Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie aneb jak se domluvit s 27 národy Gabriela Kaločová 7. 11. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie aneb jak se domluvit s 27 národy Gabriela Kaločová 7. 11. 2009."— Transkript prezentace:

1 Evropská unie aneb jak se domluvit s 27 národy Gabriela Kaločová 7. 11. 2009

2 OBSAH 1.Úřad Regionální rady a Regionální operační program Moravskoslezsko 2.Evropská unie aneb jak se domluvit s 27 národy 3.Europa.eu – zajímavé informace a weby 4.Různé

3 Úřad Regionální rady a Regionální operační program Moravskoslezsko •Regionální operační program (ROP) •Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit •Nejbližší výzva •Příprava projektu obecně

4 Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit •Modernizace vybavení •Podpora aktivního využívání volného času detí a mládeže •viz typové projekty a vhodní příjemci •http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni- podpory/vzdelavani-a-volnocasove-aktivityhttp://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni- podpory/vzdelavani-a-volnocasove-aktivity

5

6 Výzva v oblasti 3.2: Infrastruktura vzdělávání a volného času •Předpokládaný termín vyhlášení výzvy 10. 11. 2009 •Předpokládaný termín ukončení výzvy 15. 1. 2010 •Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 mil. Kč •Oprávnění žadatelé: Obce (vč. organizací zřízených a založených obcemi), nestátní neziskové organizace a soukromé školy v obcích s 5 000 – 50 000 obyvateli Jiní příjemci než obce musí předložit souhlas obce, v niž je projekt realizován, s navrhovaným projektem.

7 Výzva v oblasti 3.2: Infrastruktura vzdělávání a volného času •Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (školy a školská zařízení) •Zkvalitnění a rozšiřování volnočasového zázemí a podpora zdravého způsobu života, tj. rekonstrukce nebo výstavba zařízení a ploch využitelných pro aktivity klubového, zájmového a spolkového typu pro aktivní trávení volného času (např. klubovny, prostory pro zájmové kroužky, kurzy, hobby centra, spolky apod., dále hřiště, sportoviště, apod.). •Regenerace brownfields zahrnující jejich využití pro účely v obou výše zmíněných podporovaných aktivitách

8

9 Příprava projektu obecně •Časová a administrativní náročnost •Nutné finanční zajištění (nejsou poskytovány zálohové platby) •Formální požadavky nekončí podáním projektu

10 VANAIVAN (skautské centrum v Kopřivnici)

11 Úřad Regionální rady nabízí •Průvodce projektem •Odborné publikace a semináře k přípravě projektu •Bezplatné konzultace projektového záměru

12 Gabriela Kaločová Úřad Regionální rady Hrabákova 1/1861 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava web: www.dobra-rada.cz www.dobra-rada.cz Tel.: 552 303 548 eMail: gabriela.kalocova@dobra-rada.czgabriela.kalocova@dobra-rada.cz

13 Evropská unie aneb jak se domluvit s 27 národy •Evropská unie v médiích vs. Evropská unie v každodenním životě •alternativy? •domluva •tradice, postoje, regionální rozdíly •možnosti

14 EUROPA.EU •Jazyky v EU: http://europa.eu/abc/european_countries/languages/i ndex_cs.htm http://europa.eu/abc/european_countries/languages/i ndex_cs.htm •Země EU: http://europa.eu/abc/european_countries/index_cs.ht m •Mapy ke stažení: http://ec.europa.eu/publications/maps/index_cs.htm http://ec.europa.eu/publications/maps/index_cs.htm Regiony: http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_e n.htm http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_e n.htm

15 EUROPA.EU (cestování) •Cestování po Evropě: http://europa.eu/abc/travel/index_cs.htm http://europa.eu/abc/travel/index_cs.htm •Formality: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/citizen s/travelling/before-departure/index.html http://ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/citizen s/travelling/before-departure/index.html

16 Europa.eu (vzdělávání) •Ploteus: http://ec.europa.eu/ploteus/http://ec.europa.eu/ploteus/ •Programy – podpora celoživotního vzdělávání http://ec.europa.eu/education/lifelong- learning-programme/doc78_en.htm http://ec.europa.eu/education/lifelong- learning-programme/doc78_en.htm

17 Europa.eu (kvalifikace) •Uznávání kvalifikace: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/citizens/educat ion-study/qualification-recognition/index.html •Databáze regulovaných profesí: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/reg prof/index.cfm?lang=en http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/reg prof/index.cfm?lang=en •NARIC: http://www.enic-naric.net/http://www.enic-naric.net/

18 Europa.eu (práce) •EURES (pracovní podmínky a příležitosti): http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=cs http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=cs •Práce v institucích EU: http://europa.eu/epso/index_en.htm http://europa.eu/epso/index_en.htm •Podnikání v EU: http://ec.europa.eu/youreurope/business/inde x_cs.htm http://ec.europa.eu/youreurope/business/inde x_cs.htm

19 Europa.eu (pobyt, bydlení) •Vaše Evropa: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/citizens/index. html http://ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/citizens/index. html •Život a práce v EU (Eures): http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=cs &catId=490&parentId=0 http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=cs &catId=490&parentId=0 •Citizen Signpost Service http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_cs. htm

20 Europa.eu (publikace, adresáře) •EU publikace: http://publications.europa.eu/eu_bookshop/in dex_en.htm http://publications.europa.eu/eu_bookshop/in dex_en.htm http://ec.europa.eu/publications/index_en.htm •Adresář: http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?l ang=cs http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?l ang=cs

21 Europa.eu (legislativa) •Databáze Eurlex: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm •Přehled hl. zákonů a smluv: http://europa.eu/legislation_summaries/index _en.htm http://europa.eu/legislation_summaries/index _en.htm •Legislativa v zemích EU: http://ec.europa.eu/civiljustice/index_cs.htm http://ec.europa.eu/civiljustice/index_cs.htm

22 EUROPA.EU (ochrana spotřebitelů) •Ochrana spotřebitelů: http://ec.europa.eu/consumers/citizen/index_cs.htm http://ec.europa.eu/consumers/citizen/index_cs.htm •Práva pasažérů (letecká dopr. aj.): http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.ht m http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.ht m •Volání v EU: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roa ming/index_en.htm http://ec.europa.eu/information_society/activities/roa ming/index_en.htm

23 DĚKUJI ZA POZORNOST Gabriela Kaločová

24


Stáhnout ppt "Evropská unie aneb jak se domluvit s 27 národy Gabriela Kaločová 7. 11. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google