Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posuzování životního cyklu produktu Life Cycle Assassment LCA Seminář pro 7. ZŠ Kladno MŽP ČR, 14.11.2011 Luboš Nobilis, EKOPORT o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posuzování životního cyklu produktu Life Cycle Assassment LCA Seminář pro 7. ZŠ Kladno MŽP ČR, 14.11.2011 Luboš Nobilis, EKOPORT o.s."— Transkript prezentace:

1 Posuzování životního cyklu produktu Life Cycle Assassment LCA Seminář pro 7. ZŠ Kladno MŽP ČR, 14.11.2011 Luboš Nobilis, EKOPORT o.s.

2 Jednoduchá otázka?  Je k životnímu prostředí šetrnější plastový nebo dřevěný výrobek se shodnou funkcí?

3 Otázka není jednoduchá…..  Je třeba znát pozadí výrobku, především: - Materiálové složení (PE – PVC – PLA….aditiva, povrchové úpravy…) - Původ (doprava) (Čína – Itálie – ČR….)

4 Pozadí produktů  Výrobky neexistují samy o sobě…. - musí být vyrobeny - musí být přepravovány - jsou užívány - po svém dožití musí být odstraněny

5 Doprava opakování  Rozdíl mezi zbožím vyrobeným a prodaným v ČR a vyrobeným a prodaným v Číně = cca 19 000 km  Důsledky: - spotřeba pohonných hmot - emise škodlivin do ovzduší – znečištění ovzduší - emise do vod – znečištění vod - vliv na zdraví obyvatel - náklady na infrastrukturu - pozitivní vlivy na zaměstnanost a ekonomiku (ovšem mimo ČR)

6 Dovoz zboží – požadavky, nástroje  Světový trh – relativně volné obchodní prostředí (liberální)  Možnosti regulace – celní (poplatek za uvedení zboží na trh) - mimocelní (netarifní) – standardizace – výrobky musí splňovat požadavky technických norem (nesmí obsahovat nebezpečné látky apod.) – tento nástroj v praxi často nefunguje

7 Rozdíly ve výrobě – vliv na cenu produktu  Evropská unie / rozvojové země / Japonsko / USA …. rozdílné výrobní standardy – různý rozsah zakázaných látek (nebezpečných zdraví apod.), limitů škodlivých látek vypouštěných do vod, ovzduší, poplatků za znečišťování apod.  Rozdílné hodnoty limitů, poplatků a především kontrola a vyžadování jejich plnění ovlivňují cenu produktu  Výrobce, který nerespektuje zákonné a normové požadavky (včetně např. práv zaměstnanců) a není za to postižen je v konkurenční výhodě

8 Zákonné a normové požadavky - Čína  Zákonné požadavky a limity - oproti EU na výrazně nižší úrovni.  Nezávislé studie zjistili nedodržování požadavků ze strany producentů a nulovou kontrolu a postihy ze strany státu.

9 Jak vzniká levné zboží  Jak může zboží dopravované na vysoké vzdálenosti cenově konkurovat místnímu zboží? - za cenu velmi nízkého ocenění dělníků - za cenu větších negativních dopadů na životní prostředí

10 Výroba v Číně 

11 Čínské textilky ruinují vodní zdroje celého světa  Čína – největší distributor textilu na světě  Více než 50 tis. textilních továren  Výroba bez jakékoliv regulace, není známo jaké chemikálie a v jakých množstvích se používají  Nebezpečné a v Evropě nebo USA zakázané chemikálie se praním např. džínů nnebo spodního prádla dostávají do řek po celém světě  Plat za 1 ušité džíny pro dělníka – v přepočtu 2,50 Kč

12 Čínské textilky ruinují vodní zdroje celého světa  Sing-Tchang – denní produkce cca 0,5 – 1 milion ks džínů (260 mil. Ročně; 40% roční potřeby USA) – The World Capitol of Jeans  Dříve byl častou obživou rybolov, dnes řeky absolutně mrtvé  Několikanásobně zvýšená úmrtnost na rakovinu oproti minulosti, neustálý zápach  ….není oficiálně spojováno s textilním průmyslem  Spotřeba vody na 1 ks džínů 3,5 l = stejná produkce odpadních a nečištěných vod

13 Čínské textilky ruinují vodní zdroje celého světa  Rozbory vody v řece v Sing-Tchang (Greenpeace) – zhruba 120-250krát překročené čínské limity pro obsah těžkých kovů (Cd, Cr, Hg, Pb atd).  Výroba džínů v Číně není otázkou padělků, ale renomovaných firem  Řešení? – Tlak ofic. výrobců (držitelů značek) na skutečné výrobce  Co brání tlaku? Zvýšení ceny výroby a snížení zisků ofic. výrobců

14 Externalita  Důsledek výroby, distribuce a likvidace výrobku nezahrnutý do jeho ceny – např. znečištění vodních zdrojů textilním průmyslem – přesun nákladu výrobce na daňové poplatníky  Externality čínského textilního průmyslu – znečištění vod v místě výroby = zdravotní důsledky (rakovina), snížení komfortu života (zápach), konec ryb, mušlí, rybářů a dalších vodních organismů  Znečištění vod v místě praní výrobků – vyšší náklady na provoz ČOV, znečištění místních toků - úbytek vodních organismů, příspěvek ke zdravotnímu zatížení obyvatel (vstup nebezpečných látek z oděvu do těla)  Cena externality nezmizí – zaplatí ji někdo jiný než výrobce

15 Jak rozhodnout který výrobek je šetrnější k životnímu prostředí?  Prokazatelné zhodnocení je možné pouze na základě komplexního souhrnu vstupů a výstupů souvisejících s produktem během celého jeho života

16 Metoda  Life Cycle Assessment LCA - posuzování životního cyklu produktu  Metoda porovnávání výrobků z hlediska jejich vlivu na životní prostředí - s ohledem na celý jejich životní cyklus, tzv. od kolébky do hrobu (from cradle to grave).  Uvažovány jsou emise do všech složek životního prostředí během výroby, užívání i odstraňování produktu.

17

18 Produkt, produktový systém  Produkt – jakýkoliv výrobek nebo služba  Produktový systém – soubor jednotkových procesů s energetickými a materiálovými toky, plnící definované funkce, který modeluje životní cyklus výrobku – od těžby surovin po odstranění využití produktu („od kolébky do hrobu“)

19 Funkce produktu  funkční jednotka – spočítaný výkon produktového systému (množství užitku produktu) – např.: ručník nebo vysoušeč rukou – počet vysušených rukou - elektrárna (jaderná, uhelná, slunečná, větrná) – vyrobená el. energie (MW)  funkce produktu – očekávaná služba (užitek) – např. elektrárna – výroba elektřiny

20 Výsledky LCA (hodnocení dopadů)  Souhrn dílčích výsledků v jednotlivých fázích (těžba – doprava – výroba…) vyjádřených v kategoriích dopadu  Kategorie dopadu – specifické (problematické) oblasti ŽP  Hlavní kategorie - globální oteplování, úbytek stratosférického ozónu, eutrofizace, acidifikace, ekotoxicita, lidské zdraví  Možnost stanovení specifických kategorií – hlukové zatížení, světelné znečištění, obtěžování zápachem atd.

21 Využití výsledků LCA - stopy  1 kategorie dopadu = 1 stopa (Footprint)  Ekologická stopa, uhlíková stopa, vodní stopa…..

22 Ekologická stopa  Udává počet gha potřebných pro určitou činnost (např. dopravu v rámci státu)  Nebo počet zeměkoulí potřebných pro uživení obyvatel země, kteří by žili jako posuzovaný jedinec  Zahrnuje veškeré životní potřeby – zejména potraviny, způsob bydlení, použitou dopravu atd.

23 Ekologická stopa  Kapacita Země – 1 Země  Stávající využití – 1,3 Země (deficit 0,3 Země)  Nároky obyvatele ČR – 2,65 Země  Horší výsledky než např. Německo, Nizozemí, Itálie…. Čím je to způsobeno?  1. Strukturou průmyslu (energetická a materiálová náročnost)  2. Otevřeností ekonomiky k dovozu zboží z celého světa

24 Ekologická stopa ČR

25 LCA a uhlíková stopa  Uhlíková stopa je množství oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, našeho života nebo jedné cesty apod.  Je to nástroj k měření dopadů lidských aktivit na životní prostředí vyjadřovaný ekvivalentech oxidu uhličitého v jednotkách hmotnosti.

26 Uhlíková stopa - Google  Celková roční stopa spol. Google – 1,5 mil t CO2 (srovnatelné s produkcí Laosu)  5 hodin aktivního hledání na internetu = zhruba 1,5 kg CO2  Facebook – vlastní uhelná elektrárna

27 Uhlíková stopy obyvatele  Průměrný Čech: 14,2 t CO2 (rok)  Průměrný občan EU: 10,5 t CO2 (rok)  Světový průměr: 4,4 t CO2 (rok)  Kalkulačka uhlíkové stopy

28 ECO Index - textil  SW nástroj pro vyhodnocení životního cyklu  Vývoj trval 3 roky (Levi´s, Nike, Adidas atd.)  Dohoda společností na nezveřejnění výsledků 

29 Energetický štítek – el. spotřebiče  Nová podoba 2011

30 Energetický štítek – budova

31  SEN – Stupeň Energetické Náročnosti  Výpočet: A/B = SEN  A – skutečná energetická náročnost budovy  B – požadovaná energetická náročnost referenční budovy (shodná budova z materiálů na hranici požadavků norem)

32 Energetický štítek – budova

33 Dobrovolné certifikace budov  Různé národní metodiky pro hodnocení kvality budov (SBTool, LEED, DGNB…)  Hodnotí se dopady na ŽP, technické provedení a sociální aspekty  SBToolCZ obsahuje sadu kritérií z oblasti udržitelné výstavby  na základě obdrženého počtu bodů se stanovuje výsledná úroveň kvality

34

35

36 Energetický štítek - pneumatiky  Směrnice EU – platnost od 1.11.2012

37 úkoly  Vyhodnocení úkolu z června  Zadání úkolu na říjen – listopad - spočítat svoji ekologickou stopu (www.hraozemi.cz)www.hraozemi.cz - navrhnout v každém z výsledků opatření k jejímu snížení  Odměny

38 Ekologická stopa - ukázka

39 Vybrané odkazy  http://www.lca.cz http://www.lca.cz  www.mzp.cz  http://www.toulcuvdvur.cz http://www.toulcuvdvur.cz  www.ovocnarska-unie.cz  http://www.lcastudio.cz/ http://www.lcastudio.cz/  www.veolia.cz  www.sbtool.cz  www.ekoport.cz www.ekoport.cz

40 Děkuji za pozornost EKOPORT o.s. Herbenova 1897 272 01 Kladno www.ekoport.cz Luboš Nobilis 724 114 153 nobilis.lubos@gmail.com


Stáhnout ppt "Posuzování životního cyklu produktu Life Cycle Assassment LCA Seminář pro 7. ZŠ Kladno MŽP ČR, 14.11.2011 Luboš Nobilis, EKOPORT o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google