Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj propagace ve starověku, středověku a novověku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj propagace ve starověku, středověku a novověku"— Transkript prezentace:

1 Vývoj propagace ve starověku, středověku a novověku
Dějiny propagace Vývoj propagace ve starověku, středověku a novověku

2 Starověk První zmínky o reklamě (propagaci) lze nalézt už ve starověkém Egyptě. Počátky propagace na prvních veřejných shromaždištích (lovci, rybáři – výměna úlovků).

3 V antickém Řecku a Římě bylo vystavováno zboží v dřevěných bednách a proutěných koších.
V Římě vzniká „první reklamní kancelář“ (dochováno ze zpráv nalezených v Římě)

4 První formy propagace:
Vykládání zboží na ulici nebo tržišti Vyvolávači Nápisy na zdech domu (upozornění, kde se konkrétní zoží prodává) Dřevěné skříňky se zbožím (zavěšeny u vchodu do obchodu)

5 Středověk Období je poznamenáno stěhováním národů (kolonizace), rozšiřují se obchodní cesty. Zboží se začíná prodávat i v krámech, objevují se první vývěsní štíty. Ondráš zabitý pro milenku. Vývěsní štít z Janovic. Olejomalba na dřevě. Přelom 18. a 19. stol.

6 Ve světě je vývoj mnohem dynamičtější.
V podmínkách naší země vznikají v století cílevědomé komunikační aktivity (dnes je známe jako reklama, práce s veřejností, přímý marketing, podpora prodeje, osobní prodej) s cílem nabídnout zboží a služby k prodeji. Ve světě je vývoj mnohem dynamičtější. Zásadní podmínkou je vytvoření prostoru pro koncentrovanou a místně dostupnou formu obchodní nabídky – trh.

7 Pro rozvoj propagace byla brzdou různá cechovní a církevní opatření zakazující vyhledávat zákazníka, lákat kupujícího. Forma prodeje: Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím Podomní prodej Nezbytným pomocníkem při prodeji byla zvířata

8 Trhy znamenají zpočátku především možnost přímé komunikace mezi bezprostředním výrobcem a spotřebitelem, v pozdější době pak také mezi výrobcem a zprostředkovatelem na trhu – obchodníkem. K jejich rozvoji napomáhá urbanizace české krajiny – vznik měst hlavně od 12. do 14. století. Trhy tak nabývají stále organizovanějších forem. Ve městech se rozvíjejí řemesla, řemeslnící se koncentrují do dílen a vytvářejí cechy, z nichž se později vyvíjí vyspělejší formy produkce – manufakturní výroba.

9 Další vývoj ve středověku v Čechách lze spatřit např
Další vývoj ve středověku v Čechách lze spatřit např. ve hře „Mastičkář“ (české drama ze 14. století; děj se odehrává v prostředí středověkého trhu; základem námětu je scéna z velikonočních her). Ve hře najdeme popis reklamního sdělení. Trhy se postupně v počátcích vývoje lidské společnosti stávají nejvýznamnějším místem komunikace. Do 19. století vyvolávání, plakáty a inzeráty.

10 Novověk V 19. století dochází k prudkému rozvoji reklamy a propagace – nástup kapitalismu, průmyslová revoluce, nástup strojové výroby místo řemeslné a manufakturní. Nejdůležitějším vynálezem je knihtisk – základ pro tisk novin, nástup periodického tisku, zvýšená produktivita tiskáren.

11 V 18. století se objevovaly nápisy podél obchodních cest
V 19. století se začíná reklama oddělovat od obchodu a začíná její samostatný vývoj Od poloviny 19. století se reklama poprvé stává nástrojem v boji proti konkurenci Ve 20. století se reklama začlenila do komplexu marketingových aktivit

12 Periodikum – tiskovina, který vychází opakovaně v pravidelných intervalech
Tisk – způsob rozmnožování předlohy Inzerát – krátké textové či obrázkové sdělení (zadavatel – inzerent) Propagace – cílené oslovení kupujícího, součást marketingového mixu (4P)

13 Součástí novin se stávají inzeráty
1605 Antverpy – list Nieuwe Tydinghen 1609 – periodické tiskoviny ve Strasburgu, Augsburku a dalších městech 1686 – první tištěné noviny v Koruně české – vydával je v Praze Jan Arnolt pod názvem Ordinari Postzeintungen 1719 – první české noviny u K. F. Rosenmüllera v Praze – Sobotní (literní) Pražské poštovské noviny, objevují se zde první zprávy, které lze označit jako předchůdce inzerátu

14 17. a 18. století periodický tisk Týdeníky
1622 – v Anglii – Weekly Nevves, 1655 The Oxford Gazette 1631 – Francie – Nouvelles Ordinaires, 1631 vydává Theophrast Renaudot La Gazette Deníky 1702 – Anglie The Daily Courant

15 Počátkem 18. století se objevuje první inzerce v britském tisku (nejstarší inzerát v Anglii oznamoval nabídku k sňatku) První český inzerát vychází v roce 1790 v novinách V. M. Krameria, který tiskne v Závěsku oznámení, že přijímá zprávy o zboží, které bude otiskovat „oproti skrovnému zaplacení.“ Inzerce má různou tematiku.

16 Stručný přehled Významný zásah přišel až v polovině 19. století nejen v souvislosti s rozmachem podnikání a průmyslu, ale i se stoupající gramotností obyvatelstva.

17 V masovém měřítku se začínají objevovat klasické dřevěné výkladce se skleněnou výlohou a nápisem s názvem. V 19. století se objevuje nová forma reklamy — barevný plakát. Do té doby řemeslný výrobek se proměnil ve svébytný umělecký druh.

18 Kombinace velkého množství různých řezů písma a ornamentů, jak je známe z plakátů na první představení v Národním divadle, ustoupila výtvarnému pojetí.

19 První český barevný plakát byl dílem Vojtěcha Hynaise a zval na Všeobecnou zemskou výstavu v Praze v roce 1891, dále pak plakát pro Národopisnou výstavu Českoslovanskou z roku 1895. pozn.: (1. plakátovací sloup byl patentován v Londýně roku 1824.)

20

21 Za posledních sto let k plakátům ještě přibyly billboardy, světelné noviny, poutače, a reklamy na dopravních prostředcích.

22 A nezapomeňte na úkol a připravit se na test!
K. M.


Stáhnout ppt "Vývoj propagace ve starověku, středověku a novověku"

Podobné prezentace


Reklamy Google