylu)

15 Výchovné metody ovlivňujeme intelekt, vůli a emoce
metoda příkladu - vzory chování metoda přesvědčování -proč je důležité posilovat? metoda požadavku - musíš…? …proč musí? metoda cvičení - např. rozhodovat záměrně proti někomu - krizová situace metoda odměny a trestu - něco za něco pověřování rolemi - odpovědnost a pocit důležitosti Respektujeme při tom individuální zvláštnosti?


Stáhnout ppt "Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?"

Podobné prezentace


Reklamy Google