Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY I. SKUPINOVÉ ŠETŘENÍ – SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY I. SKUPINOVÉ ŠETŘENÍ – SEMESTRÁLNÍ PRÁCE"— Transkript prezentace:

1 OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY I. SKUPINOVÉ ŠETŘENÍ – SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
TÉMA ROZDÍLY V PŘÍSTUPU K INFEKČNÍMU PACIENTOVI NA STANDARDNÍM ODDĚLENÍ, ODDĚLENÍ INTENZIVNÍ PÉČE A V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INFEKCE – MRSA ŘEŠITELÉ URBAN RADEK – ZZS ÚSTÍ NAD LABEM URBANOVÁ MARKÉTA – ARO ÚSTÍ NAD LABEM VÍŠKOVÁ IVA – ONKOLOGICKÉ CENTRUM DOSTÁLOVÁ VLADIMÍRA – ARO VYSOČANY KLIKOVÁ HANA – NNH – KARDIOLOGIE-MEDIÁL ŠEĎOVÁ IVANA – NEUROCHIRURGIE ÚVN

2 ROZDÍLY V PŘÍSTUPU K INFEKČNÍMU PACIENTOVI NA STANDARDNÍM ODDĚLENÍ, ODDĚLENÍ INTENZIVNÍ PÉČE A V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INFEKCE – MRSA CÍL PRÁCE HYPOTÉZY POPIS ZKOUMANÉHO VZORKU METODY SBĚRU DAT METODY ZPRACOVÁNÍ DAT PATOFYZIOLOGIE DIAGNOSTIKA TERAPIE VÝSLEDKY ŠETŘENÍ POUŽITÉ ZDROJE

3 ROZDÍLY V PŘÍSTUPU K INFEKČNÍMU PACIENTOVI NA STANDARDNÍM ODDĚLENÍ, ODDĚLENÍ INTENZIVNÍ PÉČE A V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INFEKCE – MRSA CÍL PRÁCE – CÍLEM NAŠEHO ŠETŘENÍ, JE NA ZÁKLADĚ ZKOUMANÝCH STANDARDŮ, ZMAPOVAT VŠECHNA OPATŘENÍ, KTERÁ SE PROVÁDĚJÍ V RŮZNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH. HYPOTÉZY – PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ, KTERÉ SE PROVÁDĚJÍ V RÁMCI ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ NÁKAZY MRSA, BUDOU V RŮZNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PODOBNÁ. POPIS ZKOUMANÉHO VZORKU – ZZS ÚSTÍ NAD LABEM – PNP, ARO ÚSTÍ NAD LABEM, ARO VYSOČANY, NEUROCHIRURGIE ÚVN STŘEŠOVICE, KARDIOCHIRURGIE MEDIÁL NEMOCNICE NA HOMOLCE, ONKOLOGICKÉ CENTRUM – AMBULANCE METODY SBĚRU DAT – POROVNÁNÍ PLATNÝCH STANDARDŮ, KTERÉ SE TÝKAJÍ PROBLEMATIKY MRSA V JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, ZKOUMANÉHO REPREZENTUJÍCÍHO VZORKU METODY ZPRACOVÁNÍ DAT – PODROBNÁ ANALÝZA SEBRANÝCH VZORKŮ DOSTUPNÝCH STANDARDŮ

4 CO JE TO MRSA? STAPHYLOCOCCUS AUREUS JE BAKTERIE, KTERÁ SE NACHÁZÍ NA NOSNÍ SLIZNICI U 20-40% ZDRAVÝCH LIDÍ A OBVYKLE TAKÉ NA KŮŽI, ANIŽ ZPŮSOBUJE ONEMOCNĚNÍ. ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ, ZVLÁŠTĚ PŘI POŠKOZENÍ KŮŽE, MŮŽE VZNIKNOUT INFEKCE. MIMO NEMOCNICI OBVYKLE K PŘENOSU INFEKCE NEDOCHÁZÍ. PACIENTI V NEMOCNICI JSOU K INFEKCI DALEKO VNÍMAVĚJŠÍ, PROTOŽE JSOU NEMOCÍ OSLABENÍ NEBO JSOU PO OPERACI. MRSA ZPŮSOBUJE ZPRAVIDLA PODOBNÉ INFEKCE JAKO STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ALE OBTÍŽNĚJI SE LÉČÍ, PROTOŽE BÝVÁ REZISTENTNÍ K VĚTŠINĚ BĚŽNÝCH ANTIBIOTIK. Z TOHOTO DŮVODU SE V NEMOCNICÍCH PROVÁDĚJÍ OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ ZABRÁNIT ROZŠÍŘENÍ MRSA NA DALŠÍ NEMOCNÉ. PACIENTI S MRSA JSOU IZOLOVÁNI V JEDNOLŮŽKOVÝCH POKOJÍCH S PŘÍSNÝM HYGIENICKÝM REŽIMEM. MRSA JE DEFINOVÁN JAKO KMEN BAKTERIE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KTERÝ JE REZISTENTNÍ VŮČI VELKÉ SKUPINĚ ANTIBIOTIK NAZÝVANÝCH BETA-LAKTAMY, MEZI KTERÉ PATŘÍ NAPŘÍKLAD PENICILINY A CEFALOSPORINY. VYVINULA SE U NĚJ SCHOPNOST PŘEŽÍVAT LÉČBU BETA-LAKTAMOVÝMI ANTIBIOTIKY REZISTENTNÍMI PROTI BETA-LAKTAMÁZE, VČETNĚ METHICILINU, DIKLOXACILINU, NAFCILINU A OXACILINU. MRSA JE ZVLÁŠTĚ PROBLEMATICKÝ U NEMOCNIČNÍCH (NOZOKOMIÁLNÍCH) INFEKCÍ.

5 CO JE TO MRSA? MIKROORGANISMUS SE ČASTO ROZDĚLUJE DO PODKATEGORIÍ JAKO KOMUNITNÍ MRSA (COMMUNITY-ASSOCIATED MRSA, CA-MRSA) NEBO ZDRAVOTNICKÝ MRSA (HEALTH CARE-ASSOCIATED MRSA, HA-MRSA). KMENY CA-MRSA BYLY POPRVÉ HLÁŠENY KONCEM 90. LET 20. STOLETÍ. PACIENTI INFIKOVANÍ TĚMITO BAKTERIEMI NEPOBÝVALI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ. NOVÉ KMENY CA-MRSA SE RYCHLE ROZŠÍŘILY PO SPOJENÝCH STÁTECH A STALY SE NEJČASTĚJŠÍ KOŽNÍ INFEKCÍ, KVŮLI KTERÉ LIDÉ VYHLEDÁVALI LÉKAŘSKOU PÉČI. TYTO KMENY TAKÉ ČASTO ZPŮSOBUJÍ KOŽNÍ INFEKCE U ATLETŮ, VĚZŇŮ A VOJÁKŮ. PACIENTI S OTEVŘENÝMI RANAMI, INVAZIVNÍMI PROSTŘEDKY A OSLABENÝM IMUNITNÍM SYSTÉMEM JSOU VE VĚTŠÍM RIZIKU INFEKCE NEŽ OBECNÁ POPULACE. ZAMĚSTNANCI NEMOCNIC, KTEŘÍ NEDODRŽUJÍ SANITÁRNÍ PROCEDURY, MOHOU PŘENÁŠET BAKTERIE Z JEDNOHO PACIENTA NA DRUHÉHO. NÁVŠTĚVY U PACIENTŮ S INFEKCÍ MRSA NEBO KOLONIZACÍ MRSA BY MĚLY DODRŽOVAT ZÁSADY IZOLACE POUŽÍVÁNÍM PŘÍSLUŠNÝCH RUKAVIC, ODĚVŮ A MASEK, POKUD JSOU INDIKOVÁNY. NÁVŠTĚVNÍCI, KTEŘÍ TOTO NEDODRŽUJÍ, MOHOU ŠÍŘIT BAKTERIE DO BUFETŮ, KOUPELEN A VÝTAHŮ.

6 MRSA – CESTY PŘENOSU

7 MRSA – DIAGNOSTIKA ZA POUHÝCH 249,- KČ OBJEDNÁVEJTE
PŘÍTOMNOST MRSA SE PROKÁŽE JEN MIKROBIOLOGICKÝM VYŠETŘENÍM VZORKŮ - OBVYKLE VÝTĚREM Z NOSU, Z RAN, PŘÍPADNĚ Z KŮŽE (NA HRÁZI), VYŠETŘENÍM MOČE. POKUD MRSA NEPŮSOBÍ INFEKCI, JEN JE NA TĚLE PACIENTA PŘÍTOMEN, MLUVÍME O NOSIČSTVÍ. ZA POUHÝCH 249,- KČ OBJEDNÁVEJTE

8 MRSA – TERAPIE POUHÁ PŘÍTOMNOST (NOSIČSTVÍ) MRSA NEMUSÍ BÝT DŮVODEM K LÉČBĚ. NĚKDY JE TŘEBA NOSIČSTVÍ VYLÉČIT. K TOMU SE OBVYKLE POUŽÍVAJÍ LOKÁLNÍ ANTIBIOTICKÉ PŘÍPRAVKY (MASTI) A ANTIBAKTERIÁLNÍ MÝDLA A ŠAMPONY. POKUD DOJDE KE VZNIKU CELKOVÉ INFEKCE, MUSÍ SE LÉČIT ÚČINNÝMI ANTIBIOTIKY INJEKČNĚ.

9 IZOLACE PACIENTA S MRSA

10 HYGIENA PACIENTA S MRSA

11 NAKLÁDÁNÍ S INFEKČNÍM MATERIÁLEM A PRÁDLEM

12 POHYB A PŘEKLAD PACIENTA

13 POUŽÍVANÉ DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY
NA DUTINZ ÚSTNÍ PRONT ORAL, SKINSEPT MUCOSA, PRONTODERM GEL NA RUCE STERILLIUM, SEPTODERM, BAKTOSEPT, SEPTODERM GEL, PROPANUM, SOFTA-MAN NA TĚLO BRAUNODERM, SOFTASEPT, PRONTODERM, BETADINE, BRAUNOL, BETADINE LIQ. NA POVRCH OTÍRÁNÍ HEXAQUART, KOHRSOLIN FF, BACILLOCID RASANT, DESAM OX, DESAM GK, MIKROBAC F NA POVRCH POSTŘIKEM DESPREJ, MELISEPTOL RAPID, BACILLOL, MIKROZID SPRAY NA NÁSTROJE HELIPUR H PLUS N, KORSOLEX AF, CHIROSAN, CHIROSEPTOL, STABIMED, SEKUSEPT PULVER

14 ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE S MRSA

15 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ VÝSLEDKY ŠETŘENÍ V PODSTATĚ POTVRDILY VYŘČENÉ HYPOTÉZY. ZÁKLAD POUŽÍVANÝCH STANDARDŮ JE V PODSTATĚ STEJNÝ PRO VŠECHNA ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, COŽ DOKAZUJE SKUTEČNOST, ŽE OŠETŘOVÁNÍ PACIENTŮ S INFEKČNÍ NEBO NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZOU SE PROVÁDÍ NA URČITÉ ÚROVNÍ. KAŽDÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MÁ ZPRACOVÁNY STANDARDY, KTERÉ VEDOU OŠETŘUJÍCÍ PERSONÁL K DODRŽOVÁNÍ URČITÝCH POSTUPŮ, KTERÉ SE PŘÍMO PODÍLEJÍ NA PREVENCI PŘED ŠÍŘENÍ NÁKAZY. VE VŠECH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH JSOU VYTVOŘENY PODMÍNKY PRO OŠETŘOVÁNÍ TAKOVÝCHTO PACIENTŮ, PRO LIKVIDACI POMŮCEK, KTERÝMI JSOU TITO PACIENTI OŠETŘOVÁNÍ. SOUČASNĚ S TÍM JE JASNĚ STANOVEN I POSTUP NAKLÁDÁNÍ S INFEKČNÍM ODPADEM. VŠECHNY TYTO SKUTEČNOSTI DOKAZUJÍ JEN TO, PACIENT S INFEKČNÍ NÁKAZOU, JE PACIENT SPECIFICKÝ A VYŽADUJE ODLIŠNĚJŠÍ ZPŮSOB OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE, AŤ UŽ Z POHLEDU VLASTNÍHO OŠETŘOVÁNÍ, TAK I PŘI PREVENCI ŠÍŘENÍ NÁKAZY MEZI PERSONÁLEM, I MEZI PŘÍBUZNÝMI A NÁVŠTĚVAMI. ŠETŘENÍ TAKÉ POTVRDILO DOMNĚNKU, ŽE BUDE ZJEVNÝ JISTÝ ROZDÍL MEZI AMBULANTNÍ NEBO PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNOU A LŮŽKOVOU PÉČÍ.

16 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH JSOU VĚTŠINOU JASNĚ STANOVENÁ PRAVIDLA, KTERÁ SE MUSÍ DODRŽOVAT, ABY NEDOCHÁZELO K ŠÍŘENÍ NÁKAZY. V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI A V PÉČI AMBULANTNÍ, JDE SPÍŠE O PÉČI PREVENTIVNÍ, PROTOŽE SE O PACIENTOVĚ NÁKAZE V MNOHA PŘÍPADECH ANI NEVÍ. BUĎ U NĚJ JEŠTĚ NENÍ PROKÁZÁNA, NEBO S SEBOU NEMÁ ZDRAVOTNICKOU DOKUMENTACI, VE KTERÉ JE TO VYZNAČENO. PROTO SE O VĚTŠINĚ TAKOVÝCHTO PACIENTŮ PROJEVÍ INFORMACE O INFEKČNÍ NÁKAZE AŽ ZPĚTNĚ, KDY JE OVŠEM POTŘEBA POSTUPOVAT V RÁMCI PREVENCE ŠÍŘENÍ NÁKAZY, DLE ZAŽITÝCH ZVYKLOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z DESINFEKČNÍHO ŘÁDU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ. NAŠLI JSME ODPOVĚĎ I NA POSLEDNÍ HYPOTÉZU. VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH SE POUŽÍVAJÍ DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ JSOU URČENY SPECIÁLNĚ K POUŽITÍ PŘI DEKONTAMINACI INFEKČNÍ NÁKAZY MRSA. JSOU TO SAMOZŘEJMĚ PROSTŘEDKY, KTERÉ HUBÍ ŠIROKÉ SPEKTRUM BAKTERIÁLNÍCH INFEKCÍ A MIMO JINÉ TAKÉ BAKTERII STAPHYLLOCOCCUS AUREUS, KTERÁ JE PŮVODCEM PRÁVĚ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ MRSA.

17 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ZÁVĚREM LZE ŘÍCI, ŽE OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA S INFEKČNÍ CHOROBOU JE ŘÍZENO VE VŠECH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PODROBNÝMI STANDARDY, KTERÉ NAPOMÁHAJÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ INFEKCE, ZEJMÉNA POKUD SE JEDNÁ O INFEKCI NOZOKOMIÁLNÍ.

18 POUŽITÉ ZDROJE INFORMAČNÍ SERVER KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE MORAVSKO-SLEZSKÉHO KRAJE , ČLÁNEK VYDANÝ : URL MUDR. S.MAYERHOFEROVÁ, PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ U PACIEN-TŮ PŘI VÝSKYTU MRSA (METHICILIN REZISTENTNÍ STAPHYLOCUCCUS AUREUS) – MULTIREZISTENTNÍ KMENY - DOPORUČOVANÝ POSTUP URL STANDARDY POUŽÍVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZKOUMA-NÉHO VZORKU – VIZ. POPIS ZKOUMANÉHO VZORKU

19 DĚKUJEME ZA POZORNOST IVA VÍŠKOVÁ RADEK URBAN HANA KLIKOVÁ
IVANA ŠEĎOVÁ MARKÉTA URBANOVÁ VLADIMÍRA DOSTÁLOVÁ SPLNĚNO


Stáhnout ppt "OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY I. SKUPINOVÉ ŠETŘENÍ – SEMESTRÁLNÍ PRÁCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google