Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SIPVZ, Okruh D - Projekt pro žáky se zdravotním postižením ICT ve výuce žáků s mentální retardací a lékařskou diagnózou autismus Speciální školy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SIPVZ, Okruh D - Projekt pro žáky se zdravotním postižením ICT ve výuce žáků s mentální retardací a lékařskou diagnózou autismus Speciální školy,"— Transkript prezentace:

1 Projekt SIPVZ, Okruh D - Projekt pro žáky se zdravotním postižením ICT ve výuce žáků s mentální retardací a lékařskou diagnózou autismus Speciální školy, České Budějovice, Štítného 3 Tel., fax: 387 423 471 E-mail: specskoly.cb@cmail.czspecskoly.cb@cmail.cz Web: www.volny.cz/specskoly.cbwww.volny.cz/specskoly.cb

2 Popis projektu Cílem projektu je efektivní využití ICT ve výuce žáků s mentální retardací a lékařskou diagnózou autismus. Navazujeme na loňský projekt „Soubor výukových prezentací pro zvláštní školu“ doplněním a rozšířením baterie výukových a testových prezentací o další učební předměty a některá průřezová témata.

3 Popis projektu Dalším úkolem projektu je vytvořit metodickou příručku, která popíše možnosti využití vhodných výukových programů a Internetu v podmínkách výuky žáků s mentální retardací a lékařskou diagnózou autismus. Dále chceme přiblížit ICT do přímé výuky ve třídách pomocí mobilního projekčního zařízení.

4 Hlavní cíle projektu  vytvořit názornou učební pomůcku  ukázat možnosti využití učebních programů v podmínkách výuky hendikepovaných dětí  rozšířit technické a programové vybavení školy  přenést možnosti využití ICT do běžných tříd  využít a rozvíjet dovednosti a schopnosti pedagogů v oblasti ICT  naučit žáky efektivně ovládat a využívat počítač

5 Zdůvodnění projektu Výuka žáků s mentální retardací vychází vzhledem k úrovni jejich rozumových schopností ze zásad  názornosti  aktivity žáků  soustavnosti  trvalosti  přiměřenosti

6 Opakování a zpětná vazba Použití prezentací:  názorná prezentace nového učiva v hodině (s využitím projekční techniky)  opakování (projekce nebo v počítačové učebně)  procvičování (testové prezentace)

7 Tři složky projektu  Soubor výukových prezentací  Metodická příručka pro využití učebních programů a Internetu v podmínkách výuky žáků s mentálním postižením a lékařskou diagnózou autismus  Mobilní projekční zařízení pro práci v hodině

8 Soubor výukových prezentací  Projekt rozšiřuje soubor výukových prezentací pro zvláštní školu: zeměpis, fyzika, chemie, pracovní vyučování, hudební výchova  Přihlíží k připravovanému školnímu vzdělávacímu programu pro druhý stupeň základní školy praktické

9 Vybrané vzdělávací předměty  Dějepis 7. – 9. ročník  Občanská výchova 7. – 9. ročník  Přírodopis 7. - 9. ročník  Hudební výchova  Pracovní vyučování

10 Průřezová témata  Environmentální výchova  Dopravní výchova  Zdravotní výchova  Chování za mimořádných situací

11 Metodika  Přehled výukových programů používaných naší školou  Možnosti využití ICT ve výuce žáků s lékařskou diagnózou autismus, žáků pomocné a zvláštní školy (základní školy praktické)  Odkazy na zajímavé internetové adresy

12 Mobilní projekční zařízení Pro umožnění využití ICT i mimo počítačovou učebnu bylo pořízeno technické vybavení:  notebook  dataprojektor  projekční plátno

13 Realizátoři projektu  Soňa Bezpalcová  Marie Dudová  Pavla Křížová  Eva Líbenková  Alena Mikutová  Ivo Mynář  Jana Pečmanová  Jana Písková  Jitka Šulistová  Eliška Tomášová  Eduard Trost  Helena Tušlová  Jiří Zemko

14 Rozpočet projektu

15 Pořízené technické vybavení Mobilní projekční zařízení:  notebook ACER Aspire 3020  videodataprojektor HP vp-6111  stativové plátno Da-Lite 178x178 Dovybavení počítačové učebny v budově Husova 9  počítač (Pentium 4/3GHz, RAM 512MB, HDD 80GB, monitor 17“)  tiskárna HP LaserJet 1020

16 Pořízené programové vybavení  5 licencí MS Office Professional pro počítačovou učebnu v budově Husova 9  Multilicence výukových programů: –TS: Dětský koutek 1 – 5 –TS: Matematika pro prvňáčky –Alík: Můj první slabikář –Alík: Než půjdu do školy –BSP: Jak věci pracují –BSP: Věda hrou –BSP: Encyklopedie vesmíru

17 Soubor prezentací Soubor prezentací byl rozšířen z loňských 111 na téměř 200 prezentací. Nové prezentace:  Dějepis: 16 prezentací  Občanská výchova: 10 prezentací  Zeměpis: 3 prezentace  Přírodopis: 22 prezentací  Fyzika: 2 prezentace  Hudební výchova: 6 prezentací  Pracovní vyučování: 3 prezentace  Průřezová témata: 27 prezentací

18 Zdroje obrázků  kliparty  naskenované obrázky z učebnic a naučných encyklopedií  Internet  vlastní digitální fotografie  obrázky vytvořené grafickým editorem

19 Přenositelnost projektu Na procesu posuzování prezentací a metodické příručky se podílejí všichni pedagogové naší školy a  Speciální školy Tábor

20 Pokračování projektu  ověření materiálu v pedagogické praxi  doplnění a rozšíření baterie prezentací  zapojení dalších vyučujících do tvorby názorných učebních pomůcek  zavádění ICT do každodenní praxe pedagogických pracovníků  ICT jako zdroj poznání pro všechny žáky

21 Děkuji za pozornost Jiří Zemko Speciální školy, České Budějovice, Štítného 3 jiri.zemko@specstit.ceskebudejovice.indos.cz


Stáhnout ppt "Projekt SIPVZ, Okruh D - Projekt pro žáky se zdravotním postižením ICT ve výuce žáků s mentální retardací a lékařskou diagnózou autismus Speciální školy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google