Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA Ministerstvo pro místní rozvoj „Real Estate Market“, Praha, 14. června 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA Ministerstvo pro místní rozvoj „Real Estate Market“, Praha, 14. června 2006."— Transkript prezentace:

1 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA Ministerstvo pro místní rozvoj Daniela.Grabmullerova@mmr.cz www.mmr.cz „Real Estate Market“, Praha, 14. června 2006 Bytová politika a podpora bydlení

2 Koncepce bytové politiky l Vláda schválila v březnu 2005. l www.mmr.cz www.mmr.cz l Střednědobý strategický dokument + krátkodobý program. l Zohledňuje členství v EU (veřejná podpora, evropské fondy …).

3 Segmentace trhu s bydlením

4 Struktura bytového fondu

5 Problematický „zamrzlý“ segment

6 Struktura domovního fondu

7 Pořizovací ceny v Kč/m2 Pořizovací ceny v Kč/m2 Podlažnost domu Výtah v domě Velikostní charakter bytu (= byt pro příslušný počet osob) IIIIIIIVVVI 5ano20 30019 30018 50018 10018 70018 500 4ne19 90018 80017 90017 70018 40017 900 3ne21 90020 70019 80019 50020 20019 900 2ne26 10024 50023 60023 20024 00023 800

8 l Pořizovací ceny nového bytu v bytovém domě -16 - 27 tis. Kč ve standardním kompletním provedení (v závislosti na počtu podlaží a na velikostní skladbě bytů). l Ceny nových bytů na trhu – mezisídlení i vnitrosídlení diferenciace. l Ceny starších bytů na trhu – dtto. Dostupnost nového bydlení v ČR Dostupnost nového bydlení v ČR

9 HDP na 1 obyvatele (EUR) HDP na 1 obyvatele (EUR)

10 Populace v roce 2020 Populace v roce 2020

11 Počet bytů na 1000 obyvatel Počet bytů na 1000 obyvatel

12 Podlahová plocha nových bytů Podlahová plocha nových bytů

13 Programy podpory 2006 l Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny obyvatel. l Podpora výstavby podporovaných bytů (důchodci, znevýhodněné osoby …). l Podpora výstavby družstevních bytů (do výše „de minimis“). l Podpora výstavby technické infrastruktury (do výše „de minimis“). l Podpora výstavby a pořízení bydlení a podpora modernizace bydlení mladými rodinami.

14 Programy podpory 2006 l Podpora oprav havarijních vad panelových bytových domů. l Podpora komplexní regenerace panelových bytových domů – program PANEL. l Podpora regenerace panelových sídlišť. l Podpora oprav domovních olověných rozvodů. l Podpora oprav bytového domu prostřednictvím fondů obcí. l Podpora při řešení následků povodní.

15 Podpora „dočasného“ nájemního bydlení se sociálním určením l Každý investor, který splní stanovené podmínky. l Výstavba nového nájemního bytu pro příjmově vymezenou domácnost. l 10 let „sociální bydlení“, poté „tržní“ nájemní bydlení podle místního trhu s byty. l Žádná selektivita, žádná diskriminace. l Průběžný „vznik a zánik“ sociálních bytů = prevence prostorové a sociální segregace.

16 Nájemné „regulované“ Nájemné „regulované“ l Nájemné dříve regulované formou maximální ceny = „cenového stropu“. l Od konce roku 2002 „zamrzlé“; od března 2003 možné zvýšení dohodou obou stran (dříve byla taková dohoda nezákonná). l Sektor „regulovaných“ nájemních bytů se zmenšuje – zejména privatizací obecních nájemních bytů a novými smlouvami ve volných bytech; v současné době – cca 750 tis. bytů.

17 Nájemné „regulované“ – byt 60 m2 Nájemné „regulované“ – byt 60 m2 Velikost obce – počet obyvatel po 1.7.1998po 1.7.1999po 1.7.2000po 1. 7. 2001 po 1.7.2002 dosud do 10 tis.735803842876911 10 až 50 t.790863905941979 50 až 1008909731 0211 0621 104 nad 100 t.1 2051 3171 3821 4371 494 Praha1 7901 9562 0522 1342 219

18 Výdaje na bydlení a nájemné

19 Nájemné na volném trhu l Odhad počtu nájemních bytů na volném trhu - cca 160 tis. v celé ČR, z toho cca 40 tis. v Praze. l Odhad počtu nájemních bytů na černém trhu (v „regulovaném“ sektoru) - cca 40 tis. v celé ČR, z toho cca 30 tis. v Praze.

20 Regulované nájemné závisí na velikosti, nikoli na lokalitě, nekryje náklady Praha 37 Kč/m 2 /měs.; K. Vary 18 Kč/m 2 /měs. l Centrum města... l Sídliště...

21 Domácnost v „regulovaném“ bytě - 60 m 2 l I dobře situované rodiny – soudci, advokáti, manažeři, poslanci … l V Praze – 2 200 Kč měsíčně  Domácnost v „neregulovaném bytě - 60 m 2 l Mladé rodiny – např. učitelé … l V Praze – 10 000 Kč měsíčně 

22 Nájemné - „dvojí ceny“ Nájemné - „dvojí ceny“

23 Nájemné l „Základem nájemního vztahu je buď skutečný nebo alespoň hypotetický konsensus obou smluvních stran kromě dalšího v otázce ceny (tj. nájemné stanovené dohodou nebo obvyklé, in eventum tržní).“ l „Cenová regulace není neústavní, pokud vychází z tržních cen.“ l „Nájemné musí odpovídat obvyklé ceně nájmu v daném místě a čase. l „Regulace nájemného je pak výjimkou, která by měla být časově omezena na nutnou dobu.“.

24 Nájemné l „Cenotvorné“ faktory – umělé! - (kategorie). Málo „skutečných“ údajů v potřebné „hustotě“; jedna „dolní“ hladina chápána jako srovnatelná (ale není!) – horní – trh. l Zrušení neústavních předpisů, smluvní „posuny“ – tudíž nelze identifikovat „dolní“ hladinu (začala se částečně „roztahovat“ nahoru). l Co je „horní“ hladina – když i „dole“ nastává smluvní změna? l „Hladina“ už není hladina, ale „množina“ – společné je to, že je obecně nízká a že diferenciační znaky vznikly administrativně a „od stolu“ – nijak nesouvisí se situací na trhu (např. přeceněn vliv „kategorií“ a podceněn vliv lokality …).

25 Nájemné l Předcházející pokusy o řešení – deformovaná (rozptýleně) hladina se „plošně“ zvyšovala – tím by se ale deformace prohloubila! l Proto – nejprve je nutné současnou strukturu (obsahující důsledky umělé administrativní diferenciace) „rozbít“ - plus „dotáhnout na startovní čáru“ ………. a pak následně umožnit rozrůzňování vlivem skutečného trhu + přiměřená ochrana před excesy … (přirozený regulátor - obvyklá cena – obvyklé nájemné pro daný byt …) l CÍL = směr TRH, nikoli směr KRYTÍ NÁKLADŮ! l Plus rozložení do časového období …aktualizace.

26 C í l o v é n á j e m n é Výše nájemného Dříve regulované nájemné Současné nájemné

27 Výše nájemného Dříve regulované nájemné Současné nájemné C í l o v é n á j e m n é

28 Přechodné období po vstupu do EU - snížená sazba DPH l Situace v členských zemích EU - sociální bydlení - jednotná definice není … l Do konce roku 2007 - snížené DPH pro všechny stavby pro bydlení; v polovině roku 2007 – jednání o prodloužení „plošné“ výjimky … l Do konce roku 2010 – opravy bydlení („práce s vysokým podílem lidské práce“) – příloha K Šesté směrnice ES. l Od roku 2008 - pouze pro „sociální bydlení“? – příloha H Šesté směrnice ES.

29 … vliv předpisů Evropské komise! … vliv předpisů Evropské komise! l Po 1. květnu 2004 – poskytování jakékoli veřejné podpory podléhá pravidlům „state aid“. l Nejen developeři, ale i bytová družstva a obce = „hráči na trhu“ - vyvíjejí „economic activity“ (nájem bytů). l ►Podle ESD – pronajímání bytů = „undertaking“ (bez ohledu na nájemné, právní postavení, financování …). l Výstavba i opravy … l „Bezpečně“ - pouze v „malém rozsahu“, který nenarušuje hospodářskou soutěž = „de minimis“.

30 Veřejná podpora v rámci EU l Evropská komise musí vždy být – v předstihu – informována o veškerých záměrech a programech veřejné podpory i jednotlivých podporách. l Proces upraven Nařízeními Rady. l Notifikace = stanovisko ke „slučitelnosti“ podpory. l Podpora poskytnutá před tím, než Evropská komise přijme rozhodnutí, je nezákonná. l Analogicky to platí i pro veškerý nájem, záruky za úvěry, nákup a prodej zboží … l Stát, kraj, obec …i jimi zřízené organizace!

31 Další vývoj?

32 Nutné předpoklady Nutné předpoklady l Příznivé ekonomické prostředí (reálné příjmy, inflace …. l Udržitelná dostupnost – zejména finanční. l Odstranění cenových a právních deformací, zejména v nájemním sektoru. l Jasná pravidla, včetně evropského rámce – komunitární i české právo, podpůrné nástroje … l Zlepšení vymahatelnosti práva. l Hospodárná, programově účinná a zacílená podpora ze strany veřejného sektoru.

33 Děkuji Vám za pozornost. gradan@mmr.cz www.mmr.cz


Stáhnout ppt "Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA Ministerstvo pro místní rozvoj „Real Estate Market“, Praha, 14. června 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google