Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v lékárnách od 1. ledna 2008, jejich dopady a přínos pro pacienty Česká lékárnická komora 19.12.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v lékárnách od 1. ledna 2008, jejich dopady a přínos pro pacienty Česká lékárnická komora 19.12.2007."— Transkript prezentace:

1 Změny v lékárnách od 1. ledna 2008, jejich dopady a přínos pro pacienty Česká lékárnická komora 19.12.2007

2 Struktura prezentace • Představení nově zvolených funkcionářů ČLK • Přehled změn k 1.lednu 2008 • Změny v lékárenství z pohledu pacienta • Novinky z ČLK

3 Představení nově zvolených funkcionářů ČLK PREZIDENT ČLK - Mgr.Stanislav Havlíček (1973) 1996absolutorium FaF UK Hradec Králové 2003atestace 1. stupně Zaměstnání: 19956 týdenní stáž ve Finsku u firmy Tamro 199 7 – 2002Farmaceutický regionální zástupce, manažer a supervizor u firmy Krka 2003- trválékárník ve veřejné lékárně Métis, Stod Další činnost: • Přednášková činnost pro lékárníky • Spolupráce s Časopisem českých lékárníků • Studium psychologie, ukončeno 12/07 • Ženatý, 2 d cery

4 Představení nově zvolených funkcionářů ČLK VICEPREZIDENT ČLK - Mgr. Michal HOJNÝ (1976) 1999absolutorium Farmaceutická fakulta VFU Brno 2002atestace 1. stupně 2006specializace v oboru nemocniční lékárenství Zaměstnání: 1999 – trvá lékárník, zaměstnavatel Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Od 2004 vedoucí lékárník IKEM, od roku 2006 předseda Lékové komise IKEM Další odborné aktivity: • pedagogická činnost 2007IPVZ – úvazek 0,1 Od 2003člen představenstva ČLK, gesce pro oblast kontinuálního vzdělávání • Ženatý, 2 děti

5 Představení nově zvolených funkcionářů ČLK TISKOVÝ MLUVČÍ ČLK – Mgr. Aleš Krebs,Ph.D. 1995 absolutorium Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové 1995-1998postgraduální studium FaF UK Hradec Králové 2002 atestace 1.stupně Zaměstnání: 1998 – trválékárník ve veřejné lékárně (1 rok Slaný, od 1999 Olomouc a Slatinice u Olomouce) Další odborné aktivity: Od 2003člen představenstva ČLK, gesce pro oblast zaměstnanců veřejných lékáren • Ženatý, 1 dítě

6 Přehled změn k 1.lednu 2008 1. Novela Z.č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (Z.č.261/2007 Sb.)  Regulační poplatky  Limit na poplatky a doplatky  Změna stanovování cen léčiv  Změna stanovování úhrad léčiv  Generická substituce 2. Novela Z.č.79/1997 Sb., o léčivech Prováděcí vyhlášky v průběhu ledna – řešení metodickým pokynem MZd

7 Regulační poplatky  30,- (včetně DPH) za výdej položky na recept hrazený ZP bez ohledu na počet balení (max. 60,- recept) – Neplatí se u položky hrazené plně pacientem (antikoncepce, hypnotika atd.) – Neplatí se při výdeji zdravotnických prostředků na poukaz – Při poskytování lékárenské pohotovostní služby je výše poplatku nezměněna (snaha ČLK o nápravu – masivní zneužívání)

8 Povinnosti lékárny  Vybrat regulační poplatek – (sankce 50 tis. Kč při opakovaném a soustavném porušování)  Zaplacení regulačního poplatku a výši započitatelného doplatku sdělit ZP  Vydat o tom na vyžádání potvrzení pojištěnci. Musí obsahovat:  identifikaci pojištěnce  skutečný doplatek + zaplacený poplatek  započitatelný doplatek (název přípravku, ….)

9 Osvobození od poplatků  hmotná nouze (max. 1 měsíc staré potvrzení OÚ)  Děti z dětských domovů a výchovných ústavů  ochranné léčení nařízené soudem  Zvláštní případy (např. nařízená karanténa při léčbě infekčních onemocnění) Pacient musí v lékárně nárok doložit. Lékárna nemusí doklady zakládat.

10 Limit na poplatky a doplatky • 5000,-Kč za rok (13,70Kč/den) • započitatelný doplatek je roven doplatku na nejlevnější „stejný“ lék • doplatky započítány u léků hrazených z více než 30% • v případě, že pacient musí konkrétní lék užívat a není možná záměna, vyznačí lékař na recept „Nezaměňovat“ – plná cena léku započtena do limitu lékaře, plný doplatek do limitu pacienta

11 Léky podpůrné a doplňkové Dle návrhu vyhlášky např.: -antacida (ANACID), H2-antagonisté (HELICID 10mg) -venofarmaka (DETRALEX, GLYVENOL), antihemoroidalia -vybraná lokální antimykotika -léčiva k léčbě obezity (XENICAL, MERIDIA) -antikoncepce -léčiva k léčbě poruch erekce (VIAGRA, CIALIS) -sedativa, hypnotika -přípravky k léčbě chřipky a nachlazení, vitamíny -expectorancia (ACC LONG, BROMHEXIN), antitusika -laxativa -hyaluronát do kloubu -umělé slzy Neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku

12 Změna stanovování cen léčiv 1.Eliminace zvýšení DPH z 5% na 9% 2.Odpočet z poplatku Úprava degresivní marže • Z modelu 33-10% nově na 36-5% (cca 4-5% distribuce) • Korunové zvýšení cen levnějších léků – bez nárůstu doplatku • Výrazné zlevnění dražších přípravků Stávající verze Verze od 1.1.2008

13 Odpočet z poplatku • Ze zákona je regulační poplatek příjmem ZZ • Pouze v segmentu lékárenství realizován systém kompenzace nákladů pojištěnci a zdravotní pojišťovně • Výsledná „sleva“ = 30 x (0,25*(arctg (VC bez DPH/50-2,5)+1,6)) • Lék za 100,-Kč: sleva 8,52Kč za každé balení • Lék za 1000,-Kč: sleva 23,35Kč za každé balení

14 Změny z pohledu pacienta • Od 1.ledna nedochází ke snížení úhrad • Zlevnění dražších přípravků • Stejné nebo nižší doplatky na léky • Možnost požádat v lékárně o změnu za levnější přípravek (tzv. generická substituce) – Výhradně jen se souhlasem pacienta – Stejná léčivá látka, stejná cesta podání, stejná léková forma – Nižší doplatek – Nesouhlas lékaře – „NEZAMĚŇOVAT“ v ostatních případech povinnost pro lékárníka informovat o alternativách – Nárůst odpovědnosti farmaceuta

15 Změny z pohledu pacienta • Větší sortiment volně prodejných léků („léky s omezením“) – od 1.1.2009 – Zahraniční trend – posílení role samoléčení – Urgentní antikoncepce, lokální antibiotika, …. – v kompetenci SÚKL – Větší pravomoc  větší odpovědnost lékárníka • Opakovací recept = cesta k lékům na delší dobu – „běžný“ recept - limitace počtu balení – 3 balení (max.3měsíce léčby) – návrh ČLK – Regulační poplatek se hradí při každém vyzvednutí, úspora návštěvy lékaře

16 Jak může lékárna pomoci? Poskytneme informace a navrhneme : • O ceně léku a výši započitatelného doplatku • Levnější variantu léčby, popř. výhodnější velikost balení • Jaký přípravek je lepší hradit z vlastních prostředků než si nechat předepsat • Jestli neužíváte zbytečně několik léků se stejnou účinnou látkou

17 Příklady z praxe

18 Větší bezpečnost pro pacienta • Nové údaje na receptu: – Telefonní číslo pacienta – Hlavní diagnóza – Váha dítěte předškolního věku • Prodloužení platnosti Rp. - návrh ČLK 30 dnů

19 Evidence lékových chyb • Společný projekt ČLK a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové • Cíl: vyhodnotit roli farmaceuta při identifikaci a řešení potenciálních lékových chyb v podmínkách lékáren České republiky • Délka projektu: 6 měsíců, počet farmaceutů: 66 • Odhaleno 2333 potenciálních lékových chyb • Nejčastější chyby: pochybení v dávkování, nevhodná indikace, popř. kontraindikace podání, duplicitní preskripce • Rizikové skupiny: polymorbidní pacienti, senioři, děti • Reportování lékových chyb může přispívat k budování kultury bezpečnosti, jestliže bude nastoleno prostředí, ve kterém budou zjištěné případy diskutovány v týmu všech zdravotníků.

20 Závěr: ekonomické dopady reformy na lékárny Lékárny jsou nositely rizika změn Obtížná predikce většiny parametrů:  Počtu předepisovaných balení  Modelace MZd(5-10%)  Odhad ČLK (10-15%)  Změny preferencí předepisování směrem k větším balením (levnější)  Vývoje počtu balení na položce receptu  Dopadu modelu na jednotlivé části segmentu lékáren  Velikost skupiny pacientů osvobozených od hrazení regulačních poplatků (odpočet probíhá i u této skupina pacientů)

21 PTEJTE SE NA SVÉ LÉKY!!! Děkujeme za pozornost

22 PF 2008 – pošle Lucka Nedopilová


Stáhnout ppt "Změny v lékárnách od 1. ledna 2008, jejich dopady a přínos pro pacienty Česká lékárnická komora 19.12.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google