Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Peníze docházejí! Kdy budou další?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Peníze docházejí! Kdy budou další?"— Transkript prezentace:

1 Peníze docházejí! Kdy budou další?
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Peníze docházejí! Kdy budou další? Ing. Artur Zatloukal Peníze docházejí! Několik stručných, zato důležitých informací ze současnosti ROP JV + otevřu některá témata pro budoucnost a pak jejich řešení nechám na kolezích z ostatních OP.

2 O čem to bude? Současnost Máme ještě peníze?
Nepřipraví nás o ně auditoři? Splnili jsme sliby Evropské komisi? Budou lidé připraveni na příští programové období? Budoucnost Jak se vyznat v budoucnosti: co je to integrovaný přístup, ITI, Dohoda o partnerství… a k čemu je to dobré? Co je třeba udělat nejdřív? pár otázek… Předseda:Prozatím administruje 1570 projektů, schváleno 690 projektů za 16 mld. Kč RR- navážu na hejtmany a čísla, ne vše, to by byla nuda Máme ještě peníze? - A neodnesou je auditoři? – Problém ČR -

3 Závěrečné výzvy programového období 2007–2013
Peníze jsou skoro pryč. V brožurách máte graf taky. Vyhlášeny všechny výzvy kromě SŠ, přístroje, jen v případě realokace vnitřní nebo vnější? Peníze jsou pryč, splnili jsme sliby?

4 Plníme sliby Evropské komisi?
Rychlost čerpání: „pravidlo n+2“ splněno za celý rok 2013 99 % indikátorů splněno Neplníme pouze počet otevřených sítí v oblastech s postižených selháním trhu (brb). V jednání jsou však dva projekty, čili indikátor by mohl být alespoň z části naplněn. Máme některé cíle téměř splněny, co tedy děláme teď?

5 Co teď děláme? kontrolujeme a proplácíme projekty
podporujeme MMR, kraje a další subjekty při přípravě příštího programového období vypořádáváme audity vypořádáváme audity… Jen to hlavní: jádro jsou projekty, a řešíme ty složité – zpomalilo se čerpání, máme vypsány všechny výzvy proč si všechny OP stěžují na audity

6 Jsou audity ke škodě nebo k užitku?
V čem je problém? retroaktivní změny výkladu (veřejná podpora, veřejné zakázky…) loni bylo výběrové řízení v pořádku, letos už ne (stejný tým auditorů) u auditů MF není možnost vyvracet nepodložené nálezy, odvolat se přísný limit 2 % chybovosti zastavil většinu programů v ČR Některé ke škodě, některé k užitku Přezkum MF na RR bez chyby – včera Někteří se teprve probudili po letech spánku EK – 2010 někteří mají za úkol od EK přitvrdit lze se soudit s námi, s MF…

7 Jsme připraveni na budoucnost?
no comment? Hejtmani o číslech, výstupech projektu lidech! Rozvoj regionu

8 Profesionální tým se zlatým oceněním Investors in People
jen 2 organizace nebo firmy v ČR mají zlato = výjimečnou schopnost organizace vést a rozvíjet své zaměstnance. Proč se s tím vlastně chlubím? Neměří benefity, ale např. to, jestli lidé znají cíle organizace a jestli k nim přispívá jejich práce, jestli se rozvíjejí, jestli mají vliv na chod firmy, jestli se ztotožňují s její firemní kulturou… A to souvisí se schopností těchto lidí přispět k co nejlepší administraci fondů i v budoucnosti. ÚVODNÍ SLOVO I v době, kdy vlna auditů všeho druhu paralyzuje čerpání fondů v České republice, ať už ve formě oprávněných nálezů, nebo kreativity auditorů, v době, kdy ke starým předpisům vznikají nové a přísnější výklady, se snažíme nacházet a zkoušet nové a jednodušší postupy, jako je proplácení oprávněných vícenákladů, paušálně placené doplňkové výdaje, přímé proplácení dodavatelských faktur u větších projektů a další. Ale jsou i věci, které můžeme ovlivnit jen a jen my. Ať bude forma čerpání evropských peněz v příštím období jakákoliv, pro jeho úspěch budou třeba zkušení a aktivní příjemci a na straně úřednické lidé s širokým odborným záběrem, kteří víc než moc úřední uplatňují zákaznický přístup. Proto budeme až do posledního dne tohoto programového období zlepšovat naše služby a pracovat na rozvoji lidí, kteří je poskytují. Jedním z důkazů je například to, že jsme získali zlatou, tedy nejvyšší úroveň v mezinárodním standardu Investors in People, která oceňuje výjimečnou schopnost organizace vést a rozvíjet své zaměstnance. 10

9 Budoucnost 2014–2020 Dohoda o partnerství OP Přeshraniční spolupráce
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR, ESF) OP Zaměstnanost OP Doprava OP Životní prostředí OP Technická pomoc Integrovaný regionální operační program Dohoda o partnerství dostáváme se k budoucnosti x OP zastřešených DoP a těm nejdůležitějším pojmům pro porozumění přípravě p. o. a možná i násl. prezentacím ambicí, cílem zbytku prezentace je vysvětlit domeček, který bude následovat OP Přeshraniční spolupráce OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce

10 1+1=3 Regionální dohoda o partnerství „Jedny dveře“ IRSK Obálka IROP
Obálka OP Doprava Obálka OP Zaměstna- nost Obálka OP ŽP IRSK Obálka OP VVaV Obálka OP PIpK cílem zbytku prezentace je vysvětlit tento domeček OP VVaV – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP PIpK – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost IRSK = Integrovaná rozvojová strategie kraje 1+1=3 …symbolika synergie, respektive integrovanosti početní chyba, aspoň 2,1… 1+1=3 Obálka IROP

11 Dohoda o partnerství (DoP)
Má charakter memoranda uzavíraného mezi EU a členským státem; má obsahovat finanční rámec fondů, architekturu operačních programů a závazné milníky a indikátory, které musí členský stát plnit; v programovém období 2014–2020 nahrazuje Národní strategický referenční rámec. Regionální dohoda o partnerství (RDoP) Jedná se o rozpracování dohody o partnerství do území jednotlivých krajů; termín se začal používat v souvislosti s realizací tzv. územního a integrovaného přístupu; cílem je maximální dopad evropských financí v konkrétním území na základě krajské strategie šité regionu na míru. přesnější def. na snímcích nepřesnou řeknu já RDOP: český nápad Územní přístup – území kraje či jiného regionu nelze brát jako jeden souvislý celek. Je třeba brát ohled na rozdíly uvnitř území (tzv. regionální disparity) a hledat k nim vhodné nástroje regionální politiky. Integrovaný přístup Zjednodušeně koordinace několika projektů či nástrojů. V našem pojetí využití integračních nástrojů (ITI, SAP, IPRÚ atd.) uvedených dále.

12 Územní přístup Integrovaný přístup
Území kraje či jiného regionu nelze brát jako jeden souvislý celek. Je třeba brát ohled na rozdíly uvnitř území (tzv. regionální disparity) a hledat k nim vhodné nástroje regionální politiky. Integrovaný přístup Zjednodušeně koordinace několika projektů či nástrojů. V našem pojetí využití integračních nástrojů (ITI, SAP, IPRÚ atd.) uvedených dále. přesnější def. na snímcích nepřesnou řeknu já RDOP: český nápad Územní přístup – území kraje či jiného regionu nelze brát jako jeden souvislý celek. Je třeba brát ohled na rozdíly uvnitř území (tzv. regionální disparity) a hledat k nim vhodné nástroje regionální politiky. Integrovaný přístup Zjednodušeně koordinace několika projektů či nástrojů. V našem pojetí využití integračních nástrojů (ITI, SAP, IPRÚ atd.) uvedených dále.

13 Integrovaná rozvojová strategie kraje (IRSK)
Krajská strategie nebo též Integrovaná rozvojová strategie kraje (IRSK) Je motorem Regionální dohody o partnerství; obsahuje řešení potřeb (aglomeračních) měst a střediskových obcí, integrovaná tematická a plošná řešení problémů, finanční nástroje a Společný akční plán; vyčísluje finanční potřeby z jednotlivých operačních programů (tzv. regionální obálky). kraje by ji rády připravily, ale zatím nevědí, jestli ji uplatní

14 Regionální obálka Zásadní požadavek krajů pro nové programové období;
jde o konkrétní alokaci z konkrétního operačního programu na konkrétní typy projektů, či na klíčové projekty; je třeba silného regionálního koordinátora různých typů projektů. Dělí se na: Intervence, které mají regionální veřejní příjemci – města, kraje, NNO přímo v kompetenci; Příklad: veřejná prostranství, investice do školství, zdravotnictví, regionální dopravy, sociálních služeb Intervence v kompetenci státu, která jsou však pro rozvoj území ve spojení s navazujícími i regionálními intervencemi klíčové; Příklad: železniční uzel Brno, investice do inovací nebo komplexní ochrana před povodněmi Měšec v TOP i IROP, který umožní plánovat investice v regionu zabrání přetahování napříč republikou (šlo by o čas a lobbying, ne o kvalitní přípravu projektů)

15 Integrační nástroje 1 Nástroje integrovaného přístupu uvedené v nových nařízeních EK: Integrované územní investice (ITI) – strategie území či městských oblastí, založená na investicích z více operačních programů, respektive prioritních os programů; může být řízena místními orgány, v českém prostředí se uvažuje s ITI pro městské aglomerace a pro území kraje (dříve zmíněná Integrovaná rozvojová strategie kraje). Společný akční plán (SAP, JAP) – krajská či celostátní strategie zaměřená na zvýšení zaměstnanosti a snížení chudoby; nebudou jí podporovány infrastrukturní projekty, ale projekty z Evropského sociálního fondu, Příklad: Pakt zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. 5 měst Brněnská aglomerace – MSK – Hradubice – Ústecko-Chomutovská – Plzeňsko 2) používáno i pro IRSK (ITI kraje)

16 Integrační nástroje 2 Místní akční skupiny (MAS) – navrhují a provádějí strategie rozvoje na mikroregionální úrovni, jsou financovány převážně se zemědělského fondu pro rozvoj venkova, vzhledem ke svoji autonomii a návaznosti na předchozí programové období nemusí být součástí IRSK. Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – pojem nevychází přímo z nařízení; je to nástroj pro integrovaná řešení regionálních center (velkých měst) a jejich zázemí. okolí

17 1+1=3 Regionální dohoda o partnerství „Jedny dveře“ IRSK Obálka IROP
Obálka OP Doprava Obálka OP Zaměstna- nost Obálka OP ŽP IRSK Obálka OP VVaV Obálka OP PIpK cílem zbytku prezentace je vysvětlit tento domeček OP VVaV – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP PIpK – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost IRSK = Integrovaná rozvojová strategie kraje 1+1=3 …symbolika synergie, respektive integrovanosti početní chyba, aspoň 2,1… 1+1=3 Obálka IROP

18 Co je dáno na úrovni EU? Evropský parlament má v červnu schvalovat evropský rozpočet na léta 2014–2020; dle návrhu ČR získá 20,5 mld. EUR (v tomto období cca 26 mld. EUR); kromě Prahy jsou všechny regiony v cíli Investice pro růst a zaměstnanost (tzv. cíl 1, pod 75% HDP) => stále se řadíme k regionům s nejvyšší mírou podpory na obyvatele; DPH bude uznatelný výdaj – podle národních předpisů; bude pravidlo n+3 (prostředky nebudou muset být čerpány „rychle“); výkonnostní rezerva bude 7 %; míra spolufinancování bude 85 %; předfinancování z Bruselu se snižuje z 9% na 3% (zálohové platby).

19 Harmonogram

20 Co považujeme za nejdůležitější kroky:
Dohoda MMR, krajů a sektorových operačních programů na Dohodě o partnerství, která zahrne: skutečné partnerství při její přípravě regionální obálky územní přístup Integrované rozvojové strategie krajů jednotné metodické prostředí jedny dveře pro regionální projekty Děkuji za pozornost ESF? PRV? co oni na to?


Stáhnout ppt "Peníze docházejí! Kdy budou další?"

Podobné prezentace


Reklamy Google