Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Peníze docházejí! Kdy budou další? Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Peníze docházejí! Kdy budou další? Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Peníze docházejí! Kdy budou další? Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Současnost •Máme ještě peníze? •Nepřipraví nás o ně auditoři? •Splnili jsme sliby Evropské komisi? •Budou lidé připraveni na příští programové období? Budoucnost •Jak se vyznat v budoucnosti: co je to integrovaný přístup, ITI, Dohoda o partnerství… a k čemu je to dobré? •Co je třeba udělat nejdřív? O čem to bude?

3 Závěrečné výzvy programového období 2007–2013

4 Plníme sliby Evropské komisi? 99 % indikátorů splněno Rychlost čerpání: „pravidlo n+2“ splněno za celý rok 2013

5 Co teď děláme? 1.kontrolujeme a proplácíme projekty 2.podporujeme MMR, kraje a další subjekty při přípravě příštího programového období 3.vypořádáváme audity 4.vypořádáváme audity 5.vypořádáváme audity 6.vypořádáváme audity 7.vypořádáváme audity 8.vypořádáváme audity 9.vypořádáváme audity 10.vypořádáváme audity…

6 Jsou audity ke škodě nebo k užitku? V čem je problém? •retroaktivní změny výkladu (veřejná podpora, veřejné zakázky…) •loni bylo výběrové řízení v pořádku, letos už ne (stejný tým auditorů) •u auditů MF není možnost vyvracet nepodložené nálezy, odvolat se •přísný limit 2 % chybovosti zastavil většinu programů v ČR

7 Jsme připraveni na budoucnost? 20062013 ?

8 Profesionální tým se zlatým oceněním Investors in People

9 Budoucnost 2014–2020 Dohoda o partnerství OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR, ESF) OP Zaměstnanost OP Doprava OP Životní prostředí OP Technická pomoc Integrovaný regionální operační program OP Přeshraniční spolupráce OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce

10 Obálka OP ŽP Obálka OP VVaV Obálka OP PIpK IRSK Obálka IROP „Jedny dveře“ Regionální dohoda o partnerství 1+1=3 Obálka OP Zaměstna- nost Obálka OP Doprava

11 Dohoda o partnerství (DoP) •Má charakter memoranda uzavíraného mezi EU a členským státem; •má obsahovat finanční rámec fondů, architekturu operačních programů a závazné milníky a indikátory, které musí členský stát plnit; •v programovém období 2014 – 2020 nahrazuje Národní strategický referenční rámec. Regionální dohoda o partnerství (RDoP) •Jedná se o rozpracování dohody o partnerství do území jednotlivých krajů; •termín se začal používat v souvislosti s realizací tzv. územního a integrovaného přístupu; •cílem je maximální dopad evropských financí v konkrétním území na základě krajské strategie šité regionu na míru.

12 Územní přístup Území kraje či jiného regionu nelze brát jako jeden souvislý celek. Je třeba brát ohled na rozdíly uvnitř území (tzv. regionální disparity) a hledat k nim vhodné nástroje regionální politiky. Integrovaný přístup Zjednodušeně koordinace několika projektů či nástrojů. V našem pojetí využití integračních nástrojů (ITI, SAP, IPRÚ atd.) uvedených dále.

13 Krajská strategie nebo též Integrovaná rozvojová strategie kraje (IRSK) •Je motorem Regionální dohody o partnerství; •obsahuje řešení potřeb (aglomeračních) měst a střediskových obcí, integrovaná tematická a plošná řešení problémů, finanční nástroje a Společný akční plán; •vyčísluje finanční potřeby z jednotlivých operačních programů (tzv. regionální obálky).

14 Regionální obálka •Zásadní požadavek krajů pro nové programové období; •jde o konkrétní alokaci z konkrétního operačního programu na konkrétní typy projektů, či na klíčové projekty; •je třeba silného regionálního koordinátora různých typů projektů. Dělí se na: •Intervence, které mají regionální veřejní příjemci – města, kraje, NNO přímo v kompetenci; Příklad: veřejná prostranství, investice do školství, zdravotnictví, regionální dopravy, sociálních služeb •Intervence v kompetenci státu, která jsou však pro rozvoj území ve spojení s navazujícími i regionálními intervencemi klíčové; Příklad: železniční uzel Brno, investice do inovací nebo komplexní ochrana před povodněmi

15 Integrační nástroje 1 Nástroje integrovaného přístupu uvedené v nových nařízeních EK: •Integrované územní investice (ITI) – strategie území či městských oblastí, založená na investicích z více operačních programů, respektive prioritních os programů; může být řízena místními orgány, v českém prostředí se uvažuje s ITI pro městské aglomerace a pro území kraje (dříve zmíněná Integrovaná rozvojová strategie kraje). •Společný akční plán (SAP, JAP) – krajská či celostátní strategie zaměřená na zvýšení zaměstnanosti a snížení chudoby; nebudou jí podporovány infrastrukturní projekty, ale projekty z Evropského sociálního fondu, Příklad: Pakt zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.

16 Integrační nástroje 2 •Místní akční skupiny (MAS) – navrhují a provádějí strategie rozvoje na mikroregionální úrovni, jsou financovány převážně se zemědělského fondu pro rozvoj venkova, vzhledem ke svoji autonomii a návaznosti na předchozí programové období nemusí být součástí IRSK. •Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – pojem nevychází přímo z nařízení; je to nástroj pro integrovaná řešení regionálních center (velkých měst) a jejich zázemí.

17 Obálka OP ŽP Obálka OP VVaV Obálka OP PIpK IRSK Obálka IROP „Jedny dveře“ Regionální dohoda o partnerství 1+1=3 Obálka OP Zaměstna- nost Obálka OP Doprava

18 Co je dáno na úrovni EU? •Evropský parlament má v červnu schvalovat evropský rozpočet na léta 2014–2020; dle návrhu ČR získá 20,5 mld. EUR (v tomto období cca 26 mld. EUR); •kromě Prahy jsou všechny regiony v cíli Investice pro růst a zaměstnanost (tzv. cíl 1, pod 75% HDP) => stále se řadíme k regionům s nejvyšší mírou podpory na obyvatele;  DPH bude uznatelný výdaj – podle národních předpisů;  bude pravidlo n+3 (prostředky nebudou muset být čerpány „rychle“);  výkonnostní rezerva bude 7 %;  míra spolufinancování bude 85 %; předfinancování z Bruselu se snižuje z 9% na 3% (zálohové platby).

19 Harmonogram

20 Co považujeme za nejdůležitější kroky: •Dohoda MMR, krajů a sektorových operačních programů na Dohodě o partnerství, která zahrne: •skutečné partnerství při její přípravě •regionální obálky •územní přístup •Integrované rozvojové strategie krajů •jednotné metodické prostředí •jedny dveře pro regionální projekty Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Peníze docházejí! Kdy budou další? Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google