Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní plánování o.p.s. Komunitní plánování o.p.s.  Ivan Úlehla  Žďár 58, 398 11 Protivín   

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní plánování o.p.s. Komunitní plánování o.p.s.  Ivan Úlehla  Žďár 58, 398 11 Protivín   "— Transkript prezentace:

1 komunitní plánování o.p.s. Komunitní plánování o.p.s.  Ivan Úlehla  Žďár 58, 398 11 Protivín  ulehla@komplan.cz  www.komplan.cz  www.kpss.cz

2 komunitní plánování o.p.s. 49°13'56.98" 14°13'29.59"

3 komunitní plánování o.p.s. OPS od roku 2002  17 výcviků pro triády (60 h)‏  2 roční projekty zavádění kpss v KV kraji  3letý projekt vzděl. a supervize MČ Prahy (80h)‏  3letý tendr MPSV jednotné metodiky prss  výcvik krajských metodiků a vzdělavatelů (240)‏  střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro Jihomoravský a Karlovarský kraj

4 komunitní plánování o.p.s. Reforma sociálních služeb rok 2000  stávající systém financování je neudržitelný  struktura služeb neodpovídá potřebám lidí  kvalita služeb je špatná  není zákon o sociálních službách

5 komunitní plánování o.p.s. Úkoly reformy  orientovat se na plnění zadaných výstupů (priorit) nikoli orientace na normy a kvóty  zavést komunitní plánování služeb (dostupnost, efektivita a přiměřenost)‏  služby musí odpovídat na potřeby lidí v nepříznivé sociální situaci  zavést standardy kvality sociálních služeb  peníze za uživateli nikoli za poskytovateli

6 komunitní plánování o.p.s. Budoucnost reformy  „dotlačit“ reformní myšlení na kraje a obce  do roku 2013 přebudovat služby (ESF)‏  „bez plánu nejsou peníze“  propojit standardy kvality služeb a prss  dopracovat indikátory kvality prss

7 komunitní plánování o.p.s. Výstupy reformy 2007  Bílá kniha v sociálních službách  Standardy kvality sociálních služeb  Metodiky pro plánování rozvoje sociálních služeb  Krajští metodici pro plánování  Národní priority  Odpovědnost za služby mají kraje a obce  Část peněz jde za uživateli

8 komunitní plánování o.p.s. Financování sociálních služeb §101  dotace ze státního rozpočtu pouze pro registrované poskytovatele  dotují se běžné výdaje v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje  dotace je poskytována prostřednictvím kraje  výše dotace pro kraje se stanoví mj. na základě zpracovaného střednědobého plánu rozvoje

9 komunitní plánování o.p.s. Povinnost krajů  zpracovat SPRSS ve spolupráci s obcemi, poskytovateli a uživateli  sleduje a vyhodnocuje plnění plánů  informuje MPSV o plnění plánů

10 komunitní plánování o.p.s. národní priority, koncepce krajské plány národní plán obecní plány krajské priority, koncepce obecní priority, koncepce formuluje skládají vymezují naplňuje

11 komunitní plánování o.p.s. Veřejná zakázka MPSV 2005  až bude zákon v platnosti mít metodiky  zajistit jednotný přístup k plánování  vytvoření metodik pro plánování na lokální a regionální úrovni  vytvoření vzdělávacích programů pro zpracovatele plánů krajské vzdělavatele  vyškolení krajských vzdělavatelů  návrh další metodické podpory plánování

12 komunitní plánování o.p.s. Metodiky pro plánování  jednotné pro všechny obce a kraje  princip spolupráce triády pro všechny úrovně  plán stojí na dohodách, které zajišťují jeho splnitelnost  přiměřenost řešení místním podmínkám, přání a zdrojům

13 komunitní plánování o.p.s. vyškolení krajských metodiků - vzdělavatelů metodika plánování návrh dalšího metodického vedení návrh metodik vzdělávní pro účastníky vzdělávní pro krajské metodiky pilotní školení účastníků analýza dobrých zkušeností analýza vzdělávacích programů Osnovy vzdělávání          film  

14 komunitní plánování o.p.s. Národní priority služeb §2  zachovávat lidskou důstojnost osob  vycházet z individuálně určených potřeb  působit na osoby aktivně  podporovat rozvoj jejich samostatnosti  motivovat proti dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace  posilovat sociální začleňování  poskytovat v zájmu osob a v náležité kvalitě  zajišťovat dodržování lidských práv a svobod

15 komunitní plánování o.p.s. Plán rozvoje sociálních služeb  oblast sociálních služeb  pro všechny cílové skupiny  přebudování struktury a organizace služeb  rozvoj a útlum služeb  řeší dostupnost, návaznost a kvalitu služeb

16 komunitní plánování o.p.s. Kapitoly požadované po krajích 07  návrh strategie zajišťování služeb = priority rozvoje a útlumu a jejich financování  přehled nyní poskytovaných služeb  potřeby uživatelů v poskytování služeb  náměty k chybějícím službám  rozklíčování způsobu financování

17 komunitní plánování o.p.s. Konstrukce plánu §3, h)‏ potřeby zdroje hledání způsobů uspokojování potřeb ekonomické vyhodnocení strategie zajišťování a rozvoje služeb povinnosti zúčastněných sledování a vyhodnocení + +

18 komunitní plánování o.p.s. Zjišťování potřeb §3, h  §3, písm. h) „aktivní zjišťování potřeb osob ve stanoveném území“  §94 písm. a) obec „zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území“  §95, písm. a) analogicky kraj

19 komunitní plánování o.p.s. Obec zjišťuje potřeby, aby  podávala informace o službách (§94, b)‏  reagovala na zjištěné potřeby vytvářením nabídky ve spolupráci dle §94, c)‏  měla podklady pro zpracování SPRSS  mohla garantovat svým občanům poskytnutí odpovídající služby  mohla jednat s krajem o financích

20 komunitní plánování o.p.s. Potřeby  už nikdy nezkoumejte jaké služby jsou potřeba  zkoumejte, jakou pomoc a podporu lidé v nepříznivé sociální situaci potřebují, aby se mohli začlenit, nebo předejít sociálnímu vyloučení, a tedy přiměřeně žít běžný způsob života svých vrstevníků  žízeň – napít se – vodárna  srovnat zjištěné potřeby se stávajícími zdroji a navrhnout možnosti uspokojování = zjišťovat potřeby poskytování služeb

21 komunitní plánování o.p.s. Zdroje  ochota participovat  odborníci v regionu  dostupné finance na  provoz  přebudování  stávající služby a jejich odborníci

22 komunitní plánování o.p.s. Popis současné sociální situace  kvalita služeb a potřeby službami uspokojované  rozvojové plány poskytovatelů  potřeby lidí na stanoveném území  dostupné zdroje  sociální vývojové trendy daného území  alokace finančních prostředků a efektivita  možnosti změn

23 komunitní plánování o.p.s. Běžný život  jaký je běžný život jednotlivých věkových a sociálních skupin?  má se na něm něco měnit a jakým směrem?  co nejnutnějšího mají služby nahrazovat, aby člověk žil běžným životem?  jaké způsoby života nepodporovat a jak to dělat?

24 komunitní plánování o.p.s. Priority  jak budeme naplňovat priority národní/krajské?  priorita „udržet a rozvinout stávající síť služeb“ je sebevražedná  jakou prioritu si stanovit pro oblast:  změn  útlumu  rozvoje

25 komunitní plánování o.p.s. Záměr  aby obce a kraje toto vše a mnoho dalšího zavedly, je to celé napojeno na financování – bez plánu nejsou peníze  cílem je, aby bylo normální dívat se co lidi pálí, dát ty, které to pálí dohromady a poskytnout jim servis tak, aby sami situaci řešili  zlepšit efektivitu vynaložených prostředků na služby, které lidi opravdu potřebují

26 komunitní plánování o.p.s. Děkuji za pozornost Ivan Úlehla


Stáhnout ppt "Komunitní plánování o.p.s. Komunitní plánování o.p.s.  Ivan Úlehla  Žďár 58, 398 11 Protivín   "

Podobné prezentace


Reklamy Google