Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální dopady předlužení na nezaměstnané Pavel Zdražila Úřad práce v Ostravě Praha, 31.1.2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální dopady předlužení na nezaměstnané Pavel Zdražila Úřad práce v Ostravě Praha, 31.1.2009"— Transkript prezentace:

1 Sociální dopady předlužení na nezaměstnané Pavel Zdražila Úřad práce v Ostravě Praha, 31.1.2009 pavel.zdrazila@ot.mpsv.cz

2 Nezaměstnanost •přirozený znak svobodné společnosti založené na tržním hospodářství a demokracii •není rozložena rovnoměrně, postihuje některé oblasti více než jiné •stav, kdy lidé chtějí pracovat a hledají si práci, která je pro ně běžným zdrojem obživy a nemohou žádnou přiměřenou a placenou práci získat Pavel Zdražila – Úřad práce v Ostravě Nezaměstnanost Z hlediska konceptu pracovní kariéry ztrácejí zaměstnání některé skupiny osob snadněji než jiné a nacházejí uplatnění spíše na sekundárním trhu práce, zaměstnání s méně jistou budoucností, hůře placená. Jsou tedy vystaveni i větším rizikům opakované a dlouhodobé nezaměstnanosti. K těmto rizikovým skupinám je zacílena politika zaměstnanosti i sociálního státu.

3 Pavel Zdražila – Úřad práce v Ostravě stupeň vzdělání stav k 31.12.2007stav k 30.06.2008stav k 31.12.2008 absolutně% % % bez vzdělání 2400,42500,52470,4 základní vzdělání 21 42832,618 25933,518 53732,3 střední odborné (SOU+OU+OŠ) 29 74545,223 83743,725 37244,2 střední odborné s maturitou (SOU+SOŠ) 10 63016,28 75016,09 56816,7 střední všeobecné 1 7922,71 5792,91 5852,8 vysokoškolské 1 9813,01 8533,42 1463,7 celkem 65 816100,054 528100,057 455100,0 Vzdělanostní struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání v MS kraji otázka finanční gramotnosti není blízká zejména lidem v nižších příjmových kategoriích, důchodcům a lidem se základním vzděláním* nedostatečná úroveň vzdělanosti v oblasti finanční gramotnosti již v primárním školství, a to právě u lidí se základním vzděláním a středním odborným vzděláním bez maturity *Zdroj: STEM/MARK

4 Pavel Zdražila – Úřad práce v Ostravě délka evidence stav k 31.12.2007stav k 30.06.2008stav k 31.12.2008 absolutně% % % do 3 měsíců14 76522,4 12 48622,917 70530,8 3 – 6 měsíců9 14213,9 7 83914,49 16516,0 6 – 9 měsíců5 1437,8 4 3658,04 6258,0 9 – 12 měsíců4 5006,8 3 4306,33 1795,5 12 – 24 měsíců9 04313,7 7 14713,16 09710,6 nad 24 měsíců23 22335,3 19 26135,316 68429,0 celkem 65 816100,0 54 528100,057 455100,0 Délka evidované nezaměstnanosti v MS kraji Kategorii dlouhodobě evidovaných nezaměstnaných tvoří především: uchazeči - OZP fyzické osoby starší 50 let věku lidé bez vzdělání, popřípadě pouze s ukončenou základní školní docházkou příslušníci národnostních menšin fyzické osoby pečující o malé dítě či o dlouhodobě zdravotně postiženého člena rodiny fyzické osoby společensky nepřizpůsobené

5 Pavel Zdražila – Úřad práce v Ostravě Předpokládaný vývoj z celorepublikového pohledu očekávaný pokles všech klíčových světových ekonomik ekonomika eurozóny v recesi i v roce 2009 (pokles HDP o 1,0%) mezi nejohroženější odvětví již nyní patří automobilový, hutní, strojírenský, sklářský a textilní průmysl předpoklad zvýšení míry nezaměstnanosti v r. 2009 prům. kolem 6,3% (7-7,5%) rozdílná situace v jednotlivých regionech ČR útlum v realizaci podnikatelských záměrů developerských společností, ale i aktivit domácích a zahraničních investorů nedostatek zakázek nutí zaměstnavatele omezovat výrobu - propouštět

6 Důsledky nezaměstnanosti Pavel Zdražila – Úřad práce v Ostravě Důsledky na úrovni zdraví Sociální důsledky Ztráta (ekonomické) jistoty do budoucna vede: ke snížení životní úrovně nezaměstnaného (jeho rodiny) ke ztrátě sociálních kontaktů a sociální izolaci déle trvající nezaměstnanost může vést k chudobě k sociálně-patologickým jevům, jako snaha o únik realitě *Zdroj:Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě úzký vztah mezi nezaměstnaností a duševním, fyzickým zdravím existencionální stres šetření zdravotního stavu nezaměstnané populace v Ostravě v roce 2004 (u 40% respondentů se začaly projevovat psychické problémy v souvislosti s nezaměstnaností)* obecně platí, čím déle nezaměstnanost trvá, tím větší jsou psychické změny, které jsou jejím důsledkem

7 Dopady na nezaměstnaného Pavel Zdražila – Úřad práce v Ostravě • status nezaměstnaného • pokles příjmů nezaměstnaného • snížení životní úrovně nezaměstnaného (jeho rodiny) • vyloučení nezaměstnaného z konzumu • získaný zvyk žít ze sociálních dávek (upadnutí do sociální pasti) • ztráta sociálních kontaktů a sociální izolace Životní úroveň nezaměstnaného Příčiny vyloučení z trhu práce • nízká vzdělanost (kvalifikace) • nízké kompetence (slabé sociální kompetence, zejména u sociálně vyloučených) • špatný zdravotní stav • „syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti“ (ztráta pracovních návyků, pasivita, rezignace na řešení své situace) • zadlužování (jednotlivců – rodin)

8 Zadlužení neznamená předlužení Pavel Zdražila – Úřad práce v Ostravě Zadlužení • stejně jako nezaměstnanost, může být i zadlužení pro ekonomiku zdravé • umožňuje pořízení hmotných statků-uspokojování potřeb • pomáhá ekonomice • ¾ lidí považují život na dluh za normální a běžnou součást dnešního života* *Zdroj: STEM/MARK Předlužení • negativní patologická forma zadlužení, která vede k ekonomickému zhroucení dlužníka • silné sociální, zdravotní a psychické dopady • může vést k sociální exkluzi dlužníka i jeho rodiny • v případě nezaměstnanosti vede k nezájmu nezaměstnaných legalizovat své příjmy z důvodů exekucí, placení výživného nebo jiných závazků, kterým se vyhýbají

9 Pavel Zdražila – Úřad práce v Ostravě Rizikové jevy zadlužení nezaměstnaných Vytváření alternativních životních strategíí, pomocí kterých zajišťují někteří nezaměstnaní svou obživu. Především se jedná: • faktickou závislost na sociálních dávkách • nelegální práci • zadlužování, které vede k předlužení Nejčastější příčiny předlužení rozvod nemoc úraz narození dítěte ručitelství neuvážené zadlužení ztráta zaměstnání Různé formy jednání (jednotlivců i skupin), zneužívající nepříznivé situace nezaměstnaných Rizika

10 Dávky podléhající exekucím Pavel Zdražila – Úřad práce v Ostravě Dávky vyplácené úřady práce podléhající exekucím podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci dávky státní sociální podpory z 10 dávek státní sociální podpory lze exekuovat 4 v 1. pololetí 2008 se uskutečnilo v okrese Ostrava 22 265 cizích exekucí na dávky státní sociální podpory Úřad práce v Ostravě eviduje 971 uchazečů o zaměstnání, kterým je, nebo má být prováděna srážka na základě exekuce (tento údaj úřady práce statisticky nesledují) Je vhodné exekuovat sociální dávky vyplácené státem?

11 Pavel Zdražila – Úřad práce v Ostravě Návrhy na nařízení exekuce a na pověření exekutorského úřadu provedením této exekuce Okresním soudem v Ostravě Agenda E – Nc od 1.9.2001 (návrhy dle zák. č. 120/2001Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Údaje z přehledu vyřizování hlavních agend u Okresního soudu v Ostravě

12 Doporučení Pavel Zdražila – Úřad práce v Ostravě Problematika nezaměstnanosti úzce souvisí s kvalitou života člověka, proto její řešení patří nepochybně do aktivit sociální práce. Obecným smyslem sociální práce s nezaměstnanými je snížení rizika jejich sociálního vyloučení v rovině psychologické, sociální a ekonomické. Dva základní způsoby pomoci první okruh zaměřen na získání nového pracovního místa druhý okruh pomáhá řešit problémy, které v důsledku nezaměstnanosti vznikly (zdravotní, psychické, závislostní, rodinné, ekonomické – předlužení, zadlužení) Těsnější propojení obou způsobů Problém zadlužování představuje významnou překážku pro integraci nezaměstnaných na trh práce a je příčinou dalšího sociálního propadu v případě předlužení.

13 Doporučení • při řešení problematiky předlužení vzájemně spolupracovat se všemi partnery zainteresovanými na řešení sociální situace nezaměstnaných • pracovat zejména s mladými lidmi Pavel Zdražila – Úřad práce v Ostravě • předcházet předlužení (prevence) • podpořit vznik sítě poradenských středisek Prevence a obrana před zadlužením představují jednu z klíčových aktivit na cestě k integraci nezaměstnaných zpět na trh práce.

14 Děkuji Vám za pozornost Úřad práce v Ostravě Pavel Zdražila – Úřad práce v Ostravě


Stáhnout ppt "Sociální dopady předlužení na nezaměstnané Pavel Zdražila Úřad práce v Ostravě Praha, 31.1.2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google