Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ."— Transkript prezentace:

1 1 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

2 2 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ POČÁTKY KOMERČNÍ KOMUNIKACE 1.GENERACE VELETRHŮ 2.DĚLBA PRÁCE A SPECIALIZACE JAKO PŘEDPOKLAD VZNIKU POTŘEBY KOMERČNÍ KOMUNIKACE 3.NUTNOST INFORMACE O NADVÝROBĚ A MOŽNOSTECH SMĚNY VÝROBKŮ 4.VZNIK TRHŮ – JEJICH ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ FORMY 5.VZNIK ZNAČEK – SYMBOLY VÝROBCŮ, PROFESÍ, ROLE OCHRANY EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ A IMAGE PRODUCENTA 6.PSANÉ INFORMACE – JEJICH FORMY

3 3 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ VÝVOJ SDĚLOVÁNÍ DO VZNIKU KNIHTISKU •POLITICKÁ A HOSPODÁŘSKÁ MOC – POTŘEBA INFORMACÍ JAKO PŘEDPOKLADY EFEKTIVNÍ VLÁDY •VZNIK SÍTÍ POSLŮ – A) STÁTNÍCH B) CÍRKEVNÍCH, C) CECHOVNÍCH, FIREMNÍCH •OSOBNÍ DOPISY A JEJICH PŘÍLOHA EKONOMICKÉHO CHARAKTERU: NOVA, NOVISSIMA, AVISO, CEDULLA, PAGELLA, ZEDDEL, BEILAGE -NEJSTARŠÍ ZACHOVANÉ – R.1420 – KUPECKÁ KORESPONDENCE -V PRVNÍ POL. 16. STOLETÍ – ZÍSKÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ – PLACENÁ SLUŽBA, INFO JE ZBOŽÍ -ROZHODUJÍCÍ ROLE – MĚSTA A KUPCI -VZNIK NOVÉ PROFESE – KORESPONDENTI, NOVELANTI – SBĚR, ZPRACOVÁNÍ A PRODEJ INFORMACÍ

4 4 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ VÝVOJ SDĚLOVÁNÍ DO VZNIKU KNIHTISKU •VZNIK PSANÝCH NOVIN – KORESPONDENCE – FUGGEROVSKÉ OD 2.POL. 16. STOLETÍ, •UDRŽELY SE AŽ DO 18.STOLETÍ – NEPODLÉHALY CENZUŘE •BYLY URČENY PRO VÝLUČNÝ OKRUH PŘÍJEMCŮ – •ČASEM JSOU ZDROJEM PRO TIŠTĚNÉ NOVINY •VÝHODY Z JEJICH KONZUMACE

5 5 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ VZNIK PRAVIDELNÉHO SPOJENÍ - POŠTA •RŮST MEZINÁRODNÍHO OBCHODU, NÁROKY NA ŘÍZENÍ STÁTU, POTŘEBA KVALITNĚJŠÍ A VĚTŠÍ INFORMOVANOSTI V POZDNÍM FEUDALISMU – ZMĚNA V SYSTÉMU ZÍSKÁVÁNÍ A SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ •ITALSKÁ MĚSTA – POSLOVÉ – POZDĚJI SYSTÉM – POŠTA •1516 – FRANZ VON TAXIS- VRCHNÍ POŠTMISTR- VÍDEŇ- NIZOZEMÍ 1515, VÍDEŇ-PRAHA1527, •POŠTMISTŘI THURNOVÉ, TAXISOVÉ, PAAROVÉ •JÍZDNÍ POSLOVÉ DENNĚ 160 KM, ZPOČÁTKU VÝHRADNĚ PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY •MĚŠŤANÉ PROTO POUŽÍVALI POSLŮ PĚŠÍCH – ORDINARI, TI MOHLI NÉST I SOUKROMOU KORES. ALE NEMOHLI KONKUROVAT POŠTOVNÍ SÍTI, ZÁNIK KONCEM 17. STOLETÍ •VZNIK ORDINARIE ZEITUNGEN – POŠTOVSKÉ NOVINY

6 6 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ POČÁTKY PERIODICKÉHO TISKU •1451?-1445? – J.G.GUTENBERG – VYNÁLEZ POHYBLIVÝCH LITER •TISK BIBLE RYCHLOSTÍ 16 STRAN ZA HODINU •17. STOLETÍ – LIS – 150 STRAN ZA HODINU •DO TÉ DOBY – OPISOVAČI – SCRIPTORIA •POČÁTKEM 17. STOLETÍ – PERIODICKÝ TISK •1605 – NIEUWE TYDINGHEN – ANTVERPY, MĚSÍČNÍK, / 3X TÝDNĚ •1609 – AVISO, RELATION ODER ZEINTUNG •OD 1610 BASILEJ, KOLÍN / R, FRANKFURT/M, BERLÍN, HAMBURG •LA GAZETTE – THÉOPHRAST RENAUDOT – VZNIK PRVNÍ INZERTNÍ KANCELÁŘE, NOVINY V NÁKLADU EXEM. •POČÁTEK 18. STOLETÍ – ANGLIE – INZERCE NA KONCI LISTU 2-3 SLOUPCE, V POLOVINĚ STOL. JIŽ CCA POLOVINA LISTU

7 7 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ ČESKÉ ZEMĚ •1495 – NOVINY LETA BOŽIEHO •NOVINOVÉ LETÁKY A LETÁKOVÉ NOVINY •1468 KRONIKA TROJÁNSKÁ – PRVNÍ TIŠTĚNÁ KNIHA NA NAŠEM ÚZEMÍ PŘEDCHŮDCI ČESKÝCH NOVIN • STOLETÍ – RODÍ SE NOVÁ SPOLEČENSKÁ VRSTVA – MĚŠŤANSTVO •MĚSTA NA NAŠEM ÚZEMÍ – VZNIK VE 13. STOLETÍ- OBDOBÍ VRCHOLNÉHO FEUDALISMU •PODÍLEJÍ SE NA SVĚTOVÉM OBCHODU – PŘEDEVŠÍM TEXTIL •VZRŮST VÝROBY A OBCHODU – PODMÍNĚN KVALIFIKOVANÝMI KOMERČNÍMI INFORMACEMI – POTŘEBA = VZNIK NOVÉ PROFESE 1720 – DVORSKÁ POŠTOVSKÁ SPRÁVA

8 8 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ PRVNÍ TIŠTĚNÉ ČESKÉ NOVINY •TŘICETILETÁ VÁLKA – ÚBYTEK OBYVATELSTVA – CCA V ČESKÝCH MĚSTECH •Olomouc – před , po 1.637, Jihlava /299 •JAN ARNOLT Z DOBROSLAVÍNA – PRIVILEGIUM Leopolda I. K TISKU NĚMECKÝCH NOVIN 1672 •ORDINARI POSTZEITUNGEN – EXTRAORDINARI ZEITUNGEN •1690 – PRAGER POSTZEITUNGEN •ÚNOR 1719 – 1772 – 1. ČESKÉ NOVINY – KAREL FRANTIŠEK ROSENMÜLLER - ČESKÝ POSTILION – SOBOTNÍ OUTERNÍ PRAŽSKÉ POŠTOVSKÉ NOVINY •ZDE JIŽ ZPRÁVY, KTERÉ MAJÍ CHARAKTER INZERCE – PŘEDCHŮDCI INZERCE •LEDEN 1786 ČESKÉ SCHÖNFELDSKÉ CÍS.KRÁL.PRAŽSKÉ NOVINY – VELKÉ MNOŽSTVÍ KOMERČNÍCH ZPRÁV, ALE NE INZERÁTŮ

9 9 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ PRVNÍ ČESKÝ INZERÁT •1769 – VYCHÁZEJÍ KRAMERIOVY C.K. VLASTENECKÉ NOVINY • – ZÁVĚSEK -…ŘEMESLNÍCI A OBCHODNÍCI MOHOU PO SKROVNÉM ZAPLACENÍ ZVEŘEJŇOVAT SVÁ OZNÁMENÍ… •PRVNÍ DŮKAZ INZERCE, PLACENÉ OZNÁMENÍ •GRAFIKA INZERCE A UMÍSTĚNÍ •ROLE INZERCE V ČESKÉM TISKU, SNAHA O EKONOMICKOU VLÁDU NAD TISKEM – INZERTNÍ KOLEK •ROLE INZERCE V REVOLUČNÍM ROCE 1848

10 VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ STABILIZACE INZERCE KONCEM 19. STOLETÍ •POSLEDNÍ STRÁNKA NOVIN – DŮVODY VYDAVATELSKÉ, GRAFICKÉ •VÝRAZNÉ ODDĚLENÍ OD OBSAHU LINKOU •EXPERIMENTY S GRAFIKOU UKONČENY •INZERÁTY ROZDĚLENY DO PLOŠNÝCH A ŘÁDKOVÝCH •VZNIK RUBRIK, TEMATICKÉ ČLENĚNÍ •TITULKY INZERCE – ORIENATACE V NABÍDCE •OBCHODNÍ PODMÍNKY – SLEVY ZA OPAKOVÁNÍ, ZA OBJEM •VÝVOJ PLATEB – ZPOČÁTKU ZA KUS, KONCEM 19.STOL. JIŽ ZA PLOCHU - ŘÁDEK

11 VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ KONEC 19. STOLETÍ V REKLAMĚ U NÁS •VZNIK INZERTNÍCH, POZDĚJI REKLAMNÍCH KANCELÁŘÍ – DŮVODY VYDAVATELSKÉ A PODNIKATELSKÉ •VZNIK ČERNÝCH KNIH – EVIDENCE NESERIOZNÍCH PODNIKATELŮ •PRVNÍ KNIHY O REKLAMĚ – ŠINDLER, HOLMAN •JE SE KDE UČIT? •MÁ PRÁVO NÁRODNÍ KULTURA NA ODRAZ V REKLAMĚ?

12 VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ KONEC 19. STOLETÍ V REKLAMĚ U NÁS •NOVÉ FORMY REKLAMY – POHYBLIVÁ, SVĚTELNÁ, VENKOVNÍ •VYUŽITÍ NOVINÁŘSKÝCH ŽÁNRŮ K REKLAMNÍMU VLIVU •NÁSTUP NOVÝCH TECHNIK SDĚLOVÁNÍ – FOTO, FILM

13 VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ POČÁTKY FOTOGRAFIE •1727 – JOHANN HEINRICH SCHULZE – HALLE – CAMERA OBSCURA •1826 – JOSEPH NIEPCE – PRVNÍ SNÍMEK NA DESKU - FRANCIE •1838 – LOUIS JACQUES MANDÉ DAGUERRE – FRANCOUZSKÝ MALÍŘ PRVNÍ ZACHYCENÍ OBRAZU POMOCÍ SVĚTLA – NA MĚDĚNÝ PLECH POKRYTÝ STŘÍBRNOU VRSTVOU – DAGUERROTYP •NEVÝHODY – DLOUHÁ DOBA EXPOZICE – MINUT, INTENZÍVNÍ OSVĚTLENÍ • – POJEM FOTOGRAFIE PRO TENTO ZPŮSOB ZACHYCOVÁNÍ OBRAZU •1839 – ANGLIE – HENRY FOX TALBOT – VYVOLÁNÍ A USTÁLENÍ OBRAZU NA SKLENĚNÉ DESCE – MOŽNOST VYTVÁŘENÍ POZITIVŮ, KOPIÍ

14 VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ •1840 – Vídeň – Josef Max Petzval – první fotografický objektiv •1851 – mokrý proces vyvolávání • Praha – 60.léta 19.století – působí zde ateliéry 70 fotografů (např. fotografické gratulace) •Fotografie se stává dokumentárním záznamem, žurnalisticky využívána •1850 – vznik mikrofilmu •1888 – USA – George Eastman – celuloidová podložka místo skla – vzniká film – vznikají přenosné fotografické přístroje – 0,75 kg •90.léta - První slogany firmy KODAK – • ZMÁČKNĚTE A MY OBSTARÁME OSTATNÍ (film do laboratoří, výroba kopií) – VZNIKÁ PODNIKÁNÍ V OBORU •Situace u nás – přelom století: František Drtikol, Jindřich Eckert – foto Prahy, Josef Sudek –

15 VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ •1882 – Český fotografický spolek, •1886 – Společenstvo fotografů při Živnostenské komoře • Klub fotografů amatérů • Všeobecná zemská výstava – pavilon fotografů – HELIOS, •1895 – Národopisná výstava Českoslovanská – fotografie jako součást výstavní komunikace – foto asanace Prahy •1925 – malý přístroj LEICA •1936 – KODAK – první barevný svitkový film •1947 – kamera POLAROID – USA – Edwin Land •KONEC 20.STOLETÍ – DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE •Úloha fotografie v komerční a nekomerční komunikaci

16 VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ VZNIK A VÝVOJ TELEVIZE 1843 – SKOTSKÝ HODINÁŘ ALEXANDER BAIN FORMULUJE TŘI PRINCIPY PŘENOSU OBRAZU NA DÁLKU : 1.ROZKLAD OBRAZU NA ŘÁDKY A BODY 2.ZMĚNA SVĚTELNÝCH HODNOT NA ELEKTRICKÉ IMPULSY A NAOPAK 3.SYNCHRONNOST TOHOTO POSTUPU ZJIŠTĚNÍ, ŽE SELÉN JE FOTOELEKTRICKÝ – DALŠÍ PŘEDPOPKLAD TV/ 1873 – EDMONT BECQUEREL SAMUEL MORSE - MOŽNOST DÁLKOVÉHO PŘENOSU ELEKTRICKÉHO IMPULSU KABELEM / 1837 TELEVIZE – SLOŽENÉ SLOVO TELE – ŘEČTINA – DALEKO VIDERE – LATINA - VIDĚTI

17 VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ 1883 – PAUL NIPKOW •ELEKTRICKÝ TELESKOP–PRINCIP MECHANICKÉHO ROZKLADU OBRAZU NA SVĚTELNÉ BODY POMOCÍ ROTUJÍCÍHO KOTOUČE - SPIRÁLOVĚ USPOŘÁDANÉ BODY - POČÁTEK MECHANICKÉHO SYSTÉMU PŘENOSU, KTERÝ BYL PŘEDVEDEN NAPŘ. NA PAŘÍŽSKÉ SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ /8 – FERDINAND BRAUN – KATODOVÝ OSCILOGRAF – BUDOUCÍ SNÍMACÍ ELEKTRONKA 1923 – V.KOSMA ZWORYKIN – VYNÁLEZ SNÍMACÍ ELEKTRONKY – IKONOSKOPU A PŘIJÍMACÍ ELEKTRONKY - KINESKOPU SOUBĚŽNĚ SE VYVÍJEJÍ OBA SYSTÉMY – MECHANICKÝ I ELEKTRONICKÝ LEDEN 1926 – JOHN LOGIE BAIRD – GB – PŘEDVEDL MECHANICKOU TELEVIZI ČLENŮM ROYAL INSTITUTU

18 VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ 1925 – ZALOŽENÍ 1.TELEVIZNÍ SPOLEČNOSTI MECHANICKÝ SYSTÉM NESPOLEHLIVÝ, VYŽADOVAL VYSOKOU RYCHLOST OTÁČENÍ KOTOUČE, NÍZKÁ KVALITA TŘICÁTÁ LÉTA – PŘEVAHU ZÍSKÁVÁ ELEKTRONICKÝ PRINCIP (MECHANICKÝ – BODŮ ZA SEKUNDU, ELEKTRONICKÝ – R.1891 PŘEDPOVĚZENO 6,4 MIL.BODŮ/SEC, ROKU ,5 MIL./SEC NA 25 OBRAZŮ EXPERIMENTÁLNÍ VYSÍLÁNÍ TV - ANGLIE, USA, SOVĚTSKÝ SVAZ, NĚMECKO, FRANCIE,

19 VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ •1.VEŘEJNÉ VYSÍLÁNÍ 29.SRPNA 1939 V ANGLII – Z ROZHLASOVÉ VÝSTAVY – BAIRD – 4 HODINY STARÉ AKTUALITY •PRAVIDELNÉ VYSÍLÁNÍ NA SVĚTĚ–BBC – 300 MAJITELŮ TELEVIZORŮ NOVÉ METODY ZOBRAZENÍ – 2 – 3 KAMERY, NOVÉ MOŽNOSTI STŘIHU, NAPĚTÍ, DRAMATIKY STAVBY SDĚLENÍ VZNIKÁ NOVÝ PROSTŘEDEK MASOVÉ KOMUNIKACE

20 VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA MEZI VÁLKAMI 1935 doc. ŠAFRÁNEK – FYZIKÁLNÍ ÚSTAV UK PRAHA – PŘIJÍMACÍ TELEVIZNÍ APARATURA – 30 ŘÁDEK – MECHANICKÝ ROZKLAD 1948 – MEZINÁRODNÍ ROZHLASOVÁ VÝSTAVA MEVRO – PREZENTACE ÚPLNÉHO KAMEROVÉHO ŘETĚZCE V ELEKTRONICKÉM SYSTÉMU, VÝROBA TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČŮ TESLA – – 1.PŘÍMÝ PŘENOS ZE SOKOLSKÉHO SLETU 1.KVĚTNA 1953 – PRVNÍ PRAVIDELNÉ ZKUŠEBNÍ VEŘEJNÉ VYSÍLÁNÍ. STUDIA PRAHA, OSTRAVA, BRATISLAVA, BRNO KONCESÍ ZÁŘÍ , ,

21 VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ TELEVIZE VYSÍLALA 1953 – 3 DNY V TÝDNU 1954 – 4 DNY V TÝDNU 1955 – 5 DNŮ V TÝDNU 1958 – 7 DNŮ V TÝDNU ROK 1970 – VYSÍLÁNÍ II. PROGRAMU ROK VYSÍLÁNÍ BAREVNÉ ROK 1966 – ZAHÁJENÍ TELEVIZNÍHO REKLAMNÍHO VYSÍLÁNÍ Výzkum o televizní reklamě : Hanzl - Pavlů


Stáhnout ppt "1 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google