Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posuzování životního cyklu produktu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posuzování životního cyklu produktu"— Transkript prezentace:

1 Posuzování životního cyklu produktu
Life Cycle Assassment LCA Seminář pro 7. ZŠ Kladno MŽP ČR, Luboš Nobilis, EKOPORT o.s.

2 Jednoduchá otázka? Je k životnímu prostředí šetrnější plastový nebo dřevěný výrobek se shodnou funkcí?

3 Otázka není jednoduchá…..
Je třeba znát pozadí výrobku, především: - Materiálové složení (PE – PVC – PLA….aditiva, povrchové úpravy…) - Původ (doprava) (Čína – Itálie – ČR….)

4 Pozadí produktů Výrobky neexistují samy o sobě…. - musí být vyrobeny
- musí být přepravovány - jsou užívány - po svém dožití musí být odstraněny

5 Doprava opakování Rozdíl mezi zbožím vyrobeným a prodaným v ČR a vyrobeným a prodaným v Číně = cca km Důsledky: - spotřeba pohonných hmot - emise škodlivin do ovzduší – znečištění ovzduší - emise do vod – znečištění vod - vliv na zdraví obyvatel - náklady na infrastrukturu - pozitivní vlivy na zaměstnanost a ekonomiku (ovšem mimo ČR)

6 Dovoz zboží – požadavky, nástroje
Světový trh – relativně volné obchodní prostředí (liberální) Možnosti regulace – celní (poplatek za uvedení zboží na trh) - mimocelní (netarifní) – standardizace – výrobky musí splňovat požadavky technických norem (nesmí obsahovat nebezpečné látky apod.) – tento nástroj v praxi často nefunguje

7 Rozdíly ve výrobě – vliv na cenu produktu
Evropská unie / rozvojové země / Japonsko / USA …. rozdílné výrobní standardy – různý rozsah zakázaných látek (nebezpečných zdraví apod.), limitů škodlivých látek vypouštěných do vod, ovzduší, poplatků za znečišťování apod. Rozdílné hodnoty limitů, poplatků a především kontrola a vyžadování jejich plnění ovlivňují cenu produktu Výrobce, který nerespektuje zákonné a normové požadavky (včetně např. práv zaměstnanců) a není za to postižen je v konkurenční výhodě

8 Zákonné a normové požadavky - Čína
Zákonné požadavky a limity - oproti EU na výrazně nižší úrovni. Nezávislé studie zjistili nedodržování požadavků ze strany producentů a nulovou kontrolu a postihy ze strany státu.

9 Jak vzniká levné zboží Jak může zboží dopravované na vysoké vzdálenosti cenově konkurovat místnímu zboží? - za cenu velmi nízkého ocenění dělníků - za cenu větších negativních dopadů na životní prostředí

10 Výroba v Číně

11 Čínské textilky ruinují vodní zdroje celého světa
Čína – největší distributor textilu na světě Více než 50 tis. textilních továren Výroba bez jakékoliv regulace, není známo jaké chemikálie a v jakých množstvích se používají Nebezpečné a v Evropě nebo USA zakázané chemikálie se praním např. džínů nnebo spodního prádla dostávají do řek po celém světě Plat za 1 ušité džíny pro dělníka – v přepočtu 2,50 Kč

12 Čínské textilky ruinují vodní zdroje celého světa
Sing-Tchang – denní produkce cca 0,5 – 1 milion ks džínů (260 mil. Ročně; 40% roční potřeby USA) – The World Capitol of Jeans Dříve byl častou obživou rybolov, dnes řeky absolutně mrtvé Několikanásobně zvýšená úmrtnost na rakovinu oproti minulosti, neustálý zápach ….není oficiálně spojováno s textilním průmyslem Spotřeba vody na 1 ks džínů 3,5 l = stejná produkce odpadních a nečištěných vod

13 Čínské textilky ruinují vodní zdroje celého světa
Rozbory vody v řece v Sing-Tchang (Greenpeace) – zhruba krát překročené čínské limity pro obsah těžkých kovů (Cd, Cr, Hg, Pb atd). Výroba džínů v Číně není otázkou padělků, ale renomovaných firem Řešení? – Tlak ofic. výrobců (držitelů značek) na skutečné výrobce Co brání tlaku? Zvýšení ceny výroby a snížení zisků ofic. výrobců

14 Externalita Důsledek výroby, distribuce a likvidace výrobku nezahrnutý do jeho ceny – např. znečištění vodních zdrojů textilním průmyslem – přesun nákladu výrobce na daňové poplatníky Externality čínského textilního průmyslu – znečištění vod v místě výroby = zdravotní důsledky (rakovina), snížení komfortu života (zápach), konec ryb, mušlí, rybářů a dalších vodních organismů Znečištění vod v místě praní výrobků – vyšší náklady na provoz ČOV, znečištění místních toků - úbytek vodních organismů, příspěvek ke zdravotnímu zatížení obyvatel (vstup nebezpečných látek z oděvu do těla) Cena externality nezmizí – zaplatí ji někdo jiný než výrobce

15 Jak rozhodnout který výrobek je šetrnější k životnímu prostředí?
Prokazatelné zhodnocení je možné pouze na základě komplexního souhrnu vstupů a výstupů souvisejících s produktem během celého jeho života

16 Metoda Life Cycle Assessment LCA - posuzování životního cyklu produktu
Metoda porovnávání výrobků z hlediska jejich vlivu na životní prostředí - s ohledem na celý jejich životní cyklus, tzv. od kolébky do hrobu (from cradle to grave). Uvažovány jsou emise do všech složek životního prostředí během výroby, užívání i odstraňování produktu. 

17

18 Produkt, produktový systém
Produkt – jakýkoliv výrobek nebo služba Produktový systém – soubor jednotkových procesů s energetickými a materiálovými toky, plnící definované funkce, který modeluje životní cyklus výrobku – od těžby surovin po odstranění využití produktu („od kolébky do hrobu“)

19 Funkce produktu funkční jednotka – spočítaný výkon produktového systému (množství užitku produktu) – např.: ručník nebo vysoušeč rukou – počet vysušených rukou - elektrárna (jaderná, uhelná, slunečná, větrná) – vyrobená el. energie (MW) funkce produktu – očekávaná služba (užitek) – např. elektrárna – výroba elektřiny

20 Výsledky LCA (hodnocení dopadů)
Souhrn dílčích výsledků v jednotlivých fázích (těžba – doprava – výroba…) vyjádřených v kategoriích dopadu Kategorie dopadu – specifické (problematické) oblasti ŽP Hlavní kategorie - globální oteplování, úbytek stratosférického ozónu, eutrofizace, acidifikace, ekotoxicita, lidské zdraví Možnost stanovení specifických kategorií – hlukové zatížení, světelné znečištění, obtěžování zápachem atd.

21 Využití výsledků LCA - stopy
1 kategorie dopadu = 1 stopa (Footprint) Ekologická stopa, uhlíková stopa, vodní stopa…..

22 Ekologická stopa Udává počet gha potřebných pro určitou činnost (např. dopravu v rámci státu) Nebo počet zeměkoulí potřebných pro uživení obyvatel země, kteří by žili jako posuzovaný jedinec Zahrnuje veškeré životní potřeby – zejména potraviny, způsob bydlení, použitou dopravu atd.

23 Ekologická stopa Kapacita Země – 1 Země
Stávající využití – 1,3 Země (deficit 0,3 Země) Nároky obyvatele ČR – 2,65 Země Horší výsledky než např. Německo, Nizozemí, Itálie…. Čím je to způsobeno? 1. Strukturou průmyslu (energetická a materiálová náročnost) 2. Otevřeností ekonomiky k dovozu zboží z celého světa

24 Ekologická stopa ČR

25 LCA a uhlíková stopa Uhlíková stopa je množství oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, našeho života nebo jedné cesty apod. Je to nástroj k měření dopadů lidských aktivit na životní prostředí vyjadřovaný ekvivalentech oxidu uhličitého v jednotkách hmotnosti.

26 Uhlíková stopa - Google
Celková roční stopa spol. Google – 1,5 mil t CO2 (srovnatelné s produkcí Laosu) 5 hodin aktivního hledání na internetu = zhruba 1,5 kg CO2 Facebook – vlastní uhelná elektrárna

27 Uhlíková stopy obyvatele
Průměrný Čech: 14,2 t CO2 (rok) Průměrný občan EU: 10,5 t CO2 (rok) Světový průměr: 4,4 t CO2 (rok) Kalkulačka uhlíkové stopy

28 ECO Index - textil SW nástroj pro vyhodnocení životního cyklu
Vývoj trval 3 roky (Levi´s, Nike, Adidas atd.) Dohoda společností na nezveřejnění výsledků 

29 Energetický štítek – el. spotřebiče
Nová podoba 2011

30 Energetický štítek – budova

31 Energetický štítek – budova
SEN – Stupeň Energetické Náročnosti Výpočet: A/B = SEN A – skutečná energetická náročnost budovy B – požadovaná energetická náročnost referenční budovy (shodná budova z materiálů na hranici požadavků norem)

32 Energetický štítek – budova

33 Dobrovolné certifikace budov
Různé národní metodiky pro hodnocení kvality budov (SBTool, LEED, DGNB…) Hodnotí se dopady na ŽP, technické provedení a sociální aspekty SBToolCZ obsahuje sadu kritérií z oblasti udržitelné výstavby na základě obdrženého počtu bodů se stanovuje výsledná úroveň kvality

34

35

36 Energetický štítek - pneumatiky
Směrnice EU – platnost od

37 úkoly Vyhodnocení úkolu z června Zadání úkolu na říjen – listopad
- spočítat svoji ekologickou stopu ( - navrhnout v každém z výsledků opatření k jejímu snížení Odměny

38 Ekologická stopa - ukázka

39 Vybrané odkazy http://www.lca.cz www.mzp.cz http://www.toulcuvdvur.cz

40 Děkuji za pozornost EKOPORT o.s. Herbenova 1897 272 01 Kladno
Luboš Nobilis


Stáhnout ppt "Posuzování životního cyklu produktu"

Podobné prezentace


Reklamy Google