Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ"— Transkript prezentace:

1 VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ

2 VÝVOJ SDĚLOVÁNÍ DO VZNIKU KNIHTISKU
2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ VÝVOJ SDĚLOVÁNÍ DO VZNIKU KNIHTISKU POLITICKÁ A HOSPODÁŘSKÁ MOC – POTŘEBA INFORMACÍ JAKO PŘEDPOKLADY EFEKTIVNÍ VLÁDY VZNIK SÍTÍ POSLŮ – A) STÁTNÍCH B) CÍRKEVNÍCH, C) CECHOVNÍCH, FIREMNÍCH OSOBNÍ DOPISY A JEJICH PŘÍLOHA EKONOMICKÉHO CHARAKTERU: NOVA, NOVISSIMA, AVISO, CEDULLA, PAGELLA, ZEDDEL, BEILAGE NEJSTARŠÍ ZACHOVANÉ – R.1420 – KUPECKÁ KORESPONDENCE V PRVNÍ POL. 16. STOLETÍ – ZÍSKÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ – PLACENÁ SLUŽBA, INFO JE ZBOŽÍ ROZHODUJÍCÍ ROLE – MĚSTA A KUPCI VZNIK NOVÉ PROFESE – KORESPONDENTI, NOVELANTI – SBĚR, ZPRACOVÁNÍ A PRODEJ INFORMACÍ

3 VÝVOJ SDĚLOVÁNÍ DO VZNIKU KNIHTISKU
VZNIK PSANÝCH NOVIN – KORESPONDENCE – FUGGEROVSKÉ OD 2.POL. 16. STOLETÍ, UDRŽELY SE AŽ DO 18.STOLETÍ – NEPODLÉHALY CENZUŘE BYLY URČENY PRO VÝLUČNÝ OKRUH PŘÍJEMCŮ – ČASEM JSOU ZDROJEM PRO TIŠTĚNÉ NOVINY VÝHODY Z JEJICH KONZUMACE

4 VZNIK PRAVIDELNÉHO SPOJENÍ - POŠTA
RŮST MEZINÁRODNÍHO OBCHODU, NÁROKY NA ŘÍZENÍ STÁTU, POTŘEBA KVALITNĚJŠÍ A VĚTŠÍ INFORMOVANOSTI V POZDNÍM FEUDALISMU – ZMĚNA V SYSTÉMU ZÍSKÁVÁNÍ A SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ ITALSKÁ MĚSTA – POSLOVÉ – POZDĚJI SYSTÉM – POŠTA 1516 – FRANZ VON TAXIS- VRCHNÍ POŠTMISTR- VÍDEŇ- NIZOZEMÍ 1515, VÍDEŇ-PRAHA1527, POŠTMISTŘI THURNOVÉ, TAXISOVÉ, PAAROVÉ JÍZDNÍ POSLOVÉ DENNĚ 160 KM, ZPOČÁTKU VÝHRADNĚ PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY MĚŠŤANÉ PROTO POUŽÍVALI POSLŮ PĚŠÍCH – ORDINARI, TI MOHLI NÉST I SOUKROMOU KORES. ALE NEMOHLI KONKUROVAT POŠTOVNÍ SÍTI, ZÁNIK KONCEM 17. STOLETÍ VZNIK ORDINARIE ZEITUNGEN – POŠTOVSKÉ NOVINY

5 POČÁTKY PERIODICKÉHO TISKU
1451?-1445? – J.G.GUTENBERG – VYNÁLEZ POHYBLIVÝCH LITER TISK BIBLE RYCHLOSTÍ 16 STRAN ZA HODINU 17. STOLETÍ – LIS – 150 STRAN ZA HODINU DO TÉ DOBY – OPISOVAČI – SCRIPTORIA POČÁTKEM 17. STOLETÍ – PERIODICKÝ TISK 1605 – NIEUWE TYDINGHEN – ANTVERPY, MĚSÍČNÍK, / 3X TÝDNĚ 1609 – AVISO, RELATION ODER ZEINTUNG OD 1610 BASILEJ, KOLÍN / R, FRANKFURT/M, BERLÍN, HAMBURG LA GAZETTE – THÉOPHRAST RENAUDOT – VZNIK PRVNÍ INZERTNÍ KANCELÁŘE, NOVINY V NÁKLADU EXEM. POČÁTEK 18. STOLETÍ – ANGLIE – INZERCE NA KONCI LISTU 2-3 SLOUPCE, V POLOVINĚ STOL. JIŽ CCA POLOVINA LISTU

6 ČESKÉ ZEMĚ 1495 – NOVINY LETA BOŽIEHO
2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ ČESKÉ ZEMĚ 1495 – NOVINY LETA BOŽIEHO NOVINOVÉ LETÁKY A LETÁKOVÉ NOVINY 1468 KRONIKA TROJÁNSKÁ – PRVNÍ TIŠTĚNÁ KNIHA NA NAŠEM ÚZEMÍ PŘEDCHŮDCI ČESKÝCH NOVIN STOLETÍ – RODÍ SE NOVÁ SPOLEČENSKÁ VRSTVA – MĚŠŤANSTVO MĚSTA NA NAŠEM ÚZEMÍ – VZNIK VE 13. STOLETÍ- OBDOBÍ VRCHOLNÉHO FEUDALISMU PODÍLEJÍ SE NA SVĚTOVÉM OBCHODU – PŘEDEVŠÍM TEXTIL VZRŮST VÝROBY A OBCHODU – PODMÍNĚN KVALIFIKOVANÝMI KOMERČNÍMI INFORMACEMI – POTŘEBA = VZNIK NOVÉ PROFESE 1720 – DVORSKÁ POŠTOVSKÁ SPRÁVA

7 PRVNÍ TIŠTĚNÉ ČESKÉ NOVINY
2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ PRVNÍ TIŠTĚNÉ ČESKÉ NOVINY TŘICETILETÁ VÁLKA – ÚBYTEK OBYVATELSTVA Olomouc – před , po 1.637, Jihlava /299 JAN ARNOLT Z DOBROSLAVÍNA – PRIVILEGIUM Leopolda I. K TISKU NĚMECKÝCH NOVIN 1672 ORDINARI POSTZEITUNGEN – EXTRAORDINARI ZEITUNGEN 1690 – PRAGER POSTZEITUNGEN ÚNOR 1719 – 1772 – 1. ČESKÉ NOVINY – KAREL FRANTIŠEK ROSENMÜLLER - ČESKÝ POSTILION – SOBOTNÍ OUTERNÍ PRAŽSKÉ POŠTOVSKÉ NOVINY ZDE JIŽ ZPRÁVY, KTERÉ MAJÍ CHARAKTER INZERCE – PŘEDCHŮDCI INZERCE LEDEN 1786 ČESKÉ SCHÖNFELDSKÉ CÍS.KRÁL.PRAŽSKÉ NOVINY – VELKÉ MNOŽSTVÍ KOMERČNÍCH ZPRÁV, ALE NE INZERÁTŮ

8 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ
PRVNÍ ČESKÝ INZERÁT 1789 – VYCHÁZEJÍ KRAMERIOVY C.K. VLASTENECKÉ NOVINY – ZÁVĚSEK -…ŘEMESLNÍCI A OBCHODNÍCI MOHOU PO SKROVNÉM ZAPLACENÍ ZVEŘEJŇOVAT SVÁ OZNÁMENÍ… PRVNÍ DŮKAZ INZERCE, PLACENÉ OZNÁMENÍ GRAFIKA INZERCE A UMÍSTĚNÍ ROLE INZERCE V ČESKÉM TISKU, SNAHA O EKONOMICKOU VLÁDU NAD TISKEM – INZERTNÍ KOLEK ROLE INZERCE V REVOLUČNÍM ROCE 1848

9 KONEC 19. STOLETÍ V REKLAMĚ U NÁS
2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ KONEC 19. STOLETÍ V REKLAMĚ U NÁS NOVÉ FORMY REKLAMY – POHYBLIVÁ, SVĚTELNÁ, VENKOVNÍ VYUŽITÍ NOVINÁŘSKÝCH ŽÁNRŮ K REKLAMNÍMU VLIVU NÁSTUP NOVÝCH TECHNIK SDĚLOVÁNÍ – FOTO, FILM

10 STABILIZACE INZERCE KONCEM 19. STOLETÍ
POSLEDNÍ STRÁNKA NOVIN – DŮVODY VYDAVATELSKÉ, GRAFICKÉ VÝRAZNÉ ODDĚLENÍ OD OBSAHU LINKOU EXPERIMENTY S GRAFIKOU UKONČENY INZERÁTY ROZDĚLENY DO PLOŠNÝCH A ŘÁDKOVÝCH VZNIK RUBRIK, TEMATICKÉ ČLENĚNÍ TITULKY INZERCE – ORIENATACE V NABÍDCE OBCHODNÍ PODMÍNKY – SLEVY ZA OPAKOVÁNÍ, ZA OBJEM VÝVOJ PLATEB – ZPOČÁTKU ZA KUS, KONCEM 19.STOL. JIŽ ZA PLOCHU - ŘÁDEK

11 KONEC 19. STOLETÍ V REKLAMĚ U NÁS
VZNIK INZERTNÍCH, POZDĚJI REKLAMNÍCH KANCELÁŘÍ – DŮVODY VYDAVATELSKÉ A PODNIKATELSKÉ VZNIK ČERNÝCH KNIH – EVIDENCE NESERIOZNÍCH PODNIKATELŮ PRVNÍ KNIHY O REKLAMĚ – ŠINDLER, HOLMAN JE SE KDE UČIT? MÁ PRÁVO NÁRODNÍ KULTURA NA ODRAZ V REKLAMĚ?

12 2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ
POČÁTKY FOTOGRAFIE 1727 – JOHANN HEINRICH SCHULZE – HALLE – CAMERA OBSCURA 1826 – JOSEPH NIEPCE – PRVNÍ SNÍMEK NA DESKU - FRANCIE 1838 – LOUIS JACQUES MANDÉ DAGUERRE – FRANCOUZSKÝ MALÍŘ PRVNÍ ZACHYCENÍ OBRAZU POMOCÍ SVĚTLA – NA MĚDĚNÝ PLECH POKRYTÝ STŘÍBRNOU VRSTVOU – DAGUERROTYP NEVÝHODY – DLOUHÁ DOBA EXPOZICE – MINUT, INTENZÍVNÍ OSVĚTLENÍ – POJEM FOTOGRAFIE PRO TENTO ZPŮSOB ZACHYCOVÁNÍ OBRAZU 1839 – ANGLIE – HENRY FOX TALBOT – VYVOLÁNÍ A USTÁLENÍ OBRAZU NA SKLENĚNÉ DESCE – MOŽNOST VYTVÁŘENÍ POZITIVŮ, KOPIÍ

13 1840 – Vídeň – Josef Max Petzval – první fotografický objektiv
2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ 1840 – Vídeň – Josef Max Petzval – první fotografický objektiv 1851 – mokrý proces vyvolávání Praha – 60.léta 19.století – působí zde ateliéry 70 fotografů (např. fotografické gratulace) Fotografie se stává dokumentárním záznamem, žurnalisticky využívána 1850 – vznik mikrofilmu 1888 – USA – George Eastman – celuloidová podložka místo skla – vzniká film – vznikají přenosné fotografické přístroje – 0,75 kg 90.léta - První slogany firmy KODAK – ZMÁČKNĚTE A MY OBSTARÁME OSTATNÍ (film do laboratoří, výroba kopií) – VZNIKÁ PODNIKÁNÍ V OBORU Situace u nás – přelom století: František Drtikol, Jindřich Eckert – foto Prahy, Josef Sudek –

14 Úloha fotografie v komerční a nekomerční komunikaci
2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ 1882 – Český fotografický spolek, 1886 – Společenstvo fotografů při Živnostenské komoře Klub fotografů amatérů Všeobecná zemská výstava – pavilon fotografů – HELIOS, 1895 – Národopisná výstava Českoslovanská – fotografie jako součást výstavní komunikace – foto asanace Prahy 1925 – malý přístroj LEICA 1936 – KODAK – první barevný svitkový film 1947 – kamera POLAROID – USA – Edwin Land KONEC 20.STOLETÍ – DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Úloha fotografie v komerční a nekomerční komunikaci

15 VZNIK A VÝVOJ TELEVIZE ROZKLAD OBRAZU NA ŘÁDKY A BODY
2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ VZNIK A VÝVOJ TELEVIZE 1843 – SKOTSKÝ HODINÁŘ ALEXANDER BAIN FORMULUJE TŘI PRINCIPY PŘENOSU OBRAZU NA DÁLKU : ROZKLAD OBRAZU NA ŘÁDKY A BODY ZMĚNA SVĚTELNÝCH HODNOT NA ELEKTRICKÉ IMPULSY A NAOPAK 3.SYNCHRONNOST TOHOTO POSTUPU ZJIŠTĚNÍ, ŽE SELÉN JE FOTOELEKTRICKÝ – DALŠÍ PŘEDPOPKLAD TV/ 1873 – EDMONT BECQUEREL SAMUEL MORSE - MOŽNOST DÁLKOVÉHO PŘENOSU ELEKTRICKÉHO IMPULSU KABELEM / 1837 TELEVIZE – SLOŽENÉ SLOVO TELE – ŘEČTINA – DALEKO VIDERE – LATINA - VIDĚTI

16 1883 – PAUL NIPKOW ELEKTRICKÝ TELESKOP–PRINCIP MECHANICKÉHO ROZKLADU OBRAZU NA SVĚTELNÉ BODY POMOCÍ ROTUJÍCÍHO KOTOUČE -SPIRÁLOVĚ USPOŘÁDANÉ BODY - POČÁTEK MECHANICKÉHO SYSTÉMU PŘENOSU, KTERÝ BYL PŘEDVEDEN NAPŘ. NA PAŘÍŽSKÉ SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ 1900. 1897/8 – FERDINAND BRAUN – KATODOVÝ OSCILOGRAF – BUDOUCÍ SNÍMACÍ ELEKTRONKA 1923 – V.KOSMA ZWORYKIN – VYNÁLEZ SNÍMACÍ ELEKTRONKY – IKONOSKOPU A PŘIJÍMACÍ ELEKTRONKY - KINESKOPU SOUBĚŽNĚ SE VYVÍJEJÍ OBA SYSTÉMY – MECHANICKÝ I ELEKTRONICKÝ LEDEN 1926 – JOHN LOGIE BAIRD – GB – PŘEDVEDL MECHANICKOU TELEVIZI ČLENŮM ROYAL INSTITUTU

17 1925 – ZALOŽENÍ 1.TELEVIZNÍ SPOLEČNOSTI
2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ 1925 – ZALOŽENÍ 1.TELEVIZNÍ SPOLEČNOSTI MECHANICKÝ SYSTÉM NESPOLEHLIVÝ, VYŽADOVAL VYSOKOU RYCHLOST OTÁČENÍ KOTOUČE, NÍZKÁ KVALITA TŘICÁTÁ LÉTA – PŘEVAHU ZÍSKÁVÁ ELEKTRONICKÝ PRINCIP (MECHANICKÝ – BODŮ ZA SEKUNDU, ELEKTRONICKÝ – R.1891 PŘEDPOVĚZENO 6,4 MIL.BODŮ/SEC, ROKU ,5 MIL./SEC NA 25 OBRAZŮ EXPERIMENTÁLNÍ VYSÍLÁNÍ TV - ANGLIE, USA, SOVĚTSKÝ SVAZ, NĚMECKO, FRANCIE,

18 VZNIKÁ NOVÝ PROSTŘEDEK MASOVÉ KOMUNIKACE
1.VEŘEJNÉ VYSÍLÁNÍ 29.SRPNA 1939 V ANGLII – Z ROZHLASOVÉ VÝSTAVY – BAIRD – 4 HODINY STARÉ AKTUALITY PRAVIDELNÉ VYSÍLÁNÍ NA SVĚTĚ–BBC – 300 MAJITELŮ TELEVIZORŮ NOVÉ METODY ZOBRAZENÍ – 2 – 3 KAMERY, NOVÉ MOŽNOSTI STŘIHU, NAPĚTÍ, DRAMATIKY STAVBY SDĚLENÍ VZNIKÁ NOVÝ PROSTŘEDEK MASOVÉ KOMUNIKACE

19 ZÁŘÍ 1961 - 1, 000.000 ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA MEZI VÁLKAMI
2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA MEZI VÁLKAMI 1935 doc. ŠAFRÁNEK – FYZIKÁLNÍ ÚSTAV UK PRAHA – PŘIJÍMACÍ TELEVIZNÍ APARATURA – 30 ŘÁDEK – MECHANICKÝ ROZKLAD 1948 – MEZINÁRODNÍ ROZHLASOVÁ VÝSTAVA MEVRO – PREZENTACE ÚPLNÉHO KAMEROVÉHO ŘETĚZCE V ELEKTRONICKÉM SYSTÉMU, VÝROBA TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČŮ TESLA – 1948 1948 – 1.PŘÍMÝ PŘENOS ZE SOKOLSKÉHO SLETU 1.KVĚTNA 1953 – PRVNÍ PRAVIDELNÉ ZKUŠEBNÍ VEŘEJNÉ VYSÍLÁNÍ. STUDIA PRAHA, OSTRAVA, BRATISLAVA, BRNO KONCESÍ ZÁŘÍ , ,

20 TELEVIZE VYSÍLALA ROK 1966 – ZAHÁJENÍ TELEVIZNÍHO REKLAMNÍHO VYSÍLÁNÍ
2. VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ TELEVIZE VYSÍLALA 1953 – 3 DNY V TÝDNU 1954 – 4 DNY V TÝDNU 1955 – 5 DNŮ V TÝDNU 1958 – 7 DNŮ V TÝDNU ROK 1970 – VYSÍLÁNÍ II. PROGRAMU ROK VYSÍLÁNÍ BAREVNÉ ROK 1966 – ZAHÁJENÍ TELEVIZNÍHO REKLAMNÍHO VYSÍLÁNÍ Výzkum o televizní reklamě : Hanzl - Pavlů

21 POČÁTKY KOMERČNÍ KOMUNIKACE
GENERACE VELETRHŮ DĚLBA PRÁCE A SPECIALIZACE JAKO PŘEDPOKLAD VZNIKU POTŘEBY KOMERČNÍ KOMUNIKACE NUTNOST INFORMACE O NADVÝROBĚ A MOŽNOSTECH SMĚNY VÝROBKŮ VZNIK TRHŮ – JEJICH ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ FORMY VZNIK ZNAČEK – SYMBOLY VÝROBCŮ, PROFESÍ, ROLE OCHRANY EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ A IMAGE PRODUCENTA PSANÉ INFORMACE – JEJICH FORMY


Stáhnout ppt "VÝVOJ REKLAMNÍ KOMUNIKACE DO 19. STOLETÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google