Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsahy a populární odpovědi PhDr. Martin Seitl Katedra psychologie FF UP v Olomouci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsahy a populární odpovědi PhDr. Martin Seitl Katedra psychologie FF UP v Olomouci."— Transkript prezentace:

1 Obsahy a populární odpovědi PhDr. Martin Seitl Katedra psychologie FF UP v Olomouci

2 3. Neživotné obsahy Populární obsahy 2. Anatomie a uměníPřírodní a pudové obsahy 1. Připomenutí FormQualityLidské a zvířecí obsahy

3  + : odpověď splňující podmínky pro o, která je detailně neobvykle zpracovaná, aniž by to narušilo tvarovou přiléhavost skvrny, rozhodující není kreativní přístup ale způsob užití detailů  o : odpověď, u které je snadno popsaný tvarový charakter objektu, který ji definoval, neobvyklé obohacení při tvarové charakteristice není obsaženo  u : málo frekventované odpovědi, jejichž tvarové charakteristiky jsou v rámci skvrny snadno a rychle rozpoznatelné  - : odpovědi, u nichž jsou tvarové charakteristiky použity nerealisticky a svévolně, odpověď je struktuře skvrny zcela nebo téměř zcela vnucena, přehlížení kontur a časté vedení linií, kde nejsou  none : vzácné odpovědi bez tvaru (světlo, zvuky, emoce)

4  Ukazatelem přesnosti percepce, konvenčnosti i nekonvenčnosti, poruch myšlení nebo poruch percepce  + často u inteligentních a motivovaných osob  o, u ukazatelem dobré percepce, při vyšším o spíše konvenčnosti, při vyšším u spíše nekonvenčnosti  - projevem poruchy myšlení (někdy poruchy jiné oblasti s dopadem na myšlení – úzkostné poruchy, hysterie), poruchy percepce, zvýšené množství typicky u organických poruch, psychotických poruch a autismu

5  27 kategorií pro obsahy v odpovědích na ROR tabule  Obsahy jsou uváděny vždy všechny vyskytující se v odpovědi, oddělují se čárkou  Na prvním místě uváděn obsah dle ohniska odpovědi  Informace o asociačním procesu, motivacích, konfliktech, emocích, integraci já apod.

6 Lidské obsahyZvířecí obsahyAnatomie a rentgenPřírodní obsahy H Hd (H) (Hd) Hx A Ad (A) (Ad) An Xy Bt Ls Na Cl Ge Umění a antropologie Pudové obsahy Neživotné obsahy Art Ay Bl Ex Fi Fd Sx Sc Hh Cg Id

7  H (čistý lidský obsah) – odpovědi zahrnující skutečnou a zřetelně celou lidskou bytost  Hd (částečný lidský obsah) – odpovědi zahrnující jen část lidského těla  (H) (lidský obsah mytologický) – odpovědi zahrnující zřetelně celou lidskou bytost, která je však smyšlená nebo mytologická  (Hd) (částečný lidský obsah mytologický) – odpovědi zahrnující jen část lidské bytosti uvedené pod (H) a všechny masky kromě zvířecích  Hx (lidská zkušenost) – odpovědi s jednoznačným přisouzením lidské emoce nebo smyslové zkušenosti (obvykle sekundární obsah, jako primární obsah skórujeme u beztvarého M)

8  Obecné pojetí: zaměření a zájem o lidský svět  Nejbližší vztah k sebeobrazu (zkušenost v. fantazie) a interpersonální identitě (zájem o druhé a schopnost porozumění)  Specificky:  Hd – převaha znakem méněcennosti, úzkosti a nezralosti (lidské obličeje v Dd často u fobické úzkosti)  (Hd) – znakem zakrývání a maskování (často úzkost), nedostatek kontaktu s druhými (depersonalizace)  Hx – projev výrazně plynoucí emotivity, v kombinaci s Mnone nezralost a poškození sebeobrazu, někdy odrazem osobnosti s hysterickými rysy

9  A (čistý zvířecí obsah) – odpovědi celých zvířat  Ad (částečný zvířecí obsah) – odpovědi částí těl zvířat  (A) (čistý zvířecí obsah mytologický) – pro odpovědi celých zvířat, která jsou smyšlená, mytologická a pohádková (drak, létající kůň apod.)  (Ad) (částečný zvířecí obsah mytologický) – pro odpovědi, kde jsou uvedeny části zvířat splňujících (A) a zvířecí masky (dračí křídla apod.)

10  Nejčastější typ obsahů (až 40% odpovědí)  Vytvoření A odpovědi vychází se symetrie, barev a mnohotvarosti: nejsnadněji vytvořená odpověď vyžadující nejnižší aktivitu  Obecně ukazatelem nezralosti, stereotypie, rigidního myšlení, nezájmu nebo pasivity  Zvýšený počet se projevuje u: poškození CNS, konvenčních rysů, úzkosti (variabilita hmyzu u úzkosti), utlumených nebo depresivních osob (není energie na intelektový výkon)  Specificky:  (Ad) ukazatelem neurotických úzkostí a výraznějších infantilizmů nebo infantilních strachů (pohádková zvířata)  Hmyz často u fobických úzkostí

11  An (anatomie) – odpovědi s obsahem kosterním, svalovým nebo zahrnujícím vnitřní anatomii (žaludek, játra svalové vlákno, mozek,…)  Diagnosticky: zvýšené zaměření na tělesné schéma (strach z nemoci nebo tělesného poškození, tendence k somatizaci), generalizovaná úzkost, subjektivní pocit intelektové nedostačivosti, v extrémních případech blokování psychických procesů (psychózy)  Xy (rentgenové snímky) – odpovědi jasně definované jako rentgen  Diagnosticky: zesílená senzitivita (úzkost, obavy, smutek), častý výskyt u psychosomatických poruch  Projev distance a emocionální izolace od anatomického obsahu

12  Art (umělecký obsah) – pro odpovědi maleb, ilustrací a kreseb, pro abstraktní nebo jednoznačné umělecké objekty (sochy, svícny, erby, pečeti, klenoty apod.), často jako sekundární obsah  Diagnosticky: projev obranného mechanismu intelektualizace (resp. popření), redukce emočního náboje přechodem od emoční k ideační rovině, popření významu situace (často vnímané jako stresující) a řešení na intelektuální úrovni  Ay (antropologický obsah) – odpovědi se specifickým kulturním nebo historickým obsahem (totem, Napoleonský klobouk, středověká sekera, korunovační klenoty apod.)  Diagnosticky: projev intelektualizace

13  Bt (botanika) – odpovědi zahrnující živé rostliny (křoví, květy, listy, mořské řasy, ale i ptačí hnízdo)  Ls (krajina) – pro odpovědi zahrnující pohoří, kopec, ostrov, jeskyni, poušť, bažinu ale i mořskou scenérii  Na (příroda) – odpovědi s přírodními obsahy, které nenáleží do Bt nebo Ls (slunce, měsíc, led, sníh, voda, oceán, opar, duha, tornádo, dešťová kapka)  Na má prioritu před Bt a Ls, pokud jsou přítomny oba obsahy Bt a Ls, skórujeme jen jedno  Diagnosticky: emoční útlum, nejistota, rozpaky, stažení se z lidského světa až sociální izolovanost

14  Ge (geografie) – odpovědi zahrnující různé mapy  Diagnosticky: subjektivní pocit intelektové nedostačivosti, školní ctižádostivost, snaha ukázat znalosti  Cl (mraky) – pouze pro odpovědi označené obsahově jako „mraky“, mlha nebo opar jsou skórovány Na  Diagnosticky: často projevem difúzní úzkosti a nejistoty, ukazuje na slabé já zaplavované úzkostí

15  Bl (krev) – odpovědi zahrnující lidskou nebo zvířecí krev  Diagnosticky: pramení z aktuální tenze, zpravidla jako odpověď na více či méně potlačené agresivní impulzy, spojováno s labilní a těžko kontrolovanou emotivitou (často u osobností s hysterickými rysy nebo fobických úzkostí)  Ex (exploze) – odpovědi zahrnující explozi, výbuch nebo ohňostroj  Diagnosticky: vznětlivé napětí, příznaky primitivních půdových a agresivních sil, se kterými se klient není schopen vypořádat  Fi (oheň) – odpovědi ohně a kouře  Diagnosticky: infantilní destruktivní impulzy, snížená regulace emocionality a pudového napětí, v případě „táboráku“ někdy bazální pocity smyslové a tělesné pohody

16  Fd (jídlo) – pro všechna běžná jídla i pro jídla zvířat, pokud jsou typická pro uváděný živočišný druh (např. traviny pro skot, ovce pro vlka apod.)  Diagnosticky: pasivně přijímající postoj k životu, potřeba opory a závislosti (oralita), příznak primárně pudového myšlení  Sx (sex) – pro odpovědi zahrnující sexuální orgány (penis, vagína, prsa) nebo aktivity sexuální povahy (pohlavní styk, menstruace, potrat)  Neskórujeme pokud jsou pohlavní orgány použity k určení pohlaví lidských figur  Diagnosticky: závislost na způsobu verbalizace a formě, mohou být ukazatelem deklarované svobodomyslnosti, ukazují na socializovanost sexuálních zájmů, často se objevují u osobností s hysterickými rysy

17  Sc (věda) – odpovědi spojované s vědou nebo sci-fi, přímé nebo nepřímé produkty vědy (letadla, stavby, vědecké nástroje, elektronika, zbraně,…)  Diagnosticky: snaha uniknout lidskému (živému) světu, někdy ukazují specifické zájmy (seberealizační a kompenzační úsilí)  Hh (domácnost) – odpovědi zahrnující nejrůznější předměty, které se mohou vyskytnout v domácnosti (nábytek, vázy, prostírání, nádobí na vaření a příbory, ale i zahradní hadice, rohožka apod.)  Cg (oblečení) – odpovědi zahrnující oblečení  Diagnosticky: příznaky exhibicionismu, extratenzivity, někdy zakrývání  Id (mimo kategorie) – odpovědi obsahující objekty nezařaditelné do předcházejících kategorii, skórujeme Id a zapíšeme objekt

18  Odpovědi udávané různými klienty v normální populaci ve vysoké frekvenci (20 – 25%)  V CS stanoveno 13 banálních odpovědí s přesnou lokalizací  Počet banálních odpovědí v protokolu dává informaci, jak obvykle nebo konvenčně bude reagovat osoba v situacích, které mají snadno rozeznatelné klíče očekávaného chování  Kontinuum od tendence ke konvenčnosti a zvýšeného úsilí detekovat klíče až po pravděpodobnost neočekávaných reakcí (nemusí souviset s patologii )

19  Vyjadřuje, jak velké úsilí je vyvinuto, aby bylo podnětové pole organizováno do odpovědi (integrace formy).  Podle náročnosti kognitivní operace je přiřazen počet bodů (Z)  Body se udělují u odpovědí s: a)W (pouze DQ +, o, v/+) b)Integrace sousedících detailů (indikátorem je DQ +) c)Integraci vzdálených detailů (indikátorem DQ +) d)Integraci bílé plochy do odpovědi (S)  Pokud se vyskytne možnost přidělit body na základě více ukazatelů, volíme nejvyšší bodovou hodnotu  Body neudělujeme čistě barvovým odpovědím (C, C´, T, V, Y)

20  Je znakem použití intelektu k adaptaci  Zd větší než +3 – zpracování informací s vkladem většího úsilí, k novým informacím přístup s větší důsledností (patologie např.: obsedantní a perfekcionistické rysy)  Zd menší než –3 – zpracování informací s nedbalostí, formulace odpovědí dříve než rozpoznají podnět, svoje řešení předkládají na základě povrchních odhadů, za krátký čas dokáží vyřešit více problémů (patologie např.: vysoká impulzivita, deprese)


Stáhnout ppt "Obsahy a populární odpovědi PhDr. Martin Seitl Katedra psychologie FF UP v Olomouci."

Podobné prezentace


Reklamy Google