Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv intenzifikace chovu ryb na hydrobiologické ukazatele v recipientu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv intenzifikace chovu ryb na hydrobiologické ukazatele v recipientu"— Transkript prezentace:

1 Vliv intenzifikace chovu ryb na hydrobiologické ukazatele v recipientu
Řešitelé: Mgr. Tomáš Luzar Mgr. Hana Nowaková

2 Řešení v r. 2009 – Sledované lokality
Rybníky/soustavy 1- Dětmarovice 2- Rychvald 3- Dol. Benešov 4- Porubka 5- Machůvka Výběr lokalit – kritéria Intenz. hospodaření Přehledná hydrologie Definovaný recipient

3 Zdrojová data Bylo sledováno 5 lokalit - Dětmarovice, Rychvald, Dolní Benešov, Porubka, Machůvka 3 profily na každé lokalitě (nad, vyústění, pod) Sledované ukazatele in situ: teplota vody, konduktivita, rozp. kyslík, pH laboratoř: BSK5, CHSKCr, NH4_N, NO3_N, Pcelk, NL105, chl-a, koliformní bakt., fytoplankton

4 Analýza dat Data z 10 vzorkování (Machůvka z 5), zač.VI-pol.X/09
Byly získány soubory párových dat („nad“ vs. „pod“ vyústěním) pro každý profil a ukazatel Rozdíly uvnitř párů dat byly s jistou rezervou normálně rozdělené (s přihlédnutím k jejich malému množství) Byl použit 1-stranný párový t-test, hladina významnosti α=0,05 Směr hypotézy byl určen z prům. hodnot z trojice profilů na lokalitě Příklad: hodnota „vyústění“ > hodnota „nad“… pak HA: hodnota roste, H0: hodnota neroste; hodnota „pod“ musela být v souladu s HA Posouzení, zdali případný signifikantní rozdíl lze přičíst vyústění rybníka/soustavy

5 Prům. hodnoty ukazatelů (část tabulky)
amon. N dusič. N celk. P nerozp. l. chl-a kolif. b. mg/l µg/l KTJ/1 ml Dětmarovice nad 0,13 2,09 0,42 54,6 23,1 414 pod 0,10 1,70 0,23 21,3 11,1 370 vyústění 0,30 1,51 0,26 14,7 8,0 267 Rychvald 0,46 2,05 0,62 63,3 13,0 284 0,43 1,97 77,9 22,1 206 0,25 0,09 0,34 78,6 132,3 147 Benešov 0,16 1,73 0,21 33,9 9,6 166 0,37 1,15 40,3 34,1 120 0,17 0,07 38,8 76,0 168 Porubka 0,35 4,94 0,31 28,8 5,3 244 0,41 3,77 0,29 28,5 8,5 251 0,67 0,97 0,32 43,0 20,0 235 Machůvka 1,58 6,52 0,84 5,6 1,3 53 1,26 0,47 119,5 161,8 30 0,49 1,11 0,50 119,8 266,8 16

6 Výsledky statistického testu
Ukazatel Dětmar. Rychvald Benešov Porubka Machůvka teplota (vody) - + vodivost pH rozpuštěný kyslík nasycení kyslíkem CHSKCr BSK5 amoniakální dusík dusičnanový dusík celkový fosfor nerozpuštěné látky chlorofyl-a koliformní bakterie Pozn.: „+“ – výsledek testu signifikantní, „-“ – výsledek testu nesignifikantní, prázdné pole – výsledek nesignifikantní bez použití testu

7 Shrnutí Vliv celkově spíše nepříznivý Růst BSK5, CHSK i chl-a
Pokles NO3_N a NH4_N, nezohledněn dusík v biomase Další ukazatele různě dle jakosti vody v recipientu Viz článek ve VH/VTEI 4/2010

8 Rok 2010 Lokality – Rychvald, Dolní Benešov, Emauzy, Bartošovice
Mírná redukce počtu ukazatelů x nárůst počtu vzorků, v plánu je vzorkování Dosavadní stav řešení – k zpracovány 4 série vzorků (výsledky v LABSYSu)

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vliv intenzifikace chovu ryb na hydrobiologické ukazatele v recipientu"

Podobné prezentace


Reklamy Google