Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovní úlohy řešené rovnicí - 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovní úlohy řešené rovnicí - 1"— Transkript prezentace:

1 Slovní úlohy řešené rovnicí - 1
Úlohy, ve kterých hledáme neznámé číslo Úlohy, ve kterých se rozděluje celek na nestejné části Úlohy s procenty

2 1. Úlohy, ve kterých hledáme neznámé číslo
Součet tří za sebou jdoucích celých čísel je 27. Která to jsou čísla? Součet čtyř po sobě jdoucích přirozených čísel je 38. Která čísla to jsou? Součet dvou lichých za sebou jdoucích čísel je 64. Která čísla to jsou? Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Která to jsou čísla? Součet tří přirozených čísel, ze kterých je každé následující o pět větší než předcházející, je 204. Která čísla to jsou?

3 6. Součet čtyř po sobě jdoucích celých čísel, z nichž každé
6. Součet čtyř po sobě jdoucích celých čísel, z nichž každé následující je o pět větší, než předcházející, je 2. Určete tato čísla. 7. Součin tří čísel je 96. Jeden činitel je 2, druhý je třikrát větší. Určete třetího činitele. 8. Dvojnásobek neznámého čísla zmenšený o sedm se rovná 21. Určete neznámé číslo. 9. Jestliže od trojnásobku myšleného čísla odečteme 54, dostaneme 279. Určete myšlené číslo. 10. Myslím si číslo. Když k němu přičtu 8 a pak výsledek vynásobím devíti, dostanu 171. Které číslo si myslím? 11. Čtyřnásobek čísla je třikrát větší než jeho dvojnásobek zmenšený o 12. Které je to číslo? 12. Trojnásobek neznámého čísla zmenšený o 26 se rovná dvojnásobku tohoto čísla zvětšenému o 20. Určete neznámé číslo.

4 13. Když neznámé číslo zvětšíme o tři, výsledek zvětšíme
13. Když neznámé číslo zvětšíme o tři, výsledek zvětšíme třikrát a pak zmenšíme o 33, dostaneme neznámé číslo. Které číslo to je? 14. Najděte číslo, které: a) zvětšené o 4 se rovná svému čtyřnásobku b) zmenšené o 5 se rovná své pětině c) zvětšené o 6 se rovná své šestině d) zmenšené o 7 se rovná svému sedminásobku 15. Přičteme-li k danému číslu jeho pětinu, dostaneme 36. Které je to číslo? 16. Které číslo zmenšené o svou třetinu dá 36?

5 2. Úlohy, ve kterých se rozděluje celek na nestejné části
Dva sourozenci – Eva a Petr – ušetřili dohromady 228,- Kč. Eva našetřila třikrát víc než Petr. Kolik našetřil každý z nich? Pro zlepšení životního prostředí bylo vysázeno celkem 720 dubů, javorů a líp. Kolik bylo vysázeno stromků každého druhu, jestliže javorů bylo o 90 více než líp a dubů sedmkrát víc než líp. Částku 880,- Kč rozdělte mezi dvě osoby tak, že: a) druhá osoba dostane třikrát více než první b) druhá osoba dostane o 20,- Kč více než první

6 4. Vodácký oddíl má 90 členů. Starších dorostenců je v oddíle
4. Vodácký oddíl má 90 členů. Starších dorostenců je v oddíle čtyřikrát více než mladších dorostenců. Zato starších žáků je v oddíle o 10 více než všech dorostenců. Kolik je v oddíle starších a mladších dorostenců a kolik starších žáků? 5. V autobusu je 36 cestujících. Žen je o 7 více než mužů, dětí je o 22 méně než dospělých. Kolik je v autobusu mužů, kolik žen a kolik dětí? 6. Dvěma bratrům je dohromady 21 let. Jeden z nich je o 10 let starší než druhý. Určete jejich věk. 7. Sklenice s medem má hmotnost 1,2 kg. Hmotnost medu je pětkrát větší než hmotnost prázdné sklenice. Kolik kg medu je ve sklenici? 8. Celková výměra pozemku (zahrada a zastavěná plocha) je m2. Zahrada je o 60 m2 menší než trojnásobek zastavěné plochy. Jak je velká zastavěná plocha?

7 9. Tyč délky 180 cm máme rozřezat na dvě části tak, aby delší
9. Tyč délky 180 cm máme rozřezat na dvě části tak, aby delší část byla o 4 cm kratší než trojnásobek kratší části. Určete délky takto vzniklých částí tyče. 10. Žitem, pšenicí a ječmenem bylo oseto 196 ha půdy. Žitem oseli 1,5krát větší výměru než pšenicí. Ječmenem oseli 5krát menší výměru než žitem. Na kolika hektarech byly nasety jednotlivé plodiny? 11. Turisté ušli za 3 dny 45 km. Druhý den ušli dvakrát víc než první den. Třetí den ušli třikrát víc než druhý den. Kolik kilometrů ušli v jednotlivých dnech? 12. Žáci na výletě ušli za tři dny 65 km. První den ušli dvakrát tolik jako třetí den. Druhý den ušli o 10 km méně než první den. Kolik ušli každý den? 13. V obchodě je 310 krabic s pracím práškem rozděleno na tři hromádky. Na první hromádce je o 30 krabic méně než na druhé a dvakrát víc než na třetí. Kolik krabic je na které hromádce?

8 14. Písemnou zkoušku z matematiky psalo 37 žáků, nikdo z nich
14. Písemnou zkoušku z matematiky psalo 37 žáků, nikdo z nich neměl pětku. Jedniček bylo dvakrát víc než čtyřek, dvojek bylo o 6 víc než jedniček, trojek bylo 11. Kolik žáků mělo jedničku, kolik dvojku, trojku a čtyřku? 15. Čtyři spolužáci uspořili celkem 925,- Kč. Druhý uspořil dvakrát tolik, co první, třetí o 35,- Kč více než druhý a čtvrtý o 10,- Kč méně než první. Kolik Kč uspořil každý z nich? 16. Na upletení svetru, čepice a šály je celková spotřeba 541 g vlny. Na čepici je třeba pětkrát méně vlny než na svetr a současně o 5 g více než na šálu. Kolik vlny se spotřebovalo na každý výrobek? 17. Tři pracovníci dostali odměnu 4 500,- Kč, kterou si rozdělili takto: Jan dostal o 300,- Kč víc než Petr, Martin dostal dvakrát tolik, co Jan a Petr dohromady. Kolik dostal každý z nich?

9 18. Ve třech nádobách je celkem 19,5 l vody. V prostřední
18. Ve třech nádobách je celkem 19,5 l vody. V prostřední nádobě je čtyřikrát tolik vody jako v nejmenší nádobě a v největší nádobě je dvakrát tolik jako v prostřední nádobě. Kolik l vody je v každé nádobě? 19. Tři dělnice vysázely za den sazenic. První pracovala v normě, druhá vysázela o 120 sazenic víc a třetí o 135 sazenic víc, než byla norma. Kolik sazenic byla norma? 20. Pěti nejúspěšnějším řešitelům matematické olympiády se má na knižní odměny rozdělit částka 1 200,- Kč tak, aby druhý a každý následující dostal vždy o 50,- Kč méně než předcházející. Určete jednotlivé částky Čtyřem osobám byla postupně vyplacena odměna tak, že každá následující osoba dostala dvojnásobek toho, co dostala osoba předcházející. Jak byla rozdělena celková částka ,- Kč mezi jednotlivé osoby?

10 22. Ve společnosti devadesáti osob je čtyřikrát více mužů než. žen
22. Ve společnosti devadesáti osob je čtyřikrát více mužů než žen. Dětí je o 10 víc než dospělých. Kolik je mužů, žen a dětí? 23. Obvod trojúhelníku je 110 cm. Jedna strana je o 6 cm delší než druhá strana a o 8 cm kratší než třetí strana. Určete délky stran trojúhelníku. 24. V rovnoramenném trojúhelníku je základna o 3,5 cm kratší než rameno. Obvod trojúhelníku je 58 cm. Vypočítejte délky stran tohoto trojúhelníku. 25. Rovnoramenný trojúhelník má rameno o 2,7 cm kratší než základnu. Jeho obvod je 27 cm. Vypočítejte délky stran trojúhelníku. 26. V trojúhelníku ABC je vnitřní úhel α o 8° větší než β a o 11° menší než γ. Určete vnitřní úhly tohoto trojúhelníku Úhel při základně rovnoramenného trojúhelníku je o 18° větší než úhel při hlavním vrcholu. Vypočítejte velikost všech vnitřních úhlů.

11 28. Určete rozměry obdélníku, který má obvod 72 cm a délku
28. Určete rozměry obdélníku, který má obvod 72 cm a délku o 4 cm větší než šířku Obvod obdélníku je 56 cm, jeho délka je třikrát větší než šířka. Jaké jsou rozměry obdélníku? 30. Délka obdélníku je o 12 cm větší než trojnásobek jeho šířky. Obvod je 104 cm. Jaké rozměry má obdélník? 31. Délka zahrady obdélníkového tvaru je o 10 m větší než dvojnásobek její šířky. Obvod zahrady je 122 m. Vypočítejte délku a šířku zahrady Součet délek všech hran pravidelného čtyřbokého hranolu je 1 m. Boční hrana je o 4 cm delší než hrana podstavy. Vypočítejte objem hranolu.

12 33. Rozdělte částku 1 032,- Kč na dvě části tak, aby jedna část byla:
o 140,- Kč větší než druhá část třikrát větší než druhá část o 15% větší než druhá část 3/5 části druhé o 2/3 větší než druhá část 34. Obvod rovnoramenného lichoběžníku je 34 cm. Rozdíl délek základen je 6 cm. Délka ramena je třetina délky delší základny. Určete délky stran lichoběžníku. 35. Lucie řekla: „Když jsem přečetla ¾ knihy, chyběly mi 2 stránky do padesáti.“ Kolik stránek měla kniha? 36. Kůl je zaražen čtvrtinou své délky v zemi, třetina je ve vodě a 5 m vyčnívá nad vodu. Jak dlouhý je kůl?

13 37. V závodě pracují na tři směny. V první směně pracuje
37. V závodě pracují na tři směny. V první směně pracuje polovina všech zaměstnanců, ve druhé směně třetina a ve třetí směně 200 zaměstnanců. Kolik zaměstnanců má závod? 38. Z kovové tyče byly zhotoveny tři součástky. Na první byla spotřebována polovina tyče, na druhou dvě třetiny zbytku, třetí součástka měla hmotnost 3 kg. Jaká byla hmotnost tyče? 39. Za tři dny prodali v obchodě kg brambor. První den prodali o 100 kg brambor méně než druhý den, třetí den tři pětiny toho, co prodali první den. Kolik kg brambor prodali v jednotlivých dnech?

14 40. Tři dělníci opracovali za týden 1 800 odlitků. První z nich
40. Tři dělníci opracovali za týden odlitků. První z nich pracoval v normě, druhý opracoval o 100 ks víc a třetí udělal o polovinu méně než druhý dělník. Kolik ks byla norma? 41. Zemědělské družstvo má na polovině výměry obdělávané půdy zasety obilniny a na 3/7 výměry má řepu. Jaká je celková výměra obdělávané půdy, jestliže výměra půdy s obilninami je o 60 ha větší než výměra půdy s řepou? 42. V soutěži na návrh plakátu byly vypsány tři ceny v celkové částce ,- Kč tak, že druhá cena tvoří dvě třetiny první ceny a třetí cena dvě třetiny druhé ceny. Jaké částky jsou vypsány na jednotlivé ceny? 43. V uhelném skladu rozvezli obdrženou zásilku uhlí během tří dnů. První den rozvezli třetinu zásilky, druhý den dvě pětiny ze zbytku a třetí den rozvezli 300 t uhlí. Kolik tun rozvezli první a kolik druhý den?

15 3. Úlohy s procenty 1. Helena měla o 20% větší úspory než Jana. Dohromady měly uspořeny 1 804,- Kč. Kolik uspořila Helena a kolik Jana? 2. Zemědělské družstvo vlastní půdu, z níž 50% je půda orná, zbytek, tj. 270 ha, je les. Kolik ha půdy vlastní ZD? 3. V závodě vyrobili za 4 týdny součástek. Výroba v prvních třech týdnech byla stejná, ve 4. týdnu zvýšili výrobu o 8%. Kolik součástek vyrobili v 1. týdnu? 4. Tři pracovníci dostali za svou práci dohromady 1 235,- Kč. Rozdělili se o ně podle svých výkonů tak, že první dostal o 20% méně než druhý a třetí o 45,- Kč více než druhý. Kolik korun dostali jednotliví pracovníci?

16 5. Ve třídě má třetina žáků vyznamenání, 60% žáků prospělo
5. Ve třídě má třetina žáků vyznamenání, 60% žáků prospělo a dva žáci neprospěli. Kolik žáků je ve třídě? 6. 25% žáků osmé třídy mělo v pololetí vyznamenání. Na konci roku k nim přibyli ještě tři, a tak učitelka mohla prohlásit, že už je to třetina žáků třídy. Kolik žáků bylo v této třídě? 7. Tři sourozenci – Petr, Jirka a Hanka – měli ušetřeno celkem ,- Kč. Petr měl ušetřeno o 15% více než Jirka a Hanka měla o 10% méně než Petr. Kolik korun měl ušetřeno každý z nich? 8. Šířka obdélníku je 65% jeho délky. Obvod obdélníku je 132 cm. Určete jeho rozměry.

17 1.Úlohy, ve kterých hledáme neznámé číslo
Řešení 1.Úlohy, ve kterých hledáme neznámé číslo 1. x = první číslo … x + (x+1) + (x+2) = 27 … x = 8 Hledaná čísla jsou 8;9;10. 2. x = první číslo … x + (x+1) + (x+2) + (x+3) = 38 … x = 8 Hledaná čísla jsou 8;9;10;11. 3. liché číslo vyjádříme jako x=2k+1, následující liché číslo je větší o 2, čili 2k+3 (2k+1) + (2k+3)=64 … k=15, x=2k+1=31 Hledaná čísla jsou 31 a 33.

18 4. sudé číslo vyjádříme jako x=2k, následující sudé číslo je
4. sudé číslo vyjádříme jako x=2k, následující sudé číslo je větší o 2, čili 2k+2, následující sudé je o 4 větší než první, takže 2k+4 atd. 2k + (2k+2) + (2k+4) + (2k+6) + (2k+8)= 40 k=2, x=2*k=4 … Hledaná čísla jsou 4;6;8;10;12.. 5. x = první číslo, následující o 5 větší, čili x+5, atd. x + (x+5) + (x+10) =204 … x = 63 Hledaná čísla jsou 63;68;73. 6. x = první číslo, následující o 5 větší, čili x+5, atd. … x + (x+5) + (x+10) + (x+15)=2 … x = -7 Hledaná čísla jsou -7;-2;3;8.

19 7. x = třetí činitel, jeden je číslo 2, další je číslo 3*2=6
2*6*x = 96 … x=8 … Třetí činitel je číslo 8. 8. x = neznámé číslo 2x – 7 = 21 … x = … Neznámé číslo je 14. 9. x = hledané číslo 3x – 54 =279 … x = … Hledané číslo je 111. 10. x = myšlené číslo (x + 8)*9 = nebo 9*(x + 8) = … x=11 Myšlené číslo je 11.

20 11. x = hledané číslo 4x = 3*(2x – 12) … x=18 … Hledané číslo je 8. 12. x = neznámé číslo 3x –26 = 2x … x = 46 … Neznámé číslo je 46. 13. x = neznámé číslo 3*(x + 3) – 33 = x … x = 12 … Neznámé číslo je 12. 14. x = neznámé číslo a) x + 4 = 4x …x=4/3 b) x – 5 = x/5 … x=25/4 = 6,25 c) x + 6 = x/6 … x = -36/5 = -7,2 d) x – 7 = 7x … x = -7/6

21 15. x = hledané číslo x + x/5 = 36 … x=30 … Hledané číslo je 30. 16. x = hledané číslo x – x/3 = 36 … x = 54 … Hledané číslo je 54.

22 2. Úlohy, ve kterých se rozděluje celek na nestejné části
1. Petr našetřil … x, Eva … 3x x + 3x = … x=57 (Petr), Eva … 3 * 57 = 171 Kč Petr našetřil (x)57 Kč a Eva (3*x) 171 Kč. 2. počet lip … x, javorů … x+70, dubů … 7x x + 7x + (x+90) = 720 … x = 70 Bylo vysazeno 70 lip, 160 javorů (x+70) a 490 dubů (7*x).

23 3. a) První osoba … x, druhá … 3x
x + 3x = … x = 220 Kč První osoba dostane 220 Kč a druhá (3*x) 660 Kč. b) První osoba … x, druhá … x+20 x + (x + 20) = … x = 430 Kč První osoba dostane (x) 430 Kč a druhá (x+20) 660 Kč. 4. mladších dorostenců … x, starších dor.… 4x, starších žáků … (x+4x) + 10 = 5x +10 x + 4x + 5x + 10 = 90 …x=8 Ml. dorostenců bylo (x) 8, starších (4*x) 32 a žáků (5x+10) tedy 50.

24 5. muži … x, ženy … x+7, dospělí … x+x+7 = 2x+7,
děti … 2x+7 – 22 = 2x -15 , celkem … 36 x + (x+7) + 2x + 15 = 36 … x=11 Mužů bylo 11, žen 18 a dětí 7. 6. mladší bratr … x, starší .… x+10, x + (x + 10) = 21 …x= 5,5 Mladší bratr má (x) 5,5 let a starší (x+10) 15,5 let. 7. prázdná sklenice … x (kg), med … 5x, celkem … 1,2 kg x + 5x = 1,2 … x=0,2 Sklenice váží 0,2 kg a med 1 kg.

25 10. pšenicí oseto … x (ha), žito … 1,5x , ječmen… 1,5x:5= 0,3x
celkem oseto … 196 ha pšenice + žito + ječmen = celkem x + 1,5x + 0,3x = … x = 70 Pšenice je na (x) 70 ha, žito na (1,5*x) 105 ha a ječmen na (0,3*x) 21 ha. 11. první den … x (km), druhý den … 2x, třetí den …3*2x=6x celkem za 3 dny … 45 km x + 2x + 6x = 45 … x = 5 První den ušli (x) 5 km, druhý den (2x) 10 km a třetí den (6x) tedy 30 km.

26 12. třetí den … x (km), první den … 2x, druhý den … 2x-10
celkem za 3 dny … 65 km 2x + (2x – 10) + x = 65 … x = 15 První den ušli (2x) 30km, druhý den (2x-10) 20 km a třetí den (x) tedy 15 km. 13. třetí hromada … x , první … 2x , druhá (o 30 více než první)… 2x+30 celkem … 310 krabic 2x + (2x +30) + x = … x = 56 Na první hromadě je (2x) 112 krabic, na druhé (2x+30) 142 krabic a na třetí (x) 56 krabic.

27 14. počet čtyřek … x , jedniček… 2x , dvojek … 2x+6,
trojek … 11, pětek … 0, celkem … 37 žáků (známek) 2x + (2x +6) x = 37 … x = 4 Jedniček bylo (2x) 8, dvojek (2x+6) 14, trojek 11 a 4 čtyřky. 15. první uspořil … x (Kč), druhý … 2x, třetí … 2x + 35, čtvrtý … x – 10, celkem … 925 Kč x + 2x + (2x + 35) + (x – 10) = … x = 150 První uspořil (x) 150 Kč, druhý (2x) 300 Kč, třetí (2x+35) tedy 335 Kč a čtvrtý (x-10) 140 Kč.

28 16. na čepici je potřeba … x (g vlny), svetr (obrácené tvrzení –
16. na čepici je potřeba … x (g vlny), svetr (obrácené tvrzení – 5x více než na čepici)… 5x , šála (obráceně – o 5 g méně než na čepici … x - 5, celkem … 541 g x + 5x + (x – 5) = 541 … x = 78 Na čepici je třeba (x) 78 g vlny, na svetr (5x) 390 g a na šálu (x-5) 73 g vlny. 17. Petr … x (Kč), Jan … x+300, Martin … 2*(x + x + 300) = 2*(2x + 300), celkem … Kč x + x (2x + 300) = … x = 600 Petr dostal (x) 600 Kč, Jan (x+300) 900 Kč a Martin (2x+300) Kč.

29 18. v nejmenší nádobě … x (l), v prostřední … 4x, v největší … 8x,
18. v nejmenší nádobě … x (l), v prostřední … 4x, v největší … 8x, celkem … 19,5 litrů x + 4x + 8x = 19,5 … x = 1,5 V nejmenší nádobě je (x) 1,5 l vody, v prostřední (4x) 6 l, v největší nádobě je (8x) 12 l vody.. 19. norma (1. dělnice) … x, druhá … x+120, třetí … x+135, celkem … 3 555 x + (x + 120) + (x + 135) = … x = 1 100 Norma byla sazenic..

30 20. 1. řešitel … x, druhý … x-50, třetí … x-50-50 = x-100,
čtvrtý … x-150, pátý … x-200, celkem … Kč x + (x – 50) + (x – 100) + (x – 150) + (x – 200) = 1 200 … x = 340 Výše odměn jsou: 340 Kč, 290 Kč, 240 Kč, 190 Kč a 140 Kč. osoba … x (Kč), 2.o. … 2x, 3.o. … 4x, 4.o. … 8x, celkem … Kč x + 2x + 4x + 8x = … x = 1 750 Osoby dostaly: Kč, Kč, Kč a Kč.

31 22. počet žen … x, muži … 4x, dospělí … x+4x = 5x,
děti… 5x+10, celkem … 90 osob x + 4x + 5x + 10 = 90 … x = 8 Ve společnosti bylo 8 žen, 32 mužů a 50 dětí. strana … x (cm), druhá (obráceně – o 6 cm kratší než první) … x-6, třetí (obráceně – o 8 cm delší než první) …x+8, obvod (celkem) … 110 cm, obvod o = a + b + c x + (x – 6) + ( x + 8) = 110 … x = 36 Strany trojúhelníku měří 36 cm, 30 cm a 44 cm..

32 Ramena měří 20,5 cm a základna 17 cm.
24. obvod o = 58 cm o = a + b + c x + x + (x – 3,5) = 58 … x = 20,5 Ramena měří 20,5 cm a základna 17 cm. 25. obvod o = 27 cm x + 2*(x – 2,7) = 27 … x = 10,8 Ramena měří 8,1 cm a základna 10,8 cm. x x X-3,5 X-2,7 X-2,7 x

33 26. součet vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180°
neznámý úhel … x , = x- 8, = x+11 x + (x - 8) + (x + 11) = … x = 59 = 59°, = 51°, = 70° 27. součet vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180° neznámý úhel … x , = x+ 18, = x+18 x + (x + 18) + (x + 18) = 180 nebo (x + 18) + x = … x = 48 = 48°, = 66°, = 66°

34 obvod o = 2*(a+b) = 72 cm 2*(x x) = 72 … x=16 a = 16+4=20 cm, b = 16 cm obvod o = 2*(a+b) = 56cm 2*(3x + x) = 56 … x=7 a = 3*7=21 cm, b = 7 cm b=x a=x+4 b=x a=3x

35 30. šířka b=x, délka a=3x+12 , obvod = 104 cm
2(3x x) = … x = 10 a=3x+12 = 3* = 42 cm, b=x = 10 cm 31. šířka b=x, délka a=2x+10 , obvod = 122 cm 2*(a+b) = 122 2(2x x) = … x = 17 a=2x+10 = 2* = 44 cm, b=x = 17 cm

36 32. délka podstavné hrany … x, boční hrana … x+4
počet hran … podstavné (shodné) … 8 … jejich délka … 8x boční (shodné) … 4 … jejich délka … 4(x+4) součet všech hran … 1 m = 100 cm 8x + 4(x+4) = … x = 7 podstavná hrana a=7 cm, boční hr. = výška hranolu v=11cm objem hranolu … V = Sp * v V= a2 * v V= 72 *11 V= 539 cm3

37 33. jedna část … x, a) druhá část … x+140 … x+(x+140) = … x=446, (586) b) druhá část … 3x … x+3x = … x= 258, (774) c) druhá část … x + 0,15x=1,15x … x+1,15x= 1032 … x=480, (552) d) druhá část …3/5x … x + 3/5x = … x=645, (387) … e) druhá část … x+ 2/5x = 7/5x … x+ 7/5x = … x=430, (602)

38 Ramena jsou shodná … b = d = x/3 (třetina delší základny a)
34. „rozdíl délek základen“ znamená, že horní základna je kratší o cm než dolní … a = x, c = x-6 Ramena jsou shodná … b = d = x/3 (třetina delší základny a) obvod o = a+b+c+d = 34 cm , tedy x + x/3 + (x-6) + x/3 = 34 / *3 x = 15 Základny mají délku 15 a 9 cm, ramena 5 cm. c=x-6 b=x/3 d=x/3 a=x

39 36. celá délka kůlu … x, v zemi …x/4, ve vodě …x/3, vyčnívá… 5m
35. počet stran v knize … x ¾ knihy = 48 stran … ¾x = 48 /*4 x = 64 Kniha má 64 stran. 36. celá délka kůlu … x, v zemi …x/4, ve vodě …x/3, vyčnívá… 5m x/4 + x/3 + 5 = x /*12 … x=12 Kůl měří 12 m. 37. celkový počet zaměstnanců … x, na 1. směně … x/2, na druhé… x/3, na 3. směně …200 zaměstnanců x/2 + x/ = x /*6 …. x= 1 200 V závodě pracuje zaměstnanců.

40 38. hmotnost celé tyče … x na 1. součástku … x/2 , zbytek = polovina tyče = x/2 na 2. součástku … 2/3 * x/2 = x/3 3. součástka … 3 kg x/2 + x/ = x /*6 … x= 18 Hmotnost tyče je 18 kg. 39. druhý den prodali … x , první den … x – 100, třetí den … 3/5 * (x-100) , celkem … nebo lépe: první den … x, druhý den … x+100, třetí den … 3/5x x + (x + 100) + 3/5x = /*5 … x= 500 První den prodali 500 kg, druhý 600 kg a třetí den 300 kg.

41 40. norma (1. dělník) … x 2. dělník … x , třetí dělník … (x+100)/2 (o polovinu méně než druhý = polovina z odlitků, které opracoval druhý) x + (x + 100) + (x+100)/2 = /*2 … x= 660 Norma byla 660 opracovaných odlitků. 41. celková výměra půdy … x (ha) , obilniny … x/2, řepa … 3/7 x = 3x/7, celkem … 1 400 půda s obilninami je o 60 ha větší než půda s řepou (proto jí musíme 60 ha ubrat, aby se rovnala půdě s řepou): x/2 – 60 = 3x/7 /*14 … x = 840 Výměra obdělávané půdy je 840 ha.

42 42. první cena … x 2.cena … 2/3*x = 2x/3 , 3. cena … 2/3 * 2x/3 = 4x/9 celková částka na odměny … Kč x + 2x/ x/9 = /*9 … x = 5 400 První cena je Kč, druhá Kč a třetí Kč. 43. celkem rozvezli … x (t) , 1. den … x/3, zbytek po prvním dnu 2/3 … 2x/3, druhý den … 2/5 * 2x/3 = 4x/15, 3.den …300t x/ x/ = x /*15 … x = 750 První den rozvezli (x/3) 250 tun, druhý den (4x/15) 200 tun.

43 3. Úlohy s procenty 1. Jana uspořila … x , Helena o 20% víc než Jana … 1,2x 1% z x = 0,01x, o 20% víc než x znamená 120% z x=1,2x x + 1,2x = … x= 820 Jana uspořila (x) 820 Kč a Helena (1,2x) 984 Kč. 2. celková rozloha půdy … x (ha) , orná půda 55% … 0,55x, les … 270 ha 0,55x = x … x=600 ZD vlastní celkem 600 ha půdy.

44 3. v prvním týdnu … x(ks) , 2. týden = 3. týden = x,
4. týden … o 8% více znamená 108% … 1,08x, celkem … součástek 3x + 1,08x = … x= 1 500 V prvním týdnu vyrobili součástek. 4. druhý dostal … x (Kč) , první … o 20% méně než druhý tj. 80% z částky druhého … 0,80x = 0,8x , třetí … x + 45 , celkem … Kč 0,8x + x + x + 45 = … x=425 První dostal (0,8x) 340 Kč, druhý (x) 425 Kč a třetí (x+45) 470 Kč.

45 5. celkový počet žáků … x , s vyznamenáním …x/3,
prospělo 60% … 0,6x , neprospěli … 2 x/3 +0,6x + 2 = x … x= 30 Ve třídě je 30 žáků. 6. celkový počet žáků … x , s vyznamenáním …x/4 nebo 0,25x , přibyli … 3, třetina třídy … x/3 , čtvrtina třídy + 3 žáci = třetina třídy x/4 + 3 = x/ … x= 36 Ve třídě je 36 žáků.

46 7. Jirka měl našetřeno … x , Petr …x + 0,15x = 1,15x (115%),
Hanka – 90% z Petrovy částky … 0,9*1,15x = 1,035x, celkem … Kč x + 1,15x + 1,035x = … x= 400 Jirka měl 400 Kč, Petr 460 Kč a Hanka měla 414 Kč. délka a … x, šířka b … 0,65x, obvod o = 312 cm 2*(a+b) = o 2(x + 0,65x) = … x=40 Rozměry obdélníka jsou – délka 40 cm a šířka 26 cm. b=0,65x a=x

47 Prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0025
Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP ZŠ Valašská Bystřice. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V OJ E V Z D Ě L Á V Á N Í


Stáhnout ppt "Slovní úlohy řešené rovnicí - 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google