Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká lékárnická komora

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká lékárnická komora"— Transkript prezentace:

1 Česká lékárnická komora 19.12.2007
Změny v lékárnách od 1. ledna 2008, jejich dopady a přínos pro pacienty Česká lékárnická komora

2 Struktura prezentace Představení nově zvolených funkcionářů ČLK
Přehled změn k 1.lednu 2008 Změny v lékárenství z pohledu pacienta Novinky z ČLK

3 Představení nově zvolených funkcionářů ČLK
PREZIDENT ČLK - Mgr.Stanislav Havlíček (1973) 1996 absolutorium FaF UK Hradec Králové 2003 atestace 1. stupně Zaměstnání: týdenní stáž ve Finsku u firmy Tamro 1997 – 2002 Farmaceutický regionální zástupce, manažer a supervizor u firmy Krka 2003- trvá lékárník ve veřejné lékárně Métis, Stod Další činnost: Přednášková činnost pro lékárníky Spolupráce s Časopisem českých lékárníků Studium psychologie, ukončeno 12/07 Ženatý, 2 dcery

4 Představení nově zvolených funkcionářů ČLK
VICEPREZIDENT ČLK - Mgr. Michal HOJNÝ (1976) 1999 absolutorium Farmaceutická fakulta VFU Brno 2002 atestace 1. stupně 2006 specializace v oboru nemocniční lékárenství  Zaměstnání: 1999 – trvá     lékárník, zaměstnavatel Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Od 2004         vedoucí lékárník IKEM, od roku 2006 předseda Lékové komise IKEM Další odborné aktivity: pedagogická činnost 2007 IPVZ – úvazek 0,1 Od 2003 člen představenstva ČLK, gesce pro oblast kontinuálního vzdělávání Ženatý, 2 děti

5 Představení nově zvolených funkcionářů ČLK
TISKOVÝ MLUVČÍ ČLK – Mgr. Aleš Krebs,Ph.D. absolutorium Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové postgraduální studium FaF UK Hradec Králové atestace 1.stupně  Zaměstnání: 1998 – trvá lékárník ve veřejné lékárně (1 rok Slaný, od 1999 Olomouc a Slatinice u Olomouce) Další odborné aktivity: Od 2003 člen představenstva ČLK, gesce pro oblast zaměstnanců veřejných lékáren Ženatý, 1 dítě

6 Přehled změn k 1.lednu 2008 1. Novela Z.č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (Z.č.261/2007 Sb.) Regulační poplatky Limit na poplatky a doplatky Změna stanovování cen léčiv Změna stanovování úhrad léčiv Generická substituce 2. Novela Z.č.79/1997 Sb., o léčivech Prováděcí vyhlášky v průběhu ledna – řešení metodickým pokynem MZd Mluvit jen o zelených 6

7 Regulační poplatky 30,- (včetně DPH) za výdej položky na recept hrazený ZP bez ohledu na počet balení (max. 60,- recept) Neplatí se u položky hrazené plně pacientem (antikoncepce, hypnotika atd.) Neplatí se při výdeji zdravotnických prostředků na poukaz Při poskytování lékárenské pohotovostní služby je výše poplatku nezměněna (snaha ČLK o nápravu – masivní zneužívání)

8 Povinnosti lékárny Vybrat regulační poplatek
(sankce 50 tis. Kč při opakovaném a soustavném porušování) Zaplacení regulačního poplatku a výši započitatelného doplatku sdělit ZP Vydat o tom na vyžádání potvrzení pojištěnci. Musí obsahovat: identifikaci pojištěnce skutečný doplatek + zaplacený poplatek započitatelný doplatek (název přípravku, ….)

9 Osvobození od poplatků
hmotná nouze (max. 1 měsíc staré potvrzení OÚ) Děti z dětských domovů a výchovných ústavů ochranné léčení nařízené soudem Zvláštní případy (např. nařízená karanténa při léčbě infekčních onemocnění) Pacient musí v lékárně nárok doložit. Lékárna nemusí doklady zakládat.

10 Limit na poplatky a doplatky
5000,-Kč za rok (13,70Kč/den) započitatelný doplatek je roven doplatku na nejlevnější „stejný“ lék doplatky započítány u léků hrazených z více než 30% v případě, že pacient musí konkrétní lék užívat a není možná záměna, vyznačí lékař na recept „Nezaměňovat“ – plná cena léku započtena do limitu lékaře, plný doplatek do limitu pacienta

11 Léky podpůrné a doplňkové
Dle návrhu vyhlášky např.: antacida (ANACID), H2-antagonisté (HELICID 10mg) venofarmaka (DETRALEX, GLYVENOL), antihemoroidalia vybraná lokální antimykotika léčiva k léčbě obezity (XENICAL, MERIDIA) antikoncepce léčiva k léčbě poruch erekce (VIAGRA, CIALIS) sedativa, hypnotika přípravky k léčbě chřipky a nachlazení, vitamíny expectorancia (ACC LONG, BROMHEXIN), antitusika laxativa hyaluronát do kloubu umělé slzy Neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku

12 Změna stanovování cen léčiv
Eliminace zvýšení DPH z 5% na 9% Odpočet z poplatku Úprava degresivní marže Z modelu 33-10% nově na 36-5% (cca 4-5% distribuce) Korunové zvýšení cen levnějších léků – bez nárůstu doplatku Výrazné zlevnění dražších přípravků Verze od Stávající verze

13 30 x (0,25*(arctg (VC bez DPH/50-2,5)+1,6))
Odpočet z poplatku Ze zákona je regulační poplatek příjmem ZZ Pouze v segmentu lékárenství realizován systém kompenzace nákladů pojištěnci a zdravotní pojišťovně Výsledná „sleva“ = 30 x (0,25*(arctg (VC bez DPH/50-2,5)+1,6)) Lék za 100,-Kč: sleva 8,52Kč za každé balení Lék za 1000,-Kč: sleva 23,35Kč za každé balení 13

14 Změny z pohledu pacienta
Od 1.ledna nedochází ke snížení úhrad Zlevnění dražších přípravků Stejné nebo nižší doplatky na léky Možnost požádat v lékárně o změnu za levnější přípravek (tzv. generická substituce) Výhradně jen se souhlasem pacienta Stejná léčivá látka, stejná cesta podání, stejná léková forma Nižší doplatek Nesouhlas lékaře – „NEZAMĚŇOVAT“ v ostatních případech povinnost pro lékárníka informovat o alternativách Nárůst odpovědnosti farmaceuta

15 Změny z pohledu pacienta
Větší sortiment volně prodejných léků („léky s omezením“) – od Zahraniční trend – posílení role samoléčení Urgentní antikoncepce, lokální antibiotika, …. – v kompetenci SÚKL Větší pravomoc  větší odpovědnost lékárníka Opakovací recept = cesta k lékům na delší dobu – „běžný“ recept - limitace počtu balení – 3 balení (max.3měsíce léčby) – návrh ČLK Regulační poplatek se hradí při každém vyzvednutí, úspora návštěvy lékaře

16 Jak může lékárna pomoci?
Poskytneme informace a navrhneme: O ceně léku a výši započitatelného doplatku Levnější variantu léčby, popř. výhodnější velikost balení Jaký přípravek je lepší hradit z vlastních prostředků než si nechat předepsat Jestli neužíváte zbytečně několik léků se stejnou účinnou látkou

17 Příklady z praxe

18 Větší bezpečnost pro pacienta
Nové údaje na receptu: Telefonní číslo pacienta Hlavní diagnóza Váha dítěte předškolního věku Prodloužení platnosti Rp. - návrh ČLK 30 dnů

19 Evidence lékových chyb
Společný projekt ČLK a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové Cíl: vyhodnotit roli farmaceuta při identifikaci a řešení potenciálních lékových chyb v podmínkách lékáren České republiky Délka projektu: 6 měsíců, počet farmaceutů: 66 Odhaleno 2333 potenciálních lékových chyb Nejčastější chyby: pochybení v dávkování, nevhodná indikace, popř. kontraindikace podání, duplicitní preskripce Rizikové skupiny: polymorbidní pacienti, senioři, děti Reportování lékových chyb může přispívat k budování kultury bezpečnosti, jestliže bude nastoleno prostředí, ve kterém budou zjištěné případy diskutovány v týmu všech zdravotníků.

20 Závěr: ekonomické dopady reformy na lékárny
Lékárny jsou nositely rizika změn Obtížná predikce většiny parametrů: Počtu předepisovaných balení Modelace MZd(5-10%) Odhad ČLK (10-15%) Změny preferencí předepisování směrem k větším balením (levnější) Vývoje počtu balení na položce receptu Dopadu modelu na jednotlivé části segmentu lékáren Velikost skupiny pacientů osvobozených od hrazení regulačních poplatků (odpočet probíhá i u této skupina pacientů)

21 PTEJTE SE NA SVÉ LÉKY!!! Děkujeme za pozornost

22 PF 2008 – pošle Lucka Nedopilová


Stáhnout ppt "Česká lékárnická komora"

Podobné prezentace


Reklamy Google