Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strakonice Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strakonice Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace"— Transkript prezentace:

1 Strakonice Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace
Projekt OPŽP CZ.1.02/1.1.00/ Strakonice Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace

2 Projekt Strakonice Celkové náklady projektu
,- Kč vč. DPH Příprava stavby, projekt, autorský dozor, správce stavby ,- Kč vč. DPH Realizace projektu – stavební práce ,- Kč vč. DPH Přiznaná dotace od MŽP a SFŽP ,- Kč Vlastní zdroje města Strakonice ,- Kč Doba realizace 2010 – 2011

3

4 Projekt Strakonice Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV
Cena prací ,- Kč vč. DPH Podprojekt č.3 – Kanalizace Dražejov Cena prací ,- Kč vč. DPH Podprojekt č.5 – Sběrač E Cena prací ,- Kč vč. DPH Podprojekt č.11 – Kanalizace Radošovice Cena prací ,- Kč vč. DPH

5 Projekt Strakonice

6 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV
Zajištění plnění požadavků na likvidaci odpadních vod v souladu s vodním zákonem (č.254/2001 Sb.) v platném znění a jeho prováděcími předpisy a v souladu se směrnicemi EU a to rozšířením a intenzifikací stávající ČOV na kapacitu EO: Výstavba nové technologické linky čištění odpadních vod Rekonstrukce a doplnění příslušných zařízení stávající ČOV

7 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV
Rozsah SO 01 – Hrubé předčištění SO 02 – Mechanické předčištění SO 03 – Biologické čištění SO 04 – Sdružený provozní objekt SO 05 – Objekty kalového a plynového hospodářství SO 06 – Chemické hospodářství SO 07 – Spojovací potrubí SO 08 – Ostatní objekty ASŘTP Elektro / PS 01-PS 09 Technologicko-strojní část / PS 01- PS 09

8 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV
Technologicko-strojní část ČOV, Elektro PS 01 – Hrubé předčištění PS 02 – Mechanické předčištění PS 03 – Biologické čištění PS 04 – Dmychárna PS 05 – Zahuštění a čerpání kalu PS 06 – Odvodňování kalu PS 07 – Kalové a plynové hospodářství PS 08 – Chemické hospodářství PS 09 – Provozní voda

9 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV

10 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV

11 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV

12 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV

13 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV

14 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV

15 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV

16 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV

17 Podprojekt č.3 – kanalizace Dražejov
Slouží k odkanalizování území Pod Kuřidlem. Jedná se o jednotnou kanalizaci, která je umístěna v zeleném pásu podél stávající komunikace do Starého Dražejova. Celková délka kanalizace je 736 m

18 Podprojekt č.3 – kanalizace Dražejov

19 Podprojekt č.3 – kanalizace Dražejov

20 Podprojekt č.3 – kanalizace Dražejov

21 Podprojekt č.3 – kanalizace Dražejov

22 Podprojekt č.5 – Sběrač E Jedná se o zkapacitnění stávající kanalizace a řešení hydraulických poměrů před vtokem vod na ČOV Jedná se o jednotnou kanalizaci, která je vedena podél trati ČD Strakonice - Blatná Podchází dvojitou shybkou řeku Otavu Celková délka je 881 m

23 Podprojekt č.5 – Sběrač E

24 Podprojekt č.5 – Sběrač E

25 Podprojekt č.5 – Sběrač E

26 Podprojekt č.5 – Sběrač E

27 Podprojekt č.5 – Sběrač E

28 Podprojekt č.11 – Kanalizace Radošovice
Slouží k odvedení odpadních vod z obcí Radošovice a Mutěnice na ČOV Strakonice Jedná se o jednotnou kanalizaci, která je vedena podél Prácheňské ulice Je složena ze dvou částí, a to sběrače P a sběrače R-M Na trase jsou s ohledem na křížená vedení 2ks shybek Celková délka je m

29 Podprojekt č.11 – Kanalizace Radošovice

30 Podprojekt č.11 – Kanalizace Radošovice

31 Podprojekt č.11 – Kanalizace Radošovice

32 Podprojekt č.11 – Kanalizace Radošovice

33 Podprojekt č.11 – Kanalizace Radošovice

34 Projekt Strakonice Stav prací k 31.8.2010 Fakturace k 31.8.2010
Probíhají stavební práce na ČOV: SO 01 - Hrubé předčištění, SO 03 - Biologické čištění, SO 06 - Chemické hospodářství / monoblok biologického čištění a dosazovací nádrže a příslušné související objekty tak, aby bylo možno zahájit montáž technologie na těchto objektech Probíhá výstavba kanalizačních sběračů tak, aby sběrač P (připojení Mutěnic) byl dokončen v říjnu 2010, ostatní části kanalizace do konce roku 2011. Fakturace k Byly vystaveny faktury za stavební práce na částku ve výši ,- Kč včetně DPH, tj. 15,15%

35 Projekt Strakonice ČOV - SO 01 - Hrubé předčištění
Položena trasa provizorního obtoku, včetně prací spojených s jeho napojením do stávajícího provozu, úprava rozdělovací šachty, demontovány a repasovány hradítka / PS 01 Práce na objektu provedeny v cca 8% ČOV - SO 03 - Biologické čištění Proveden celý železobetonový monoblok biologické linky, realizovány obě železobetonové konstrukce dosazovacích nádrží, položeny skryté potrubní rozvody DN700 Práce na objektu provedeny v cca 47% ČOV - SO 06 - Chemické hospodářství Provedeny zemní práce a betonáž základové desky pro uložení nádrží na síran železitý Práce na objektu provedeny v cca 85%

36 Projekt Strakonice Kanalizace Dražejov Sběrač E Kanalizace Radošovice
Realizováno potrubí DN 400 od šachty Š0 po šachtu Š14 včetně zásypu a provizorních úprav Práce na objektu provedeny v cca 92% Sběrač E Realizováno potrubí DN1000 od šachty Š0 po šachtu Š5 včetně zásypu, dále provedeny práce na shybce DN300 a DN800 v první ½ paženého výkopu a potrubí DN800 mezi šachtami Š9 a Š10 Práce na objektu provedeny v cca 18% Kanalizace Radošovice Sběrač P proveden mimo přechod Prácheňské ulice mezi šachtami Š17 a Š18, sběrač R-M je proveden od šachty Š0 po šachtu Š6 a dále od šachty Š7 po šachtu Š11 Práce na objektu provedeny v cca 87%

37 Účastníci projektu Investor: Město Strakonice Poskytovatel podpory: OPŽP (zprostředkující subjekt SFŽP ČR) Generální projektant: HYDROPROJEKT CZ a.s. Zhotovitel: Sdružení „Strakonice – čisté město“ (SMP CZ, a.s., HOCHTIEF CZ a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o.) Správce stavby: Sdružení VRV – MMD (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., MOTT MACDONALD, Praha, spol. s r.o.) Provozovatel kanalizace a ČOV: Technické služby Strakonice s.r.o.


Stáhnout ppt "Strakonice Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google