Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strakonice Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace Projekt OPŽP CZ.1.02/1.1.00/08.02057.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strakonice Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace Projekt OPŽP CZ.1.02/1.1.00/08.02057."— Transkript prezentace:

1 Strakonice Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace Projekt OPŽP CZ.1.02/1.1.00/08.02057

2 Projekt Strakonice • Celkové náklady projektu • 371 192 620,- Kč vč. DPH • Příprava stavby, projekt, autorský dozor, správce stavby • 25 690 360,- Kč vč. DPH • Realizace projektu – stavební práce • 345 502 260,- Kč vč. DPH • Přiznaná dotace od MŽP a SFŽP • 202 931 402,- Kč • Vlastní zdroje města Strakonice • 168 261 218,- Kč • Doba realizace • 2010 – 2011

3

4 Projekt Strakonice • Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV • Cena prací 258 735 802,- Kč vč. DPH • Podprojekt č.3 – Kanalizace Dražejov • Cena prací 9 980 016,- Kč vč. DPH • Podprojekt č.5 – Sběrač E • Cena prací 48 950 579,- Kč vč. DPH • Podprojekt č.11 – Kanalizace Radošovice • Cena prací 27 835 863,- Kč vč. DPH

5 Projekt Strakonice

6 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV • Zajištění plnění požadavků na likvidaci odpadních vod v souladu s vodním zákonem (č.254/2001 Sb.) v platném znění a jeho prováděcími předpisy a v souladu se směrnicemi EU a to rozšířením a intenzifikací stávající ČOV na kapacitu 75 000 EO: • Výstavba nové technologické linky čištění odpadních vod • Rekonstrukce a doplnění příslušných zařízení stávající ČOV

7 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV Rozsah • SO 01 – Hrubé předčištění • SO 02 – Mechanické předčištění • SO 03 – Biologické čištění • SO 04 – Sdružený provozní objekt • SO 05 – Objekty kalového a plynového hospodářství • SO 06 – Chemické hospodářství • SO 07 – Spojovací potrubí • SO 08 – Ostatní objekty • ASŘTP • Elektro / PS 01-PS 09 • Technologicko-strojní část / PS 01- PS 09

8 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV Technologicko-strojní část ČOV, Elektro • PS 01 – Hrubé předčištění • PS 02 – Mechanické předčištění • PS 03 – Biologické čištění • PS 04 – Dmychárna • PS 05 – Zahuštění a čerpání kalu • PS 06 – Odvodňování kalu • PS 07 – Kalové a plynové hospodářství • PS 08 – Chemické hospodářství • PS 09 – Provozní voda

9 Podprojekt č.1 – Intenzifikace ČOV

10

11

12

13

14

15

16

17 Podprojekt č.3 – kanalizace Dražejov • Slouží k odkanalizování území Pod Kuřidlem. • Jedná se o jednotnou kanalizaci, která je umístěna v zeleném pásu podél stávající komunikace do Starého Dražejova. • Celková délka kanalizace je 736 m

18 Podprojekt č.3 – kanalizace Dražejov

19

20

21

22 Podprojekt č.5 – Sběrač E • Jedná se o zkapacitnění stávající kanalizace a řešení hydraulických poměrů před vtokem vod na ČOV • Jedná se o jednotnou kanalizaci, která je vedena podél trati ČD Strakonice - Blatná • Podchází dvojitou shybkou řeku Otavu • Celková délka je 881 m

23 Podprojekt č.5 – Sběrač E

24

25

26

27

28 Podprojekt č.11 – Kanalizace Radošovice • Slouží k odvedení odpadních vod z obcí Radošovice a Mutěnice na ČOV Strakonice • Jedná se o jednotnou kanalizaci, která je vedena podél Prácheňské ulice • Je složena ze dvou částí, a to sběrače P a sběrače R-M • Na trase jsou s ohledem na křížená vedení 2ks shybek • Celková délka je 1 473 m

29 Podprojekt č.11 – Kanalizace Radošovice

30

31

32

33

34 Projekt Strakonice • Stav prací k 31.8.2010 • Probíhají stavební práce na ČOV: SO 01 - Hrubé předčištění, SO 03 - Biologické čištění, SO 06 - Chemické hospodářství / monoblok biologického čištění a dosazovací nádrže a příslušné související objekty tak, aby bylo možno zahájit montáž technologie na těchto objektech • Probíhá výstavba kanalizačních sběračů tak, aby sběrač P (připojení Mutěnic) byl dokončen v říjnu 2010, ostatní části kanalizace do konce roku 2011. • Fakturace k 31.8.2010 • Byly vystaveny faktury za stavební práce na částku ve výši 52 356 483,- Kč včetně DPH, tj. 15,15%

35 Projekt Strakonice • ČOV - SO 01 - Hrubé předčištění • Položena trasa provizorního obtoku, včetně prací spojených s jeho napojením do stávajícího provozu, úprava rozdělovací šachty, demontovány a repasovány hradítka / PS 01 • Práce na objektu provedeny v cca 8% • ČOV - SO 03 - Biologické čištění • Proveden celý železobetonový monoblok biologické linky, realizovány obě železobetonové konstrukce dosazovacích nádrží, položeny skryté potrubní rozvody DN700 • Práce na objektu provedeny v cca 47% • ČOV - SO 06 - Chemické hospodářství • Provedeny zemní práce a betonáž základové desky pro uložení nádrží na síran železitý • Práce na objektu provedeny v cca 85%

36 Projekt Strakonice • Kanalizace Dražejov • Realizováno potrubí DN 400 od šachty Š0 po šachtu Š14 včetně zásypu a provizorních úprav • Práce na objektu provedeny v cca 92% • Sběrač E • Realizováno potrubí DN1000 od šachty Š0 po šachtu Š5 včetně zásypu, dále provedeny práce na shybce DN300 a DN800 v první ½ paženého výkopu a potrubí DN800 mezi šachtami Š9 a Š10 • Práce na objektu provedeny v cca 18% • Kanalizace Radošovice • Sběrač P proveden mimo přechod Prácheňské ulice mezi šachtami Š17 a Š18, sběrač R-M je proveden od šachty Š0 po šachtu Š6 a dále od šachty Š7 po šachtu Š11 • Práce na objektu provedeny v cca 87%

37 Účastníci projektu Investor:Město Strakonice Poskytovatel podpory:OPŽP (zprostředkující subjekt SFŽP ČR) Generální projektant:HYDROPROJEKT CZ a.s. Zhotovitel:Sdružení „Strakonice – čisté město“ (SMP CZ, a.s., HOCHTIEF CZ a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o.) Správce stavby:Sdružení VRV – MMD (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., MOTT MACDONALD, Praha, spol. s r.o.) Provozovatel kanalizace a ČOV:Technické služby Strakonice s.r.o.


Stáhnout ppt "Strakonice Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace Projekt OPŽP CZ.1.02/1.1.00/08.02057."

Podobné prezentace


Reklamy Google