Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk ŠIKANA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk ŠIKANA."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk ŠIKANA

2 ŠIKANA JEDNÁ SE O TRESTNÝ ČIN! z francouzského chicane
opakované týrání, zotročování, ponižování nebo omezování jedince nebo skupiny jiným jedincem nebo skupinou prostřednictvím agrese či manipulace dochází k ní ve všech skupinách věkových i sociálních, setkat se s ní můžeme v jakémkoliv typu škol a školských zařízeních, v armádě, sportovním klubu, ve vězení, ale i v rodině či v zaměstnání varianty jsou velmi různé, stejně jako metody, kterými je prováděna - zpravidla má agresor nad obětí fyzickou či početní převahu následky si do dalšího života odnášejí všichni zúčastnění, největší dopad má ale pochopitelně na oběť JEDNÁ SE O TRESTNÝ ČIN!

3 ZNAKY ŠIKANY záměrnost jednání
nepoměr sil mezi agresorem a obětí (zpravidla vlastní fyzická síla, početní převaha agresorů; psychická převaha nad méně odolným jedincem) samoúčelnost agrese (šikanujícímu nejde primárně o dosažení konkrétního cíle, zisku) opakování

4 FORMY ŠIKANY fyzické útoky psychické ponižování vydírání
vyloučení ze skupiny ničení a odcizování osobních věcí hrubé žertování a zesměšňování nadávky neustálé kritizování výsměch pohrdání ignorování pomlouvání vyhrožování udílení násilných a manipulativních příkazů verbální a sexuální obtěžování kyberšikana

5 KYBERŠIKANA kybernetická šikana, počítačová šikana, cyberbullying
druh šikany, který využívá elektronické prostředky - mobilní telefony, y, pagery, internet, blogy nejobvyklejší projevy - zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, terorizování jiných pomocí ových zpráv, vytváření stránek a blogů urážejících ostatní, popř. může sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání ponižující scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání ve formě MMS známým dotyčného, popřípadě prostřednictvím vystavení na internetu

6 NEPŘÍMÉ ZNÁMKY ŠIKANY žák je osamocený, izolovaný, nemá kamarády
při týmovém sportech je volen do družstva vždy mezi posledními o přestávkách vyhledává blízkost učitelů má-li promluvit před třídou, je nejistý a ustrašený působí smutně, nešťastně, stísněně stává se uzavřeným jeho školní prospěch se náhle a nevysvětlitelně zhoršuje ztráta zájmu o učení, porucha soustředění jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné zašpiněný nebo poškozený oděv stále postrádá nějaké své věci mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy, pozdě se vrací ze školy začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole, záškoláctví odřeniny, modřiny a škrábance nedokáže uspokojivě vysvětlit opakované bolesti hlavy a břicha

7 AKTÉŘI ŠIKANY agresoři - bývají starší, fyzicky vyspělejší jedinci nebo skupina disponující početní převahou, mnohdy pochází z prostředí, kde je agrese prostředkem jednání, k šikanování ho často vede vlastní zakomplexovanost, nedostatek sebevědomí a nejistota, k oběti bývá bezohledný a mnohdy ji považuje za méněcennou oběť - často jedinec, který se nějak odlišuje, nejčastěji jsou šikanováni jedinci handicapovaní vzhledově, sociálně či fyzicky, lidé úzkostní, plaší, či ti, kteří se odlišují rasově, národnostně, vyznáním nebo chováním, obětí se může stát nový člen skupiny (nový žák, spolupracovník) šikanující i šikanovaní mají některé společné rysy - mají horší výsledky (ve škole, v práci), jsou v kolektivu méně oblíbeni, mívají nižší sebevědomí a častěji zakoušejí problémy v rodině, v jedné osobě se také může spojovat role oběti a agresora

8 STÁDIA ŠIKANY zrod ostrakismu - mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen necítí dobře, ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky a dělají na jeho účet drobné legrácky fyzická agrese a přitvrzování manipulace vytvoření jádra - vytvoří se skupinka agresorů, která spolupracuje systematicky většina přijímá normy agresorů totalita neboli dokonalá šikana – skupina je rozdělena na 2 části (na agresory a na oběti), agresoři využívají vše, co lze zužitkovat, od materiálních věcí až po školní znalosti, ztrácí veškeré zábrany, chtějí pouze provádět násilí, které považují za normální, dokonce za legraci

9 DOPADY ŠIKANY šikanování negativně postihuje oběť, agresora i ostatní členy skupiny u agresorů dochází k upevňování antisociálních postojů - odnášejí si zkušenost, že agresivní chování je možné využívat k osobnímu prospěchu, v dalším životě pak mají častěji problémy se zákonem ostatní členové kolektivu („přihlížející“) přijímají názor, že společnost není schopna zajistit bezpečnost některým jedincům a že porušování mravních i zákonných norem není trestáno, v budoucnosti se pak při setkání s porušováním norem chovají pasivně nebo se takového porušování mohou sami dopouštět oběti trpí nejvíce - dochází ke zhoršení pracovních výsledků (školního prospěchu) a častější absenci v zaměstnání či záškoláctví, klesá jejich sebevědomí a sebehodnocení, mají problém s navazováním vztahů, dostavuje se i tzv. kumulovaný efekt (oběť získává pocit, že není v pořádku a šikanování si zaslouží), deprese a apatie může řešit útěkem k drogám a alkoholu, v závažnějších případech může přistoupit i k pokusu o sebevraždu

10 NIKDO SI NEZASLOUŽÍ, ABY MU KDOKOLIV UBLIŽOVAL!
RADY – CO DĚLAT svěř se dospělému, kterému důvěřuješ – pokud takového dospělého nemáš, hledej, určitě ho najdeš získej na svou stranu kamarády a postavte se proti šikaně nebuď sám, zdržuj se ve skupině nebo v dohledu vrstevníků a dospělých vyhýbej se místům, kde se šikana děje snaž se násilníka si nevšímat, nedávej před ním najevo svůj vztek nebo rozčilení pokud se ocitneš v nebezpečí, co nejrychleji zmiz dřív než se rozhodneš pro boj, promluv si s dospělým NIKDO SI NEZASLOUŽÍ, ABY MU KDOKOLIV UBLIŽOVAL!

11 MOBBING nejrůznější formy znepříjemňování života na pracovišti, charakteristická je pro ně skrytost, rafinovanost a zákeřnost za mobbing lze považovat pouze chování, které se objevuje alespoň 1× týdně po dobu minimálně 6 měsíců útok na možnost vyjádřit se, svěřit se (neustálé přerušování, bezbřehá kritika, vyhrožování), útoky na sociální vztahy („nemluví se“ s vámi, jste vzduch, jste odloučeni od svých kolegů, ostrakismus), útoky na vaši pověst, úctu a vážnost (pomluvy, zesměšňování, znevažování národnosti, vyznání), útoky na kvalitu pracovního či osobního života (nesmyslné pracovní úkoly, nesplnitelné úkoly), útoky na zdraví (práce poškozující zdraví, vyhrožování fyzickým násilím, sexuální obtěžování)

12 BOSSING psychická šikana v zaměstnání, které se dopouští na svém podřízeném nadřízený pracovník chování nadřízeného, které poškozuje podřízeného před jeho kolegy, znesnadňuje či znemožňuje mu jeho práci za šikanu může být považováno - přehnané kontrolování plnění povinností či docházky, neschválení dovolené, arogantní chování, slovní urážky, nedocenění práce či častá a neoprávněná kritika, zesměšňování před kolegy, zadávání příliš složitých úkolů (na které nemá podřízený kvalifikaci nebo jsou nesplnitelné), zabraňování přístupu k informacím, nemožnost vyjádřit svůj názor, navrhnout své návrhy nebo šéf vydává práci podřízeného za svou, sexuální obtěžování, vyhrožování výpovědí, různé naschvály (např. odebrání kancelářských potřeb), přemíra přesčasů, probírání drobných chybiček, které jsou u ostatních přehlíženy

13 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikana


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk ŠIKANA."

Podobné prezentace


Reklamy Google