Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové programové období pohledem Asociace krajů JUDr. Michal Hašek místopředseda Regionální rady Jihovýchod a předseda AKČR Evropská unie Evropský fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové programové období pohledem Asociace krajů JUDr. Michal Hašek místopředseda Regionální rady Jihovýchod a předseda AKČR Evropská unie Evropský fond."— Transkript prezentace:

1 Nové programové období pohledem Asociace krajů JUDr. Michal Hašek místopředseda Regionální rady Jihovýchod a předseda AKČR Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Zásadní témata AKČR •KOREKCE ROP •KRAJE A NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ

3 Jednání s Vládou ČR •leden 2013: Rada AKČR se za účasti ministra Jankovského zabývá korekcemi a novým programovým obdobím •březen 2013: AKČR urguje setkání premiéra a ministra financí s hejtmany za účelem vyjasnění způsobu výpočtu korekcí MF, připomínající „black box“ •ministr Kalousek:„Hejtmani kradou, ani poledne nesvětí “ •21. březen: Účast premiéra na jednání Rady AKČR v Jihlavě •17. duben: Jednání na Úřadě vlády, formát 3 plus 3 (AKČR plus ministři Nečas, Jankovský a Kalousek)

4 Pozice AKČR ke korekcím •Kraje nejsou odpovědné za pochybení regionálních rad. •Existence právní analýzy, která definuje spoluodpovědnost státních institucí. •Proč Evropská komise na jaře 2012 pozastavila čerpání fondů? Proč nápravná opatření směřují převážně za MF? Proč za MF dělá audity externí (nasmlouvaný) subjekt? •Návrh řešení a kompormisní varianta – bezúročná půjčka RR.

5 Pozice Vlády ČR ke korekcím •Špatná kontrola regionálních rad ze strany krajů. •Vláda ČR odmítá odpovědnost za vyměřené korekce a v žádném případě se nebude podílet na jejích úhradách. •Vláda ČR nabídla pomoc při úhradě korekcí, a to formou bezúročné půjčky. Půjčka je nabízena krajům, pro kraje je to však nepřijatelné.

6 O čem se bavíme? nezaplacení 2,6 mld Kč korekce ROP Severozápad = •ztráta evropských peněz ve výši 6 mld. Kč !!! •města a obce jsou vlivem neproplacení dotace v druhotné platební nechopnosti •tato situace není jen v ROP SZ (ROP SV, ROP JZ, ROP MSK)

7 Korekce chyb při čerpání ROP - připravovaná kampaň •V čerpání evropských fondů se staly a budou stávat chyby na všech úrovních, tj. nejen v ROP, ale i v celonárodních programech jako OP Doprava, OP ŽP a dalších. Tyto chyby se dějí v celé Evropě, není to žádné české specifikum. •Chyby jsou různého typu – administrativní, procesní a jiné. Nejvíce jsou však vidět chyby korupční. Jisté je, že kraje za všechny chyby určitě nemohou. •MF však chce veškerou vinu za chybovost svalit na bedra krajů a požaduje, aby kraje zaplatily ze svých rozpočtů veškerou škodu.

8 •Všichni se shodují, že korekcím je třeba čelit odpovědně. Není ale přijatelné, aby vše platily kraje. Proto spouštíme kampaň, která má otevřít smysluplnou a spravedlivou diskuzi nad odpovědností za chyby v čerpání. •V kampani chceme poukázat, že neexistuje zákonný rámec, který by činil kraje ze sta procent odpovědnými za korekce čerpaných prostředků. •Chceme zamezit sankcím za převážně administrativní chyby, které by pro kraje byly likvidační. •ROP Jihovýchod se tento problém týká okrajově, jde však o princip, a proto se musíme postavit na stranu všech krajů. Korekce chyb při čerpání ROP připravovaná kampaň

9 Kraje a nové programové období •Model, kdy se dotace rozdělují v regionu, se bezpochyby osvědčil (kolegové z polských regionálních programů označili návrat k centrálnímu řízení jako „nightmare”). •Znalost lidí, problémů a prostředí je největší výhodou současných ROP. •Evropská komise si je těchto výhod vědoma, a proto zavádí vedle politiky hospodářské a sociální soudržnosti i územní soudržnost.

10 Pozice krajů ČR •AKČR požaduje vyčlenění regionální obálky ve výši až 60 % z relevantních operačních programů na řešení územní dimenze v regionech. •Každá regionální obálka bude naplněna Integrovanou rozvojovou strategií regionu a na základě partnertsví projednána v daném regionu s ostatními partnery (kraje, SMO, MAS, sociální partneři). •Kraje chtějí být zapojeny do implementace ve všech relevantních operačních programech – na úrovni kraje vznikne jedna implementační organizace pro všechny OP pro úroveň implementace územní dimenze/ Integrované rozvojové strategie kraje.

11 Územní dimenze v budoucích programech •Řešení prohlubujících se rozdílů v ekonomické a sociální výkonnosti regionů. •Územní dimenze reflektuje tzv. place based approach. •Nutnost strategické kombinace intervencí: •Zajistí synergický efekt. •Výsledkem je komplexní rozvoj území. •Územní dimenze programů bude reflektovat specifické místní potřeby, rozdíly, problémy i potenciál. •Klíčová spolupráce s regionálními a místními aktéry. Územní dimenze

12 •Regionální dohoda o partnerství poskytne regionům možnost skutečného plánování – kraj, partneři v kraji, budou mít jasnou představu, s jakými prostředky na jaká témata mohou v následujících 9 letech počítat. •Na bázi integrovaných přístupů budou moci regionální partneři ovlivnit, kam budou evropské prostředky v regionu směřovány a využít tak znalosti svého území, potřeb i potenciálu. Regionální dohoda o partnerství

13

14 Požadavky a pozice AKČR k přípravě budoucího programového období •AKČR přerušuje účast politických zástupců ve strukturách a platformách ustavených ministerstvy a vládou ČR k budoucímu programovému období do doby změny v přístupu k Partnerství. •Rada Asociace se rozhodla zachovat expertní účast našich odborníků ve všech pracovních skupinách připravujících budoucí programové období, neboť máme společný zájem s obcemi a městy na efektivním využití prostředků v územní dimenzi. •Dohoda o partnerství představená MMR neobsahuje specifikaci územní a urbánní dimenze a neobsahuje záruky pro obce, města a kraje v podobě konkrétní finanční alokace. •AKČR požaduje řešit integrovaný přístup kraje k územnímu rozvoji prostřednictvím nástroje ITI, a to na základě "Integrované rozvojové strategie krajů„.

15 Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! JUDr. Michal Hašek místopředseda Regionální rady Jihovýchod předseda AKČR e-mail: hejtman@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Nové programové období pohledem Asociace krajů JUDr. Michal Hašek místopředseda Regionální rady Jihovýchod a předseda AKČR Evropská unie Evropský fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google