Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Leonardo – Přenos inovací (říjen 2011 – září 2013)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Leonardo – Přenos inovací (říjen 2011 – září 2013)"— Transkript prezentace:

1 Leonardo – Přenos inovací (říjen 2011 – září 2013)

2 ne všichni odborníci doposud zastávají v těchto otázkách shodná stanoviska, chybí jasné podklady, informace a závěry z výzkumných šetření; profesionálové, kteří se zabývají péčí o děti a jejich průběžným sledováním, potřebují metody a nástroje, které by pomáhaly udržení odpovídajících vazeb a kontaktů dětí s jejich rodinami

3  nízký respekt k ochraně přirozených rodinných vztahů a jejich podpoře v průběhu umístění dítěte o omezení nebo přerušení kontaktů mezi dítětem a jeho blízkými představuje vážné riziko pro psychosociální vývoj dítěte o důsledky jsou pro dítě velmi závažné a často jsou nevratné, mohou komplikovat proces dospívání stejně jako vývoj pozitivní osobní identity a také mohou zabránit sociálnímu začleňování v dospělosti

4  tato nepřijatelná situace byla rovněž potvrzena v rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva a také na základě výsledků systematických návštěv školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochrané výchovy, které provedli v roce 2011 experti z Kanceláře veřejného ochránce práv  reforma systému péče o ohrožené děti klade důraz na zachování přirozených rodinných vztahů umístěného dítěte.

5 Cíle CHILDHOOD LINKS: přenos této tréninkové metody do evropských zemí a příprava podmínek pro její obecné uznání. CEFERH vyvinula přesnou a kompletní metodu, včetně software TRIADE a vzdělávacích programů, která sociálním pracovníkům a pracovníkům dětských domovů umožňuje  prohloubení jejich vzdělání,  zvýšení profesních kompetencí v procesu rozhodování,  vyhnout se posuzování „a priori“ a dogmatickým přístupům.

6 Metoda je založena na strukturovaném rozhovoru a reflexi rozhodovacího procesu a je stanovena ve třech fázích: 1. Objasnění skutečností a již provedených kroků v daném problému. 2. Vyjasnění přijatých rozhodnutí v daném problému. 3. Vysvětlení rozhodovacího procesu(zaměřeno na určité rozhodntí v daném problému).

7 Partneři Konsorcium CHILDHOOD LINKS se sestává z 8 partnerů ze Španělska, Itálie, České Republiky a Francie, (školící střediska, university, dětské domovy) Partneři budou přizpůsobovat, testovat a vyhodnocovat existující francouzskou metodu, zahrnující jak obsah vzdělávání tak i TRIADE software. Tento nástroj bude rozvíjen, přeložen a bude vypracován technický návod k jeho používání. Tato fáze testování umožní přizpůsobení požadavkům každého evropského odborníka, stane se nástrojem ke zlepšení každodenního procesu rozhodování a činnosti v komplexní, diagnostické nebo vzdělávací práci.

8 od roku 2004 systematické zavádění koncepčních a metodických změn v oblasti péče o ohrožené děti  služby pro rodiny v nepříznivé situaci  služby pro rodiče dětí, které jsou umístěny vústavní výchově  odborná příprava budoucích pěstounů  odborné služby a doprovázení při výkonu pěstounské péče  skupinové a vzdělávací aktivity zaměřené na zvýšení úrovně pěstounské péče  vzdělávací programy pro sociální pracovníky, pracovníky poraden a další odborníky v oblasti práce s ohroženou rodinou a dítětem

9 SOUKROMÝ DĚTSKÝ DOMOV KORKYNĚ RODINNÝ DĚTSKÝ DOMOV PIEŠŤANY-KOCÚRICE

10 SOUKROMÝ DĚTSKÝ DOMOV KORKYNĚ  více než 5 let systematické práce s rodinami umístěných dětí  speciální terénní sociální pracovnice, která pracuje pouze s rodiči  vypracovaná metodika, jak postupovat v kontaktu s rodiči(v souvislosti s přijetím dítěte do DD, v průběhu pobytu i při odchodu z DD)  rodiče a DD jsou partneri při výchově svých dětí, participují na všech důležitých okamžicích v životě dětí  pravidelné návštěvy dětí u rodičů  individuální plán práce s rodinou, který sestavuje sociální pracovnice domova s rodiči i dětmi  spolupracovat s orgány sociální právní ochrany dětí

11 Poskytnout odborníkům nástroje ke zlepšení jejich každodenního rozhodování, způsobů sledování jednotlivých dětí a jejich rodin a ke zvýšení jejich profesních kompetencí a celkové odbornosti. Vnést do každodenní práce více objasnění a objektivního vyhodnocování, poskytnout vyčerpávající seznam existujících interakcí a rámců a také ujasnit vztah mezi motivacemi a vnímáním. Poskytnout metodu, která bude společně užívána jak pedagogickými týmy, tak i sociálními pracovníky, ve veřejné správě i v právní oblasti. Vzbudit zájem o udržování trvalých rodinných vztahů tak, aby se předcházelo násilí a sociálnímu vyloučení dětí umístěných mimo péči rodičů.

12 KLÍČOVÁ SLOVA Odezva na vzdělávací potřeby Ujasnění kompetencí a kvalifikace TÉMATA Pozorování v místě práce (sledování a pomoc při zaučování osoby) Rozeznání formálního a neformálního učení Využití pozorování a reflexe těchto činností k aktualizaci a zlepšení vzdělávacích metod

13 CLAIR LOGIS CEFERH Promoteur Robert MICHIT Yves MASSON Marie-Claude ESCULIER Fr - Paris FR - Grenoble FORO TECNICO PERE TARRES FACULTY FORMACION UNIV RAMON LLULL Inma MIRALLES Rayda GUZMAN Sp - Barcelona UNIVERSITY COOSS MARCHE OF ANCONA SRL ONLUS Pr Tommaso LEO Francesca CESARONI It – Ancona It - Ancona UNIVERSITYTRIADA - UNIVERSITY TRIADA - OF URBINOPoradenské centrum, o.s. OF URBINO Poradenské centrum, o.s. Pr Daniela PAJARDI Eva ROTREKlOVÁ It – Urbino Cz - Brno

14 Tento projekt je podporován z prostředků Evropské komise. Tento text vyjadřuje pouze názory autora a Evropská komise není zodpovědná za obsah tohoto textu.


Stáhnout ppt "Leonardo – Přenos inovací (říjen 2011 – září 2013)"

Podobné prezentace


Reklamy Google