Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čistírna odpadních vod v Náměšti nad Oslavou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čistírna odpadních vod v Náměšti nad Oslavou"— Transkript prezentace:

1 Čistírna odpadních vod v Náměšti nad Oslavou
Luboš Dufek

2 Předmět řešení výstavba nové čistírny odp. vod pro 8000EO a napojení kanalizace na tuto čistírnu řešení je v souladu s vl. nařízením č.61/2003Sb. a se zák. č.50/1976Sb. ve znění ostatních předpisů a platných norem řešení vychází z doporučených parametrů ČSN – „ČOV pro více než 500 EO.“

3 Ochrana vod povodí řeky Dyje
do tohoto projektu patřila i výstavba nové ČOV stavební práce na projektu byly zahájeny v březnu 2005 a v dubnu 2007 byly dokončeny celkové náklady projektu 1,5 mld. korun - spolufinancování EU mld. korun - SFŽP mil. korun - investor mil. korun

4 Základní údaje stavby ČOV
INVESTOR: MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU PROJEKTANT: VEGAspol v.o.s. celkové náklady výstavby: cca 120milionů korun - z toho město Náměšť nad Oslavou 25 milionů korun

5 Peníze vs. město pro město to byla největší investice za posledních 10 let město se bude muset několik let držet zpět v oblasti investic nejdříve se o úvěru neuvažovalo, ale nakonec město vzalo 2 úvěry, první na 7 mil. korun a druhý na 8 mil. korun

6 Vstupní podklady rozhodnutí o umístění stavby, vydané odborem výstavby ŽP MÚ založení polohopisu a výškopisu v měř. 1:500 ostatní dokumentace poskytnutá obcí inženýrskogeologické a hydrogeologické výzkumy radonový průzkum výsledky jednání a připomínky na výrobních výborech ostatní požadavky na rozsah prací

7 Názor občanů čistička bude omezovat bezproblémové bydlení a užívání nemovitostí v okolí (budovy od čističky cca 50m), klesne hodnota nemovitostí obyvatele z okolí trápí občasný zápach a hlavně stálý hluk byla sepsána petice ohledně umístění a provozu ČOV

8 Zdůvodnění umístění stavby (názor samosprávy)
150m od bývalé čistírny odp. vod stavba umístěna na parcelách v majetku města – nebude třeba vykupovat pozemky od jiných majitelů „jednoduchost“ napojení stávající kanalizace nová ČOV bývalá ČOV

9 Péče o životní prostředí (údaje ze souhrnné zprávy o ČOV)
jedná se o ekologickou stavbu, která bude mít kladný vliv na životní prostředí na zařízeních jsou umístěny filtry při provozování dle provozního řádu čistírna nezatěžuje okolí pachem zařízení, které mohou vykazovat hlučnost jsou umístěny v podzemních objektech, dmychadla jsou opatřena protihlukovým krytem

10 Srovnání zákonů Podrobně srovnávat nařízení vlády č. 61/2003Sb. (dále jen Nařízení) s nařízením vlády č.25/1975Sb. a nařízením vlády č. 171/1992 Sb. nemá smysl ani po technické stránce, protože byly vytvořeny prakticky bez technického a ekonomického rozmyslu (znečišťovatelé neměli žádný čas na realizaci opatření, která by zajistila dodržení imisních standardů).

11 Nařízení vlády č. 25/1975 Sb. založeno na imisním principu
Imisní standardy na vodárenských tocích měly být dodrženy v každém místě toku prakticky všichni uživatelé vody nebyli schopni požadavky nařízení dodržet – bylo vydáno přes 2000 výjimek

12 Nařízení vlády č. 171/1992 Sb. založeno na emisním principu
emisní standardy byly stanoveny pro období do a jiné pro období od byly stanoveny imisní standardy (odchylně pro toky vodárenské a ostatní)

13 Nařízení vlády č. 82/1999 Sb. Vycházelo ze Směrnice Rady 91/271/EHS
Nařízení vlády č. 82 z 22. března 1999 mělo již stejnou strukturu jako nařízení vlády č.61/2003 Sb., pouze nemělo v příloze č. 1 část C - emisní standardy pro nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky.

14 Srovnání Nařízení vlády č. 61/2003 Sb
Srovnání Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. s evropskou a českou legislativou článek 3 určuje termíny vybudování veřejných kanalizací pro obce nad EO článek 4 určuje termíny vybudování čistíren městských odpadních vod u obcí nad EO článek 8 se týká možností žádat Komisi o prodloužení termínu realizace článek 16 se týká práva na informace a povinnosti členských státu předávat zprávy o čištění městských odpadních vod Komisi každé2 roky

15 Srovnání Nařízení vlády č. 61/2003 Sb
Srovnání Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. s evropskou a českou legislativou Článek 5 (1)se týká citlivých oblastí a určuje termín jejich vyhlášení. Za citlivou oblast bylo Nařízením vyhlášeno celé území ČR. článek 5 (2)stanovuje povinnost cíleně snižovat celkový fosfor a celkový dusík terciálním čištěním na čistírnách nad EO a určuje termín jejich vybudování.

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Rámcová směrnice)
Rámcová směrnice stanovuje v čl. 4 jako environmentální cíl dosáhnout u povrchových vod dobrého stavu (tj. dobrého ekologického a dobrého chemického stavu) do u umělých a silně ovlivněných vodních útvarů dosáhnout do dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu.

17 Seznam norem a souvisejících předpisů
Zákon č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích Zákon č.185/2001Sb. o odpadech Zákon č.130/1974Sb. o státní správě ve vodním hospodářství ve znění novelizovaného zákona č.458/1992Sb. Nařízení vlády ČR 61/2003Sb. o ukazatelích přípustného znečištění povrchových a odpadních vod


Stáhnout ppt "Čistírna odpadních vod v Náměšti nad Oslavou"

Podobné prezentace


Reklamy Google