Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikační dovednosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikační dovednosti"— Transkript prezentace:

1 Komunikační dovednosti
Lukáš melničák

2 Obsah Co je komunikace? Komunikační styly Průběh a fáze komunikace
Důvody pro komunikaci Problémy v komunikaci a jejich řešení

3 Význam slova komunikace
spojení, přenos, sdělování, výměna informací proudění informací z jednoho bodu (ze zdroje) k druhému bodu (k příjemci) přenos nebo vytváření znalostí z latinského communicatio vespolné účastnění z latinského communicare činit něco společným, společně něco sdílet

4 Komunikace jako interakce
komunikace vzniká spoluvytvářením a vzájemným ovlivňováním komunikace vzniká přímým (mezi)lidským stykem, dorozumíváním

5 Druhy komunikace verbální komunikace – slovní komunikace, tedy komunikace slovem či písmem neverbální komunikace - dorozumívání beze slov (např. mimika, haptika, gestikulace atd.) vizuální komunikace – komunikace prostřednictvím vizuálních médií intrapersonální komunikace - vnitřní komunikace jednoho člověka v myšlenkách interpersonální komunikace – vzájemná komunikace mezi dvěma a více lidmi skupinová komunikace – komunikace v sociální skupině masová komunikace – jednosměrná komunikace k většímu počtu osob (např. televize, rozhlas či tisk)

6 Komunikační styly – podle typu osobnosti
analytická osobnost – přemýšlí, analyzuje, nerozhoduje se impulzivně řídící osobnost – je aktivní, ambiciózní, soutěživá přátelská osobnost – je empatická, chápavá, společenská expresivní osobnost – má sklon k unáhleným řešením, zobecňuje

7 Komunikační styly – podle postavení komunikátorů
symetrické postavení - účastníci komunikace mají stejná práva asymetrické postaveni - mezi účastníky je nerovnost (např. učitel - žák, nadřízený - podřízený).

8 Komunikační styly – podle účelu komunikace
konvenční komunikační styl - například seznamování, svatba, kondolence, slavnostní večeře, pozdravy, poklony či lichotky konverzační komunikační styl - výměna informací, názorů, sebeprosazení a vyjádření sounáležitosti, pobavení se (např. povídání si při jídle, společenské zábavy a hry, diskuze) operativní komunikační styl – udržení kontroly nad lidmi, uspokojování běžných potřeb, zvládání životního prostoru (např. jednání na úřadech, v obchodech, pracovní činnosti, prohlídka u lékaře) vyjednávací komunikační styl – řešení problému (např.: rozvodové dohody, smlouvání při nákupu, jednání s únoscem) osobní, intimní komunikační styl

9 Průběh komunikace komunikátor 1 – „sender“ myšlenka, koncept, zpráva
zakódování přenos komunikátor 2 – „receiver“ přijetí komunikace rozkódování – analýza, syntéza interpretace

10 Důvody pro komunikaci informovat – předat či doplnit zprávu
poučit – navést, zasvětit, naučit přesvědčit – ovlivnit, získat, zmanipulovat pobavit sdružit se – navázat vztah sebepotvrdit se – nalézt vlastní identitu/pozici ve společnosti uplatnit se

11 Problémy v komunikaci rozdílný přístup ke světu
rozdíly ve vědění a poznání odlišné postoje lišící se očekávání odlišné potřeby interkulturní rozdíly nedorozumění: slyšíme, co chceme slyšet; ignorujeme informace ; hodnotíme sdělení podle osoby komunikátora; včleňujeme do komunikace emoce či vliv skupiny zdravotní problémy (špatný sluch, vady řeči,…) akustické problémy (šum, hluk)

12 Řešení Problémů v komunikaci
příprava předem věcná, systematická a logická argumentace s jasným cílem, přímá a jednoduché sdělení úcta ke komunikačnímu partnerovi (jeho času, citům, postavení) empatie a vcítění prostor na rozhodnutí a poskytnuté alternativy využití zpětné vazby osobní komunikace (na místo např. telefonické)

13 Rozvoj komunikačních dovedností
rozvíjejte aktivní naslouchání věnujte komunikačnímu partnerovi pozornost snažte se porozumět nesoustřeďte se pouze na sebe, nezdůrazňujte své já soustřeďte se na verbální i neverbální komunikaci buďte empatičtí (zajímejte se, co si partner myslí/cítí) nedokončujte partnerovi věty rozvíjejte schopnost vyjednávat snižujte napětí nesoupeřte, spolupracujte navrhujte řešení, která vedou k uspokojení obou stran nemanipulujte rozvíjejte schopnost zpětné vazby dávejte zpětnou vazbu přijímejte zpětnou vazbu

14 závěr a literatura Berckhan, Barbara: Komunikace bez zábran, Portál, 2012 DeVito, Joseph: Základy mezilidské komunikace, Grada, 2008 Maříková, Marie: Rétorika – Manuál komunikačních dovedností, Professional Publishing, 2006 Mikuláštík, Milan: Komunikační dovednosti v praxi, Grada, 2003 Vybíral, Zbyněk : Psychologie lidské komunikace, Portál, 2000 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Komunikační dovednosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google