Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UEFA Grassroots C Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UEFA Grassroots C Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?"— Transkript prezentace:

1 UEFA Grassroots C Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?

2 Profesionální fotbal - 1% !!! Fotbal pro všechny - 99% !!!

3 C licence→UEFA Grassroots licence→UEFA Blicence Důvod: požadavek UEFA Cíle: -být plně ve struktuře UEFA -více informací pro ty, kdo je chtějí -kvalita u mládeže Systém:přesun hodin z B licence do samostatného Grassroots kursu Organizace: TMK KFS Objem: UEFA Grassroots Licence = 20h + 40h Obsah: všeobecná příprava s důrazem na praxi Časové rozložení: Volba trenéra

4

5 Děti a mládež biologický / kalendářní věk „zlatý věk motoriky“ 8-10 ??? Zlatý věk učení fotbalu 6-12, druhý zlatý věk… po pubertě mladší školní věk – cca 6-8 let /1.-3.třída/, mladší školní věk – cca 6-8 let /1.-3.třída/, nejlepší učení je hra (podvědomí a nápodoba ) nejlepší učení je hra (podvědomí a nápodoba ) střední školní věk – cca 9-11 let /4.-6.třída/, střední školní věk – cca 9-11 let /4.-6.třída/, snadné učení - hra - soutěž - dobrodružství a „Já“ snadné učení - hra - soutěž - dobrodružství a „Já“ starší školní věk (puberta) – cca 12-14 let /7.-9.třída/. starší školní věk (puberta) – cca 12-14 let /7.-9.třída/. horší učení -hloubání a pohyb / sex a spravedlnost horší učení -hloubání a pohyb / sex a spravedlnost raná adolescence – Náctiletí… cca 15 - 19 let raná adolescence – Náctiletí… cca 15 - 19 let plány, ideály a SNY / konkrétno (party vrcholí, plány, ideály a SNY / konkrétno (party vrcholí, odchod z fotbalu) odchod z fotbalu) Tyto vývojové etapy si nelze představovat odděleně. Vývoj každého (nejenom) člověka probíhá kontinuálně – postupným přechodem jedné vývojové fáze v druhou, přičemž tyto procesy mají jednak své obecné zákonitosti, jednak (v rámci těchto zákonitostí) individuální odlišnosti.

6 Hlavní rozdíly mezi „tréninkem“ dětí a mládeže a tréninkem dospělých ( Luděk Procházka) TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRÉNINK DOSPĚLÝCH TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRÉNINK DOSPĚLÝCH hlavní cíl zkvalitňování herního výkonu úspěch v soutěži hlavní úkol naučit hrát fotbal příprava na soutěž převládající rysy proces učební a výchovný proces zdatnostní a pracovní aktuálnost perspektivnost opakovaná maximalizace zatížení perspektivnost opakovaná maximalizace zatížení přiměřenost zatížení přiměřenost zatížení Výchova důsledně prvořadá relativně časté kompromisy hráče úzká spolupráce s rodiči osobnostní nezávislost úzká spolupráce s rodiči osobnostní nezávislost priorita her. výkonu individuální herní výkon týmový herní výkon význam utkání prostředek zkvalitňování HV cílová činnost kontrolní kontrolní

7 Hlavní rozdíly mezi „tréninkem“ dětí a mládeže a tréninkem dospělých TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRÉNINK DOSPĚLÝCH TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE TRÉNINK DOSPĚLÝCH hodnocení utkání u nejmladších kategorií při, s časovým odstupem 1-2 dnů či bezprostředně po utkání či bezprostředně po utkání didaktická činnost trenéra odlišné nároky na vedení tréninkové jednotky a utkání pestřejší škála didaktických řídících stylů pestřejší škála didaktických řídících stylů tréninkový obsah jiné proporce složek i jednotlivých činností návaznost k mládež. kategoriím návaznost k mládež. kategoriím menší vliv roční periodizace větší… menší vliv roční periodizace větší… menší vliv nejbližších utkání větší… menší vliv nejbližších utkání větší… tréninkové metody nevhodnost některých v určitém věku bez omezení viditelnost výsledků převážně až s víceletým odstupem téměř souběžně s tréninkovým trenérské práce procesem

8 Trénink zábava-soutěž-aktivita-motivace-vítězství učení-vůle-soustředění-vítězství Cíl tréninku – může jich být více, ale jeden je hlavní (viz. cíle) Stavba tréninkové jednotky Úvodní – cíl a motivace Úvodní – cíl a motivace Průpravná – fyzická i mentální příprava na hlavní část rozehřátí –práce s míčem Průpravná – fyzická i mentální příprava na hlavní část rozehřátí –práce s míčem protažení…? protažení…? rušná část –pohybové hry rušná část –pohybové hry Hlavní Hlavní 1. nácvik – kritická místa 2. kondiční trénink – regenerační (specifické a nespecifické prostředky) 3. herní trénink - fáze motorického učení 4. psychologická příprava – motivace a odolnost 5. komplexní trénink …Co a kdy…? …Co a kdy…? Závěrečná Závěrečná Uvolnění a protažení – kompenzační cvičení Uvolnění a protažení – kompenzační cvičení Nebát se zařazovat hru (průpravnou…) mezi jednotlivé fáze nácviku a opět se vracet k problému!

9 Utkání nenahraditelný prostředek rozvoje sportovní výkonnosti hráčů nenahraditelný prostředek rozvoje sportovní výkonnosti hráčů pokračování tréninkového procesu především ve zdokonalování dovedností pokračování tréninkového procesu především ve zdokonalování dovedností není hlavním cílem fotbalové přípravy dětí…mládeže? není hlavním cílem fotbalové přípravy dětí…mládeže? účely utkání – soutěžní, kontrolní, učební, výchovný účely utkání – soutěžní, kontrolní, učební, výchovný individuální i týmový herní výkon má svůj vývoj a typické znaky pro jednotlivá věková období, zejména v přípravkách a v žácích individuální i týmový herní výkon má svůj vývoj a typické znaky pro jednotlivá věková období, zejména v přípravkách a v žácích koučink – míra (frekvence) pokynů – stálé napovídání co mají udělat (hráči „loutky?“) kontra vedení k samostatnému rozhodování koučink – míra (frekvence) pokynů – stálé napovídání co mají udělat (hráči „loutky?“) kontra vedení k samostatnému rozhodování nároky na zpětné informace hráčům: věcnost, kladné citové zabarvení nároky na zpětné informace hráčům: věcnost, kladné citové zabarvení přiměřenost požadavků trenéra na hráče – v praxi často porušováno (posuzováno očima dospělého fotbalu) přiměřenost požadavků trenéra na hráče – v praxi často porušováno (posuzováno očima dospělého fotbalu) vždy rozlišovat, zda se hráč snaží nebo nesnaží (málo se snaží) / zda je nesoustředěný (proč) vždy rozlišovat, zda se hráč snaží nebo nesnaží (málo se snaží) / zda je nesoustředěný (proč)

10 Vzdělávání -Didaktika –aneb jak učit Metodicko organizační formy Metodicko organizační formy od jednoduchého ke složitějšímu od jednoduchého ke složitějšímu Pohybové hry – rozvíjení hrou PRC1 – (průprav.cvičení) - stálé podmínky PRC2 – proměnlivé podmínky PRC2 – proměnlivé podmínky HRC1 – (her.cvič) obránce a relativně stálé podmínky HRC1 – (her.cvič) obránce a relativně stálé podmínky HRC2 – obránce a proměnlivé podmínky HRC2 – obránce a proměnlivé podmínky Průpravná hra – modelovaný trénink Průpravná hra – modelovaný trénink Všeho s mírou… Všeho s mírou… Sociálně interakční formy Sociálně interakční formy hromadně, ve skupinách, individuelně hromadně, ve skupinách, individuelně …i hromadný trénink klade individuální nároky a je třeba umět se dívat a nerezignovat na stálé opravování chyb i ocenění pokroků …i hromadný trénink klade individuální nároky a je třeba umět se dívat a nerezignovat na stálé opravování chyb i ocenění pokroků Didaktické metody Didaktické metody vcelku, po částech, od celku k částem a k celku, progresivní spojování částí v celek (viz. B licence) A co jak se učit ….?!

11  Pohybové schopnosti vnitřní funkční předpoklady pro činnost vnitřní funkční předpoklady pro činnost (Síla, rychlost, vytrvalost, obratnost) (Síla, rychlost, vytrvalost, obratnost)  Speciální pohybové schopnosti schopnosti potřebné v dané sportovní disciplíně schopnosti potřebné v dané sportovní disciplíně  Pohybové dovednosti technika pohybu získaná v procesu učení technika pohybu získaná v procesu učení  Psychomotorické schopnosti a dovednosti Rozhodovací schopnost …. Rozhodovací schopnost ….

12  Imitační učení  Imitační učení (uč se podle mne, podle ukázky); správné předcvičení, opakování znovu-předvedení: komplexní dovednosti  Instrukční učení  Instrukční učení (uč se podle slovního návodu); popis, návod, poznatky, názvosloví: analytické dovednosti, obsah a rozsah instrukce, korekční výroky.  Zpětněvazební učení  Zpětněvazební učení (uč se ze svých chyb); pokus omyl, pochopení  Problémové učení  Problémové učení (hledej sám řešení úkolu); samostatnost, tvořivost, myšlenkové procesy.  Ideomotorické učení  Ideomotorické učení (uč se pohybu ve svých představách); kinestetické buňky, buňky CNS, mikroreakce: koncentrace, abstrakce. Využíváme v různých didaktických stylech Druhy učení Druhy učení

13 Fáze motorického učení 1. fáze: motivace : seznámení, pohybové schéma, nekoordinace, neúspěšnost trenér – ukázka / hráči - nekoordinované pokusy 2. fáze : koncentrace nácvik, opakování, zpevňování – koordinovanost,neladnost, stoupající úspěšnost. trenér -povzbuzuje a ukazuje / průpravná cvičení. 3. fáze: stabilizace zdokonalování, ekonomika pohybu bez souhybů trenér-opravuje a přidává informace/ hráči-koordinované pohyby, herní cvičení 4. fáze: Automatizace-transfer do utkání variabilita, tvořivost, osobní styl trenér- dodává sebedůvěru v utkání a hodnotí použití/ herní sebevědomí (deset pokusů)

14 Pedagogické zásady Zásada názornosti Zásada názornosti Zásada přiměřenosti Zásada přiměřenosti Zásada soustavnosti (pravidelnost) Zásada soustavnosti (pravidelnost) Zásada posloupnosti (od jednod.ke složit) Zásada posloupnosti (od jednod.ke složit) Zásada uvědomělosti (ví proč) a tvořivé aktivity Zásada uvědomělosti (ví proč) a tvořivé aktivity Zásada trvalosti (součást život.stylu) Zásada trvalosti (součást život.stylu)

15 Výchovné metody ovlivňujeme intelekt, vůli a emoce metoda příkladu - vzory chování metoda příkladu - vzory chování metoda přesvědčování -proč je důležité posilovat? metoda přesvědčování -proč je důležité posilovat? metoda požadavku - musíš…? …proč musí? metoda požadavku - musíš…? …proč musí? metoda cvičení - např. rozhodovat záměrně proti někomu - krizová situace metoda cvičení - např. rozhodovat záměrně proti někomu - krizová situace metoda odměny a trestu - něco za něco metoda odměny a trestu - něco za něco pověřování rolemi - odpovědnost a pocit důležitosti pověřování rolemi - odpovědnost a pocit důležitosti Respektujeme při tom individuální zvláštnosti?


Stáhnout ppt "UEFA Grassroots C Hráč je na prvním místě Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?"

Podobné prezentace


Reklamy Google