Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příspěvky poskytované pojištěncům VZP ČR od 1. 7

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příspěvky poskytované pojištěncům VZP ČR od 1. 7"— Transkript prezentace:

1 Příspěvky poskytované pojištěncům VZP ČR od 1. 7
Příspěvky poskytované pojištěncům VZP ČR od včetně novinek od

2 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU
Pojištěnec (v případě nezletilých i zákonný zástupce) nemá nedoplatky na VZP ČR s nemá provedenou novou registraci k jiné ZP. Příspěvek je poskytován jednorázově, na základě písemné žádosti. Příspěvek je poskytován zpravidla bezhotovostně na bankovní účet žadatele, v hotovosti, složenkou (omezeně). Očkování či schválení indikací musí provádět vždy smluvní lékař VZP ČR dle příslušného oboru (praktický lékař pro dospělé nebo pro děti a dorost, ošetřující gynekolog či ortodontista) V rámci skupiny barevně označených aktivit se příspěvek vztahuje vždy na jednu!!! z nich, nelze jej kombinovat. Ostatní aktivity lze při splnění podmínek libovolně kombinovat.

3 Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě Očkovací balíček, balíček Naše rodina
Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 400,- Kč 1.dávka nejpozději v kalendářním roce, kdy pojištěnec dovršil 15 let, revakcinace max. do konce roku, kdy dovršil 19 let U VZP ke dni podání žádosti. Žádost přijata i za situace, kdy v době aplikace bylo dítě klientem VZP, v době předložení žádosti již klientem není, ale má provedenou novou registraci k VZP - dítě i rodinný zástupce, (vyplaceno až v době platnosti pojištění VZP). Není určeno Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky příspěvek je vázán na ukončení základního očkování, tj. na aplikaci 3. dávky. Účinnost od Doklady lze předložit maximálně tři roky od poslední dávky. Předložení průkazu pojištěnce VZP dítěte. Předložení dokladu o zaplacení dávky (alespoň doklad o zaplacení dvou dávek, z toho jedna musí být 3. dávka -příjmový pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu, pokladní blok) a doklad s údaji o provedení základního očkování či revakcinace (očkovací průkaz). Pravidla VZP, kapitola

4 Příspěvek na úhradu fixního ortodontického aparátu balíček Fixní ortodontické aparátky, balíček Naše rodina Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 1000,- Kč na jednu čelist, výše příspěvku dle pojištění u VZP 10-18 let dní U VZP méně než 5 let -500,- Kč na jednu čelist. U VZP 5 až 10 let - 700,- Kč na jednu čelist. U VZP déle než 10 let -1000,- Kč na jednu čelist Není určeno Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky + příspěvek dítě dosud neobdrželo od žádného územního pracoviště. Léčbu FOA, kde příspěvek požaduje, dokončí. Po poskytnutí příspěvku zůstane nadále pojištěncem VZP nejméně 1 rok. Od Předložení průkazu pojištěnce VZP dítěte. Předložení dokladu o zaplacení s požadovanými náležitostmi (příjmový pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu) a rozpis použitého a účtovaného materiálu s uvedením ceny. Ošetřující ortodontista musí vykázat svému smluvnímu ÚP výkon. Zprávy ošetřujícího lékaře dokládající nárok na poskytnutí příspěvku. MP č.8/2007, podmínky v MP č.3/2005

5 Příspěvek na preventivní očkování proti karcinomu děložního hrdla Očkovací balíček, balíček Naše rodina Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max ,-Kč let dní (15 let musí splnit do konce roku 2007). Rozhoduje věk v době zahájení očkování, ne v době podání žádosti. U VZP ke dni aplikace 1. dávky a podání žádosti U VZP ke dni aplikace dávky a podání žádosti. Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky. Pokud žádost podává sama dívka, která dovršila 15 let, lze příspěvek vyplatit jí, bezdlužnost jen u ní. Od (tzn. aplikace očkovací látky (vakcína Silgard) zahájena po ), pokud byla aplikace očkovací látky zahájena před viz výjimka dle MP, výjimky odesílat průběžně. Předložení průkazu VZP pojištěnce i zástupce. Předložení očkovacího průkazu nebo dokladu o provedení očkování. Předložení dokladu o zaplacení očkovací látky a její aplikaci (příjmový pokladní doklad od lékaře, ústřižek složenky, výpis z účtu, pokladní blok z lékárny) MP č. 45/ D1

6 Příspěvek na očkování proti Streptokokové pneumonii Očkovací balíček, balíček Naše rodina
Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 800,- Kč 1- 5 let (hranici tvoří kalendářní měsíce dovršení) U VZP ke dni aplikace dávky a podání žádosti Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky + dítě splňuje indikaci pro poskytnutí příspěvku (opakované záněty dýchacích cest) Aplikace očkovací látky – vakcína Prevenar – alespoň 1 dávka po ) Předložení průkazu VZP pojištěnce i zástupce. Předložení očkovacího průkazu nebo dokladu o provedení očkování. Předložení dokladu o zaplacení očkovací látky a její aplikaci (příjmový pokladní doklad od lékaře, ústřižek složenky, výpis z účtu, pokladní blok z lékárny). Předložení zprávy od ošetřujícího lékaře dokládající nárok na příspěvek. MP č. 47/ D1

7 Příspěvek na lékařské prohlídky pro účely sportovně preventivního charakteru (nehrazené z veřejného zdravotního pojištění) balíček KPZ, balíček Naše rodina Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 300,- Kč (od bezpříspěvkoví dárci krve a kostní dřeně až 500 Kč, pokud již vyčerpali 300 Kč, mají nárok na dalších 500 Kč) Není určeno U VZP ke dni podání žádosti a ke dni proplacení příspěvku Lze schválit pro dítě mladší 15 let, příspěvek evidovat na zákonného zástupce. Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky + pojištěnec je členem Klubu pevného zdraví (případně podal přihlášku), v případě zvýšeného příspěvku je bezpříspěvkovým dárcem krve nebo kostní dřeně. Od (tzn. úhrada aktivity po ) Dárce krve od Předložení průkazu pojištěnce VZP (u dárců krve a kostní dřeně průkazu dárce nebo plakety) a průkazu člena Klubu pevného zdraví (případně přihlášky), Předložení dokladu o zaplacení (příjmový pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu), který se prokazatelně vztahuje k pojištěnci a účelu vystavení. MP č. 46/ D1

8 Příspěvek na úhradu posudku o zdravotní způsobilosti k získání ŘP balíček KPZ, balíček Naše rodina
Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 300,- Kč (od bezpříspěvkoví dárci krve a kostní dřeně až 500 Kč, pokud již vyčerpali 300 Kč, mají nárok na dalších 500 Kč) Není určeno U VZP ke dni podání žádosti a ke dni proplacení příspěvku Lze schválit pro dítě mladší 15 let, příspěvek evidovat na zákonného zástupce. Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky + pojištěnec je členem Klubu pevného zdraví (případně podal přihlášku) Od (tzn. úhrada aktivity po ) Dárce krve od Předložení průkazu pojištěnce VZP a průkazu člena Klubu pevného zdraví (případně přihláška). Předložení dokladu o zaplacení (příjmový pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu), který se prokazatelně vztahuje k pojištěnci a účelu vystavení. MP č. 46/ D1

9 Příspěvek na permanentky na opakované sportovní aktivity a návštěvy kurzů snižování nadváhy (STOB, Diana) balíček KPZ, balíček Naše rodina Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 300,- Kč (od bezpříspěvkoví dárci krve a kostní dřeně 500 Kč, pokud již vyčerpali 300 Kč, mají nárok na dalších 500 Kč) Není určeno U VZP ke dni podání žádosti a ke dni proplacení příspěvku Lze schválit pro dítě mladší 15 let, příspěvek evidovat na zákonného zástupce. Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky + pojištěnec je členem Klubu pevného zdraví (případně podal přihlášku), v případě zvýšeného příspěvku je bezpříspěvkovým dárcem krve nebo kostní dřeně. Od (tzn. úhrada aktivity po ) Dárce krve od Předložení průkazu pojištěnce VZP (u dárců krve a kostní dřeně průkazu dárce) a průkazu člena Klubu pevného zdraví (případně přihláška), Předložení dokladu o zaplacení (příjmový pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu), který se prokazatelně vztahuje k pojištěnci a účelu vystavení. MP č. 46/ D1

10 Příspěvek na permanentky na opakované rekondiční aktivity v solných jeskyních balíček KPZ, balíček Naše rodina Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 300,- Kč (od bezpříspěvkoví dárci krve a kostní dřeně 500 Kč, pokud již vyčerpali 300 Kč, mají nárok na dalších 500 Kč) Není určeno U VZP ke dni podání žádosti a ke dni proplacení příspěvku Lze schválit pro dítě mladší 15 let, příspěvek evidovat na zákonného zástupce. Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky + pojištěnec je členem Klubu pevného zdraví (případně podal přihlášku), v případě zvýšeného příspěvku je bezpříspěvkovým dárcem krve nebo kostní dřeně. Od (tzn. úhrada aktivity po ) Dárce krve od Předložení průkazu pojištěnce VZP (u dárců krve a kostní dřeně průkazu dárce) a průkazu člena Klubu pevného zdraví (případně přihláška), Předložení dokladu o zaplacení (příjmový pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu), který se prokazatelně vztahuje k pojištěnci a účelu vystavení. MP č. 46/ D1

11 Příspěvek na kurzy cvičení a plavání v těhotenství (pořádané akreditovanými porodními asistentkami) balíček Těhotné ženy a novorozenci, balíček Naše rodina Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 500,- Kč Není určeno U VZP ke dni podání žádosti Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky Platí pro aktivity absolvované v roce 2007 (tzn. úhrada aktivity po ) Předložení průkazu pojištěnce VZP. Předložení dokladu o zaplacení (příjmový pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu), který se prokazatelně vztahuje k pojištěnci a účelu vystavení. MP č. 51/2007

12 Příspěvek na kurzy cvičení, plavání a profylaxe v těhotenství balíček Těhotné ženy a novorozenci, balíček Naše rodina Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 500,- Kč Není určeno U VZP ke dni podání žádosti Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky Platí pro aktivity absolvované v roce 2007 (tzn. úhrada aktivity po ) Předložení průkazu pojištěnce VZP. Předložení dokladu o zaplacení (příjmový pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu), který se prokazatelně vztahuje k pojištěnci a účelu vystavení. MP č. 51/2007

13 Příspěvek na úhradu přítomnosti rodinného příslušníka nebo otce u porodu balíček Těhotné ženy a novorozenci, balíček Naše rodina Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 500,- Kč Není určeno U VZP ke dni podání žádosti Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky+musí být tyto podmínky splněny také u rodinného příslušníka či otce Platí pro aktivity absolvované v roce 2007 (tzn. úhrada aktivity po ) Předložení průkazu pojištěnce VZP. Předložení dokladu o zaplacení (příjmový pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu), který se prokazatelně vztahuje k pojištěnci a účelu vystavení. V případě příspěvku na úhradu přítomnosti RP nebo otce u porodu je třeba předložit čestné prohlášení s uvedením čísla pojištěnkyně – rodičky (žadatelky). MP č. 51/2007

14 Příspěvek na kurzy cvičení a plavání s dětmi do 3 let balíček Těhotné ženy a novorozenci, balíček Naše rodina Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 500,- Kč (u vícečat na každé dítě) Dítě do 3 let, jinak není určeno. U VZP ke dni podání žádosti Není určeno Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky+musí být tyto podmínky splněny také u dítěte, evidováno na ČP matky. Platí pro aktivity absolvované v roce 2007 (tzn. úhrada aktivity po ) Předložení průkazu pojištěnce VZP+průkaz pojištěnce dítěte.Předložení dokladu o zaplacení (příjmový pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu), který se prokazatelně vztahuje k pojištěnci a účelu vystavení. MP č. 51/ D1

15 Příspěvek na očkování proti příušnicím Očkovací balíček, balíček Naše rodina
Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 200,- Kč Muži let U VZP nepřetržitě nejméně 3 roky Není určeno Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky + prokazatelně bydlí nebo pracují v regionu s nadměrným výskytem onemocnění (avizováno přísl.hygienikem) Po (očkování první aplikace) Předložení průkazu pojištěnce VZP. Předložení dokladu o zaplacení očkovací látky (příjmový pokladní doklad od lékaře, ústřižek složenky, výpis z účtu, pokladní blok z lékárny), potvrzení o úhradě aplikace očkovací látky a doklad s údaji o provedeném očkování. MP č. 61/2007

16 Příspěvek na očkování proti hepatitidě Očkovací balíček, balíček Naše rodina
Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 300,- Kč Není určeno U VZP nepřetržitě nejméně 3 roky, dítě nepřetržitě od narození Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky + příspěvek není určen na očkování dětí proti hepatitidě B (je hrazeno ze státního rozpočtu) Aplikace alespoň jedné očkovací látky po Předložení průkazu pojištěnce VZP. Předložení dokladu o zaplacení očkovací látky (příjmový pokladní doklad od lékaře, ústřižek složenky, výpis z účtu, pokladní blok z lékárny), potvrzení o úhradě aplikace očkovací látky a doklad s údaji o provedeném očkování. MP č. 61/ D1

17 Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě Očkovací balíček, balíček Naše rodina
Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 300,- Kč Po dovršili 60 let U VZP nepřetržitě nejméně 3 roky Není určeno Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky Aplikace alespoň jedné očkovací látky po Předložení průkazu pojištěnce VZP. Předložení dokladu o zaplacení očkovací látky (příjmový pokladní doklad od lékaře, ústřižek složenky, výpis z účtu, pokladní blok z lékárny), potvrzení o úhradě aplikace očkovací látky a doklad s údaji o provedeném očkování. MP č. 61/ D1

18 Příspěvek na očkování hexavakcinou Očkovací balíček, balíček Naše rodina
Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 300,- Kč Děti narozené v roce 2006 U VZP nepřetržitě od narození Není určeno Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky + příspěvek je hrazen dětem, které absolvovaly celé očkování v průběhu roku 2006, nebo z důvodu věku nebo zdravotního stavu až v roce 2007. Od Předložení průkazu pojištěnce VZP (dítěte). Předložení dokladu o zaplacení (příjmový pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu, pokladní blok, potvrzení o úhradě aplikace očkovací látky) a doklad s údaji o provedeném očkování. MP č. 61/ D1

19 Příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám Očkovací balíček, balíček Naše rodina
Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 300,- Kč u imunizace na 10 let, max. 100 Kč u imunizace na 3 roky dní U VZP nepřetržitě nejméně 3 roky U VZP ke dni aplikace dávky a podání žádosti Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky Aplikace očkovací látky po Předložení průkazu VZP pojištěnce i zástupce. Předložení očkovacího průkazu nebo dokladu o provedení očkování. Předložení dokladu o zaplacení očkovací látky a její aplikaci (příjmový pokladní doklad od lékaře, ústřižek složenky, výpis z účtu, pokladní blok z lékárny). MP č.61/ D1

20 Příspěvek na očkování proti chřipce balíček Zdravá firma
Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 300,- Kč, hradí se i aplikace Všem, kterým není očkování hrazeno ze základního fondu veřejného zdravotního pojištění nebo ze státního rozpočtu. U VZP nepřetržitě nejméně 3 roky Není určeno Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Také v rámci projektu "Zdravá firma" Aplikace po Předložení průkazu pojištěnce VZP. Předložení dokladu o zaplacení (příjmový pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu, pokladní blok, potvrzení o úhradě aplikace očkovací látky) a doklad s údaji o provedeném očkování. MP č. 61/ D1

21 Příspěvek na ozdravný tuzemský pobyt balíček Naše rodina , balíček Zdravá firma
Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 1000,- Kč let dní U VZP nepřetržitě od narození nebo nejméně 3 roky Oba zákonní zástupci u VZP nepřetržitě nejméně 3 roky Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Základní podmínky + dítě se neúčastnilo/nezúčastní v roce 2007 akce Mořský koník ani jiného ozdravného pobytu, na který VZP přispívala. Zotavovací pobyt byl absolvován dítětem v délce min. 5 nepřetržitých kalendářních dní (nevyžaduje se potvrzení lékaře). Rozšířeno na edukační pobyty pro chronicky nebo těžce nemocné děti. Ozdravný pobyt se konal v období od do Předložení průkazu pojištěnce VZP. Předložení dokladu o zaplacení (příjmový pokladní doklad, ústřižek složenky, výpis z účtu, pokladní blok, potvrzení) MP 52/ D1

22 Rehabilitačně-lázeňský pobyt pro bezpříspěvkové dárce krve
Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 1000,- Kč Bez omezení Pojištěnec VZP Není určeno Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Dárce krve, který je držitelem Zlaté medaile Dr. Janského nebo Zlatého kříže ČČK Rok 2007 Předložení průkazu pojištěnce VZP. Předložení dokladu dárce krve a dokladu Zlaté medaile Dr. Janského nebo Zlatého kříže MP č. 49/ D1

23 Rehabilitačně-lázeňský pobyt pro dárce kostní dřeně
Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Max. 2000,- Kč Bez omezení Pojištěnec VZP Není určeno Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Nepříbuzný dárce krvetvorných buněk Rok 2007 Předložení průkazu pojištěnce VZP. Předložení potvrzeného dokladu Registru dárců o darování krvetvorných buněk MP č. 49/ D1

24 Bezpříspěvkoví dárci krve
Výše příspěvku Věk Pojištěnec Rodinný zástupce Pojištění léčebných výloh v zahraničí v délce max. 35 dní za kalendářní rok zdarma nebo zvýhodněné roční pojistné léčebných výloh pro opakované krátkodobé pobyty v cizině za 1350 Kč pro Evropu a 3100 Kč pro svět. Doplněk stravy. Pro členy KPZ až 500 Kč na vybrané pohybové aktivity. Bez omezení Pojištěnec VZP Není určeno Podmínky Platnost Doklady k žádosti  Metodický pokyn Za posledních 365 dnů 2x nebo za 730 dnů 3x bezplatně darovaná krev, přičemž poslední odběr se uskutečnil v průběhu posledních 365 dnů nebo je držitelem Janského medaile – zlaté, stříbrné nebo bronzové. Rok 2007 Předložení průkazu pojištěnce VZP.Předložení průkazu dárce krve nebo doklad o Janského medaili. MP č. 49/2007

25 Očkovací balíček Očkování proti CA děložního hrdla 1 000 Kč
Očkování proti pneumokokovým nákazám Kč Očkování proti příušnicím Kč Očkování proti klíšťové encefalitidě Kč Celkem Kč Revakcinace proti klíšťové encefalitidě Kč Očkování proti klíšťové encefalitidě – dospělí Kč Očkování proti hepatitidě Kč Očkování proti meningokokovým nákazám Kč Očkování hexavakcínou Kč Očkování proti chřipce (Zdravá firma) Kč

26 Balíček Naše rodina Očkovací balíček - viz. výše 2 400 Kč
Příspěvek na rovnátka (FOA) Kč Těhotenský balíček Kč Příspěvek na školy v přírodě - ozdravné pobyty Kč Klub pevného zdraví (v rámci rodiny počítáme s min. počtem členů rodiny 2) Kč Celkem Kč


Stáhnout ppt "Příspěvky poskytované pojištěncům VZP ČR od 1. 7"

Podobné prezentace


Reklamy Google