Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj propagace ve starověku, středověku a novověku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj propagace ve starověku, středověku a novověku."— Transkript prezentace:

1 Vývoj propagace ve starověku, středověku a novověku

2  První zmínky o reklamě (propagaci) lze nalézt už ve starověkém Egyptě.  Počátky propagace na prvních veřejných shromaždištích (lovci, rybáři – výměna úlovků).

3  V antickém Řecku a Římě bylo vystavováno zboží v dřevěných bednách a proutěných koších.  V Římě vzniká „první reklamní kancelář“ (dochováno ze zpráv nalezených v Římě)

4  První formy propagace:  Vykládání zboží na ulici nebo tržišti  Vyvolávači  Nápisy na zdech domu (upozornění, kde se konkrétní zoží prodává)  Dřevěné skříňky se zbožím (zavěšeny u vchodu do obchodu)

5  Období je poznamenáno stěhováním národů (kolonizace), rozšiřují se obchodní cesty.  Zboží se začíná prodávat i v krámech, objevují se první vývěsní štíty. Ondráš zabitý pro milenku. Vývěsní štít z Janovic. Olejomalba na dřevě. Přelom 18. a 19. stol.

6  V podmínkách naší země vznikají v 11.-12. století cílevědomé komunikační aktivity (dnes je známe jako reklama, práce s veřejností, přímý marketing, podpora prodeje, osobní prodej) s cílem nabídnout zboží a služby k prodeji.  Ve světě je vývoj mnohem dynamičtější.  Zásadní podmínkou je vytvoření prostoru pro koncentrovanou a místně dostupnou formu obchodní nabídky – trh.

7  Pro rozvoj propagace byla brzdou různá cechovní a církevní opatření zakazující vyhledávat zákazníka, lákat kupujícího.  Forma prodeje:  Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím  Podomní prodej  Nezbytným pomocníkem při prodeji byla zvířata

8  Trhy znamenají zpočátku především možnost přímé komunikace mezi bezprostředním výrobcem a spotřebitelem, v pozdější době pak také mezi výrobcem a zprostředkovatelem na trhu – obchodníkem.  K jejich rozvoji napomáhá urbanizace české krajiny – vznik měst hlavně od 12. do 14. století. Trhy tak nabývají stále organizovanějších forem.  Ve městech se rozvíjejí řemesla, řemeslnící se koncentrují do dílen a vytvářejí cechy, z nichž se později vyvíjí vyspělejší formy produkce – manufakturní výroba.

9  Další vývoj ve středověku v Čechách lze spatřit např. ve hře „Mastičkář“ (české drama ze 14. století; děj se odehrává v prostředí středověkého trhu; základem námětu je scéna z velikonočních her). Ve hře najdeme popis reklamního sdělení.  Trhy se postupně v počátcích vývoje lidské společnosti stávají nejvýznamnějším místem komunikace.  Do 19. století vyvolávání, plakáty a inzeráty.

10  V 19. století dochází k prudkému rozvoji reklamy a propagace – nástup kapitalismu, průmyslová revoluce, nástup strojové výroby místo řemeslné a manufakturní.  Nejdůležitějším vynálezem je knihtisk – základ pro tisk novin, nástup periodického tisku, zvýšená produktivita tiskáren.

11  V 18. století se objevovaly nápisy podél obchodních cest  V 19. století se začíná reklama oddělovat od obchodu a začíná její samostatný vývoj  Od poloviny 19. století se reklama poprvé stává nástrojem v boji proti konkurenci  Ve 20. století se reklama začlenila do komplexu marketingových aktivit

12  Periodikum – tiskovina, který vychází opakovaně v pravidelných intervalech  Tisk – způsob rozmnožování předlohy  Inzerát – krátké textové či obrázkové sdělení (zadavatel – inzerent)  Propagace – cílené oslovení kupujícího, součást marketingového mixu (4P)

13  Součástí novin se stávají inzeráty  1605 Antverpy – list Nieuwe Tydinghen  1609 – periodické tiskoviny ve Strasburgu, Augsburku a dalších městech  1686 – první tištěné noviny v Koruně české – vydával je v Praze Jan Arnolt pod názvem Ordinari Postzeintungen  1719 – první české noviny u K. F. Rosenmüllera v Praze – Sobotní (literní) Pražské poštovské noviny, objevují se zde první zprávy, které lze označit jako předchůdce inzerátu

14  17. a 18. století periodický tisk  Týdeníky 1622 – v Anglii – Weekly Nevves, 1655 The Oxford Gazette 1631 – Francie – Nouvelles Ordinaires, 1631 vydává Theophrast Renaudot La Gazette  Deníky 1702 – Anglie The Daily Courant

15  Počátkem 18. století se objevuje první inzerce v britském tisku (nejstarší inzerát v Anglii oznamoval nabídku k sňatku)  První český inzerát vychází v roce 1790 v novinách V. M. Krameria, který tiskne v Závěsku oznámení, že přijímá zprávy o zboží, které bude otiskovat „oproti skrovnému zaplacení.“  Inzerce má různou tematiku.

16  Významný zásah přišel až v polovině 19. století nejen v souvislosti s rozmachem podnikání a průmyslu, ale i se stoupající gramotností obyvatelstva.

17  V masovém měřítku se začínají objevovat klasické dřevěné výkladce se skleněnou výlohou a nápisem s názvem. V 19. století se objevuje nová forma reklamy — barevný plakát. Do té doby řemeslný výrobek se proměnil ve svébytný umělecký druh.

18  Kombinace velkého množství různých řezů písma a ornamentů, jak je známe z plakátů na první představení v Národním divadle, ustoupila výtvarnému pojetí.

19  První český barevný plakát byl dílem Vojtěcha Hynaise a zval na Všeobecnou zemskou výstavu v Praze v roce 1891, dále pak plakát pro Národopisnou výstavu Českoslovanskou z roku 1895. pozn.: (1. plakátovací sloup byl patentován v Londýně roku 1824.)

20

21  Za posledních sto let k plakátům ještě přibyly billboardy, světelné noviny, poutače, a reklamy na dopravních prostředcích.

22 K. M.


Stáhnout ppt "Vývoj propagace ve starověku, středověku a novověku."

Podobné prezentace


Reklamy Google